L4 na chore dziecko

baby-girl-1306022-1279x852Chyba każdemu, kto ma w domu telewizor, mignęła raz i drugi reklama z hasłem: Mamy nie biorą zwolnienia, mamy biorą Vicks… Trudno odmówić chwytliwości temu hasłu, bo jak wytłumaczyć swojemu dziecku, że dziś się nie pobawimy, nie pójdziemy na placyk zabaw, nie zbudujemy pociągu czy robota, bo mama jest chora, no jak?

Nie zmienia to jednak faktu, że w rzeczywistości mamy czasem naprawdę muszą wziąć zwolnienie lekarskie – czy to ze względu na swoją chorobę, czy – dużo częściej – ze względu na chorobę swojej pociechy.

Jeżeli to mama zachoruje, sprawa jest dość prosta – za pierwsze 33 dni zwolnienia otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 80% od pracodawcy, a za kolejne dni (jeżeli by takie były) z ZUS – u lub nadal od pracodawcy.

W przypadku tzw. „L4 na chore dziecko” sprawa jest jednak troszkę bardziej skomplikowana. Dlatego dziś o tym kto i kiedy może wziąć L4 na dziecko chore i w jaki sposób otrzymać za ten czas „wynagrodzenie”.

Kto może wziąć zwolnienie lekarskie na dziecko?

L4 na chore dziecko może wziąć zarówno mama, jak i tata dziecka. Ale jest jeden mały haczyk – rodzic dziecka musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Takie ubezpieczenie posiada każda mama i tata, jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę.

Ubezpieczeniem chorobowym mogą być także objęci rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub pracują na podstawie umowy zlecenie/umowy agencyjnej/umowy uaktywniającej, jest ono jednak płacone dobrowolnie i przed decyzją o wzięciu zwolnienia na chore dziecko warto upewnić się, że taka składka była odprowadzana.

Uwaga!Ubezpieczenia chorobowego nie posiadają osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło.

Ile może trwać zwolnienie na chore dziecko?

Jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 14 lat, rodzic może uzyskać zwolnienie z pracy na maksymalnie 60 dni w roku.

Jeżeli dziecko ukończyło już 14 lat, mama lub tata mogą uzyskać zwolnienie z pracy na 14 dni w roku.

Zwolnienie na dziecko chore obejmuje czas, w którym niezbędne jest osobiste sprawowanie nad nim opieki przez rodzica. Co ciekawe, nie ma znaczenia czy jest to nasza pociecha, czy może dziecko męża/żony z poprzedniego związku. Do otrzymania zwolnienia na dziecko współmałżonka nie jest konieczne jego wcześniejsze przysposobienie 🙂

Za co żyć czyli czy za czas zwolnienia na dziecko chore należy się wynagrodzenie lub zasiłek?

Za czas, który rodzic spędza na zwolnieniu lekarskim nigdy nie należy się wynagrodzenie jako takie, a zasiłek 😛

W przypadku, gdy to mama lub tata zachoruje, otrzyma tzw. zasiłek chorobowy. Gdy zachoruje dziecko, rodzic ma prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego.

Oczywiście, byłoby zbyt pięknie, gdyby nie postawiono tu żadnego warunku dodatkowego. I oto jest – jeżeli dziecko ukończyło już 2 lata, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić mu opiekę.

W praktyce wygląda to tak:

Oto Ala. Ala ma Asa i paskudny kaszel. Jej mama, pracująca w cukierni, otrzymała tzw. L4 na chore dziecko. Tata Ali nie pracuje.

Jeżeli kaszel Ali pojawił się nim Ala skończyła 2 latka, jej mamie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy za czas zwolnienia na chorą córeczkę.

Jeżeli Ala zachorowała już po 2 urodzinach, mama nie otrzyma zasiłku opiekuńczego, bo Alą mógłby zaopiekować się tata.

Zasiłek opiekuńczy nie będzie też przysługiwał, jeżeli:

 • rodzic dziecka jest na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym

  lub

 • w czasie zwolnienia na chore dziecko wykonywał pracę zarobkową

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy może być wypłacony nie tylko ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem chorym, ale również nad dzieckiem zdrowym lub innymi członkami rodziny. Trzeba pamiętać, że łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny (mamą, tatą, mężem, żoną, teściami, dziadkami, wnukami i rodzeństwem) z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki w czasie roku kalendarzowego nie może przekroczyć wyznaczonego limitu 60 dni, gdy m.in. opiekujemy się dzieckiem do lat 14 i 14 dni, gdy opiekujemy się dzieckiem starszym.

Poza limitem dni są sytuacje związane z pobieraniem zasiłku opiekuńczego przez ojca dziecka (lub innego ubezpieczonego członka rodziny), jeżeli matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w ciągu 8 tygodni po porodzie:

 • przebywa w szpitalu ze względu na stan zdrowia, który uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

 • legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

 • porzuciła dziecko.

Dokumenty, jakie trzeba złożyć, by otrzymać zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem:

 • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym dzieckiem (czyli inaczej mówiąc zwolnienie lekarskie ZUS – ZLA)

 • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15.

Termin na złożenie dokumentów

 • 7 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego na dostarczenie go do pracodawcy,
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy najlepiej jest dostarczyć od razu, ale jeżeli rodzicowi nie spieszy się z otrzymaniem zasiłku (znam takich), może złożyć taki wniosek najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia chorobowego z tytułu sprawowania opieki, bo wtedy przedawnia się prawo do zasiłku.

Uwaga! Bardzo ważne jest, by nie przekroczyć terminu 7 dni na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Jeżeli przekroczymy ten termin, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25%, począwszy od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

Co w sytuacji, gdy dziecko zachoruje za granicą?

Jeżeli stałoby się tak, że Ala, która ma Asa zachoruje np. podczas pobytu w Hiszpanii, jej mama lub tata może uzyskać zwolnienie lekarskie na dziecko chore, a także otrzymać zasiłek opiekuńczy, jeżeli dostarczy do swojego zakładu pracy:

– wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15

– przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

 • zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem;

 • określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Zaświadczenie nie musi być przetłumaczone, jeżeli dziecko zachoruje na terenie Unii Europejskiej lub w państwie należącym do EFTA, o ile zostało wystawione w języku urzędowym danego państwa 🙂

Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli w zakładzie pracy rodzica, który weźmie L4 na chore dziecko pracuje (na umowę o pracę) więcej niż 20 osób, zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca.

Jeżeli w zakładzie pracy rodzica pracuje mniej niż 20 osób, zasiłek opiekuńczy wypłaca bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W każdym przypadku pracownik musi dostarczyć zwolnienie lekarskie oraz wypełnione oświadczenie Z-15 do pracodawcy. Jeżeli pracodawca przekazuje dokumentację do ZUS, sam dodatkowo wypełni i dołączy dokument ZUS Z-3.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

 • dla rodzica – pracownika 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność zapewnienia opieki dziecku.
 • dla rodzica objętego ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu niż umowa o pracę – 80% przeciętnego miesięcznego przychodu, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, a gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.
 • Warto wspomnieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki – nie wyłączając dni wolnych od pracy – w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku opiekuńczego.

Jest tylko jedno ale… jeżeli nie złożysz druku ZUS Z-15, a więc wniosku o zasiłek opiekuńczy – zwyczajnie go nie otrzymasz.

Druk dostępny jest na stronie ZUS – u, o tutaj 🙂

Może zdarzyć się też, że dziecko będzie potrzebować opieki nawet, gdy jest zdrowe. Co wtedy? O tym już za kilka dni 🙂

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636)

 

Prawa do zdjęcia należą do: Anety Błaszczyk

 

 

 

75 thoughts on “L4 na chore dziecko

 • 12 maja 2016 o 9:43 pm
  Permalink

  W zwiazku z powyższym mam pytanie: innymi członkami rodziny, którzy mogli podjąć się opieki na dzieckiem po ukończeniu przez nie 2 roku życia, są wszystkie osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym czy w nim zameldowane?

  Odpowiedz
  • 12 maja 2016 o 10:50 pm
   Permalink

   Ustawa mówi o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Czyli znaczenie ma tu wspólne zamieszkiwanie, a nie zameldowanie. Zameldowanie ogólnie jest czynnością administracyjną, potwierdzającą (przynajmniej w teorii) fakt przebywania w jakimś miejscu. Gdyby ściśle trzymać się litery prawa, zameldowanie powinno pokrywać się z zamieszkaniem, a coraz rzadziej tak jest.
   Przy okazji Twojego pytania dodam jeszcze, że za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę nie uważa się m.in.:
   – osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
   – osoby chorej,
   – osoby, która jest niesprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek (czyli np. osoby, która choruje na Alzheimera albo Parkinsona),
   – osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
   – pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,
   – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie może regulować czasu pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy, np. prowadzi hurtownię czynną w godzinach 8-18).

   Odpowiedz
   • 13 maja 2016 o 9:34 am
    Permalink

    Ooo super! Dzięki za dokładne wyjaśnienie, bo właśnie zastanawiałam się kiedyś nad tym i nigdzie nie znalazłam odpowiedzi, a o samej ustawie nie pomyślałam 🙂 zresztą – teksty prawnicze pozostawiam prawnikom 😉

    Odpowiedz
    • 13 maja 2016 o 11:58 am
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 Wcale się nie dziwię, że nie miałaś ochoty „przedzierać się” przez ustawę – pamiętam swoje początki jeszcze na studiach i przerażenie w oczach na kilkudziesięciostronnicowe akty prawne 😛

     Odpowiedz
 • 16 maja 2016 o 4:58 pm
  Permalink

  A co z dzieckiem które ukończyło 2 latka ,zachoruje i zatrudniona jest niania? czy wtedy mama może wziąć zwolnienie lekarskie L4 na chore dziecko? a co z nianią ?

  Odpowiedz
  • 16 maja 2016 o 10:29 pm
   Permalink

   Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie wskazuje niani jako osoby, która może zająć się chorym dzieckiem, bo nie mieszka ona z dzieckiem, a jest osobą jedynie dochodzącą. Tym samym mama może wziąć L4 na dziecko.
   Wiem, że były plany, aby za okres L4 na dziecko to rodzic płacił składki za nianię, a nie ZUS, ale nie widzę, by zostało to jakoś uregulowane prawnie. Czy chcesz, żebym podpytała księgowej?

   Odpowiedz
 • 15 czerwca 2016 o 11:21 pm
  Permalink

  A jak to wygląda w przypadku samotnych rodziców? Jeśli dziecko wychowywane jest tylko np. przez matkę, a ojciec wypiął się na nie i od urodzenia nie widział dziecka ani razu, a co dopiero mówić o opiece, ale w świetle prawa jest ojcem, oboje są zatrudnieni na umowę o pracę – czy on też może korzystać z l4 na dziecko lub starać się o zasiłek opiekuńczy bez wiedzy matki??

  Odpowiedz
  • 16 czerwca 2016 o 9:33 am
   Permalink

   Witam, znaczenie ma pozostawanie przez dziecko o rodzica we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli posiadanie przez rodzica, który chce wziąć L4 na chore dziecko tego samego adresu, co to dziecko.
   Jeżeli ojciec nie mieszka z dzieckiem, nie ma możliwości wzięcia na nie L4.
   W przypadku, gdy ojciec nie interesuje się dzieckiem i nie ma z nim żadnego kontaktu, warto rozważyć także opcję pozbawienia go władzy rodzicielskiej.

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2016 o 2:43 pm
  Permalink

  A ja mam ine pytanie. Nie bardzo rozumoem czy te 60 dni jest i dla mamy i dla taty dziecka? Czyli łącznie możemy wziąć120 dni l4 na chore dziecko?
  Syn czesto choruje zbliża sie koniec roku łącznie z Mężem wzielismy 50 dni po 25 na osobę i teraz nie wiemy co dalej przy kolejnej infekcji…
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2016 o 11:17 pm
   Permalink

   Obowiązujące przepisy przewidują, że te 60 dni jest łącznie dla mamy i dla taty dziecka. Jeżeli teraz pobraliście już zasiłek za 50 dni sprawowania opieki, to do końca tego roku kalendarzowego będziecie mogli łącznie pobrać zasiłek za opiekę już tylko za 10 dni.
   Wynika to z art. 33 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

   Odpowiedz
 • 29 listopada 2016 o 1:24 pm
  Permalink

  Witam
  Czy pracodawca może zarządać ode mnie ( przebywamy aktualnie na zwolnieniu chorobowym na dziecko) oświadczenia, że nie ma innej osoby, która mogłaby się zająć moim chorym synem.

  Odpowiedz
  • 1 grudnia 2016 o 7:36 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie widzę przeszkód dla takiego żądania/zapytania, zwłaszcza, jeżeli pracujesz w firmie, zatrudniającej więcej niż 20 osób (wówczas to pracodawca wypłaca zasiłek opiekuńczy).

   Odpowiedz
 • 8 grudnia 2016 o 11:06 am
  Permalink

  A ja szukam porady;) oboje z mężem pracujemy na stałe umowy o pracę. Mamy 3 dzieci. Mąż dostał propozycję lepszej pracy na umowę zlecenie, pod warunkiem że w obecnym miejscu pracy weźmie urlop wychowawczy. Rozumiem, że ja w tym momencie jestem zablokowana jeśli chodzi o zwolnienia na dzieci… które non stop chorują:(. Jest jakiś mądry sposób żeby wybrnąć z tej sytuacji? Urlop bezpłatny jest w tym przypadku tak samo traktowany jak wychowawczy?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 10 grudnia 2016 o 10:57 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę dziecku powyżej 2 roku życia. Faktycznie nie przysługuje
   za okresy, w których ubezpieczony przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, jednak… w mojej ocenie ten zapis ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy ubezpieczony nie podejmuje równocześnie żadnego dodatkowego zatrudnienia.
   W przypadku, gdy mąż będzie świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia, wydaje mi się, że jednak będzie mógł wziąć L4 na chore dziecko jako osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Podobnie Ty będziesz mogła wziąć zwolnienie na chore dziecko, bo Twój mąż nie będzie mógł zapewnić mu opieki wykonując zlecenie.
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 27 grudnia 2016 o 7:31 pm
  Permalink

  Witam, pytania w kwestii rodziców nie będących w związku.
  Nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego (mieszkają osobno) ale zgodnie z postanowieniem sądu wychowują dziecko „wspolnie” oboje posiadają pełną władzę rodzicielską. Obojga przysługuje prawo do L4?

  I co w przypadku jak powyższym z tym, że jeden z rodziców ma ograniczoną władzę ale ma kontakty normalnie je realizuje pomaga przy wychowania – ten przepis też ma zastosowanie i może wziąć L4 rodzic u ktorego nie mieszka na codzień tylko w dni wyznaczone przez sąd lub w drodze ugody?

  Odpowiedz
  • 2 stycznia 2017 o 6:28 pm
   Permalink

   Witam,
   Przepraszam, że tak późno odpowiadam na Twoje pytanie.
   Art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje, że: „1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
   (…) 2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat (…)”. Z treści tego przepisu wnioskować można, że zasiłek opiekuńczy (a więc także L4 na dziecko chore) przysługuje temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie się znajduje.
   ZUS dokonując wykładni przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego wskazuje z kolei, że „Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.”.
   ZUS nie bada więc tego które z rodziców posiada władzę rodzicielską ani czy jednemu z rodziców została ona ograniczona. Tutaj istotne jest pojęcie „opieki” – temu z rodziców, który osobiście opiekuje się dzieckiem w czasie jego choroby przysługuje prawo do L4 na dziecko oraz do zasiłku opiekuńczego.

   Odpowiedz
 • 12 stycznia 2017 o 12:28 pm
  Permalink

  Witam, co w sytuacji gdy tata dziecka jest na zwolnieniu lekarskim na dziecko, a teraz mama dziecka rozchorowała się i lekarz wystawił jej L4 i te zwolnienia zazębiają się 1 dzień – czy w tym przypadku zostanie wypłacony tacie dziecka zasiłek za ten dzień (dziecko skończyło już 2 lata)?

  Odpowiedz
  • 13 stycznia 2017 o 5:09 pm
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie L4 taty i L4 mamy to dwa niezależne od siebie zwolnienia. Tata przebywa na L4 w związku z chorobą dziecka i za ten okres powinien otrzymać zasiłek opiekuńczy. Mama przebywa na L4 w związku ze swoją chorobą i za ten czas zostanie jej wypłacony zasiłek chorobowy. Nie ma tu znaczenia, że te 2 L4 zazębiają się o 1 dzień, bo każdemu z rodziców przysługuje inne świadczenie.

   Odpowiedz
 • 14 stycznia 2017 o 8:37 pm
  Permalink

  Witam, a czy bedąc na L4 na dziecko pracodawca może wyslać mi zwolnienie z pracy?

  Odpowiedz
  • 14 stycznia 2017 o 11:44 pm
   Permalink

   Witam,
   W czasie L4 na dziecko jesteś w okresie tzw. usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W takiej sytuacji podlegasz ochronie przed wypowiedzeniem zgodnie z art. 41 kodeksu pracy.

   Odpowiedz
 • 15 stycznia 2017 o 2:39 pm
  Permalink

  Witam
  Mam pytanie, czy jeśli ojciec dziecka (dziecko do 2lat) przebywa na urlopie wychowawczym a matka pracuje na etacie to z zasiłku opiekuńczego na dziecko (L4 na dziecko) może skorzystać matka dziecka? Wiem, że w świetle przepisów to osoba będąca na urlopie wychowawczym powinna sprawować opiekę nad dzieckiem czy jest zdrowe czy chore. Jednakże w przypadku małego, chorego dziecka, karmionego piersią ciężko mi sobie wyobrazić, że idę do pracy i nie zajmuję się w tym trudnym czasie swoim dzieckiem. Uprzejmie proszę o informację czy w przypadku dzieci do 2lat możliwe jest skorzystanie z zasiłku opiekuńczego przez matkę gdy ojciec jest na wychowawczym? Z góry serdecznie dziękuję.

  Odpowiedz
  • 15 stycznia 2017 o 7:07 pm
   Permalink

   Witam,

   W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2 zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę = jak najbardziej możesz skorzystać z L4 na chore nie mające 2 lat dziecko nawet, gdy w teorii może zająć się nim inny członek rodziny (tata na wychowawczym).
   Ja również nie wyobrażam sobie, że w opisanej przez Ciebie sytuacji matka miałaby chodzić do pracy jakby nigdy nic. Myślę, że zapisy ustawy wskazują na to, że nawet nasz ustawodawca sobie tego nie wyobraża 🙂
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 • 21 stycznia 2017 o 3:11 pm
  Permalink

  a ja mam troche inne pytanie: jestem bezrobotna i mam dwumiesieczne dziecko, ktore zachorowalo i jestem z nim w szpitalu, natomiast w domu mamy 4 letnie dziecko, czy maz, ktory pracuje na etacie moze wziac urlop opiekunczy, jesli tak to.jak ma to.zrobic? pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 22 stycznia 2017 o 8:42 pm
   Permalink

   Witam,
   w takiej sytuacji, gdy Ty przebywasz w szpitalu z maluszkiem, nie możesz zajmować się 4-latkiem, który został w domu, więc jak najbardziej zasadne jest, by Twój mąż przejął sprawowanie opieki nad starszym dzieckiem.

   Aby móc to zrobić, mąż musi złożyć u swojego pracodawcy:
   – wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15 (do pobrania na stronie ZUS-u),
   – zaświadczenie lekarskie wskazujące, że Ty nie możesz zajmować się dzieckiem, bo jesteś w szpitalu z drugą pociechą – powinno ono zawierać:
   1) imię i nazwisko małżonka stale opiekującego się dzieckiem,
   2) okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
   3) imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka,
   4) pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.

   Jeżeli pracodawca męża zatrudnia mniej niż 20 osób, dokumenty muszą zostać przesłane do ZUS wraz z dołączonym przez pracodawcę formularzem ZUS Z-3. Warto zapytać pracodawcę czy prześle dokumenty sam, czy też mąż ma sam zgłosić się do jednostki ZUS.
   Jeżeli pracodawca męża zatrudnia więcej niż 20 osób, to on będzie wypłacał zasiłek opiekuńczy.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 • 31 stycznia 2017 o 11:54 pm
  Permalink

  Witam, jestem ojcem trójki dzieci i praciwnikiem na umowie o pracę. Żona jest bezrobotna i opiekuje się dziećmi 1 i 3 lata. Najstarsza córka 5lat zachorowała i byłem z nią w szpitalu, gdyż żona musiała zostać z dwójką młodszych w domu. Pracodawca wyjaśnił, że skoro żona nie pracuje, to nie przysluguje mi zasilek opuekunczy gdyż zona mogla nadal sie opiekowac mlodszymi dziecmi, a 5letnia córka mogła sama zostac w szpitalu pod opieką szpitala. Wydaje mi sie to dosc dziwne. Prosze o potwierdzenie czy pracodawca na racje w tej kwestii?

  Odpowiedz
  • 1 lutego 2017 o 3:14 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Osobiście nie wyobrażam sobie tego, że miałabym zostawić dziecko samo w szpitalu pod opieką tegoż szpitala. Niezależnie od warunków i starań personelu, dla dziecka pobyt w szpitalu to trudne wydarzenie, dlatego część szpitali wręcz zachęca do tego, by z dzieckiem został rodzic. Nie ma jednak nigdzie zapisanego obowiązku pozostania rodzica w szpitalu wraz z dzieckiem.
   Co do Twojej sytuacji, gdybyś napisał wcześniej, zapytałabym czy istnieje możliwość, by to Twoja żona spędziła czas z pięciolatką w szpitalu, a Ty zajął się maluchami. Można by wówczas mówić o konieczności sprawowania przez Ciebie osobistej opieki nad dziećmi, których matka pozostaje w placówce szpitalnej albo zwyczajnie nie przejmować się koniecznością spełnienia jakichkolwiek warunków, bo jedno z Twoich dzieci nie ma jeszcze ukończonych 2 lat.
   Jednak w zaistniałych okolicznościach niestety przepisy stoją po stronie Twojego pracodawcy 🙁

   Odpowiedz
 • 8 lutego 2017 o 8:36 am
  Permalink

  Witam. A co w sytuacji typu – mama na L4 (opieka na chore dziecko). W międzyczasie tato rozłożony grypą, nie jest w stanie pracować ani zająć się dzieckiem. Dziecko powyżej 2 roku życia.
  Czy lekarz wystawi kolejne L4 dla taty?
  Wydaje mi się że tak, ale będę wdzięczna za potwierdzenie 🙂

  Odpowiedz
  • 8 lutego 2017 o 1:08 pm
   Permalink

   Witam,
   L4 dla chorego taty jest niezależne od L4 na chore dziecko, jakie ma mama. Lekarz nie musi nawet wiedzieć, że mama jest na L4 na dziecko, przychodzi do niego chory tata i po prostu bierze zwolnienie 😉

   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 11 marca 2017 o 5:21 pm
  Permalink

  Dzień dobry! A w jaki sposób kalkulowana sama wysokość świadczenia?czy te 12 miesięcy przed wzięciem zasiłku opiekuńczego musi być nie przerywane innymi nieobecnościami typu macierzyński,chorobowy? Jak jest kalkulowana jeśli zwolnienie przydarza się raz w miesiącu i w międzyczasie była podwyżka wynagrodzenia?

  Odpowiedz
  • 15 marca 2017 o 8:56 pm
   Permalink

   Dzień dobry,

   Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

   Poniżej zasady obliczenia zasiłku opiekuńczego wskazane przez ZUS oraz mój komentarz:

   „Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:
   -za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy albo
   – za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.
   Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

   Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia (w pierwszym miesiącu ubezpieczenia lub w drugim, gdy pierwszy miesiąc ubezpieczenia jest niepełny), do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:

   – wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości (wynagrodzenie określone w stawce godzinowej traktuje się jak wynagrodzenie stałe),
   – wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne.

   Wynagrodzenie miesięczne zmienne, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, ustala się:

   poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których zostało ono osiągnięte i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu – jeżeli przepracował choćby jeden dzień,
   przyjmując kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej za ten miesiąc pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku w zakładzie pracy, w którym przysługuje zasiłek chorobowy – jeżeli pracownik nie osiągnął w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

   Do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek opiekuńczego. W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy, podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego ustala się na podstawie wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego i aktualnego płatnika składek. W pozostałych przypadkach, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie uzyskane wyłącznie u aktualnego płatnika składek.

   Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku:

   wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
   przyjmuje się – po uzupełnieniu – wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.
   Jeżeli pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości.

   W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Zasada ta jest stosowana w przypadku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy albo w miesiącach poprzedzających.”

   Z powyższych zasad wynika, że w ciągu 12 miesięcy przed powstaniem niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki może nastąpić przerwa – choćby wynikająca z przebywania na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim.

   Nie do końca rozumiem Twoje pytanie o zwolnienie przydarzające się raz w miesiącu – czy co miesiąc następuje konieczność wzięcia L4 z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny?

   Odpowiedz
 • 12 marca 2017 o 1:37 pm
  Permalink

  Witam! czy matka może wziąć l4 ( i otrzyma zasiłek opiekuńczy) na jedno dziecko gdy na drugie w tym czasie ojciec ma urlop ojcowski (nie tacierzynski)?

  Odpowiedz
  • 18 marca 2017 o 3:28 pm
   Permalink

   Witam,
   Spojrzałam na stronę zus-u oraz na komentarz ZUS-u do ustawy zasiłkowej i nie znalazłam ani słowa o tym, by urlop ojcowski mógł umożliwić skorzystanie z L4 na dziecko i otrzymanie zasiłku opiekuńczego przez matkę tego dziecka (wyjątkiem byłaby sytuacja, w której chore dziecko nie ukończyło jeszcze 2 lat).
   Na stronie: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=433 znajdziesz informację o takiej treści:
   „Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

   Za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę nie uważa się m.in.:
   osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
   osoby chorej,
   osoby, która jest niesprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
   osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
   pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,
   prowadzącej działalność pozarolniczą osoby, która nie może regulować czasu pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy),
   osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.”
   Spojrzałam także m.in. na komentarz ZUS do ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz komentarz Monitora Pracy Pracy i Ubezpieczeń i również nie znalazłam jakiejkolwiek informacji o tym, by urlop ojcowski stanowił podstawę do uznania, że ojciec nie może zaopiekować się chorym dzieckiem powyżej 2 roku życia.

   Odpowiedz
   • 20 września 2017 o 11:20 am
    Permalink

    Dzień dobry,
    W związku z powyższą definicją osoby niezdolnej do pracy, proszę o informację, czy jeżeli matka dziecka w wieku powyżej 2 lat jest na zwolnieniu lekarskim z powodu zbliżającego się terminu porodu lub jest też po terminie, to ojciec dziecka może wziąć zwolnienie lekarskie na dziecko i czy przysługuje mu zasiłek opiekuńczy?

    Odpowiedz
    • 22 września 2017 o 8:01 pm
     Permalink

     Dzień dobry,
     W mojej ocenie za członka rodziny, który może zapewnić należytą opiekę dziecku choremu nie może być uznana matka, która sama przebywa na L4. W praktyce w ostatnich dniach przed porodem większość z nas sama wymaga opieki i nie ma możliwości, by właściwie zająć się innym chorym członkiem rodziny(w tym dzieckiem).
     Ojciec dziecka w takiej sytuacji może wziąć L4 na chore dziecko i wystąpić z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy.

     Odpowiedz
 • 13 marca 2017 o 7:02 pm
  Permalink

  Dzień dobry,
  Czy jezeli dostałam L4 na cały tydzień, a udalo mi sie zorganizować opiekę dla chorego dziecka, mogę wykorzystać z tego zwolnienia tylko dwa dni?
  Z góry dziekuje za odpowiedź

  Odpowiedz
  • 22 marca 2017 o 12:01 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Nie znalazłam jakiegokolwiek komentarza odnośnie takiej sytuacji ani stanowiska ZUS w dokładnie takiej sprawie. W mojej ocenie jednak będzie to rodzić duże komplikacje dla płatnika składek, a ZUS może zakwestionować zasadność wypłaty zasiłku opiekuńczego za te 2 dni.

   Odpowiedz
 • 15 marca 2017 o 1:23 pm
  Permalink

  witam
  jestem mamą pracującą 2 dzieci starsze zachorowało a młodsze jest zdrowe
  tata nie pracuje ale jest też chory czy należy mi się zasiłek

  Odpowiedz
  • 15 marca 2017 o 10:09 pm
   Permalink

   Witam,
   Czy niepracujący tata otrzymał L4 dla siebie? Jeżeli tak, nie widzę przeszkód do wzięcia L4 na chore dziecko przez Ciebie i otrzymania za ten czas zasiłku opiekuńczego.

   Odpowiedz
 • 15 marca 2017 o 9:20 pm
  Permalink

  Tak dokładnie.Praktycznie raz w miesiącu jest infekcja i muszę brać L4 na dziecko..

  Odpowiedz
 • 15 marca 2017 o 9:22 pm
  Permalink

  Jestem zatrudniona u tego samego pracodawcy już od wielu lat.

  Odpowiedz
 • 17 marca 2017 o 5:33 pm
  Permalink

  Dzień dobry
  Co jeśli przebywam na L4 na dziecko, a ojciec jest osoba nie pracująca na stałe.
  Ale w czasie choroby dziecka zalapal prace na zlecenie (6dni) . Jak zapisać tp na wniosku

  Odpowiedz
  • 18 marca 2017 o 3:34 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Rozumiem, że pytanie dotyczy druku ZUS Z-15, a właściwie części II tego druku – pkt 1.
   Jeżeli ojciec dziecka podjął pracę na okres 6 dni i te dni przypadają na okres choroby dziecka, możesz w punkcie 1 zaznaczyć kwadracik „Nie ma domownik(a) mogący(ego) zapewnić opiekę w okresie”, a pod tym kwadratem w wykropkowanej linii dopisać daty, w których ojciec dziecka nie będzie mógł zapewnić temu dziecku opieki.

   Odpowiedz
 • 22 marca 2017 o 4:31 pm
  Permalink

  Witam!
  Proszę o poradę.
  Aktualnie przebywam na L4 na dziecko, opieka jest wystawiona do piątku 24/03. Jestem w ciąży i w czwartek 23/03 mam wizytę u ginekologa u którego chciałam prosić o zwolnienie z powodu nasilających się mdłości. Co w przypadku gdy opieka na dziecko i moje zwolnienie lekarskie się zdublują przez te 2 dni?

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2017 o 9:52 pm
   Permalink

   Witam,
   Widzę Twój komentarz i Twoje pytanie i po głowie plącze mi się myśl „musztarda po obiedzie”, jednak mam w zwyczaju odpisywać na wszystkie komentarze, więc…
   W mojej ocenie ewentualne zdublowanie się zwolnień nie powinno być problemem dla ZUS-u, po prostu Twój pracodawca (albo jego księgowy) będzie musiał dokonać korekty zgłoszenia, gdy dostarczysz mu L4 od swojego ginekologa.

   Odpowiedz
 • 26 marca 2017 o 4:38 am
  Permalink

  Witam serdecznie mam pytanie moja konkubina musiała wziąść l4 na chore dziecko bo ja chociaż nie pracuje spuchło mi kolano i nie mogłem chodzić a do lekarza nie poszedłem ponieważ jestem nie ubezpieczony i nie figuruje jako bezrobotny czy dostaniemy zasiłek ? z góry dziękuje i przepraszam za błędy

  Odpowiedz
  • 28 marca 2017 o 9:05 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Czy dziecko ma już ukończone 2 lata? Jeżeli tak, to w mojej ocenie będzie problem z otrzymaniem zasiłku opiekuńczego przez Twoją konkubinę, a matkę dziecka :/

   Odpowiedz
 • 11 kwietnia 2017 o 11:06 am
  Permalink

  Witam,
  Chciałabym zapytać o te 60 dni opieki nad dzieckiem w roku kalendarzowym. Mam dwoje dzieci (rok i trzy lata), zarówno ja jak i mąż pracujemy na umowę o pracę. Niestety dzieci chorują jedno po drugim, a nie równocześnie…
  Czy te 60 dni jest liczone łącznie na mnie i męża na oboje dzieci? Czyli niezależnie od liczby dzieci mamy do wykorzystania z mężem 60 dni w roku kalendarzowym.
  Co w przypadku gdy babcia weźmie zwolnienie na opiekę nad chorym wnukiem? Czy te dni zwolnienia też wliczają się w te łączne 60 dni?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz
  • 18 kwietnia 2017 o 10:28 pm
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Czasem myślę, że ustawy piszą wyłącznie ludzie, którzy nie mają dzieci, bo faktycznie czym jest to 60 dni, gdy dzieci jest kilkoro i niestety nie chorują w jednym czasie, a jedno po drugim ;/
   Niestety te 60 dni opieki nad dzieckiem w roku kalendarzowym przysługuje łącznie Tobie i mężowi na oboje dzieci razem. Jak wskazano na stronie ZUS:
   „Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn bez względu na liczbę osób uprawnionych do zasiłku oraz bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.”
   Babcia mieszkająca z wnukami teoretycznie mogłaby wziąć zwolnienie na opiekę nad chorym wnukiem (maksymalnie 14 dni w ciągu roku), ale te dni są niestety także wliczane do puli maksymalnej 60 dni w ciągu roku, więc nic to nie pomoże w Waszym przypadku 🙁
   Nie wiem czy babcia pracuje, jeżeli nie, może warto by pomyśleć o zatrudnieniu jej jako niani?

   Odpowiedz
   • 24 kwietnia 2017 o 8:22 am
    Permalink

    Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂 Rzeczywiście, 60 dni w roku kalendarzowym to bardzo mało, pozostaje mieć nadzieję, że dzieci szybko załapią odporność 🙂
    Babcia jeszcze pracuje, więc zatrudnienie jej jako niani niestety nie wchodzi w grę…
    Chciałabym jeszcze zapytać o ten druk ZUS Z-15. W poprzednim miesiącu byłam na zwolnieniu na dziecko, firma wypłaciła mi zasiłek opiekuńczy (zatrudnia więcej niż 20 osób), mimo że nie złożyłam tego Z-15, może jednak powinnam złożyć ten druk? Bo rozumiem, że jeżeli firma zatrudnia mniej osób, to ten zasiłek wypłaca ZUS i wtedy ten druk jest niezbędny. Czy tak jest też w moim przypadku?

    Odpowiedz
    • 28 kwietnia 2017 o 8:54 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 Ja również życzę Ci, by dzieci szybko przestały chorować, jakby nie patrzeć – zdrowe dzieci = szczęśliwi rodzice 🙂
     Dobrze rozumiesz, że w zależności od ilości osób zatrudnionych w danej firmie zasiłek opiekuńczy wypłaca albo ZUS (gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób), albo pracodawca (gdy zatrudnia powyżej 20 osób). Co do druku ZUS Z-15 w mojej ocenie powinien jednak być on złożony niezależnie od tego, kto wypłaca zasiłek opiekuńczy, bo ten druk to nic innego, jak wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego, który osoba zainteresowana (w tym wypadku Ty) powinna podpisać. Proponuję podejść do księgowości i mimo wszystko złożyć ZUS Z-15 za poprzedni okres pozostawania na L4 na dziecko (oczywiście uzgodnij datę, jaką wpiszesz na końcu formularza z księgowością 🙂 ).

     Odpowiedz
 • 5 maja 2017 o 11:04 am
  Permalink

  Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź 🙂 Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
 • 19 maja 2017 o 11:29 am
  Permalink

  Dzień dobry!

  Mam dwoje dzieci (7 lat i 1 rok). Obydwoje z mężem pracujemy na pełen etat. Starsze dziecko rozchorowało się w poniedziałek (podejrzenie choroby zakaźnej) – mąż dostał opiekę od wtorku do piątku. W czwartek rozchorowało się młodsze dziecko – ponieważ ma dopiero roczek, właśnie ząbkuje, gorączkuje i uznaje tylko mamę (żłobek dziecko odesłał do domu), lekarz wypisał opiekę dla mnie na piątek.

  O ile, z tego co zrozumiałam, nie ma problemu, że ja dostałam opiekę na młodsze, mimo, że mąż jest w tym czasie w domu, o tyle nie wiem czy nie będzie problemu z wypłatą mężowi świadczenia za piątek z tytułu opieki nad starszym dzieckiem.

  Proszę o pomoc w interpretacji.


  Z pozdrowieniami,

  Odpowiedz
  • 21 maja 2017 o 8:42 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Jak najbardziej nie ma problemu, że dostałaś opiekę na młodsze dziecko choćby z tego względu, że nie ma ono jeszcze 2 lat (przy dziecku poniżej 2 roku życia nie ma znaczenia, że jest inna osoba (tata), który teoretycznie mógłby się zaopiekować również tym dzieckiem).
   Zdrówka dla dzieciaków życzę i cierpliwości dla Was – rodziców 😉
   Pozdrawiam serdecznie!

   Odpowiedz
 • 26 maja 2017 o 11:26 am
  Permalink

  Obecnie przebywam w domu z 7 miesieczna coreczka (jest karmiona piersia i akurat teraz tez przechodzi infekcje i bierze antybiotyk)na urlopie rodzicielskim(jestem zatrudniona na umowe o prace)
  . Moje drugie 4 letnie dziecko właśnie trafilo do szpitala. Towarzyszy mu ojciec,który jest zatrudniony na umowe o pracę. Czy w zwiazku z tym bedzie mu przyslugiwac zasilek chorobowy na dziecko? Ja przebywam w domu ale z oczywistych wzgledow nie moge towarzyszyc starszemu synowi a jest zbyt maly by samemu zostac w szpitalu.

  Odpowiedz
  • 30 maja 2017 o 9:27 pm
   Permalink

   Doskonale rozumiem, że nie masz możliwości sklonowania się i równoczesnej obecności przy 7-miesięcznej córeczce w domu oraz przy synku w szpitalu. W podobnej sytuacji był już jeden z Czytelników i bazując m.in. na jego doświadczeniach podpowiem tak:
   Twój mąż powinien porozmawiać z pracodawcą, a w formularzu ZUS-Z 15 dodać komentarz, że Ty nie mogłaś w tym czasie zapewnić opieki synkowi, bo musiałaś zostać w domu z również chorym maluszkiem.
   Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka dla dzieciaków!

   Odpowiedz
 • 29 maja 2017 o 10:48 pm
  Permalink

  Witam! Od 2505 2017 jestem na zwolnieniu lekarskim na siebie. 26.05 rozchorował się mój synek (10 lat) poszłam z nim do lekarza i nie brałam na niego zwolnienia L4 gdyż pokrywało się z moim L4. Dostałam zalecenie żeby w poniedziałek 29.05 przyjść z nim do kontroli.
  Ja mam zwolnienie L4 na siebie do 31.05.
  Dzisiaj byłam z synkiem u kontroli i dostałam L4 do 02.06.2017.
  Moje pytanie czy mam przedstawić zwolnienie na dziecko pracodawcy? Wiem, że podadzą mnie o kombinatorstwo, gdyż niezbyt przychylnie patrzą na L4. Dodam, że wychowuję syna sama i jest to zgłoszone w dokumentach

  Odpowiedz
  • 30 maja 2017 o 9:17 pm
   Permalink

   Witam,
   Oczywiście, że powinnaś przedstawić zwolnienie na dziecko pracodawcy – obejmuje ono okres 2 dni dłuższy niż Twoje, a to oznacza, że za te dwa dni powinien zostać wypłacony Ci zasiłek opiekuńczy (jeżeli tylko złożysz wraz z L4 drug ZUS Z-15).
   Rozumiem, że Twój pracodawca należy do tych, którzy nie lubią, gdy pracownicy przynoszą L4, ale jest to jeden z przywilejów pracownika (w przeciwieństwie choćby do zleceniobiorcy), że może zachorować i otrzymać za czas choroby zasiłek chorobowy oraz wykorzystać 60 dni zwolnienia z powodu choroby dziecka i otrzymać za ten czas zasiłek opiekuńczy.
   Pozdrawiam i mam nadzieję, że jednak nie będzie tak źle z reakcją pracodawcy.

   Odpowiedz
 • 29 maja 2017 o 11:01 pm
  Permalink

  Posądzą.
  Dodam jeszcze, że syn ma zapalenie oskrzeli. W piątek 31.05. 2017 mam iść z nim do kolejnej kontroli.

  Odpowiedz
  • 30 maja 2017 o 9:19 pm
   Permalink

   Zapalenie oskrzeli nie jest katarkiem, więc tym bardziej uważam, że nie powinnaś mieć żadnych wyrzutów sumienia wobec pracodawcy i normalnie wykorzystać ten czas na opiekę nad synkiem.

   Odpowiedz
 • 8 czerwca 2017 o 2:52 pm
  Permalink

  Witam czy na umowie zleceniu mogę iść na l4 na dziecko i czy jest płatne?

  Odpowiedz
  • 8 czerwca 2017 o 8:10 pm
   Permalink

   Witam, możesz wziąć L4 na dziecko będąc zatrudniona na umowę zlecenie. Podobnie, jak w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, będzie Ci za ten czas przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

   Odpowiedz
 • 9 czerwca 2017 o 7:22 am
  Permalink

  Witam,chciałam zaznaczyć że mam umowę zlecenie tylko na miesiąc.

  Odpowiedz
 • 9 czerwca 2017 o 7:59 am
  Permalink

  Witam,
  Dnia 2017-06-02 do 2017-06-30 podpisałam umowę zlecenie.Dnia 5 czerwca się rozchorowałam,jestem na L4 do 9 czerwca piątku.Chcę złożyć wypowiedzenie,okres wypowiedzenia wynosi 2 dni robocze.Pracuję od poniedziałku do piątku.Wypowiedzenie chciałam złożyć 9 czerwca,czy sobota i niedziela mogą być dniami wypowiedzenia?Jeśli nie to kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie?

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2017 o 3:22 pm
   Permalink

   Witam,
   Nie wiem czy Twoje pytanie jest wciąż aktualne, poniżej odpowiedź mimo, że nie dotyczy tego posta:
   Strony umowy zlecenie mogą określić termin wypowiedzenia w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było (chodzi o dzień 29 lutego), kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca (28 lutego).
   Twoja umowa przewiduje termin wypowiedzenia liczony w dniach, a upływ tego terminu określa się według przepisów Kodeksu cywilnego, które stanowią, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia i co ważne – przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

   Jeżeli złożyłaś wypowiedzenie 9.06 w piątek, to termin wypowiedzenia Twojej umowy zlecenia, zgodnie z jej postanowieniami, wynosi 2 dni robocze i obejmie sobotę oraz poniedziałek. We wtorek 13.06 umowa nie będzie już obowiązywać.

   Wyjaśniając jeszcze Twoje wątpliwości odnośnie tego, które dni będą dniami wypowiedzenia – pod pojęciem „dni robocze” należy rozumieć wszystkie dni tygodnia oprócz dni wolnych od pracy.  Zgodnie z art. 151[9]§ 1 Kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy (ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).

   Odpowiedz
 • 13 czerwca 2017 o 8:23 am
  Permalink

  Witam.Jestem samotna mama,ojciec dziecka ma odebrane prawa.Moja osmio letnia corka polamala prawa reke w taki sposob ze ma gips od szyji do linni ponizej pepka (reka przygipsowana do brzuszka).Pracuje na umowe o prace,mieszkamy same.Dziecko ma mniec gips 4 tygodni.Przez te osiem lat nigdy nie bralam zwolnienia na dziecko(jakos sobie radzilysmy).Ale tym razem chodzi o to ze dziecko nie jest w stanie wykonac zadnej nawet najprostrzej czynnosci takiej jak skorzystanie z toalety samo.Dlatego moje pytanie.Wiem ze w roku przysluguje te 60 dni opieki.Czy wiec moge wziasc te cztery tygodnie naraz tzn jednym ciagiem?.Z gory dziekuje za odpowiedz.pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 13 czerwca 2017 o 3:18 pm
   Permalink

   Witam, w zaistniałej sytuacji jak najbardziej możesz wziąć L4 na dziecko w wymiarze 4 tygodni. Żaden przepis nie wyklucza możliwości wykorzystania zwolnienia na chore dziecko tzw. jednym ciągiem 🙂
   Pozdrawiam i życzę, by rączka szybko i dobrze się zrosła!

   Odpowiedz
 • 28 sierpnia 2017 o 7:19 am
  Permalink

  Witam,
  proszę o poradę. Co w sytuacji gdy rodzic biorący l4 opiekę nad dzieckiem pracuje po południu na umowie zlecenie? Wówczas w domu znajduje się już drugi rodzic mogący sprawować opiekę nad chorym dzieckiem. Czy chodzenie do pracy dodatkowej jest dopuszczalne?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 1 września 2017 o 5:52 pm
   Permalink

   Witam,
   L4 na dziecko chore obejmuje dni choroby dziecka, a nie godziny. W związku z powyższym w mojej ocenie nie jest dopuszczalna w tym okresie ani praca dodatkowa na umowę o pracę, ani na umowę zlecenie.

   Odpowiedz
 • 6 września 2017 o 5:44 pm
  Permalink

  Witam. Czy L4 przysługuje jeśli 7 letnie dziecko ma rehabilitację. Kto powinien wystawić takie zwolnienie

  Odpowiedz
  • 9 września 2017 o 10:57 pm
   Permalink

   Witam,
   Tak, L4 przysługuje także na dziecko rehabilitowane. Zwolnienie powinien wystawić neurolog lub pediatra.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *