Pisma i porady prawne

Obroniłam na 5 pracę magisterską dotyczącą ochrony dziecka przed złym traktowaniem. Przekorny los sprawił, że mimo kilkuletniej pracy polegającej w szczególności na sporządzaniu umów cywilnoprawnych, pozwów, sprzeciwów, apelacji i innych pism z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, wróciłam zawodowo także do spraw związanych z dobrem dziecka. Pomysł na bloga szybko zaczęłam realizować w tematyce szeroko rozumianego prawa rodzinnego i ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin. 

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie związanej z:

 • zasiłkiem rodzinnym,

 • świadczeniem wychowawczym /500+ /,

 • świadczeniem rodzicielskim,

 • świadczeniem pielęgnacyjnym,

  napisz do mnie: kontakt@przepisowamama.pl

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Mogę:

 • pomóc Ci wypełnić wniosek,

 • dokonać oceny merytorycznej otrzymanej przez Ciebie decyzji,

 • pomóc Ci odwołać się od decyzji, z której jesteś niezadowolona/niezadowolony,

 • sporządzić dla Ciebie skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w temacie:

 • władzy rodzicielskiej,
 • alimentów,
 • wierzytelności,
 • umów,
 • dyskryminacji i mobbingu,

napisz do mnie: kontakt@przepisowamama.pl

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Mogę:

– przeanalizować Twoją sytuację i pomóc Ci wybrać najlepszą dla Ciebie drogę – nie zawsze sądową,

– napisać dla Ciebie pozew, wniosek, sprzeciw, apelację, zażalenie,

– dokonać poprawek w piśmie napisanym przez Ciebie.

Każda historia jest inna i każdej przyglądam się indywidualnie.

Na niektóre z pytań odpowiadam w formie komentarza na blogu, na inne (gdy jest ich wiele, a dotyczą tego samego zagadnienia) w formie odrębnego tematycznego posta. 

Poradę prawną uzyskasz już od 30 złotych. Pamiętaj jednak, że cena porady /pisma nie jest stała i każdorazowo uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy i ilości czasu, jaki muszę jej poświęcić.

Wystawiam fakturę VAT.

Opinie Czytelników o świadczonych przeze mnie usługach znajdziesz w komentarzach poniżej. Miło będzie mi, jeżeli po zakończeniu współpracy ze mną i Ty zostawisz komentarz.

O prawie nie tylko dla prawników

Przepisowa mama to jedyny blog, na którym tak samo ważne są informacje o więzi emocjonalnej rodziców z dzieckiem, jak o więzi prawnej między nimi. Jako mama – prawnik wiem bowiem doskonale, że świat dziecka i świat prawa, choć wydają się być dwoma różnymi światami, bardzo często się spotykają.

Wiem również jak ważne dla rodzica – nie – prawnika jest uzyskanie wiadomości ze świata prawa w przystępnej dla nich wersji językowej 😉 To jedna z przyczyn, dla których piszę.

Chętnie napiszę tekst także dla Ciebie.

Jeżeli masz pomysł, który mogłabym pomóc Ci zrealizować na blogu /np. temat kolejnego posta, wpis, konkurs/ – napisz do mnie: kontakt@przepisowamama.pl

Cena realizacji Twojego pomysłu zależy od jego skali i formy. Jeżeli skontaktujesz się ze mną, wspólnie ustalimy szczegóły.

Co możesz zyskać dzięki mediacji?

To my budujemy świat, w którym żyjemy. To my decydujemy o tym, jak wyglądają nasze relacje z drugim człowiekiem, choć nie zawsze uświadamiamy sobie wagę naszych czynów i słów. To także w Twoich rękach spoczywa klucz do rozwiązania sporów i problemów, jakie prędzej czy później napotkasz na swojej drodze życiowej. Niektóre z nich rozwiążesz wspólnie z partnerem, dzieckiem, rodzicem, przyjacielem bez udziału i pomocy osób trzecich. W rozplątaniu innych pomoże psycholog, terapeuta, psychoterapeuta. Z jeszcze innymi zwrócisz się do prawnika. Pamiętaj jednak, że nie każdy problem prawny musi zakończyć się w sądzie.

Zanim skierujesz pozew lub wniosek do sądu możesz spróbować mediacji. Może także zdarzyć się, że sąd skieruje Twoją już rozpoczętą sprawę do postępowania mediacyjnego.

Czym jest mediacja?

Mediacja to metoda rozwiązania sporu dobrowolnie i samodzielnie przez strony tego sporu przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora.

W drodze mediacji można rozwiązać m. in. spory w sprawach o:

 • zapłatę,

 • zniesienie współwłasności,

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,

 • zarząd majątkiem dziecka,

 • alimenty,

 • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej /w tym opiekę naprzemienną/.

Co możesz zyskać dzięki mediacji?

Czas. Pieniądze. Poprawność relacji z kontrahentem, byłym partnerem lub byłą partnerką. Dobry PR. Mniejszy stres. Mniej pytań ze strony obcych ludzi. Mniej wizyt w sądzie /a być może całkowity brak takich wizyt/. Ugodę zamiast wyroku sądu.


Ile kosztuje mediacja?

Jeżeli mediacja prowadzona jest poza postępowaniem sądowym /na podstawie umowy zawartej przez strony z mediatorem/, wysokość kosztów mediacji i wynagrodzenia mediatora ustalane są każdorazowo przez strony wspólnie z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Jeżeli sprawę do mediacji kieruje sąd :

 • w sporach niemajątkowych wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi 150 złotych za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie -100 zł (jednak łącznie nie więcej niż 450 zł),

 • w sporach o prawa majątkowe wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

 • zwrotowi podlegają wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie.

W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu w całości.

Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzyma zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Koszty mediacji strony ponoszą po połowie, chyba że ustalą inny sposób rozliczenia /np. że to jedna z nich ponosi koszty w całości/.

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany moimi usługami, napisz: kontakt@przepisowamama.pl

Usługi szkoleniowe

W 2010 roku ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne. Od tego czasu przeprowadziłam zajęcia z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego dla słuchaczy szkół policealnych w wymiarze ponad 400 godzin, a liczba ta stale rośnie.

Na mój dorobek szkoleniowy składają się także szkolenia przeprowadzone dla pracowników sektora publicznego (urzędników, leśników, strażaków) oraz pracowników firm prywatnych.

Tylko w ubiegłym roku w ciągu miesiąca pokonałam ponad 5.000 km wraz z dwuletnią wówczas córeczką i jej tatą, by przeprowadzić cykl szkoleń na temat „Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi”.

Obok tematyki związanej z ochroną praw pracownika i obowiązkami stron stosunku pracy, zajmowałam się również przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń na poniższe tematy:

 • Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych

 • Materialne i procesowe skutki nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ustrojów małżeńskich, majątkowych oraz stosunków między rodzicami a dziećmi

 • ePUAP. Elektroniczne załatwianie spraw

Do każdego szkolenia podchodzę indywidualnie i przygotowuję je tak, by było „skrojone na miarę Klienta”. Mimo, że jestem klasyczną gadułą, niepowtarzalną atmosferę moich szkoleń tworzą przede wszystkim ich uczestnicy. Dzięki metodzie warsztatu, przeplatanej kazusami, możliwe jest zapewnienie im pełnego dostępu do wiedzy, po którą się do mnie zgłosili.

Zapraszam również Ciebie.

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany przygotowaniem i przeprowadzeniem przeze mnie szkolenia dla Ciebie – napisz: kontakt@przepisowamama.pl.