Pozbawienie władzy rodzicielskiej

sad-boy-1564119-639x745Jestem całym sercem za umożliwieniem obojgu rodzicom sprawowania władzy rodzicielskiej. Jestem za ich czynnym udziałem w codziennym życiu dziecka, za budowaniem niepowtarzalnych więzi i umacnianiem ich wspólnie spędzanym czasem.

Mam jednak świadomość, że nasze poglądy i przekonania nie zawsze idą w parze z tym, co niesie życie. Nie dziwię się więc rodzicom, którzy wnoszą do Sądu o ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z nich. Czasem przy najlepszych nawet chęciach po prostu inaczej się nie da.

Z drugiej strony często jest też tak, że rodzic zraniony odejściem partnera niejako w ramach „zemsty” odbiera mu prawo do wychowywania własnego dziecka. Pomijając już aspekty moralne i psychologiczne takiego zachowania, trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotny w tym miejscu aspekt prawny. Czy faktycznie łatwo jest z prawnego punktu widzenia pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej? I właściwie w jakim celu jest orzekane pozbawienie władzy rodzicielskiej? Czytaj dalej