Nazwisko dziecka

Ona i On… Gdy są małżeństwem lub parą nieformalną wspólnie wybierają imię dla swojego dziecka, często długimi godzinami wertując kalendarze czy listy imion.

A jak jest z ustaleniem jakie nazwisko będzie nosić dziecko? Czy żyjąc w związku Ona i On zastanawiają się nad tym? Czy samotna mama wie jakie nazwisko będzie nosić jej dziecko?


Często nawet już po urodzeniu się dziecka nie zastanawiamy się nad nazwiskiem, jakie będzie nosić dziecko, może także dlatego, że w całej dokumentacji szpitalnej do dziecka zostaje po prostu przypisane nazwisko matki – noworodek to córka lub syn Pani X lub Y. Na wypisie dziecka ze szpitala i w książeczce zdrowia dziecka zostaje umieszczone imię, jakie wybraliśmy dla dziecka i nazwisko matki.

Można więc powiedzieć, że do czasu rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego nosi ono nazwisko matki.

A jak jest później?

Jest kilka zasad związanych z nadaniem dziecku nazwiska, a wynikających tak naprawdę z tego, w jaki sposób zostało ustalone ojcostwo dziecka.

W sytuacji, gdy Ona i On są małżeństwem i noszą to samo nazwisko, także dziecku zostaje nadane właśnie to wspólne nazwisko.

Gdy Ona i On są małżeństwem, ale noszą różne nazwiska (a więc, gdy Ona została przy nazwisku panieńskim lub nazwisku poprzedniego męża) sytuacja troszkę się komplikuje.

W przypadku, gdy przy rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego składają zgodne oświadczenia, mają do wyboru:

  • nadanie dziecku nazwiska jednego z nich

    lub

  • nadanie dziecku nazwiska utworzonego przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Gdy nie są zgodni jakie nazwisko powinno nosić ich dziecko – dziecko otrzymuje nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Gdy Ona i On nie są małżeństwem, ale On uznał ojcostwo dziecka, ustalenie nazwiska dziecka następuje równocześnie ze składaniem oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa.

Rodzice mogą wskazać, że:

  • dziecko będzie nosić nazwisko jednego z nich

    lub

  • dziecko będzie nosić nazwisko matki połączone z nazwiskiem ojca dziecka.

Gdy nie są zgodni jakie nazwisko powinno nosić ich dziecko – dziecko otrzymuje nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Za każdym razem, gdy nazwisko dziecka zostaje utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca nie może ono składać się z więcej niż dwóch członów, a więc może pojawić się nazwisko „Rydz – Kania”, ale nazwisko „Rydz – Kania – Lisówka” już nie.

Gdy ojcostwo dziecka zostaje ustalone przez sąd, to sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo. Kieruje się przy tym dobrem dziecka, a więc może zdarzyć się np. sytuacja, w której dziecku zostanie nadane nazwisko matki, gdyż ojciec zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej, a sąd orzeka dodatkowo zakaz jego kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli ojcostwa nie ustalono – dziecko nosi nazwisko matki.

Jeżeli rodzice dziecka są nieznani – nazwisko nadaje dziecku sąd opiekuńczy.

Zasady nadawania dziecku nazwiska są w sumie dość proste.

Sytuacja odrobinę komplikuje się, gdy Ona ma małoletnie dziecko z poprzedniego związku i decyduje się na zawarcie małżeństwa z Nim – ojcem swojego kolejnego dziecka. W takiej sytuacji dziecko z pierwszego związku:

  • jeżeli nosi nazwisko ojca lub nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka, zostanie przy swoim dotychczasowym nazwisku;

  • jeżeli nosi nazwisko matki, Ona i On mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi ich wspólne dziecko. Tutaj ważna uwaga – jeżeli dziecko ukończyło już 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska 🙂

Podstawa prawna: kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku;

                stan prawny na dzień 2.10.2015 roku

Prawa do zdjęcia należą do: Sebastian /źródło:pixabay.com/