Usługi szkoleniowe

W 2010 roku ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne. Od tego czasu przeprowadziłam zajęcia z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego dla słuchaczy szkół policealnych w wymiarze ponad 400 godzin, a liczba ta stale rośnie.

Na mój dorobek szkoleniowy składają się także szkolenia przeprowadzone dla pracowników sektora publicznego (urzędników, leśników, strażaków) oraz pracowników firm prywatnych.

Tylko w ubiegłym roku w ciągu miesiąca pokonałam ponad 5.000 km wraz z dwuletnią wówczas córeczką i jej tatą, by przeprowadzić cykl szkoleń na temat „Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi”.

Obok tematyki związanej z ochroną praw pracownika i obowiązkami stron stosunku pracy, zajmowałam się również przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń na poniższe tematy:

  • Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

  • Zatrudnianie pracowników tymczasowych

  • Materialne i procesowe skutki nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ustrojów małżeńskich, majątkowych oraz stosunków między rodzicami a dziećmi

  • ePUAP. Elektroniczne załatwianie spraw

Do każdego szkolenia podchodzę indywidualnie i przygotowuję je tak, by było „skrojone na miarę Klienta”. Mimo, że jestem klasyczną gadułą, niepowtarzalną atmosferę moich szkoleń tworzą przede wszystkim ich uczestnicy. Dzięki metodzie warsztatu, przeplatanej kazusami, możliwe jest zapewnienie im pełnego dostępu do wiedzy, po którą się do mnie zgłosili.

Zapraszam również Ciebie.

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany przygotowaniem i przeprowadzeniem przeze mnie szkolenia dla Ciebie – napisz: kontakt@przepisowamama.pl.