Komu przysługuje kosiniakowe?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W ostatnich tygodniach tak głośno jest na temat 500 zł na dziecko, że mało kto zdaje się już pamiętać o 1000 zł miesięcznie tzw. „kosiniakowego”. A przecież dla wielu mam to bardzo ważne, by ustalić czy uzyskają jednorazowo 1000 zł „becikowego” czy też co miesiąc dostaną 1000 zł na dziecko…

Wtorek popołudniu

Próbuję znaleźć coś na temat „nowego becikowego” w Internecie, ale… ciekawość to pierwszy stopień do piekła 😛 . Owszem, znajduję, ale tak niekompletne informacje, że nadal nie wiem komu właściwie to „roczne becikowe” będzie przysługiwało. Ok, myślę sobie, spójrzmy czy gdzieś jest informacja kiedy Sejm przyjął takie rozwiązanie. Znajduję datę w jednym artykule. Sprawdzam w bazie aktów prawnych. Data jest błędna 🙁

Czwartek wieczór

Motywuję się do przeczytania ustawy. Czytam jednym okiem, drugim zerkam na córeczkę, która dzielnie buduje wieżę z klocków. Wstępnie wiem już co myśleć, wiem też, że przede mną drugie czytanie (prawie jak w Sejmie 😛 ).

Piątek popołudniu

Czytam kolejny raz ustawę – dla tych, którzy też chcą poczytać: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217).

Uff, nie było tak źle 🙂 i mogę podzielić się tym, co przeczytałam w bardziej przystępnej wersji 🙂

Piątek późnym popołudniem/ wieczorem

Ułożyłam sobie listę najważniejszych kwestii dotyczących „nowego becikowego” i oto one 🙂

Tzw. „kosiniakowe” to inaczej świadczenie rodzicielskie, które pojawi się od 1-ego stycznia 2016 roku. Będzie przysługiwało osobom, które:

 1. urodziły dziecko

  lub

  przyjęły na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia lub w wieku do 10 lat, jeżeli dziecko to otrzymało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego

  lub

  rodzinie zastępczej (ale nie zawodowej rodzinie zastępczej), jeżeli obejmie opieką dziecko w wieku do 7 roku życia lub w wieku do 10 lat, jeżeli dziecko to otrzymało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego

  lub

  osobie, która przysposobiła dziecko w wieku do 7 roku życia lub w wieku do 10 lat, jeżeli dziecko to otrzymało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego

 2. i które nie posiadają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (tutaj wyjaśniam od razu – uposażenie macierzyńskie przysługuje np. policjantce w okresie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego), bo nie były zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego.

„Nowe becikowe” będą więc mogli otrzymać m. in. :

 • bezrobotni,

 • studenci,

 • rolnicy (ubezpieczeni w KRUS),

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło.

Ale… jeżeli jedno z rodziców dziecka będzie uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy do przepisów o świadczeniu rodzicielskim, ale ten zapis rozumiem tak, że jeżeli np. mama jest studentką, a tata pracuje na podstawie umowy o pracę, to „nowe becikowe” nie będzie przysługiwało 🙁 Tacy rodzice będą mogli wystąpić tylko o jednorazową wypłatę 1000 zł z tytułu „starego becikowego”.

Uwaga! Osoby bezrobotne, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, otrzymają świadczenie rodzicielskie czyli „nowe becikowe” w wysokości różnicy między 1000 zł a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W tej chwili zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

 • 823,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

 • 646,70 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku,

  a kwoty te zostają zmniejszone do 80% albo zwiększone do 120% w zależności od tego ile wynosi okres uprawniający do zasiłku ( czyli ile czasu dana osoba była zatrudniona, prowadziła działalność gospodarczą, przebywała na urlopie wychowawczym itp.)

Może się więc zdarzyć, że różnica między 1000 zł świadczenia rodzicielskiego a otrzymywanym zasiłkiem dla bezrobotnych, będzie naprawdę znacząco wpływać na domowy budżet 🙂

Może także zdarzyć się, że „nowe becikowe” będzie przysługiwać nie mamie dziecka, a jego ojcu. Stanie się tak, jeżeli:

 • mama dziecka złoży wniosek o skrócenie okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego po wykorzystaniu tego świadczenia przez okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

 • mama dziecka umrze;

 • mama porzuci dziecko.

Jak długo można pobierać świadczenie rodzicielskie?

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

 1. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Od kiedy przysługuje świadczenie rodzicielskie?

 • od dnia porodu

  lub

 • od dnia objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 – ego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 – ego roku życia

  lub

 • od dnia przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 – ego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 – ego roku życia.

Te rozwiązania wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 r., ale przepisy zakładają, że świadczenie rodzicielskie może przysługiwać też rodzicom dzieci urodzonych przed tą datą, a to znaczy, że jeżeli Twoje dziecko przyjdzie na świat np. 10 grudnia 2015 roku, a Ty nie masz prawa do zasiłku macierzyńskiego, będziesz mogła pobierać „nowe becikowe”.

Po „nowe becikowe” należy zgłosić się w ciągu do 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Złożenie wniosku po tym czasie sprawi, że dostaniesz pieniądze za krótszy czas – dopiero od momentu złożenia wniosku bez możliwości „odzyskania” pieniędzy za poprzednie miesiące. Chciałabym zamieścić tu wzór takiego wniosku, ale… niestety nigdzie jeszcze nie jest dostępny 🙁

Pozostaje mieć nadzieję, że od 2-ego stycznia będzie można go pobrać w ośrodkach pomocy społecznej i urzędach gminy (lub urzędach miasta).

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217)

Prawa do zdjęcia należą do: Rotorhead

Edit 5.12.2017: Odnosząc się do słów: Ale… jeżeli jedno z rodziców dziecka będzie uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy do przepisów o świadczeniu rodzicielskim, ale ten zapis rozumiem tak, że jeżeli np. mama jest studentką, a tata pracuje na podstawie umowy o pracę, to „nowe becikowe” nie będzie przysługiwało 🙁 ” – gdy pisałam ten post, nie wiadomo było tak do końca w jaki sposób miałoby być weryfikowane czy drugi rodzic dziecka ma prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego, czy nie i czy faktycznie będzie to powodowało niemożliwość otrzymania kosiniakowego przez mamę dziecka. Teraz już wiadomo dokładnie, że bez znaczenia jest czy ojciec dziecka np. pracuje na umowę o pracę. Jeżeli mama nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, w zamian otrzyma 1000 zł przez okres pierwszych 12 miesięcy po narodzinach malucha 🙂