Jak ustalić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem?

loving-moments-1245563Najpiękniejszym prezentem jaki możemy dać drugiemu człowiekowi jesteśmy my sami. Nasza bliskość, nasz czas, nasze „jestem tu, obok Ciebie”.

Wyobraźnia figlarnie przypomniała mi właśnie „ubieranie się” tylko w kokardkę zawiązaną na szyi w prezencie dla drugiej połowy 😉

Ale dziś nie o tym. Dziś nie będzie na wesoło, choć to Dzień Dziecka. Będzie bardzo poważnie o tym, jak ważne jest to, by dać siebie swojemu dziecku. I jak istotne jest to, by w ogóle mieć taką możliwość.

Żyjemy w świecie, w którym wszystko dzieje się dynamicznie. Ludzie poddają się temu nurtowi, schodzą się, rozchodzą i często jest tak, jak w piosence:

„ Oto mężczyzna – oto kobieta
Nikt nie uwierzy że się kiedyś kochali
Dawno zabrakło rozkoszy zmysłowej
Dawno przestali ze sobą rozmawiać

W pokoju obok z uchem przy ścianie
Siedzi ich syn i cichutko płacze
Wiele by dał by usłyszeć choć słowo
Wiele by dał by ktoś sobie przypomniał (…)”

Dziecko potrzebuje obojga rodziców. Pisałam o tym już kilkakrotnie – choćby tutaj i tutaj. Dziś o tym, co może zrobić rodzic, któremu zabroniono kontaktu z jego własnym dzieckiem. Rodzic, który dziecko kocha, chce i lubi spędzać z nim czas. Rodzic, który bawi się ze swoim synkiem lub córeczką. Rodzic, któremu śmieją się oczy już na sam widok swojej pociechy.

Skoro to taki rodzic, to jak to możliwe, że nie ma on możliwości uczestnictwa w wychowaniu swojego dziecka?

Oj możliwe. Takie sytuacje się zdarzają i to niestety bardzo często 🙁 Jestem kobietą, więc trochę ciężko przechodzi mi to przez gardło, ale kłamać przecież nie będę – duży udział w utrudnianiu lub wręcz uniemożliwianiu kontaktów z dziećmi ich ojcom mamy właśnie my – mamy.

Najczęściej bowiem to z matką zostaje dziecko po rozstaniu rodziców. A te mamy są różne.

Znam mamy, które robią wszystko, co tylko w ich mocy, by ich córeczki lub synkowie mogli spędzać czas ze swoimi tatusiami. Wiem, że często okupione jest to nerwami, łzami po nocach i zagryzaniem zębów. Wiem, że je podziwiam z całego serca 🙂

Są jednak też takie mamy, które zdają się nie dostrzegać tego, że uniemożliwiając tacie dziecka kontakty z tymże dzieckiem, krzywdzą też – a może przede wszystkim – właśnie swoją pociechę.

Czemu zabraniają kontaktów? Czasami wydaje mi się, że część kobiet w ten właśnie sposób próbuje ukarać swoich byłych partnerów lub mężów za odejście. Inne pragną wymusić ich powrót do stworzonego przez siebie gniazdka, traktując dziecko niczym kartę przetargową. Jeszcze inne być może po prostu nie widzą takiej potrzeby, uznając, że matka zapewni dziecku wszystko, czego ono potrzebuje.

Czasem zdarza się również, że rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, a mimo to chciałby utrzymywać z dzieckiem kontakt. To jest możliwe. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje bowiem automatycznego zakazu kontaktu z dzieckiem. To znaczy, że nawet rodzic, który nie posiada władzy rodzicielskiej ma takie samo jak każdy inny ojciec lub matka prawo do:

 • odwiedzin,

 • spotkań,

 • zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

 • bezpośredniego komunikowania się z dzieckiem,

 • prowadzenia korespondencji z dzieckiem (sms-y, listy, maile)

po uzgodnieniu sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem z tym z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska i u którego dziecko przebywa.

Co może zrobić rodzic, któremu nie jest dane patrzeć na rozwój swojego dziecka? Może złożyć do sądu wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Wniosek taki składa się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dziecka do wydziału rodzinnego, a jeżeli dziecko nie ma stałego miejsca zamieszkania – do sądu rejonowego miejsca, w którym dziecko przebywa.

We wniosku należy wskazać dokładnie:

 • do jakiego sądu jest on kierowany,

 • nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, czyli rodzica, który wnosi pismo oraz drugiego rodzica dziecka,

 • jakie pismo zostaje złożone (czyli mówiąc językiem ludzkim nadać mu odpowiedni tytuł),

 • na czym polegają trudności w porozumieniu z drugim rodzicem,

 • jakie wnioski i dowody wnosi rodzic,

 • jakie załączniki zostają dołączone do pisma (m.in. akt urodzenia dziecka, umowy, oświadczenia, faktury, rachunki, wydruki maili, sms -ów, listy).

Wniosek należy:

1. opłacić – opłata wynosi 40 zł i można ją uiścić przelewem na rachunek bankowy sądu lub w kasie sądu lub poprzez naklejenie na wniosek znaków opłaty sądowej ,

2. podpisać,

3. złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (+ 1 egzemplarz zachować dla siebie) osobiście lub wysyłając go listem poleconym (wtedy trzeba zachować także dowód nadania)

A poniżej przykładowy wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Rzeszów, 1 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Kustronia 4

35 – 303 Rzeszów

Wnioskodawca: Jan Czerwiec, zam. ul. Akacjowa 3/11, Rzeszów

Uczestniczka postępowania: Maria Maj, zam. ul. Azaliowa 5/7, Rzeszów

Wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem

W imieniu własnym wnoszę o:

 1. ustalenie sposobu utrzymywania moich kontaktów z małoletnią Ewą Czerwiec, urodzoną 15 kwietnia 2013 roku w Rzeszowie w ten sposób, że będzie ona spędzać ze mną w moim miejscu zamieszkania dwa weekendy w każdym miesiącu roku, a nadto połowę wakacji i ferii zimowych oraz połowę dni świątecznych w święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy,

 2. dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu na okoliczności tam przytoczone,

 3. zasądzenie od uczestniczki postępowania na moją rzecz kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Małoletnia Ewa Czerwiec, urodzona 15 kwietnia 2013 roku, jest córką Marii Maj i Jana Czerwiec ze związku pozamałżeńskiego. Wnioskodawca uznał swoje ojcostwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia Ewy Czerwiec.

Do dnia 1 lutego 2015 roku rodzice wraz z dzieckiem zamieszkiwali wspólnie w Rzeszowie w mieszkaniu należącym do wnioskodawcy. Tego dnia rodzice postanowili definitywnie o rozstaniu. Uczestniczka postępowania wyprowadziła się wraz z dzieckiem i od momentu rozstania z wnioskodawcą zamieszkuje wraz z córką przy ul. ul. Azaliowej 5/7 w Rzeszowie.

Mniej więcej do miesiąca grudnia 2015 roku rodzice ugodowo realizowali zawartą między sobą umowę dotyczącą sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad córką przez Jana Czerwiec. Od tego czasu matka dziecka coraz częściej odmawia wnioskodawcy możliwości kontaktu z córką. Odwołuje ustalone wcześniej terminy spotkań, nie odbiera telefonów od wnioskodawcy, nie odpisuje na sms-y ani e-maile zawierające prośbę o kontakt z jej strony oraz o umożliwienie spotkania wnioskodawcy z córką.

Dowód: – wydruki wiadomości e-mail,

 • wydruki wiadomości sms.

Ojciec nie ma wstępu do domu dziecka, odmówiono mu również prawa do odbierania córki z przedszkola. Ojciec nie ma żadnych informacji o stanie zdrowia ani o potrzebach córki. Także dyrekcja przedszkola, do którego uczęszcza dziecko odmawia udzielenia mu jakichkolwiek informacji o dziecku, przypuszczalnie na polecenie jego matki. Dziadkowie ze strony matki dziecka również odmawiają ojcu jakiejkolwiek pomocy.

Wnioskodawca obawia się, że nie podejmując kroków sądowych w celu uregulowania sposobu utrzymywania kontaktów z córką całkowicie straci z nią kontakt.

W tym stanie rzeczy zasadnym jest wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z małoletnią, w następujący sposób: Córka może spędzać czas z ojcem w jego miejscu zamieszkania w co drugi weekend, a także połowę dni tradycyjnie wolnych od obowiązku szkolnego, takich jak wakacje, ferie zimowe oraz święta Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy. Ojciec ma stały dochód, a także możliwości mieszkaniowe pozwalające mu przyjmować dziecko u siebie w tak długich okresach. W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.

Jan Czerwiec

W załączeniu:

 • odpis wniosku wraz z załącznikami,

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40 zł od wniosku,

 • wydruki wiadomości e-mail,

 • wydruki wiadomości sms.

Wzór oczywiście jest przykładowy, a uzasadnienie dość krótkie. Być może historia, która spotkała właśnie Ciebie jest dużo dłuższa, opisz ją całą.

A ja życzę wszystkim dzieciom w ich Dzień bliskości obojga rodziców i wiele miłości 🙂

Prawa do zdjęcia należą do: melbia