Jak uzyskać odpis wyroku lub postanowienia?

wyrokOdpis orzeczenia sądu (wyroku lub postanowienia) może być nam potrzebny z dwóch przyczyn:

 1. gdy chcemy odwołać się od tego orzeczenia przed jego uprawomocnieniem się

lub

       2. gdy chcemy móc się na nie powołać i dzięki temu realizować swoje prawa.

W pierwszym przypadku, a więc gdy zostanie ogłoszony wyrok lub postanowienie sądu w I instancji, strony mają tydzień od dnia jego ogłoszenia, by wystąpić do sądu o odpis tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem wygląda tak:

Kalisz, dnia 11.04.2016 r.

Maria Kaliszanka

zam. ul. Kaliska 5

Kalisz

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wydział I Cywilny
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz

 dot. sygn. akt I C 577/16

        Wniosek o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem 

Proszę o wydanie odpisu wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w dniu 7.04.2016 roku w sprawie sygn. akt I C 577/16 wraz z uzasadnieniem.

……………………………………

Maria Kaliszanka

Po uzyskaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem strona ma możliwość złożenia do sądu II instancji apelacji od tego wyroku (ma na to 14 dni).

Jeżeli uzyskamy odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem, możemy złożyć zażalenie do sądu II instancji (w ciągu 7 dni).

W drugim przypadku, gdy wyrok lub postanowienie jest już prawomocne, a strona chce uzyskać odpis orzeczenia, by móc realizować swoje prawa, do sądu można wystąpić w dowolnym momencie o odpis orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności. Należy pamiętać, że za każdą stronę orzeczenia trzeba uiścić opłatę w kwocie 6 zł. Można zrobić to przelewem na konto sądu.

Wniosek o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności wygląda tak:

Kalisz, dnia 11.04.2016 r.

Maria Kaliszanka

zam. ul. Kaliska 5

Kalisz

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wydział I Cywilny
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz

 dot. sygn. akt I C 577/16

        Wniosek o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności

Proszę o wydanie odpisu wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w dniu 7.04.2016 roku w sprawie sygn. akt I C 577/16 wraz z klauzulą prawomocności.

……………………………………

Maria Kaliszanka

W załączeniu:

 • dowód opłaty sądowej w kwocie 12 zł.

 

Oba wnioski są bardzo podobnie skonstruowane – zawierają takie dane i informacje, jak:

 • miejsce i data sporządzenia wniosku (w prawym górnym rogu),
 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby wnoszącej wniosek (w lewym górnym rogu),
 • wskazanie właściwego sądu (czyli tego, przed którym toczyło się postępowanie),
 • wskazanie sygnatury sprawy,
 • treść wniosku :„Zwracam się prośbą o wydanie odpisu postanowienia /wyroku……………………………” itd.,
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wniosek trzeba wydrukować w 2 egzemplarzach – na jednym z nich w biurze podawczym sądu zostanie przybita prezentata (pieczęć sądu z datą przyjęcia wniosku) – to potwierdzenie dla wnioskodawcy, że pismo zostało złożone.Wniosek o odpis orzeczenia może być również wniesiony za pośrednictwem poczty (wysyłka listem poleconym na adres sądu).

Odpis orzeczenia zostanie wnioskodawcy wysłany pocztą na adres wskazany we wniosku. Jeżeli jednak wnioskodawca chciałby osobiście odebrać wyrok/postanowienie, może dopisać w treści wniosku „Powyższe orzeczenie odbiorę osobiście po konsultacji z sekretariatem wydziału w celu ustalenia daty odbioru”.

Zdjęcie wyroku dostępne jest na tej stronie.

 

82 thoughts on “Jak uzyskać odpis wyroku lub postanowienia?

 • 11 kwietnia 2016 o 5:36 pm
  Permalink

  Napisałaś, że za każdą stronę wyroku płaci się 6 zł – a skąd mam wiedzieć ile będzie stron? Wyrok rozwodowy wysłał mi prawnik i był na 1 stronie. Zadzwonić i zapytać ile ma stron wyrok czy założyć, że jedną stronę?

  Odpowiedz
  • 11 kwietnia 2016 o 7:00 pm
   Permalink

   Najlepiej zadzwonić do sekretariatu Wydziału, w którym toczyła się sprawa. Podać sygnaturę sprawy i zapytać. Najczęściej wyrok/postanowienie zajmuje 1 – maksymalnie 2 strony, ale trzeba wiedzieć dokładnie przed dokonaniem przelewu 🙂

   Odpowiedz
   • 14 kwietnia 2016 o 1:11 pm
    Permalink

    ten drugi wniosek nazywa się tak samo? Też prosić o uzasadnienie? A o pieczątkę, że jest wyrok uprawomocniony też trzeba prosić czy z automatu przybijają?

    Odpowiedz
    • 14 kwietnia 2016 o 3:05 pm
     Permalink

     Złapałam się za głowę. Drugi wniosek nazywa się inaczej – już poprawiłam w tekście. Pisałam posta na telefonie i zwyczajnie przeoczyłam konieczność zmiany. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
     W Twoim przypadku uzasadnienia oczywiście nie trzeba.

     Napisz tak:
     „Wniosek o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności

     Proszę o wydanie odpisu wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział……. Cywilny w dniu ………. roku w sprawie sygn. akt ……….. wraz z klauzulą prawomocności.” W ten sposób sąd już będzie wiedział, że ma przybić pieczątkę, że wyrok jest prawomocny 🙂

     Odpowiedz
 • 11 października 2016 o 3:21 am
  Permalink

  Witam. A czy do każdego sądu w Polsce jest taki sam wzór napisania wniosku?? Dokładnie chodzi mi o Koszalin.

  Odpowiedz
  • 11 października 2016 o 1:19 pm
   Permalink

   Witam,
   Tak – wzór jest uniwersalny i można go złożyć w każdym sądzie w Polsce – oczywiście wskazując dane tego sądu 🙂

   Odpowiedz
 • 10 grudnia 2016 o 1:10 am
  Permalink

  Witam. Borykam się z takim problemem i nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Zapadł wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, opiekę nad dzieckiem sprawuje matka, ojcu dziecka ograniczono władzę rodzicielską, ustalono kontakty ojca z dzieckiem, zasądzono alimenty na dziecko. Ojciec dziecka złożył apelację od wyroku I instancji w zakresie alimentów i tu moje pytanie..czy pozostałe punkty wyroku są prawomocne? Czy występując do sądu o odpis wyroku z klauzulą wykonalności mogę wnosić o stwierdzenie prawomocności wyroku. Proszę o podanie podstawy prawnej
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 11 grudnia 2016 o 6:46 pm
   Permalink

   Witam,
   Przepisy wskazują, że orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia (art. 363 § 1 k.p.c.),
   a także, że w przypadku, gdy wniesiono apelację od części wyroku, wyrok staje się prawomocny w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części (tak art.363 §3).
   W Twojej sytuacji, gdy ojciec dziecka zaskarżył poprzez wniesienie apelacji tylko część wyroku rozwodowego dotyczącą wysokości alimentów, samo orzeczenie dotyczące rozwiązania małżeństwa (oraz inne punkty) staną się prawomocne.
   Jeżeli chciałabyś już teraz wystąpić do sądu o wydanie odpisu wyroku wraz z klauzulą prawomocności, w mojej ocenie musisz zaznaczyć w treści swojego pisma, że klauzula prawomocności dotyczy punktów np. 1,2,3 wyroku.
   Pozdrawiam
   PS Klauzula wykonalności to nie to samo, co klauzula prawomocności 😉

   Odpowiedz
 • 10 grudnia 2016 o 10:44 pm
  Permalink

  Witam,
  Jaki jest termin na złożenie drugiego wniosku od dnia uprawomocnienia wyroku? Można go pisać w dowolnym terminie?

  Odpowiedz
 • 11 grudnia 2016 o 8:57 pm
  Permalink

  Dziękuję za szybką i fachową odpowiedź:)Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 19 grudnia 2016 o 4:02 pm
  Permalink

  witam:) mam pytanie, czy trzeba podawac powód we wniosku dla jakiego chce sie odpis wyroku?

  Odpowiedz
  • 21 grudnia 2016 o 1:10 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli jesteś stroną postępowania, w którym wydano wyrok nie musisz uzasadniać dlaczego potrzebujesz wydania jego odpisu.

   Odpowiedz
 • 23 grudnia 2016 o 3:10 pm
  Permalink

  Czy nie jest tak, że składając wniosek o wydanie postanowienia (nie ważne czy z uzasadnieniem) w ciągu tych 7 dni od ogłoszenia, NIE PONOSIMY OPŁATY za każdą stronę 6zł. Na 100% pewne, że taką opłatę ponosi się jeśli chcemy odpisy tych postanowień/wyroków + uzasadnienia: wówczas każda strona x 6zł ale po tych 7 dniach.

  Odpowiedz
  • 25 grudnia 2016 o 10:05 pm
   Permalink

   Witam,
   W treści posta ujęłam to tak:”W drugim przypadku, gdy wyrok lub postanowienie jest już prawomocne, a strona chce uzyskać odpis orzeczenia, by móc realizować swoje prawa, do sądu można wystąpić w dowolnym momencie o odpis orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności. Należy pamiętać, że za każdą stronę orzeczenia trzeba uiścić opłatę w kwocie 6 zł. Można zrobić to przelewem na konto sądu.”, jeżeli jest to jednak nie do końca jasne – potwierdzam: oczywiście, płacimy za każdą stronę orzeczenia (czy to wyroku, czy postanowienia) dopiero wówczas, gdy minie termin 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

   Odpowiedz
 • 27 grudnia 2016 o 12:52 pm
  Permalink

  Witam. Wygrałam sprawę w sądzie I instancji, a strona przegrana złożyła w terminie 7 dni wniosek o uzasadnienie wyroku. Czy jeśli ja złoże wniosek o odpis postanowienia po terminie 7 dni i za niego zapłacę to również uzyskam uzasadnienie wyroku czy tylko sam wyrok?

  Odpowiedz
  • 27 grudnia 2016 o 11:44 pm
   Permalink

   Witam,
   Strona przegrana złożyła wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem przypuszczalnie po to, by złożyć apelację od orzeczenia sądu I instancji.
   Ty składając wniosek o odpis wyroku po terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia, otrzymasz go bez uzasadnienia.
   Możesz jednak złożyć wniosek o wydanie zapisu audio rozprawy, na której sąd wydał wyrok. Wówczas usłyszysz argumenty sądu. Opłata za wydanie tzw. elektronicznego zapisu rozprawy to 15 zł.

   Odpowiedz
   • 28 grudnia 2016 o 11:27 am
    Permalink

    Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź. Czyli rozumiem, że lepiej zapobiegawczo wcześniej złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku w razie ewentualnej apelacji… A czy jeśli na rozprawie nie stawił się powód, ani pozwana – to sędzia także uzasadnia wyrok? Tzn. czy w takiej sytuacji pomoże zapis audio rozprawy?

    Odpowiedz
    • 29 grudnia 2016 o 10:24 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂
     Uzasadnienie wyroku jest potrzebne tej stronie, która składa apelację, bo musi ona określić zarzuty apelacji opierając się o argumenty Sądu I instancji. Czasem apelację składają obie strony. Różnie to bywa 🙂 Zawsze jednak lepiej mieć wszystkie możliwe dokumenty, które dotyczą konkretnej sprawy.
     Jeżeli na rozprawie nie stawili się ani powód, ani pozwany, zapis audio może pomóc mniej, niemniej znajdzie się tam zapis wszystkich czynności procesowych, jakie zostały dokonane podczas rozprawy. Oprócz wniosku o wydanie zapisu audio z rozprawy wszystkie sądy oferują też bezpłatną możliwość odsłuchania płyty z posiedzenia sądowego w czytelni, może ewentualnie warto zacząć od tego? 🙂

     Odpowiedz
 • 23 stycznia 2017 o 11:20 pm
  Permalink

  Witam.
  Piszę do Pani w sprawie związanej z wygraną sprawą z ZUS. Ile czasu ma ZUS na poinformowanie mnie o tym że wypłaci mi pieniądze od momentu uprawomocnienia wyroku? I ile potem ma czasu na wypłatę?
  Pozdrawiam, JK

  Odpowiedz
  • 24 stycznia 2017 o 5:56 pm
   Permalink

   Witam,
   ZUS ma 30 dni na wypłatę świadczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem. Będąc na Twoim miejscu i mając już prawomocny wyrok, sama napisałabym do nich pismo – wezwanie do zapłaty kwoty zasądzonej wyrokiem wraz z odsetkami (bo o tych odsetkach ZUS często „zapomina”).
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 • 24 stycznia 2017 o 10:28 pm
  Permalink

  Witam. Czekam na termin rozprawy rozwodowej w sądzie apelacyjnym ( ojciec dziecka odwołał się w zakresie wysokości alimentów) pozostałe punkty wyroku są prawomocne i stąd moje pytanie. Jak uzyskać wypis tego wyroku który zapadnie w sądzie apelacyjnym? Jak sprawa wygląda w sytuacji obniżenia alimentów a jak w przypadku utrzymania wyroku I instancji. Czy jeżeli sąd utrzyma w mocy wyrok I instancji wnioskuję o stwierdzenie prawomicności punktu dot. alimentów wyroku I instancji czy apelacyjny wyda osobny wyrok. Jadąc na tą rozprawę chciałabym złożyć w sekretariacie odpowiedni wniosek. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 26 stycznia 2017 o 10:01 pm
   Permalink

   Witam,
   Wniosek o odpis wyroku sądu apelacyjnego wygląda bardzo podobnie do wszystkich innych wniosków o odpis wyroku. Możesz napisać tak: „Proszę o wydanie odpisu prawomocnego wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w……… Wydział ……………. w dniu ……………. roku w sprawie sygn. akt ………..”.
   Niezależnie od tego, czy sąd uwzględni apelację dotyczącą wysokości alimentów, czy nie, Ty i tak wnioskujesz o wyrok sądu II instancji w całości – będzie on dotyczył oczywiście tylko kwestii wskazanych w apelacji (wysokości alimentów).
   Pozostałe kwestie zostały już uregulowane na drodze sądowej przez Sąd Okręgowy jako sąd I instancji i nie były przedmiotem apelacji, więc o nich zwyczajnie nie będzie już rozstrzygał Sąd Apelacyjny.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 • 26 stycznia 2017 o 10:20 pm
  Permalink

  Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam:)

  Odpowiedz
 • 29 stycznia 2017 o 12:18 pm
  Permalink

  Witam
  Chciałbym otrzymać odpis postanowienia w sprawie spadkowej sprzed kilkudziesięciu lat ale nie znam sygnatury akt.Czy jest to możliwe?

  Odpowiedz
  • 29 stycznia 2017 o 7:06 pm
   Permalink

   Witam,
   Akta sprawy spadkowej są przechowywane w sądzie przez okres 50 lat lub 30 lat (np. w przypadku postępowania o dział spadku, w skład którego nie wchodziła nieruchomość). Po tym okresie przekazuje się do właściwego archiwum państwowego.
   Musisz określić jak dawno zapadło postanowienie, którego odpis chciałbyś uzyskać i w ten sposób ustalić gdzie go szukać.

   Odpowiedz
 • 30 stycznia 2017 o 10:01 pm
  Permalink

  Witam
  Dziękuję za odpowiedź,ale chodziło mi jak wśród tysięcy spraw znaleźć tę moją nie znając sygnatury akt.

  Odpowiedz
  • 30 stycznia 2017 o 10:03 pm
   Permalink

   Zdaję sobie sprawę, że możesz nie znać sygnatury akt, ale czy wiesz np. przed jakim sądem toczyło się postępowanie, znasz nazwisko osoby, która była spadkodawcą lub nazwiska uczestników postępowania?

   Odpowiedz
 • 30 stycznia 2017 o 10:06 pm
  Permalink

  Witam
  Dziękuję za odpowiedź,ale chodziło mi o to, jak wśród tysięcy spraw znaleźć tę moją nie znając sygnatury akt.

  Odpowiedz
 • 30 stycznia 2017 o 10:29 pm
  Permalink

  Może inaczej: Czy sąd wyda mi odpis ,jeśli nie podam sygnatury akt?

  Odpowiedz
  • 31 stycznia 2017 o 8:12 pm
   Permalink

   Sąd nie wyda Ci odpisu postanowienia, jeżeli nie podasz sygnatury akt, bo nikt nie będzie jej ustalał za Ciebie.
   Jeżeli jednak wiesz w jakim sądzie toczyło się postępowanie i kto był jego uczestnikiem, najprościej jest zadzwonić do sądu na informację i zapytać czy jest możliwość ustalenia sygnatury tej sprawy. Najprawdopodobniej będziesz musiał poprosić o repertoria z czasu, w którym toczyła się sprawa, o którą Ci chodzi i przejrzeć jakie sprawy wpłynęły do sądu pod jakimi nazwiskami. Znając nazwiska uczestników postępowania nie powinieneś mieć z tym problemu.

   Odpowiedz
 • 31 stycznia 2017 o 9:47 pm
  Permalink

  Dziękuję bardzo za wyczerpujące informacje.

  Odpowiedz
 • 2 lutego 2017 o 2:36 pm
  Permalink

  Dzień dobry,
  Wyrok wraz z klauzulą wykonalności przesłałam do komornika, minęło kilka miesięcy, egzekucja alimentów jest bezskuteczna, gdyż dłużnik pracuje za granicą. Chcę wystąpić do Sądu Okręgowego o wyegzekwowanie tych alimentów. Komornik nie chce oddać mi wyroku z klauzulą wykonalności, poradził, żebym wniosła do Sądu Rejonowego o ponowne jego wydanie. Mam w domu też drugi wyrok, ale nie ma on tej czerwonej pieczęci z klauzulą wykonalności – nadałby się do Sądu Okręgowego czy lepiej wnieść do SR o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności? A może to i to to to samo? Z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • 3 lutego 2017 o 4:00 pm
   Permalink

   Dzień dobry,

   Klauzula prawomocności i klauzula wykonalności to nie to samo.
   Prawomocność wyroku oznacza, że nie przysługuje już od niego środek odwoławczy. Klauzula wykonalności natomiast przybijana jest po to, by komornik mógł prowadzić postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika.
   Sąd Okręgowy w Krakowie proponuje złożenie wniosku o odpis orzeczenia niezbędny do dochodzenia alimentów za granicą według wzoru:
   ……………………..……..…….…… Kraków, dnia………………. …………………………………….….. ………….……….…………….………
   (imię i nazwisko, adres zamieszkania )

   Sąd …………………………………
   Sygn. akt …………………………… Wydział …….……………………..
   ul. …………………………………..

   WNIOSEK O WYDANIE ODPISU ORZECZENIA WRAZ ZE STOSOWNYM WYCIĄGIEM Z ORZECZENIA
   (ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 4/2009 Z DNIA 18 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE JURYSDYKCJI, PRAWA WŁAŚCIWEGO, UZNAWANIA I WYKONYWANIA ORZECZEŃ ORAZ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ ALIMENTACYJNYCH – DZ.U L 131 Z 18.05.2011 r., s.26)

   Zwracam się z prośbą o wydanie :
   1) Uwierzytelnionego odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności (dla celów obrotu zagranicznego) w sprawie o sygnaturze akt ………………………. z powództwa …..…………………………………………… przeciwko ………………………………………… o ……………………… wraz z wyciągiem z tego, tj. :

   Załącznik nr I – Wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania ani stwierdzenia wykonalności.
   (jeżeli orzeczenie/ugoda zostało wydane/zawarte w postępowaniu wszczętym od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia tj. 18 czerwca 2011r.)
   lub
   Załącznik nr II – Wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności.
   (jeżeli orzeczenie/ugoda zostało wydane/zawarte przed datą rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia tj. 18 czerwca 2011r. lub zostało wydane od daty rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia tj. 18 czerwca 2011r. w postępowaniu wszczętym przed 18 czerwca 2011r.)

   2) Dokumentu stwierdzającego, że powód skorzystał z pomocy prawnej lub zwolnienia
   z kosztów i wydatków.

   Proszę o sporządzenie wyciągu z orzeczenia na formularzu w języku polskim oraz w języku urzędowym kraju, w którym przebywa dłużnik.
   Powyższe dokumenty są niezbędne do wszczęcia postępowania o wykonanie orzeczenia od dłużnika Pana/Pani………………………………… zam. w ………………………………

   …………………………………………………..
   (czytelny podpis)

   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 17 lutego 2017 o 11:32 am
  Permalink

  Witam.
  Bardzo proszę o odpowiedź bo zgłupiałam. Sąd apelacyjny zmienił wyrok w sprawie rozwodowej z orzeczeniem mojej winy na orzeczenie winy obu stron i zasądził zwrot stronie dla mnie kosztów postępowania apelacyjnego. Od sprawy w sądzie apelacyjnym i ogłoszenia dla mnie korzystnego wyroku minęły ponad dwa miesiące a ja nie otrzymałem sentencji wyroku. Czy wyslą mi ją z urzędu czy muszę sam złożyć? Druga strona złożyłajuż dawno w sądzie apelacyjnym wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Czy ja też w tej sytuacji otrzymam te dokumenty z urzędu czy wcale nie otrzymam. Adwokat mi mówi że trzeba czekać bo jak jedna strona złożyła to obie otrzymają ale czy to faktycznie tak długo trwa czy adwokat zawalił. Jesli nie będę miał wyroku to nawet nie mam jak sie ubiegać o zwrot kosztów dla mnie od drugiej strony. Co mam robić?
  A czy ja teraz po dwóch miesiącach mogę otrzymać na wniosek jeśli złożę odpis wyroku wraz z uzasadnieniem bo jest mi ono również potrzebne

  Odpowiedz
  • 20 lutego 2017 o 7:49 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,

   Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złoży do sądu wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Wynika to z treści art. 387 § 3 zdanie 1 kodeksu postępowania cywilnego „Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji zgłosiła wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.”.

   W opisanej przez Ciebie sytuacji to druga strona wniosła o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i nie znajduję powodu, dla którego z uwagi na ten wniosek Ty również miałbyś otrzymać odpis wyroku dla siebie.

   W tej chwili jest już niestety za późno, byś mógł uzyskać odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, bo jak piszesz minęły 2 miesiące od ogłoszenia wyroku sądu apelacyjnego. Możesz natomiast złożyć wniosek o odpis wyroku z klauzulą wykonalności – to on jest Ci potrzebny do uzyskania zasądzonych na Twoją rzecz kosztów.

   Odpowiedz
 • 19 lutego 2017 o 10:19 pm
  Permalink

  Witam,
  wygrałam sprawę karną. wpłacone było zabezpieczenie majątkowe. Adwokat poradził mi abym napisała wniosek o przelanie zabezpieczenia majątkowego w całości na moje konto, ponieważ jest taka możliwość
  Proszę o pomoc jak powinien wyglądać taki wniosek?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 20 lutego 2017 o 9:51 pm
  Permalink

  Dziękuję za informację
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 28 lutego 2017 o 6:19 pm
  Permalink

  Witam serdecznie. Mialam dwie sprawy w sądzie. Pierwsza o alimenty i otrzymalam postanowienie oraz doręczenie orzeczenia w roku 2014. Druga sprawa była o pozbawienie praw rodzicielskich.które wygrałam w roku 2016 i również otrzymałam postanowienie z sądu rejomowego oraz doręczenie orzeczenia. Chciałabym dowiedzieć się czy to jest wyrok to postanowienie?czy jeszcze powinnam coś prosić od sądu rejonowego?proszę o odpowiedź

  Odpowiedz
  • 4 marca 2017 o 10:51 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,

   Postępowanie w sprawie o alimenty jest postępowaniem procesowym, które rozpoczyna się wniesieniem pozwu, a kończy wydaniem wyroku. Ten wyrok został Ci doręczony w 2014 roku, posiadasz więc jego odpis i w razie potrzeby (np. wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeżeli alimenty nie byłyby płacone) to ten odpis dołączasz do wniosku o wszczęcie egzekucji.

   Postępowanie w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej to z kolei postępowanie nieprocesowe, które rozpoczyna się wniesieniem wniosku, a kończy wydaniem postanowienia. Z tego, co piszesz, odpis tego postanowienia otrzymałaś w 2016 roku.

   Jeżeli otrzymałaś odpisy obu orzeczeń, w mojej ocenie nie musisz prosić sądu już o nic więcej – chyba, że okaże się, że potrzebujesz więcej niż 1 egzemplarza któregoś z nich. Nie znam jednak Twojej sytuacji, ciężko mi więc określić czy jest taka potrzeba.

   Odpowiedz
 • 11 marca 2017 o 10:16 am
  Permalink

  Dzień dobry sąd zabezpieczył kontakty z dzieckiem na czas trwania sprawy. Jak napisać wniosek o wydanie takiego postanowienia oczywiście moje dane dane sadu i syg.akt.

  Wniosek o wydanie i przesłanie postanowienia zabezpieczającego kontakty z małoletnim.

  wnoszę o wydanie i przesłanie postanowienia z dnia … syg.akt … dotyczący zabezpieczania kontaktów z małoletnim na czas trwania sprawy.

  czy to jest poprawne? z góry dziękuje za odpowiedz

  Odpowiedz
  • 12 marca 2017 o 8:59 pm
   Permalink

   Dzień dobry,

   Napisałaś dość poprawnie, choć pewnie nie byłabym sobą, gdybym delikatnie nie doprecyzowała treści Twojego wniosku 😉 Napisałabym tak:
   Wnoszę o wydanie odpisu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia kontaktów z małoletnim ………….. (imię i nazwisko małoletniego) na czas trwania postępowania, wydanego w dniu …………. przez Sąd Rejonowy …………….w sprawie o sygn. akt……. oraz o przesłanie w/w odpisu na adres: ………………………

   Odpowiedz
 • 14 marca 2017 o 6:03 pm
  Permalink

  Witam sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie i alimenty na rzecz dziecka. Wyrok już jest prawomocny. Moje pytanie jest takie czy mogę złożyć na jednym wniosku o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności i wykonalności? Bo jedno jest potrzebne do zmiany nazwiska a drugie aby udać sie do komornika.

  Odpowiedz
  • 17 marca 2017 o 9:37 am
   Permalink

   Witam,
   Możesz złożyć jeden wspólny wniosek, w którym napiszesz:”Wnoszę o wydanie 1 odpisu wyroku Sądu Okręgowego z dnia … sygn. akt …. z klauzulą prawomocnosci oraz 1 odpisu wyroku Sądu Okręgowego z dnia … sygn. akt… z klauzulą wykonalności „.

   Odpowiedz
 • 30 marca 2017 o 4:45 pm
  Permalink

  Witam!Chcę napisać do sądu wniosek o wydanie odpisu postanowienia z klauzulą prawomocności w sprawie o ubezwłasnowolnienie.Proszę o pomoc.Czy muszę zaznaczyć że sąd ma go wysłać pocztą?

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2017 o 9:31 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli napiszesz, że prosisz o doręczenie odpisu postanowienia na adres np. ul. Konwaliowa 6, Warszawa, to sąd automatycznie wyśle Ci ten odpis pocztą.

   Odpowiedz
 • 30 marca 2017 o 4:52 pm
  Permalink

  Proszę o wzór wniosku Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2017 o 9:33 pm
   Permalink

   W Twojej sytuacji właściwy będzie drugi wzór z posta – dokonałam zmiany właściwości sądu, bo o ubezwłasnowolnieniu orzekał Sąd Okręgowy:

   Kalisz, dnia 11.04.2016 r.

   Maria Kaliszanka

   zam. ul. Kaliska 5

   Kalisz

   Sąd Okręgowy w Kaliszu

   Wydział I Cywilny
   Aleja Wolności 13
   62-800 Kalisz

   dot. sygn. akt I C 577/16

   Wniosek o odpis postanowienia wraz z klauzulą prawomocności

   Proszę o wydanie odpisu postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w dniu 7.04.2016 roku w sprawie sygn. akt I C 577/16 wraz z klauzulą prawomocności.
   Proszę o przesłanie w/w odpisu postanowienia na adres: ………………………

   ……………………………………

   Maria Kaliszanka

   W załączeniu:

   dowód opłaty sądowej w kwocie 12 zł.

   Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz
 • 24 kwietnia 2017 o 12:46 pm
  Permalink

  Dzień Dobry;

  Mam wyrok sądu I instancji, oraz postanowienie o prawomocności wyroku w jednym z punktów. Złożyłem wniosek o wydanie mi odpisu wyroku z klauzulą prawomocności w tym punkcie. Ile czasu się czeka na na taki odpis?

  Pozdrawiam Serdecznie

  Odpowiedz
  • 4 czerwca 2017 o 9:58 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Sąd nie jest tu w żaden sposób związany terminami, jednak najczęściej na odpis orzeczenia czeka się do 14 dni.
   Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz
 • 5 maja 2017 o 10:01 pm
  Permalink

  Witam Serdecznie
  Bardzo proszę o pomoc potrzebuję zdobyć odpis ( lub oryginał jeśli to możliwe)wyroku sądu dotyczącego mojego rozwodu znam numer sygnatury oraz sprawy ale problem polega na tym iż obecnie mieszkam w Toronto i nie mam możliwości osobiście odebrać tego dokumentu mam tylko kopie ale żeby wziąć tu ślub muszę posiadać oryginał lub kopie za zgodność z oryginałem.
  Czy w takiej sytuacji mogę napisać pełnomocnictwo a jeśli tak jak ono powinno wyglądać.

  Pozdrawiam Diana

  Odpowiedz
  • 9 maja 2017 o 5:22 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Art.1135[5] § 1 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że: „Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.” Powołując się na ten przepis, jak najbardziej możesz, a wręcz powinnaś wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce – także w sytuacji, w której jest już po wydaniu wyroku, a zależy Ci na uzyskaniu jego odpisu.
   Pełnomocnictwo do doręczeń może wyglądać tak:
   PEŁNOMOCNICTWO DO DORĘCZEŃ
   Zgodnie z art. 1135[5] § 1 kodeksu postępowania cywilnego, ja niżej podpisana:……………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko), urodzona …………………………………………………………………………………(data i miejsce urodzenia)legitymująca się dowodem osobistym/paszportem o numerze …………………………………………………………………………… (rodzaj, nr dokumentu tożsamości)wydanym przez …………… (organ wydający), PESEL: …………………….
   ustanawiam pełnomocnikiem do doręczeń:
   Panią / Pana ……………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko) urodzoną/ urodzonego ………………………………………………………………………………………………..(data i miejsce urodzenia)
   legitymującą (ego) się ………………………………………………………………………….. (rodzaj, nr dokumentu tożsamości)
   zamieszkałą (ego) pod adresem: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

   …………………………………… ………………………………………………
   (miejsce i data) (podpis)

   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 8 maja 2017 o 5:03 pm
  Permalink

  Witam, czy wydane postanowienie uprawomocni się po 21dniach jeżeli nie wpłynęły wnioski formalne czy dopiero po rozprawie sądowej na której sąd wyda prawomocność postanowienia ?pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 8 maja 2017 o 8:35 pm
   Permalink

   Witam,
   Chyba nie do końca rozumiem pytanie. Jeżeli sąd wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym (nie podczas rozprawy), to uczestnicy postępowania niezadowoleni z takiego rozstrzygnięcia, mają możliwość złożenia zażalenia. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu, sporządzając od razu uzasadnienie w wypadku, gdy na to postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie należy złożyć w ciągu tygodnia od dnia otrzymania postanowienia.
   Jeżeli zażalenie nie zostanie złożone, postanowienie uprawomocni się. Prawomocność następuje wówczas, gdy od danego orzeczenia nie przysługuje już żaden środek odwoławczy. Nie potrzeba do tego odrębnej rozprawy ani innych czynności.
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
   • 9 maja 2017 o 6:58 pm
    Permalink

    Nie ,była rozprawa i na rozprawie sąd podał ,ze za tydzień ogłosi postanowienie 14.04 jak dzwoniłam do sądu 8.05 dowiedziałam się ze nie wpłynęły wnioski formalne i 11.05 sąd orzeknie uprawomocnienie postanowienia i 18.05 mogę odebrać odpis postanowienia

    Odpowiedz
    • 10 maja 2017 o 9:47 pm
     Permalink

     Nie wiem jakie to postępowanie ani nie znam dokładnych słów sędziego, ale biorąc pod uwagę ogólne zasady rządzące postępowaniem:
     1. sędzia wezwał najprawdopodobniej strony postępowania do złożenia wniosków formalnych w określonym terminie pod rygorem odrzucenia ich później jako wniosków spóźnionych,
     2. w zakreślonym przez sąd terminie nie wpłynęły wnioski formalne, więc sąd wydał postanowienie 14.04 na posiedzeniu niejawnym,
     3. do uczestników postępowania zostały wysłane za pośrednictwem poczty odpisy wydanego postanowienia wraz z uzasadnieniem,
     4. między dniem wydania postanowienia a dniem wysyłki upłynęło kilka dni + kilka dni zajęło poczcie doręczenie pisma lub pozostawienie awizo w skrzynkach pocztowych,
     5. jeżeli uczestnik postępowania otrzymał awizo, może odebrać pismo z poczty w ciągu 14 dni,
     6. po odbiorze pisma ma 7 dni na złożenie zażalenia,
     7. w razie braku zażalenia ze strony któregokolwiek uczestnika postępowania w określonym przez prawo terminie sąd stwierdzi na wniosek strony prawomocność postanowienia (nie orzeka, stwierdza fakt).

     Odpowiedz
 • 9 maja 2017 o 3:17 pm
  Permalink

  Czy jest szansa otrzymać zapis protokołu z rozprawy ??

  Odpowiedz
  • 9 maja 2017 o 9:40 pm
   Permalink

   Tak, można uzyskać zarówno odpis protokołu w wersji pisemnej, jak i zapis audio rozprawy. Zapis audio jest bardziej precyzyjny – powinieneś usłyszeć każde słowo sędziego, jakie padło podczas rozprawy.

   Odpowiedz
 • 9 maja 2017 o 7:02 pm
  Permalink

  Dlatego zastanawiam się od 14.04 do 04.05 mijało 21dni -nawet sędzia powiedział ze 4.05 się uprawomocni jak nie będzie wniosków formalnych

  Odpowiedz
  • 10 maja 2017 o 9:49 pm
   Permalink

   Rozpisałam się w komentarzu powyżej odnośnie terminów, w razie czego możesz popatrzeć z kalendarzem 😉

   Odpowiedz
   • 11 maja 2017 o 6:45 pm
    Permalink

    Ok dziękuje , jak by nie było do dnia dzisiejszego nie wpłynęły wnioski formalne a ja mam umówiony termin odbioru postanowienia z klauzula wykonalności na 18.05 a sprawa była o przyznanie prawa najmu lokalu komunalnego ,eksmisje b.m i spłatę na jego rzecz ,ja zostałam ustnie powiadomiona na sprawie kiedy będzie ogłoszenie postanowienia ,byl tez pracownik urzędu miasta ,b.m nie było,mogłam ,ale nie musiałam składać pisma o uzasadnienie wyroku

    Odpowiedz
    • 13 maja 2017 o 9:44 pm
     Permalink

     Proszę bardzo.
     W poprzednich komentarzach pytałaś o klauzulę prawomocności. To nie to samo, co klauzula wykonalności.
     Klauzula wykonalności to urzędowy akt sądu stwierdzający, że dane orzeczenie jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może on dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji.
     Pozdrawiam 🙂

     Odpowiedz
     • 14 maja 2017 o 9:24 am
      Permalink

      Dzięki ze odpowiedz ,być może coś pomyliłam

     • 14 maja 2017 o 12:13 pm
      Permalink

      Proszę bardzo i nic nie szkodzi – klauzule często są mylone, najważniejsze, byś otrzymała odpis orzeczenia i mogła się nim posługiwać 🙂

     • 21 maja 2017 o 4:02 pm
      Permalink

      No i mam Prawomocne i wykonalne postanowienie ,klauzule wykonalności odbieram w czwartek I co dalej wezwałam byłego męża do opuszczenia lokalu i przekazania kluczy dałam mu 2 tygodnie na to ,z tego co się orientuje to jak dobrowolnie nie opuści lokalu to mam iść do komornika .Pozdrawiam

     • 30 maja 2017 o 9:35 pm
      Permalink

      Najważniejsze, że masz prawomocne i wykonalne postanowienie sądu :), bo z tym możesz już działać. Jeżeli były mąż nie opuści lokalu mieszkalnego dobrowolnie w zakreślonym przez Ciebie terminie (domyślam się, że jest to termin 2 tygodni od dnia otrzymania przez niego Twojego wezwania), pozostaje wyłącznie egzekucja orzeczenia sądu przez komornika. Będziesz musiała złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego (o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego). Wielu komorników na swoich stronach internetowych zamieszcza wzory wniosków, w razie, gdyby komornik wybrany przez Ciebie tego nie zrobił, odezwij się – zamieszczę wzór wniosku 😉
      Pozdrawiam

 • 24 maja 2017 o 7:41 am
  Permalink

  Witam,
  Ja mam dwa pytania:
  1. Dwa miesiące temu złożyłam do Sądu wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku, dzwoniłam już dwa razy i sprawa utknęła na wniosku do archiwum. Czy sąd ma jakiś ograniczony czas na wysłanie mi odpisu? Czy mogę napisać jakieś ponaglenie?
  2. Drugie pytanie dotyczy sprawy spadkowej. W listopadzie 2016 r. zmarł brat mojego męża, który był zadłużony w banku. Teściowie oraz rodzeństwo (w tym mój mąż) zrzekli się spadku. Czy ja jako żona (zaznaczę, że mamy rozdzielność majątkową podpisaną przed ślubem) również powinnam się zrzec prawa do spadku? Mamy również dwójkę dzieci jeden syn jest z mojego poprzedniego małżeństwa a drugi z obecnego. Wiem, że za syna z obecnego małżeństwa muszę złożyć zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego. Czy za syna z poprzedniego małżeństwa również muszę takowy wniosek złożyć? (syn nie jest przysposobiony)
  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 31 maja 2017 o 5:53 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpowiadając na Twoje pytania:
   1. Niestety sąd nie jest tutaj związany żadnym terminem – mogę podpowiedzieć tyle, że czasem pomaga osobista wizyta w sądzie i rozmowa z paniami z sekretariatu z wydziału, w którym toczyłoby się postępowanie, gdyby trwało teraz (np. jeżeli czekasz na odpis wyroku w sprawie o eksmisję, udaj się do wydziału cywilnego w Sądzie Rejonowym, przed którym toczyło się postępowanie).
   2. Ani Ty, ani Twój syn z poprzedniego małżeństwa (pod warunkiem, że nie został przysposobiony przez Twojego obecnego męża) nie będziecie dziedziczyć po zmarłym bracie Twojego obecnego męża. W miejsce Twojego męża, który odrzucił spadek po bracie wejdą tylko jego zstępni (dzieci), a więc Wasz wspólny syn. Musisz więc jedynie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przez Wasze wspólne dziecko. Odrzucenie spadku może zostać złożone przed notariuszem lub sądem w ciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o dziedziczeniu (najczęściej – od chwili dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy).
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 8 czerwca 2017 o 10:46 am
  Permalink

  witam 31.03 zakonczylo sie postepowanie sadowe w sprawie alimentów na syna oraz odebranie praw rodzicielskich ojcu.
  jesli chodzi o alimenty – otrzymałam wyrok zaoczny który jest u komornika, teraz chce wniesc o odpis wyroku aby zlozył dokumnty w Funduszu Alimentacyjnym . czy musze uiścić opłate w wyskosci 6 zł za strone ?
  jesli chodzi o odebranie praw dzwonie do sadu raz w tygodniu i ciagle słysze iz wyrok nie jest prawomocny ? jak długo musze na to czekać? mineło juz 21 dni dni gdyz sprawa zakonczyla sie w marcu . w sprawie odebrania praw nie otrzymałam nic z sadu po rozprawie sedzina jedynie mowila iz musze czekac 21 na prawomocnosc i wtedy wyrok bedzie do odbioru, dzis w sadzie mnie oswiecili ze musze zlozyc wniosek o odpis wyroku i wniesc oplate – i moje pytanie cz musze faktycznie skaldac wniosek skoro nie dostalam pierwotnego wyroku o odebranie praw ? i co jesli pani mowi ze wyrok wciaz nie jest prawomocny … juz sama nie wiem co robic prosze o odpowiedz

  Odpowiedz
  • 23 czerwca 2017 o 10:02 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpowiadając kolejno na Twoje pytania:
   I. Jeżeli chcesz złożyć wniosek o odpis wyroku, musisz uiścić opłatę sądową w wysokości 6 zł za każdą stronę tego orzeczenia.
   II. W sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca syna, winno było zapaść postanowienie, a nie wyrok.
   Postanowienie staje się prawomocne po upływie terminu do wniesienia zażalenia przez wszystkie uprawnione do tego osoby – w przypadku postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej oznacza to wnioskodawcę (czyli Ciebie) i uczestnika postępowania (ojca syna).
   Wyjaśniając to krok po kroku, procedura wygląda tak:
   1. Wydanie orzeczenia.
   2. Ogłoszenie lub doręczenie postanowienia.
   3. Od dnia ogłoszenia lub doręczenia biegnie termin 7 dni na złożenie zażalenia na postanowienie.
   4. Uprawomocnienie się postanowienia: Jeżeli zażalenie nie zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia, staje się prawomocne.

   Odpowiedz
 • 18 czerwca 2017 o 4:37 pm
  Permalink

  Witam serdecznie
  Mój problem i pytanie dotyczy zagadnienia w temacie upadłości konsumenckiej.
  Otóż po całym procesie upadłościowym, który trwał 2 lata jestem juz na etapie oczekiwania na uprawomocnienie sie wyroku w sprawie planu spłat wierzycieli. I teraz zaczyna sie mój problem i dylemat otóż Sąd Rejonowy wydał postanowienie w dniu 23.05.17 na posiedzeniu niejawnym o ustaleniu rzeczonego planu spłat i rozesłał owo postanowienie do mnie jako upadłego- odebrałam pismo 29-05-17, syndyka i wierzycieli. Domniemam iż uprawomocnienie się wyroku nastąpi w 7 dni od otrzymania przez sąd wszystkich ” zwrotek” świadczących o tym, że pisma zostały odebrane.
  NIe wiem jak ustalić kiedy i czy może juz wyrok się uprawomocnił . Składając do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klauzula prawomocności powinnam napisać datę uprawomocnienia a ja jej nie znam. Czy w związku z tym mam codziennie dzwonic do sądu z pytaniem czy wyrok już sie uprawomocnił ? Chyba innego wyjścia z tej sytuacji nie ma.
  Mam nadzieje , że nie zagmatwałam mocno opisu i jest on dla Pani zrozumiały.
  POzdrawiam

  Odpowiedz
  • 22 czerwca 2017 o 8:47 am
   Permalink

   Witam serdecznie,

   Postanowienie staje się prawomocne po upływie terminu do wniesienia zażalenia przez wszystkie uprawnione do tego osoby.
   Wyjaśniając to krok po kroku, procedura wygląda tak:
   1. Wydanie orzeczenia: Jeżeli Sąd Rejonowy wydał postanowienie 23.05.17 roku na posiedzeniu niejawnym, to zostało ono następnie wysłane do Ciebie, do syndyka i do Twoich wierzycieli.
   2. Doręczenie pisma: Każde z Was odebrało postanowienie w innym terminie. Ty 29-ego maja. Jeden z wierzycieli być może np. dopiero 12 czerwca.
   Pamiętaj, że może zdarzyć się sytuacja, w której dany podmiot odbierze list polecony z postanowieniem sądu po okresie awizowania tej przesyłki (łącznie 14 dni).
   O tym kiedy nastąpiło doręczenie sąd dowiaduje się z tzw. zwrotki.
   3 Od dnia doręczenia biegnie termin na złożenie zażalenia na postanowienie: Jeżeli wierzyciel odebrał postanowienie np. 12 czerwca, to do 19 czerwca włącznie może złożyć zażalenie. Może to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając pismo listem poleconym – to oznacza, że minie kilka kolejnych dni nim pismo dotrze do sądu.
   4. Uprawomocnienie się postanowienia: Jeżeli zażalenie nie zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, staje się prawomocne.
   Uwaga! Bardzo istotne jest, że termin biegnie osobno dla każdego uczestnika postępowania.
   Proponuję, byś zadzwoniła do sądu, ale dopiero na początku lipca.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 19 czerwca 2017 o 8:48 am
  Permalink

  Witam ponownie
  Dzwoniłam do sądu, nie ma jeszcze prawomocności postanowienia, więc nie pozostaje mi nic innego jak czekac….ale wniosek o odpis na ten moment chyba mogę juz złożyć?

  Odpowiedz
  • 23 czerwca 2017 o 3:29 pm
   Permalink

   Witam ponownie,
   Odpowiedź na Twoje pytania odnośnie prawomocności postanowienia znajdziesz pod wcześniejszym komentarzem.
   Jeżeli chodzi o złożenie wniosku o odpis postanowienia, wstrzymałabym się, gdyż mimo wszystko zawsze istnieje maleńki procent szansy, że na wydane postanowienie zostanie jednak złożone zażalenie, a wówczas postanowienie się nie uprawomocni.

   Odpowiedz
 • 7 lipca 2017 o 8:58 am
  Permalink

  Witam serdecznie

  Chciałem zapytać z jakim wnioskiem skierować się do sądu?. Postanowienie sądu zapadło w 2015 roku, nie znam niestety konkretnej daty , natomiast posiadam sygnaturę sprawy akt. Postanowienie to jest mi potrzebne jako dowód do przedłożenia przed urzędem pracy. Czy muszę dokonać w tej sytuacji opłat sądowych za wydanie takiego postanowienia?

  Odpowiedz
  • 12 lipca 2017 o 9:07 am
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Skoro znasz sygnaturę sprawy, możesz zadzwonić do Biura Obsługi Interesantów sądu, który wydał postanowienie i dopytać o datę, w jakiej ono zapadło. Wówczas składasz wniosek o wydanie odpisu postanowienia wraz z klauzulą prawomocności.
   za każdą stronę postanowienia trzeba uiścić opłatę w kwocie 6 zł. Pytając o datę ogłoszenia postanowienia możesz zapytać również o ilość jego stron – będziesz miał pewność, że dokonujesz opłaty w odpowiedniej wysokości.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *