Krok po kroku jak zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego

sanki

Gdy na świat przyszła moja córeczka, nie zastanawiałam się ani chwili nad tym, ile czasu „wolnego od pracy” jej poświęcę. Wiedziałam, że na pewno będzie to cały urlop macierzyński i rodzicielski. Karmiłam piersią i nie chciałam, by decyzję o końcu tej przygody wyznaczała mi data powrotu do pracy.

Rozumiem jednak mamy, które chcą lub zwyczajnie muszą jak najszybciej wrócić do pracy. Niektóre naprawdę fajne mamy po prostu potrzebują realizować się zawodowo, być wśród ludzi, rozmawiać na tematy inne niż przysłowiowe „kupki, zupki”. Inne wiedzą, że decyzja o pozostaniu w domu z dzieckiem spowoduje, że po urlopie nie będą miały szansy na pracę w tym samym miejscu. Dlatego decydują się na rezygnację z części urlopu macierzyńskiego.

Kiedy matka dziecka może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?

Matka dziecka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po tym okresie może zrezygnować z dalszej niewykorzystanej części (w przypadku urodzenia 1 dziecka jest to 6 tygodni). W takim przypadku niewykorzystaną część urlopu może wykorzystać ojciec dziecka.

Jak „przekazać” niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka?

Krok 1. Ojciec dziecka musi zgłosić się do swojego pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, która przypada bezpośrednio po terminie rezygnacji z pozostałej części urlopu przez matkę.

Ojciec dziecka może też równocześnie złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w miejsce matki, jeżeli matka wnosiła o udzielenie obu tych urlopów.

Krok 2. Pracodawca ojca dziecka wydaje zaświadczenie, które potwierdza termin rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego.

Krok 3. Matka dziecka musi zgłosić swojemu pracodawcy pisemny wniosek o rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego najpóźniej 7 dni przed powrotem do pracy. Do swojego wniosku musi załączyć zaświadczenie pracodawcy ojca dziecka.

Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami… A nie, stop, to nie ta bajka… W samym centrum Warszawy na czwartym piętrze wieżowca mieszkała para. 1-ego marca 2016 roku urodziła im się córeczka. Mama planowała, że pierwszy rok spędzi tylko ze swoją pociechą, dlatego złożyła u swojego pracodawcy wniosek o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego oraz zaraz po nim – urlopu rodzicielskiego. Wniosła także o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przez cały czas obu urlopów w wysokości 80%.

Miesiąc po narodzinach dziecka, okazało się jednak, że powrót do pracy oznaczałby dla niej większe niż przed porodem zarobki, awans i możliwość rozwoju. Mama musi wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wie jednak, że wróci do pracy, a pozostałą część urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) wykorzysta tata dziecka. Także tata zostanie z córeczką w domu przez okres urlopu rodzicielskiego (32 tygodnie).

Jakie pisma muszą kolejno złożyć rodzice dziecka?

  1. Wniosek ojca dziecka o przyznanie mu urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez matkę dziecka – wzór

…………………….., dnia …………………..

………………………………………

(imię i nazwisko ojca dziecka)

………………………………………..

(adres zamieszkania)

…………………………………….

(nazwa i adres siedziby pracodawcy)

Wniosek pracownika – ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Na podstawie art. 180 §5 kodeksu pracy w związku z rezygnacją matki mojego dziecka ………………………… (imię i nazwisko matki dziecka) z urlopu macierzyńskiego na nasze dziecko: ……………………………… (imię i nazwisko dziecka), urodzone dnia 1.03.2016 roku wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni, od dnia 7.06. 2016 roku, czyli bezpośrednio po rezygnacji z tego urlopu przez matkę dziecka.

Informuję, że matka dziecka do dnia 6.06.2016 roku wykorzysta 14 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Równocześnie przedkładam wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Wnoszę także o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy zasiłku przez okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

……………………………………….

podpis pracownika

Wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego znajdziesz tutaj 🙂

2. Pracodawca ojca – pracownika wyda mu zaświadczenie, które będzie brzmiało mniej więcej tak:

Niniejszym zaświadczam, że Panu ……………………. (imię i nazwisko ojca – pracownika) udzielono części urlopu macierzyńskiego, z którego zrezygnowała matka dziecka, zgodnie z wnioskiem z dnia………………………

Urlopu udzielono w wymiarze 6 tygodni od dnia 7.06.2016 roku do dnia 18.07.2016 roku.

To zaświadczenie mama dziecka będzie musiała dołączyć do swojego wniosku o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego.

3. Wzór wniosku o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego

……………………….., dnia …………………..

………………………………………

(imię i nazwisko matki dziecka)

………………………………………..

(adres zamieszkania)

…………………………………….

(nazwa i adres siedziby pracodawcy)

Wniosek pracownika o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego

Na podstawie art. 1793 § 1 i 2 Kodeksu pracy składam wniosek o rezygnację z części przysługującego mi urlopu macierzyńskiego na moje dziecko: …………………………… (imię i nazwisko dziecka), urodzone ……………………………………. (data i miejsce urodzenia dziecka), a także z urlopu rodzicielskiego, o którego udzielenie wnosiłam treścią wniosku z dnia ………………………. (data wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski)

Chciałabym zrezygnować z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Urlop macierzyński wykorzystywałam dotąd w następujący sposób:

  • przed porodem nie korzystałam,

  • po porodzie wykorzystałam 14 tygodni do dnia 6.06.2016 roku

Termin mojego przystąpienia do pracy to 7.06.2016 roku.

Do wniosku dołączam zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ………………………….. (imię i nazwisko ojca dziecka), tj. ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez niego, który przypada bezpośrednio po mojej rezygnacji z urlopu macierzyńskiego.

Także ojciec dziecka wykorzysta urlop rodzicielski.

…………………………….

(podpis pracownicy)

Kiedy nie można przekazać części urlopu macierzyńskiego?

  • gdy ojciec dziecka jest bezrobotny,

  • gdy ojciec dziecka jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie czy umowy o dzieło),

  • gdy ojciec dziecka prowadzi własną działalność gospodarczą,

  • gdy matka samotnie wychowuje dziecko.

W takiej sytuacji cały urlop macierzyński musi zostać wykorzystany przez matkę dziecka.

 

Prawa do zdjęcia należą do: ssdg4773