Pozew o zaprzeczenie ojcostwa przez matkę dziecka – wzór

adorable-21259_1920Dzisiejszy wzór zamieszczam na prośbę czytelniczki, zniechęconej poszukiwaniem w Internecie takiego wzoru pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, który wnosiłaby matka dziecka.

Oczywiście, wzór jest przykładowy dla hipotetycznej sytuacji, która zwyczajnie – jak i wszystko w życiu – może się zdarzyć 🙂 Jeżeli będziesz składać taki pozew, pamiętaj, by w uzasadnieniu opisać swoją historię.

Gdańsk, dnia 5.02.2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe

w Gdańsku

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. 3 Maja 9A

80 – 802 Gdańsk

Powódka: Maria Wróbelek, zam. w Gdańsku, ul. Czyżyków 15/7

Pozwani: 1. Bartłomiej Wróbelek, zam. w Gdańsku, ul. Sówki 5/2

2. Małgorzata Wróbelek, zam. w Gdańsku, ul. Czyżyków 15/7

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

W imieniu własnym wnoszę o:

 1. ustalenie, że pozwany Bartłomiej Wróbelek nie jest ojcem małoletniej Małgorzaty Wróbelek – córki Marii Wróbelek, urodzonej w Gdańsku dnia 31 stycznia 2016 roku, której akt urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku pod nr 67/2016;

 2. dopuszczenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu – na okoliczności tam przytoczone;

 3. dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków:

  – Anny Słowik, zam. w Gdańsku, ul. Brzozowa 9/1;

  – Marii Kos, zam. w Gdańsku, ul. Czyżyków 15/6;

 4. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kosztów postępowania;

 5. ustanowienie kuratora dla małoletniej Małgorzaty Wróbelek na potrzeby postępowania.

Uzasadnienie

Powódka i pozwany Bartłomiej Wróbelek byli małżeństwem od roku 1998 do grudnia 2015 roku.

Dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2015 roku, sygn. akt II C 596/14.

Pomimo, iż wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku zapadł dopiero w dniu 15.12.2015 roku powódki i pozwanego już od miesiąca sierpnia 2014 roku nie łączą żadne więzi gospodarcze, fizyczne ani uczuciowe. W związku z rozpadem małżeństwa, powódka wyprowadziła się z mieszkania należącego do pozwanego i wynajęła mieszkanie przy ul. Czyżyków 15 w Gdańsku.

Dowód:

 • przesłuchanie stron;

 • przesłuchanie świadka Anny Słowik, zam. w Gdańsku, ul. Brzozowa 9/1 na okoliczność zawarcia umowy najmu mieszkania między nią a powódką;

   • przesłuchanie świadka Marii Kos, zam. w Gdańsku, ul. Czyżyków 15/6 na okoliczność zamieszkiwania przez powódkę i małoletnią pozwaną w lokalu

    mieszkalnym nr 7 przy ul. Czyżyków w Gdańsku.

W dniu 31 stycznia 2016 roku urodziła się Małgorzata Wróbelek. Jej akt urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku pod nr 67/2016

Dowód: – odpis skróconego aktu urodzenia Małgorzaty Wróbelek.

Powódka i pozwany nie utrzymywali kontaktów w tzw. okresie koncepcyjnym. Nie prowadzili wspólnego gospodarstwa, nie zamieszkiwali razem, nie spotykali się również w celach prywatnych. W trakcie tego okresu toczyło się już również postępowanie w sprawie o rozwód przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, sygn. akt II C 596/14.

Tym samym nie jest możliwe, by pozwany był ojcem małoletniej Małgorzaty Wróbelek.

W tym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i uzasadnione.

                                                                                                                           Maria Wróbelek

W załączeniu:

 1. 2 odpisy pozwu wraz z załącznikami;

 2. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 200 zł;

 3. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2015 roku, sygn. akt II C 596/14;

 4. odpis skróconego aktu urodzenia Małgorzaty Wróbelek.

 

Więcej o tym, jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa znajdziesz tutaj: link.

Prawa do zdjęcia należą do: linusb4