Jak uzyskać zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego?

child-play-1430676Wiem, że moje wpisy o dokumentach potrzebnych do uzyskania „becikowego” i „becikowego” gminnego były trochę jak wyliczanka… nie, nie zabawna ani nie dla dzieci, ale poważna i tylko dla dorosłych. Dlatego tym razem pisząc o dokumentach potrzebnych do uzyskania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, po prostu opowiem Wam kilka historyjek związanych z kompletowaniem dokumentów i ich składaniem 🙂 Historyjki są oczywiście stworzone na potrzebę tych wpisów, a wszelkie podobieństwa do prawdziwych osób i sytuacji są całkowicie przypadkowe :P.

Ona, On i dziecko. Ona i On żyją ze sobą, mają wspólny dom, marzenia i przyszłość. Ich dziecko niedawno skończyło roczek. On pracuje, posiada umowę o pracę, Ona przed urlopem macierzyńskim także pracowała, a w chwili obecnej jest na urlopie wychowawczym. Ich sytuacja finansowa nie jest ani najlepsza, ani najgorsza. Ale… ponieważ ich dochód nie przekracza 674 zł netto na osobę, mogą uzyskać zasiłek rodzinny na dziecko na rok 2015/2016 (od listopada 2015 do 31 października 2016) w wysokości… aż 89 zł.

89 zł, gdyż Ich dziecko jest w wieku do 5-ego roku życia.

Gdyby dziecko miało od 5 do 18 lat – zasiłek ten wynosiłby 118 zł,

a gdyby dziecko miało od 18 do 24 lat – 129 zł.

Mogą również uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, gdyż Ona zdecydowała się zostać w domu z dzieckiem i korzysta z urlopu wychowawczego.

Dodatek ten wynosi 400 zł miesięcznie.

Wnioskodawcą o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest Ona.

Pięknego październikowego poranka zaczyna kompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia w urzędzie miasta (w niektórych miejscowościach zamiast urzędu miasta czy gminy dokumenty należy składać w ośrodkach pomocy społecznej). W pierwszej kolejności drukuje wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ze strony urzędu.

Drukuje również 2 oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym – dla siebie i dla Niego, należy je wypełnić nawet, gdy takiego dochodu nie uzyskujemy – po prostu wpisujemy wówczas 0 w kolejnych rubryczkach.

(O tym jaki dochód jest dochodem nieopodatkowanym pisałam w Dokumenty potrzebne do otrzymania becikowego”)

Następnie wypełnia wniosek i oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (On również wypełnia takie oświadczenie), a później zaczyna sprawdzać jakie jeszcze dokumenty posiada w domu.

Dowód osobisty – jest. Jeżeli nie mamy dowodu, możemy posłużyć się paszportem lub kartą pobytu, jeżeli wnioskodawcą jest cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia. Trzeba tylko zrobić ksero, a właściwy dokument pokazać w urzędzie przy składaniu wniosku.

Odpis aktu urodzenia dziecka – jest. Ten dokument również należy skserować i dołączyć do wniosku, a oryginał zabrać ze sobą do wglądu.

Hmmm i tyle z dokumentów posiadanych w domu. Czas wyruszyć w odpowiednie miejsca w celu zdobycia kolejnych „papierków”. Zarówno Ona, jak i On muszą udać się do ZUS – u, jak i do Urzędu Skarbowego, a Ona dodatkowo do pracy.

Do pracy? Jak to do pracy? Ano tak to, że potrzebuje otrzymać zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Gdyby okazało się, że w zakładzie pracy nie ma akurat księgowego czy innej osoby, która mogłaby takie zaświadczenie wystawić, można wypełnić oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Uwaga – poza wskazaniem od ilu miesięcy posiadamy zatrudnienie, warto dopisać dokładną datę zawarcia umowy o pracę i wskazać jaka to umowa (np. na czas nieokreślony).

Październikowy poranek minął Jej na przygotowaniu dokumentów w domu i na wyprawie do pracy, po drodze karmienie dziecka, noszenie małego śpiocha, który przysnął w ramionach mamy, a popołudnie wciąż pełne planów… urzędowych.

Do ZUS – u Ona i On udają się razem, kolejka jest taka sobie, tylko 15 osób, na szczęście w rogu sali znajduje się kącik zabaw dla dzieci, więc Ich maleństwo jest najszczęśliwszym „klientem” ZUS -u. Mijają minuty, wreszcie pojawia się właściwy numerek (a właściwie 2 numerki, bo i Ona, i On muszą pobrać osobne numerki).

Tak Ona, jak i On muszą poprosić o wydanie imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (Mimo takich zaleceń, polecam poprosić o raport za cały 2014 rok 🙂 ) oraz o zaświadczenia o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (można także złożyć oświadczenia o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne)

Ona musi poprosić także o zaświadczenie, że osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Tego dnia Ona i On nie mają już ani sił, ani czasu na wyprawę do urzędu skarbowego. Mogliby złożyć oświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku, ale wolą mieć tzw. „urzędową” pewność. Następny dzień – wizyta w urzędzie skarbowym.

Ona i On wypełniają wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku i już po kilku minutach otrzymują te zaświadczenia.

Jest wszystko, można składać dokumenty w urzędzie miasta/ urzędzie gminy/ ośrodku pomocy społecznej.

Brzmi całkiem prosto, prawda? Tak? W takim razie czas na kolejną historyjkę…

Ona, On i 2 dzieci. Ona i On żyją ze sobą, mają wspólny dom, marzenia i przyszłość. Ich starsze dziecko ma 7 lat, młodsze dziecko niedawno skończyło roczek. Starsze dziecko jest niepełnosprawne, więc wymaga stałej opieki mamy. Dlatego On pracuje, a Ona w tej chwili jest na urlopie wychowawczym. Ich sytuacja finansowa nie jest ani najlepsza, ani najgorsza. Ale… ponieważ ich dochód nie przekracza 764 zł netto na osobę mogą uzyskać zasiłek rodzinny na dziecko (a właściwie na dwoje dzieci) na rok 2015/2016 (od listopada 2015 do 31 października 2016).

Jak widać, w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe rodziny zostało odrobinę zmniejszone (czyli wolno nam „zarabiać” więcej).

Ona może starać się o zasiłek rodzinny na oboje dzieci, przy czym wysokość tego zasiłku wyniesie znów: na starsze dziecko – 118 zł, na młodsze – 89 zł.

Ona i On muszę skompletować dokładnie te same dokumenty, które przygotowywała rodzina z pierwszej historyjki, a dodatkowo muszą przedstawić:

 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 • Zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły – Ona może o nie poprosić w sekretariacie szkoły, gdy będzie odprowadzać dziecko na lekcje.

Załóżmy też, że Ona i On zdecydowali się na oddanie młodszego dziecka do żłobka, w którym dziecko spędza czas od poniedziałku do piątku. W takiej sytuacji muszą również dołączyć do wniosku zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo złożyć oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni
w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Wciąż proste? W takim razie czas na trzecią historyjkę 😛

Ona, On i 2 dzieci. Ona i On żyją ze sobą, mają wspólny dom, marzenia i przyszłość. Ich starsze dziecko ma 7 lat, młodsze dziecko niedawno skończyło 2 lata. Starsze dziecko jest niepełnosprawne, więc wymaga stałej opieki mamy. On kilka miesięcy temu stracił pracę i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, a Ona w tej chwili jest na urlopie wychowawczym. W czasie, gdy przebywała na urlopie macierzyńskim, firma X, w której pracowała została połączona z firmą Y, a wszyscy pracownicy zostali przeniesieni do firmy Y. Ich sytuacja jest ciężka, oszczędności topnieją w zatrważającym tempie, a ich dochód na pewno nie przekracza 764 zł netto na osobę mogą uzyskać zasiłek rodzinny na dziecko (a właściwie na dwoje dzieci) na rok 2015/2016 (od listopada 2015 do 31 października 2016).

Podobnie, jak Ona i On opisani w poprzedniej historyjce, tak i Oni muszą złożyć te same dokumenty (nie składają tylko zaświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki ani oświadczenia o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, gdyż ich dziecko nie uczęszcza do żłobka).

On musi natomiast dostarczyć takie dokumenty, jak:

 • kserokopia świadectwa pracy (oryginał do wglądu),

 • kserokopia PIT-11 od pracodawcy (oryginał do wglądu) ,

 • kserokopia decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną (oryginał do wglądu),

 • kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłaconych zasiłkach (oryginał do wglądu).

Ona zaś potrzebuje wziąć z ZUS -u:

 • 2 zaświadczenia, że osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – zarówno w firmie X (do określonego dnia), jak i w firmie Y (od kolejnego dnia).

Ich teczka urosła i stała się dużo, dużo cięższa, ale… mają już komplet dokumentów i mogą złożyć je w urzędzie miasta lub urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Czas na jeszcze jedną historyjkę…

Ona, On i 2 dzieci. Ona i On żyją ze sobą, mają wspólny dom, marzenia i przyszłość. Ich starsze dziecko ma 19 lat, młodsze dziecko niedawno skończyło 2 lata. Starsze dziecko podjęło studia, młodsze wciąż wymaga stałej opieki mamy. On kilka miesięcy temu podjął dodatkową pracę, a Ona w tej chwili jest na urlopie wychowawczym. On ma córkę z poprzedniego związku, na którą co miesiąc płaci alimenty. Ich dochód nie przekracza 674 zł netto na osobę, mogą więc uzyskać zasiłek rodzinny na dziecko (a właściwie na dwoje dzieci) na rok 2015/2016 (od listopada 2015 do 31 października 2016).

Tak, jak i w powyższych historyjkach, tak i Oni muszą w tym celu złożyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

 • 2 oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym,

 • dowód osobisty, paszport lub karta pobytu,

 • odpis aktu urodzenia dziecka,

 • zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 • zaświadczenie, że osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

 • zaświadczenia o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenia o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne,

 • imienne raporty miesięczne osoby ubezpieczonej potwierdzające odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • zaświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku lub oświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku,

a więc dokumenty, które składały także pary z poprzednich historyjek.

Dodatkowo ich starsze dziecko musi pobrać w dziekanacie swojej uczelni zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej albo złożyć oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

On zaś musi przedstawić odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na jego córeczkę lub odpis ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem oraz zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów w roku 2014 lub potwierdzenia przelewów wykonanych w roku 2014 na rzecz córeczki, a także – ponieważ podjął dodatkową pracę dokument potwierdzający uzyskanie dochodu, np.:

 • umowa o pracę

 • umowa zlecenie

 • umowa agencyjna.

Teczka znów gruba i ciężka, ale pełna 🙂

Każda sytuacja jest ciut inna i każda wymaga troszkę innego przygotowania dokumentów.

Jeżeli masz pomysł na historię inną niż opisane powyżej albo po prostu samo życie napisało Ci inną historię, napisz do mnie w komentarzu lub na maila: przepisowamama@gmail.com 🙂

Ciekawa jestem też Waszego odbioru takiej formy przedstawienia problemu. Jesteście za czy przeciw? Może wolelibyście sam spis dokumentów? …

Prawa do zdjęcia należą do: Sergio Souza

Uwaga zmiany – w okresie zasiłkowym od 1.11.2016 do 31.10.2017 roku wysokość zasiłku rodzinnego to:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

19 thoughts on “Jak uzyskać zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego?

 • 15 czerwca 2016 o 8:23 pm
  Permalink

  Witam, może i ja mogę liczyć na pomoc?
  Moja sytuacja przedstawia się następująco:
  jesteśmy małżeństwem z dwójka dzieci: 3 latka oraz 2 miesiące
  -we wrześniu podjęłam pracę na cały etat z wynagrodzeniem minimalnym, mój mąż również pracuje na cały etat. Wcześniej przebywałam na zasiłku wychowawczym
  w związku z tym MOPS wstrzymał wypłatę zasiłku rodzinnego ze względu na przekroczenie dochodu.
  W kwietniu urodziłam drugie dziecko, w związku z tym ponownie złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny. MOPS ponownie mi odmówił ze względu na uzyskiwane dochody.
  I tak:
  – MOPS kazał dostarczyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu za pierwszy pełny przepracowany miesiąc po podjęciu zatrudnienia, w tym przypadku za październik 2015, ale kazał dostarczyć wpływ wynagrodzenia na konto bankowe. Dostarczyłam, ale to wynagrodzenie nie jest dochodem netto ,trzeba je jeszcze pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. MOPS tego nie zrobił
  W przypadku wynagrodzenia mojego męża, sytuacja wygląda następująco:
  -umowa została zawarta na czas określony od 18.01.2015 do 18.12.2015 i następna od 19.12.2015 na czas nieokreślony( cały czas z jednym pracodawcą). MOPS uznał, że do obliczenia dochodu należy uwzględnić dochód za styczeń 2016, czyli poprzednia umowa jako dochód utracony a obecna umowa jako dochód uzyskany. I w tym przypadku również zażyczył sobie dokument potwierdzający wpływ wynagrodzenia na rachunek bankowy i nie uwzględnił kosztów uzyskania przychodów
  1.czy słuszne jest stanowisko MOPS , które zamiast dochodu netto bierze pod uwagę wynagrodzenie netto
  2. czy MOPS prawidłowo przyjął, że w zawarcie kolejnej umowy z tym samym pracodawcą, bez jednego dnia przerwy, skutkuje utratą oraz uzyskaniem dochodu , oraz przyjęciem wyższej kwoty wynagrodzenia do obliczenia zasiłku, choćby z uwagi na wzrost płacy minimalnej, a co za tym idzie, nierówne traktowanie osób składających wniosek( dochody za 2014 są znacznie niższe niż dochody za 2016)
  Jeśli można coś podpowiedzieć w mojej sprawie to bardzo proszę zostało mi już niewiele czasu na złożenie odwołania.

  Odpowiedz
 • 15 czerwca 2016 o 9:09 pm
  Permalink

  witam w roku skladalam wniosek o zasilek rodzinny i w maju roku mops dopatrzala sie ze w urzedzie skarbowym mam dochod z pitu 39 wykryli to poniewaz skladalam na 500+ tlumaczylam im ze jak sprzedalam dzialke to cala ta kwota zostala wydana na zakup mieszkania i juz jestem z urzedem rozliczona i myslalam ze tego dochodu sie nie wlicza bo jest utracny w urzedzie skarbowym i dostalam decyzje wstrzuymujaca zasilek rodzinny czy bede musiala wszystko zwrucic co pobieralam od listopada czy ten dochod nie powinien byc brany pod uwage jak zostal przekazany na cele mieszkaniowe

  Odpowiedz
  • 16 czerwca 2016 o 8:39 am
   Permalink

   Witam, ten dochód nie powinien być brany pod uwagę ani przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego ani 500+, bo został wykorzystany na cele mieszkaniowe. Kiedy mops wydał decyzję wstrzymującą zasiłek rodzinny?

   Odpowiedz
 • 16 czerwca 2016 o 2:04 pm
  Permalink

  na koniec maja tego roku czyli juz w czrwcu nie dostalam zasilku ale napisalam odwolanie ale jeszcze nic nie dostalam i dostalem decyzje odmowna w sprawie 500+ na pierwsze dziecko bo niby tez sie liczy jako dochod moj mops powiedzial ze u nich nie liczy sie na co ja wydalam cala kwote mowia ze dochod jest dochodem nie wazne na co go wydalam i niewiem co robic dalej

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2016 o 2:19 pm
   Permalink

   MOPS jest w błędzie. Sądy administracyjne twierdzą wyraźnie, że w takiej sytuacji, gdy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości został przeznaczony na cele mieszkaniowe nie należy wliczać go do dochodu rodziny.

   Odpowiedz
   • 23 czerwca 2016 o 11:01 pm
    Permalink

    czyli niemam sie czego obawiac ze przyjdzie mi decyzja z sko odmowna bo juz sie odwolalam do tego ale nie napisalam ze sad administracyjny tak twierdzi mysle ze chyba wiedza o tym

    Odpowiedz
    • 24 czerwca 2016 o 4:33 pm
     Permalink

     Oj z tą wiedzą to jest różnie. No nic, napisałaś wszystko o swojej sytuacji, teraz pozostaje czekać 🙂
     Trzymam kciuki!

     Odpowiedz
     • 6 października 2016 o 3:14 pm
      Permalink

      witam dostalam decyzje z sko odmowna poniewaz jak pisalam wyzej sprzedalam dzialke i policzyli to jako dochod ale nic nie napisali ze przezaczylam to na kupno mieszkania niedawno tez dostalam decyzje z 500+ tam mi przyznali i nie policzyli tych pieniedzy do dochodu a w zasilku rodzinnym policzyli czy slusznie czy moze sie znowu odwolac co robic?

     • 8 października 2016 o 9:17 pm
      Permalink

      Witam,
      Odwoływać się koniecznie. Więcej informacji ode mnie masz już na priv 🙂

     • 26 listopada 2016 o 7:59 pm
      Permalink

      witam wyslalam skarge sko do sadu administracyjnego wyslalam to za potwierdzeniem odbioru sad odebral 20go pazdziernika i do tej pory nie mam odp pytanie jaki ma czas sad na moja odp

     • 27 listopada 2016 o 4:03 pm
      Permalink

      Witam,
      Sąd nie jest tu związany terminem. Jedyna wytyczna to art. 7 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, iż sąd administracyjny powinien podejmować czynności zmierzające do szybkiego załatwienia sprawy i dążyć do jej rozstrzygnięcia na pierwszym posiedzeniu.

 • 13 listopada 2016 o 6:23 pm
  Permalink

  Witam .Mam pytanie odnośnie zatrudnienia na umowę zlecenie.Zarówno ja i mój mąż pracujemy na umowach zlecenia,które podpisywane są z miesiąca na miesiąc (co miesiąc inna kwota) w tym samym zakładzie. Czy CŚR może je potraktować jako stały dochód a nie dochód utracony???Dostałam decyzję odmowną dla zasiłku rodzinnego i kombinuję jak tu się odwołać.Pani Inspektor zsumowała wszystkie dochody ,podzieliła przez miesiące i dochód na członka rodziny wyszedł jej 815 zł jakby to była umowa o pracę.Pracujemy w tym samym miejscu pracy od 2012 i zawsze decyzja była pozytywna a tu nagle odmowa:( Czyżby się zmienił jakiś przepis bo nie mogę się doczytać 🙁

  Odpowiedz
  • 13 listopada 2016 o 8:25 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie widzę podstaw do traktowania dochodu z kolejnych umów zlecenie jako dochodu stałego. Każda z tych umów jest zawarta na określony czas i wygasa wraz z nadejściem terminu, na jaki została zawarta. W mojej ocenie zasadne jest zastosowanie w związku z tym przepisów mówiących o utracie dochodu i jego uzyskaniu (odpowiadając przy okazji na Twoje pytania – te przepisy się nie zmieniły). Koniecznie napisz odwołanie. Możesz skorzystać z wzoru dotyczącego odmowy przyznania 500+ (dostępny tutaj: http://przepisowamama.pl/nie-odpuszczaj-500-odwolaj-sie/), modyfikując go dla swoich potrzeb 🙂

   Odpowiedz
 • 15 listopada 2016 o 8:28 pm
  Permalink

  Witam,
  widzę jak pomaga Pani innym mamą to może uda się pomóc i mi 🙂
  Moja sprawa wygląda następująco:
  od lipca do września 2016r. otrzymywałam zasiłek rodzinny z dodatkiem za wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej. W miesiącu październik przyszedł mi list, iż zabierają mi zasiłek rodzinny na rzekomo przekroczony dochód na 1 członka rodziny w miesiącu :/ Policzony jest dochód mojego (ciągle) męża, mój dochód i alimenty na starszego syna za 2015 r. Nadmienię, iż nie mieszkam z (ciągle) mężem od maja 2015 r. i moim jedynym dochodem są alimenty na syna w kwocie 200 zł oraz dobrowolne alimenty od (ciągle) męża w kwocie po 300zł na córkę oraz 1000zł na drugą córkę tzw. kosiniakowe-macierzyński + po 500 zł na dwoje dzieci, które nie jest podobno liczone do dochodu czyli reasumując mój dochód wynosi 1500zł miesięcznie na 3 dzieci i 1 dorosłą osobę 🙁 a rodzinne mi zabrali, ponieważ policzyli sobie dochód (ciągle) mojego męża 🙁
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 17 listopada 2016 o 10:18 pm
   Permalink

   Witam,
   Rozumiem, że nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z (ciągle) mężem, czy złożyłaś jednak oświadczenie o swojej sytuacji do wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem? Jaka jest dokładnie sytuacja Twoja i (ciągle) męża? Czy postępowanie w sprawie o rozwód jest w toku, czy też żadne z Was jeszcze nie złożyło pozwu o rozwód?

   Odpowiedz
 • 19 maja 2017 o 3:38 pm
  Permalink

  Proszę o pomoc. Moja sytuacja jest następująca: w styczniu 2017r. złożyłam wniosek do MGOPS o zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tyt. urodzenia dziecka, dodatkiem z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tyt. wielodzietności (mam czwórkę dzieci). Otrzymałam go w niższej wysokości zg. z ustawą „złotówka za złotówkę”. W kwietniu br. zwolniłam się z pracy, a więc mój cały dochód za 2015 rok został utracony i MGOPS ponownie przeliczyła mi zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Wydali nową decyzję, w której zasiłki otrzymam już w pełnej wysokości, gdyż nie przekraczamy dochodu 674 zł/os, natomiast zabrali mi dodatek z tyt. urodzenia dziecka, tłumacząc że córka skończyła rok (skończyła rok dokładnie 3 marca br.). Dla mnie to nie bardzo zrozumiałe, skoro początkowo przyznali mi ten dodatek do 31-10-2017 r. i otrzymywałam go w ratach od stycznia do kwietnia, to dlaczego teraz mi to zabrali? Jest jakiś przepis mówiący o tym?

  Odpowiedz
  • 31 maja 2017 o 7:00 pm
   Permalink

   Witam,
   Art. 9. ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazuje, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w kwocie 1000 zł do
   ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Czy jesteś pewna, że ten dodatek rzeczywiście był Ci wypłacany w ratach? Byłoby to niezgodne z zapisami ustawy.
   Jeżeli MGOPS przyznał Ci dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka od stycznia, powinnaś była otrzymać pierwszą wypłatę świadczenia o wiele wyższą niż kolejne. Jeżeli tak się stało, jak najbardziej prawidłowe było działanie MGOPS-u przy wydaniu kolejnej decyzji i nie uwzględnieniu w niej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, bo został on już wypłacony.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *