Dowody w sprawie o alimenty

UnsplashNie wiem jak jest teraz, ale z lekcji matematyki sprzed ładnych kilkunastu lat najbardziej pamiętam konieczność udowadniania twierdzeń, ot choćby twierdzenia Pitagorasa. Wciąż pamiętam, że jest wiele sposobów, aby wykazać jego prawdziwość. Czy równie łatwo jest udowodnić nasze racje przytaczane w pozwie? Co można uznać za dowód, co przedstawić, jak się na to powołać?

Ostatnio pisałam troszkę o alimentach i wspominałam już o tym, że aby je uzyskać, warto zbierać rachunki, paragony i faktury (najlepiej imienne). Ale to tylko jeden z dowodów, jakie wolno nam przedstawić w sprawie sądowej.

Dowody w sprawach o charakterze cywilnym (a sprawa o alimenty niewątpliwie taką jest 🙂 ) można podzielić na:

  1. dowody z dokumentów,

  2. dowody z zeznań świadków,

  3. opinie biegłych,

  4. dowody z przesłuchania stron,

  5. oględziny,

  6. inne dowody – np. fotografie, wydruki wiadomości e-mail czy choćby sms-ów.

Przyznam się, że w kwestii doboru dowodów do konkretnej sprawy po części jestem tradycjonalistką, bo zwyczajnie wierzę w słowo pisane i w moc dokumentów 🙂 , ale z drugiej strony zdarzyło mi się już powoływać i na korespondencję e-mailową, i na wiadomości smsowe 🙂

Ci z Was, którzy zaglądają tu regularnie, na pewno pamiętają historyjkę o mamie, która nagle zostaje sama z kilkumiesięcznym synkiem, nowych czytelników odsyłam tutaj: link

Ta mama rejestrowała dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego razem z jego ojcem, dlatego jako jeden z dowodów w sprawie może przedstawić akt urodzenia dziecka. Ten dokument to dowód na to, kto jest ojcem dziecka, na kim ciąży obowiązek alimentacyjny, a wreszcie na to, że pozew jest kierowany przeciwko właściwej osobie.

Jednak, gdyby ojciec jej synka odszedł jeszcze przed jego narodzinami i nie uznał swojego ojcostwa, akt urodzenia dziecka nie byłby już takim dowodem, a fakt skierowania pozwu przeciwko właściwemu mężczyźnie trzeba by udowodnić inaczej… Jak?

Można złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z badania krwi, można wnosić o przeprowadzenie badań genetycznych, można także powołać świadków – ludzi, którzy potwierdzą, że rodzice dziecka byli razem, spotykali się czy mieszkali wspólnie (super, gdy mamy świadków, którzy nie należą do naszej rodziny, ale jeżeli zdarzy się tak, że tylko krewni mogą potwierdzić pewne fakty – nie przejmujmy się, ich też można powołać na świadka) czy przedstawić fotografie potwierdzające związek rodziców dziecka.

Koniecznie trzeba również wykazać wysokość kosztów, jakie ponosimy na dziecko. Najbardziej „rzetelnym” dowodem będą tutaj faktury imienne wystawione na nazwisko dziecka, można też przedstawić paragony i rachunki. O faktury (rachunki, paragony) należy prosić nie tylko przy dużych zakupach, warto brać je także w przychodni (za wizyty lekarskie czy szczepienia), aptece (leki), sklepach spożywczych, sklepach z odzieżą dla dzieci, sklepach z zabawkami i w ogóle wszędzie tam, gdzie płacimy za produkt lub usługę dla naszej córeczki lub synka.

Jak przedstawić takie dowody w treści pozwu o alimenty?

Na samym początku pozwu wskazujemy, że wnosimy o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka – wygląda to mniej więcej tak:

„W imieniu małoletniej/małoletniego (tu wpisujemy imię i nazwisko dziecka) wnoszę o:

1. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego (imię i nazwisko) na rzecz małoletniej/małoletniego (imię i nazwisko) kwoty …………………… złotych (słownie: ……………………………………) miesięcznie płatnych do rąk jej/jego matki (imię i nazwisko), jako ustawowej przedstawicielki do dnia ……………. każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia ……………. r. wraz ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat”,

a następnie w kolejnym punkcie dodajemy np.: „2. dopuszczenie dowodu z załączonych dokumentów: – na okoliczność ustalenia, iż pozwany jest ojcem małoletniej/ małoletniego (imię i nazwisko dziecka) oraz na okoliczność ustalenia wysokości kosztów utrzymania małoletniej/ małoletniego”

lub „dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

  • imię i nazwisko, adres świadka;

  • imię i nazwisko, adres świadka;

na okoliczność ustalenia, iż pozwany jest ojcem małoletniej/ małoletniego (imię i nazwisko dziecka)”.

I jak? Da się? 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: Unsplash