Jak uzyskać zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego?

child-play-1430676Wiem, że moje wpisy o dokumentach potrzebnych do uzyskania „becikowego” i „becikowego” gminnego były trochę jak wyliczanka… nie, nie zabawna ani nie dla dzieci, ale poważna i tylko dla dorosłych. Dlatego tym razem pisząc o dokumentach potrzebnych do uzyskania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, po prostu opowiem Wam kilka historyjek związanych z kompletowaniem dokumentów i ich składaniem 🙂 Historyjki są oczywiście stworzone na potrzebę tych wpisów, a wszelkie podobieństwa do prawdziwych osób i sytuacji są całkowicie przypadkowe :P.

Ona, On i dziecko. Ona i On żyją ze sobą, mają wspólny dom, marzenia i przyszłość. Ich dziecko niedawno skończyło roczek. On pracuje, posiada umowę o pracę, Ona przed urlopem macierzyńskim także pracowała, a w chwili obecnej jest na urlopie wychowawczym. Ich sytuacja finansowa nie jest ani najlepsza, ani najgorsza. Ale… ponieważ ich dochód nie przekracza 674 zł netto na osobę, mogą uzyskać zasiłek rodzinny na dziecko na rok 2015/2016 (od listopada 2015 do 31 października 2016) w wysokości… aż 89 zł.

89 zł, gdyż Ich dziecko jest w wieku do 5-ego roku życia.

Gdyby dziecko miało od 5 do 18 lat – zasiłek ten wynosiłby 118 zł,

a gdyby dziecko miało od 18 do 24 lat – 129 zł.

Mogą również uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, gdyż Ona zdecydowała się zostać w domu z dzieckiem i korzysta z urlopu wychowawczego.

Dodatek ten wynosi 400 zł miesięcznie.

Wnioskodawcą o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest Ona.

Pięknego październikowego poranka zaczyna kompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia w urzędzie miasta (w niektórych miejscowościach zamiast urzędu miasta czy gminy dokumenty należy składać w ośrodkach pomocy społecznej). W pierwszej kolejności drukuje wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ze strony urzędu.

Drukuje również 2 oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym – dla siebie i dla Niego, należy je wypełnić nawet, gdy takiego dochodu nie uzyskujemy – po prostu wpisujemy wówczas 0 w kolejnych rubryczkach.

(O tym jaki dochód jest dochodem nieopodatkowanym pisałam w Dokumenty potrzebne do otrzymania becikowego”)

Następnie wypełnia wniosek i oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (On również wypełnia takie oświadczenie), a później zaczyna sprawdzać jakie jeszcze dokumenty posiada w domu.

Dowód osobisty – jest. Jeżeli nie mamy dowodu, możemy posłużyć się paszportem lub kartą pobytu, jeżeli wnioskodawcą jest cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia. Trzeba tylko zrobić ksero, a właściwy dokument pokazać w urzędzie przy składaniu wniosku.

Odpis aktu urodzenia dziecka – jest. Ten dokument również należy skserować i dołączyć do wniosku, a oryginał zabrać ze sobą do wglądu.

Hmmm i tyle z dokumentów posiadanych w domu. Czas wyruszyć w odpowiednie miejsca w celu zdobycia kolejnych „papierków”. Zarówno Ona, jak i On muszą udać się do ZUS – u, jak i do Urzędu Skarbowego, a Ona dodatkowo do pracy.

Do pracy? Jak to do pracy? Ano tak to, że potrzebuje otrzymać zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Gdyby okazało się, że w zakładzie pracy nie ma akurat księgowego czy innej osoby, która mogłaby takie zaświadczenie wystawić, można wypełnić oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Uwaga – poza wskazaniem od ilu miesięcy posiadamy zatrudnienie, warto dopisać dokładną datę zawarcia umowy o pracę i wskazać jaka to umowa (np. na czas nieokreślony).

Październikowy poranek minął Jej na przygotowaniu dokumentów w domu i na wyprawie do pracy, po drodze karmienie dziecka, noszenie małego śpiocha, który przysnął w ramionach mamy, a popołudnie wciąż pełne planów… urzędowych.

Do ZUS – u Ona i On udają się razem, kolejka jest taka sobie, tylko 15 osób, na szczęście w rogu sali znajduje się kącik zabaw dla dzieci, więc Ich maleństwo jest najszczęśliwszym „klientem” ZUS -u. Mijają minuty, wreszcie pojawia się właściwy numerek (a właściwie 2 numerki, bo i Ona, i On muszą pobrać osobne numerki).

Tak Ona, jak i On muszą poprosić o wydanie imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (Mimo takich zaleceń, polecam poprosić o raport za cały 2014 rok 🙂 ) oraz o zaświadczenia o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (można także złożyć oświadczenia o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne)

Ona musi poprosić także o zaświadczenie, że osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Tego dnia Ona i On nie mają już ani sił, ani czasu na wyprawę do urzędu skarbowego. Mogliby złożyć oświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku, ale wolą mieć tzw. „urzędową” pewność. Następny dzień – wizyta w urzędzie skarbowym.

Ona i On wypełniają wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku i już po kilku minutach otrzymują te zaświadczenia.

Jest wszystko, można składać dokumenty w urzędzie miasta/ urzędzie gminy/ ośrodku pomocy społecznej.

Brzmi całkiem prosto, prawda? Tak? W takim razie czas na kolejną historyjkę…

Ona, On i 2 dzieci. Ona i On żyją ze sobą, mają wspólny dom, marzenia i przyszłość. Ich starsze dziecko ma 7 lat, młodsze dziecko niedawno skończyło roczek. Starsze dziecko jest niepełnosprawne, więc wymaga stałej opieki mamy. Dlatego On pracuje, a Ona w tej chwili jest na urlopie wychowawczym. Ich sytuacja finansowa nie jest ani najlepsza, ani najgorsza. Ale… ponieważ ich dochód nie przekracza 764 zł netto na osobę mogą uzyskać zasiłek rodzinny na dziecko (a właściwie na dwoje dzieci) na rok 2015/2016 (od listopada 2015 do 31 października 2016).

Jak widać, w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe rodziny zostało odrobinę zmniejszone (czyli wolno nam „zarabiać” więcej).

Ona może starać się o zasiłek rodzinny na oboje dzieci, przy czym wysokość tego zasiłku wyniesie znów: na starsze dziecko – 118 zł, na młodsze – 89 zł.

Ona i On muszę skompletować dokładnie te same dokumenty, które przygotowywała rodzina z pierwszej historyjki, a dodatkowo muszą przedstawić:

 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 • Zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły – Ona może o nie poprosić w sekretariacie szkoły, gdy będzie odprowadzać dziecko na lekcje.

Załóżmy też, że Ona i On zdecydowali się na oddanie młodszego dziecka do żłobka, w którym dziecko spędza czas od poniedziałku do piątku. W takiej sytuacji muszą również dołączyć do wniosku zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo złożyć oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni
w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Wciąż proste? W takim razie czas na trzecią historyjkę 😛

Ona, On i 2 dzieci. Ona i On żyją ze sobą, mają wspólny dom, marzenia i przyszłość. Ich starsze dziecko ma 7 lat, młodsze dziecko niedawno skończyło 2 lata. Starsze dziecko jest niepełnosprawne, więc wymaga stałej opieki mamy. On kilka miesięcy temu stracił pracę i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, a Ona w tej chwili jest na urlopie wychowawczym. W czasie, gdy przebywała na urlopie macierzyńskim, firma X, w której pracowała została połączona z firmą Y, a wszyscy pracownicy zostali przeniesieni do firmy Y. Ich sytuacja jest ciężka, oszczędności topnieją w zatrważającym tempie, a ich dochód na pewno nie przekracza 764 zł netto na osobę mogą uzyskać zasiłek rodzinny na dziecko (a właściwie na dwoje dzieci) na rok 2015/2016 (od listopada 2015 do 31 października 2016).

Podobnie, jak Ona i On opisani w poprzedniej historyjce, tak i Oni muszą złożyć te same dokumenty (nie składają tylko zaświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki ani oświadczenia o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, gdyż ich dziecko nie uczęszcza do żłobka).

On musi natomiast dostarczyć takie dokumenty, jak:

 • kserokopia świadectwa pracy (oryginał do wglądu),

 • kserokopia PIT-11 od pracodawcy (oryginał do wglądu) ,

 • kserokopia decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną (oryginał do wglądu),

 • kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłaconych zasiłkach (oryginał do wglądu).

Ona zaś potrzebuje wziąć z ZUS -u:

 • 2 zaświadczenia, że osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – zarówno w firmie X (do określonego dnia), jak i w firmie Y (od kolejnego dnia).

Ich teczka urosła i stała się dużo, dużo cięższa, ale… mają już komplet dokumentów i mogą złożyć je w urzędzie miasta lub urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Czas na jeszcze jedną historyjkę…

Ona, On i 2 dzieci. Ona i On żyją ze sobą, mają wspólny dom, marzenia i przyszłość. Ich starsze dziecko ma 19 lat, młodsze dziecko niedawno skończyło 2 lata. Starsze dziecko podjęło studia, młodsze wciąż wymaga stałej opieki mamy. On kilka miesięcy temu podjął dodatkową pracę, a Ona w tej chwili jest na urlopie wychowawczym. On ma córkę z poprzedniego związku, na którą co miesiąc płaci alimenty. Ich dochód nie przekracza 674 zł netto na osobę, mogą więc uzyskać zasiłek rodzinny na dziecko (a właściwie na dwoje dzieci) na rok 2015/2016 (od listopada 2015 do 31 października 2016).

Tak, jak i w powyższych historyjkach, tak i Oni muszą w tym celu złożyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

 • 2 oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym,

 • dowód osobisty, paszport lub karta pobytu,

 • odpis aktu urodzenia dziecka,

 • zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 • zaświadczenie, że osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

 • zaświadczenia o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenia o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne,

 • imienne raporty miesięczne osoby ubezpieczonej potwierdzające odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • zaświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku lub oświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku,

a więc dokumenty, które składały także pary z poprzednich historyjek.

Dodatkowo ich starsze dziecko musi pobrać w dziekanacie swojej uczelni zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej albo złożyć oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

On zaś musi przedstawić odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na jego córeczkę lub odpis ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem oraz zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów w roku 2014 lub potwierdzenia przelewów wykonanych w roku 2014 na rzecz córeczki, a także – ponieważ podjął dodatkową pracę dokument potwierdzający uzyskanie dochodu, np.:

 • umowa o pracę

 • umowa zlecenie

 • umowa agencyjna.

Teczka znów gruba i ciężka, ale pełna 🙂

Każda sytuacja jest ciut inna i każda wymaga troszkę innego przygotowania dokumentów.

Jeżeli masz pomysł na historię inną niż opisane powyżej albo po prostu samo życie napisało Ci inną historię, napisz do mnie na maila: kontakt@przepisowamama.pl 🙂

Ciekawa jestem też Waszego odbioru takiej formy przedstawienia problemu. Jesteście za czy przeciw? Może wolelibyście sam spis dokumentów? …

Prawa do zdjęcia należą do: Sergio Souza

Uwaga zmiany – w okresie zasiłkowym od 1.11.2016 do 31.10.2017 roku wysokość zasiłku rodzinnego to:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia