Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu lub matce dziecka

dancing-1312723-1918x1592Miało być zupełnie inaczej. Pięknie, wzniośle, romantycznie. Mały domek pełen miłości i gromadka biegających po nim maluchów. Bajka prysła niczym bańka mydlana. Został po niej kredyt mieszkaniowy i dziecko. Dziecko – mała istota, której dobro jest najważniejsze.

Niezależnie od tego, które z rodziców będzie mieszkać ze swoją córeczką lub synkiem, a które widywać się z nią lub nim tylko od czasu do czasu, na obojgu ciąży wciąż obowiązek dbania o dobro dziecka (czyli zapewnienia mu odpowiedniego wychowania, bezpieczeństwa oraz opieki nad nim i nad jego majątkiem).

Kiedy dobro dziecka jest zagrożone? Jak z tym walczyć? Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej? I dlaczego ten post będzie dotyczył wyłącznie zagrożenia dobra dziecka, którego rodzice się rozstali?

Dobro dziecka zagrożone będzie zawsze wtedy, gdy rodzice wykonują władzę rodzicielską niewłaściwie. Nie ma tu znaczenia czy są razem, czy żyją osobno, mają nowe rodziny, innych partnerów, dzieci z innych związków.

Dziś jednak chciałabym zwrócić Waszą uwagę na problem, przed jakim stoją mamy i ojcowie dzieci, z którymi nie mieszkają lub mieszkają tylko od czasu do czasu. Dlaczego? Dlatego, że takiej mamie albo takiemu tacie często wydaje się, że nie może zrobić nic (albo może niewiele), aby swojej pociesze pomóc, gdy widzi, że dzieje się coś niedobrego w relacji między dzieckiem a jego drugim rodzicem. Części rodziców wydaje się również, że próba „ingerencji” może zostać odebrana jako atak po rozstaniu, jako próba nacisku. A jednak ta ingerencja czasami jest zwyczajnie niezbędna. Bo to wciąż jest dziecko. Wciąż potrzebuje pomocy. A skąd ma nadejść ta pomoc, jak nie ze strony mamy czy taty? 🙂

Co powinno zaniepokoić mamę lub tatę w zachowaniu drugiego rodzica wobec dziecka?

 1. zaniedbywanie potrzeb dziecka (np. brak czystej odzieży, brak podręczników),

 2. nieodpowiednie dbanie o zdrowie dziecka (np. zaprzestanie wizyt u stomatologa, gdy dziecko ma widoczną próchnicę),

 3. zaniechanie realizacji obowiązku szkolnego (np. zatrzymywanie dziecka w domu do pomocy przy młodszym rodzeństwie),

 4. pozostawianie dziecka bez właściwej opieki (np. wieczorne wyjścia z domu i zostawianie śpiącego dziecka samego, opieka nad dzieckiem przez osobę będącą pod wpływem narkotyków lub alkoholu),

 5. doprowadzanie do sytuacji powodujących zagrożenie zdrowia lub życia dziecka (np. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z dzieckiem na tylnym siedzeniu).

 6. stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej lub psychicznej (np. ciągłe siniaki na całym ciele dziecka).

To oczywiście tylko przykłady niewłaściwego wykonywanie władzy rodzicielskiej, jest ich niestety o wiele więcej :/

Co zrobić, gdy widzimy, że dobro naszego dziecka jest zagrożone? Gdzie i z jakim pismem się udać?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że takim pismem powinien być wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców złożony do wydziału rodzinnego sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców musi spełniać wymogi pisma procesowego, co oznacza, że muszą się w nim znaleźć takie informacje:

 1. miejscowość i data sporządzenia wniosku,

 2. oznaczenie i adres sądu, do którego wniosek jest kierowany,

 3. imię i nazwisko wnioskodawcy (a więc tego z rodziców, który składa wniosek) oraz jego PESEL,

 4. imiona i nazwiska uczestników postępowania (a więc drugiego rodzica oraz małoletniego dziecka),

 5. żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i wskazanie w jaki sposób sąd ma tą władzę ograniczyć,

 6. uzasadnienie wniosku, a więc wskazanie dlaczego władza rodzicielska powinna zostać ograniczona.

 7. podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • akt urodzenia dziecka,

 • akt małżeństwa rodziców (jeżeli nadal są małżeństwem),

 • wszystkie oświadczenia, dokumenty, dowody, które potwierdzają, że wniosek jest zasadny, a pod wnioskiem wymienić je jako załączniki

 • dowód opłaty sądowej w kwocie 40 zł – opłaty możesz dokonać w kasie sądu lub przelewem nawet z domu, wszystkie sądy posiadają już strony internetowe, na których podają swoje numery kont. W tytule przelewu wpisz „opłata od wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej”.

Przygotuj wniosek i wszystkie dokumenty, które chcesz do niego dołączyć w 3 egzemplarzach.

Jeżeli zdecydujesz się osobiście złożyć wniosek w sądzie, poproś o potwierdzenie wniesienia pisma na 1 egzemplarzu (tym dla Ciebie). 2 pozostałe zostaną w sądzie, jeden będzie dla osoby, której chcesz ograniczyć prawa rodzicielskie.

Jeżeli wysyłasz wniosek za pośrednictwem poczty, wyślij 2 egzemplarze, a trzeci zostaw dla siebie wraz z potwierdzeniem nadania.

A teraz, podobnie jak w innych postach, historyjki i wzory wniosku 🙂

I. Wyobraź sobie, że jesteś mamą pięciolatki. Po rozwodzie z tatą Twojej córeczki, mała mieszka z Tobą, a tata zabiera ją do siebie co drugi weekend oraz spotyka się z nią w każdą środę popołudniu. Widują się również w urodziny dziecka, wakacje, ferie i święta. Kilkakrotnie zdarzyło się, że odwożąc córeczkę po weekendzie znajdował się pod wpływem alkoholu, co widoczne było zarówno w jego zachowaniu, jak i wyczuwalne w oddechu. Córeczka pytana jak spędza czas z tatą opowiada np. o wycieczce do pubu. Tata przyznaje, że zabiera dziecko w różne miejsca o różnych porach. Ciebie jako mamę delikatnie mówiąc szlag trafia, zwłaszcza, że na byłego partnera ani prośby, ani groźby nie działają. Pozostaje złożyć wniosek o ograniczenie tacie władzy rodzicielskiej. Mając wątpliwości co do postawy ojca dziecka w sytuacji takiej, jak opisana powyżej, można m. in. wnioskować o ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez poddanie jej wykonywania nadzorowi kuratora sądowego.

Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka poniżej.

Kraków, dnia 12.09.2016 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Wnioskodawczyni: Magdalena Sierpień, zam. ul. Lubicz 1/1, 31 – 034 Kraków, PESEL: 77080900597

Uczestnicy postępowania : Adam Sierpień, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków

                                                  małoletnia Inez Sierpień, zam. ul. Lubicz 1/1, 31 – 034 Kraków

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

W imieniu własnym wnoszę o:

 1. ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania Adama Sierpień nad małoletnią Inez Sierpień, urodzoną 15.07.2011 roku w Krakowie – córką wnioskodawczyni i uczestnika postępowania Adama Sierpień poprzez poddanie wykonywania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

 2. wezwanie w charakterze świadka Małgorzaty Lajkonik, zam. ul. Konopnickiej 13/5, 30 – 302 Kraków na okoliczność nadużywania alkoholu przez uczestnika postępowania Adama Sierpień.

Uzasadnienie

Małoletnia Inez Sierpień urodzona 15.07.2011 roku w Krakowie pochodzi ze związku małżeńskiego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Rodzice małoletniej pozostawali w związku małżeńskim aż do listopada 2014 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 12.11.2014 roku w sprawie o sygn. akt I C 278/14 orzekł rozwód wnioskodawczyni i uczestnika postępowania orzekając równocześnie o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią Inez Sierpień wspólnie obojgu rodzicom.

Dowód: kserokopia odpisu wyroku z dnia 12.11.2014 roku.

Wnioskodawczyni i uczestnik postępowania ustalili wspólnie, iż małoletnia zamieszkiwać będzie z matką, u ojca zaś spędzać będzie co drugi weekend, część wakacji letnich, ferii i świąt. Ojciec spotyka się równie z córką w każdą środę popołudniu.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawczyni i uczestnika postępowania.

Wspólne ustalenia stron były i są nadal respektowane. Jednakże począwszy od miesiąca czerwca 2016 roku kilkakrotnie zdarzyło się, że uczestnik postępowania odwożąc małoletnią do jej miejsca zamieszkania znajdował się pod wpływem alkoholu, co widoczne było zarówno w jego zachowaniu, jak i wyczuwalne w oddechu. Świadkiem takich sytuacji była sąsiadka uczestnika postępowania Małgorzata Lajkonik, która także telefonicznie kontaktowała się w tej sprawie z wnioskodawczynią.

Dowód: przesłuchanie świadka: Małgorzata Lajkonik, zam. ul. Konopnickiej 13/5, 30 – 302 Kraków

Podkreślić należy także, że z opowiadań małoletniej Inez Sierpień o pobytach u ojca wynika, iż zabiera on dziecko m. in. na spotkania z kolegami do pobliskiego pubu, które to miejsce nie jest w ocenie wnioskodawczyni właściwe dla pięcioletniego dziecka i zagraża jego bezpieczeństwu.

Zachowanie uczestnika postępowania uzasadnia twierdzenie, że dobro córki jest zagrożone. W tym stanie rzeczy na podstawie art. 109 kro wnoszę jak we wstępie.

Magdalena Sierpień

W załączeniu:

 1. 2 odpisy wniosku i załączników,

 2. dowód opłaty sądowej w kwocie 40 zł,

 3. odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej Inez Sierpień,

 4. kserokopia odpisu wyroku z dnia 12.11.2014 roku

II. Wyobraź sobie, że jesteś tatą dwunastolatki. Po rozstaniu z jej mamą sąd postanowił, że miejscem zamieszkania córki będzie miejsce zamieszkania matki, a Ty będziesz mógł spędzać z córką co drugi weekend (począwszy od piątku popołudniu do niedzieli wieczorem), połowę wakacji letnich, połowę ferii, Święta w każdym roku nieparzystym oraz każdy wtorek. I tak się dzieje, choć zdarza się, że mama dziewczynki zmienia ustalone terminy Waszych spotkań lub je odwołuje. Wielokrotnie tłumaczy wówczas, że dziecko jest chore, choć w szkole i przychodni, do której zapisana jest dziewczynka nic o tym nie słyszano. To zwyczajne utrudnianie kontaktów z dzieckiem i o tym, jak rozwiązać ten problem napiszę za kilka dni…

Jednak … widzisz także, że mama nie dba o ubranka córki, dziewczynka jadąc z Tobą ma brudne rzeczy, często na nią za małe. Dziecko, gdy wraca do swojego domu, jest smutne, rozdrażnione, ale nie chce rozmawiać o tym, co się dzieje.

W takiej sytuacji także możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o ograniczenie matce władzy rodzicielskiej nad córką poprzez poddanie wykonywania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Możesz także zwrócić się o skierowanie Was do specjalistów zajmujących się terapią rodzinną.

A oto wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej matce

Kraków, dnia 12.09.2016 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

Wnioskodawca: Adam Sierpień, zam. ul. Lubicz 1/1, 31 – 034 Kraków, PESEL: 73081610597

Uczestnicy postępowania : Magdalena Sierpień, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków

                                                  małoletnia Inez Sierpień, zam. ul. Konopnickiej 13/2, 30 – 302 Kraków

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

W imieniu własnym wnoszę o ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestniczki postępowania Magdaleny Sierpień nad małoletnią Inez Sierpień, urodzoną 15.07.2004 roku w Krakowie – córką wnioskodawcy i uczestniczki postępowania Magdaleny Sierpień poprzez poddanie wykonywania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego oraz o skierowanie uczestników postępowania na terapię rodzinną.

Wnoszę nadto o wezwanie w charakterze świadka Małgorzaty Lajkonik, zam. ul. Konopnickiej 13/5, 30 – 302 Kraków na okoliczność zaniedbań względem małoletniej przez uczestniczkę Magdalenę Sierpień.

Uzasadnienie

Małoletnia Inez Sierpień urodzona 15.07.2004 roku w Krakowie pochodzi ze związku pozamałżeńskiego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania.

Rodzice małoletniej pozostawali w związku nieformalnym do czerwca 2010 roku, do tego też czasu zamieszkiwali wspólnie w mieszkaniu należącym do uczestniczki postępowania przy ul. Konopnickiej 13/2 w Krakowie, w którym to mieszkaniu uczestniczka Magdalena Sierpień wraz z córką nadal zamieszkują.

W dniu 15 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowieniem w sprawie o sygn. akt III RC 1176/10/S ustalił sposób kontaktów wnioskodawcy z małoletnią Inez Sierpień, wskazując, że córka będzie spędzać z ojcem co drugi weekend (począwszy od piątku popołudniu do niedzieli wieczorem), połowę wakacji letnich, połowę ferii, Święta w każdym roku nieparzystym oraz każdy wtorek.

Dowód: kserokopia odpisu wyroku z dnia 15.12.2010 roku.

Wnioskodawca spędza czas z córką w ustalonych przez Sąd terminach, coraz częściej niepokoi go jednak zachowanie dziecka, które od kilku miesięcy stało się smutne, rozdrażnione, małomówne.

Wnioskodawca zaniepokojony jest także wyglądem córki. Dziecko ubierane jest nadal przez matkę i coraz częściej wybiera ona dla niego odzież brudną lub w za małych rozmiarach.

Ojciec pierze ubrania córki w każdy weekend, w czasie którego przebywa ona u niego, a także w wakacje, ferie i Święta. Zaznaczenia wymaga przy tym fakt, że niezbędne jest zrobienie prania nie tylko odzieży, którą dziecko ma na sobie, ale także rzeczy spakowanych przez matkę do torby podróżnej.

Także sąsiadka uczestniczki postępowania oraz małoletniej Małgorzata Lajkonik wskazuje, iż dziecko jest zaniedbane i odziane nieodpowiednio.

Dowód: – przesłuchanie świadka: Małgorzata Lajkonik, zam. ul. Konopnickiej 13/5, 30 – 302 Kraków

Zachowanie uczestniczki postępowania uzasadnia twierdzenie, że dobro córki jest zagrożone. W tym stanie rzeczy na podstawie art. 109 kro wnoszę jak we wstępie.

Adam Sierpień

W załączeniu:

 • 2 odpisy wniosku i załączników,

 • dowód opłaty sądowej w kwocie 40 zł,

 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej Inez Sierpień,

 • kserokopia odpisu wyroku z dnia 15.12.2010 roku

Ważne informacje dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej

 1. Czasami władza rodzicielska jednego z rodziców zostaje ograniczona na podstawie wyroku rozwodowego. Sąd może bowiem w sytuacji, gdy rodzice żyją w rozłączeniu, powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z nich, a władzę drugiego ograniczyć

  do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

  Rodzic ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może mieć np.:

  – prawo do decydowania o sprawach dotyczących przyszłości dziecka (tj. wybór szkoły, miejsce zamieszkania, miejsce spędzenia wakacji, wydanie paszportu dla dziecka),

  – prawo decydowania o sprawach dotyczących życia codziennego dziecka (np. na jakie zajęcia pozalekcyjne dziecko będzie uczęszczało, sposób leczenia i wybór lekarza zajmującego się dzieckiem wraz z prawem wglądu w dokumentację medyczną)

 2. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej składa się w przypadku, gdy rodzic ma pełną władzę rodzicielską. Może on zostać złożony nie tylko przez jednego z rodziców, ale także przez każdą osobę, która posiada odpowiednią wiedzę, że dziecku dzieje się krzywda w wyniku nienależycie sprawowanej władzy rodzicielskiej (np. w przypadku uzasadnionych przypuszczeń o biciu, zaniedbaniu lub niedożywieniu dziecka). Wniosek mogą złożyć placówki oświatowe (przedszkola, szkoły), policja, opieka społeczna, organy samorządu, administracji rządowej i różne organizacje i placówki, które sprawują opiekę nad dzieckiem.

  Może zdarzyć się również, że sąd poprowadzi postępowanie z urzędu, jeżeli otrzyma informację o niewłaściwym wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodzica/rodziców – może uzyskać taką informację np. z sądu karnego, w którym toczy się postępowanie przeciwko rodzicowi dziecka.

 3. Co może zrobić sąd, jeżeli uzna, że rodzic/rodzice niewłaściwie wykonują władzę rodzicielską?

  Zgodnie z art. 109 § 2. „Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, 

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,

 3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,

 4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,

 5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.”

Trzeba pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma stanowić kary dla rodzica. Ma służyć ochronie dziecka i pomóc rodzicowi/rodzicom, aby wiedzieli w jaki sposób wykonywać władzę rodzicielską w przyszłości.

To dobro dziecka jest najważniejsze. Złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi nie może być czynnością wynikającą z Waszych wzajemnych relacji, z nieporozumień czy konfliktów (a czasem nawet otwartej wojny). Musi być czynnością dokonaną po to, by Twojemu dziecku było lepiej 🙂