Jak otrzymać 500+ na noworodka?

Zasady są jasne, gdy wniosek o 500+ składany jest przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego (a więc przed 1 października) lub w pierwszym miesiącu trwania tego okresu. Wnioskodawca w treści wniosku wskazuje dziecko lub dzieci, jakie posiada i wychowuje i na które z nich chce otrzymać świadczenie począwszy od października jednego roku aż do września kolejnego.

Co jednak, gdy sytuacja rodzinna zmieni się w trakcie okresu zasiłkowego? Czy i kiedy rodzic noworodka może złożyć wniosek o 500+? Czy musi czekać aż rozpocznie się kolejny okres zasiłkowy?

Jak otrzymać 500+ na nowo narodzone dziecko? I jak zrobić to tak, by odbyło się to jak najszybciej? Czytaj dalej

Dogadajmy się – o mediacji rodzinnej słów kilka

danbo-1863422_1920Czy bajkowe skrzaty, smoki, dzielni obrońcy uciemiężonych księżniczek mogą mieć cokolwiek wspólnego z całkiem realnym rozstaniem dwojga ludzi?

Czy z byłym partnerem lub partnerką można znaleźć nić porozumienia? Czy jest coś  (ktoś), co sprawi, że złe emocje choć na chwilę zostaną zamknięte w puszce (Pandory), a w ich miejsce wskoczy pragmatyczny chłodny osąd sytuacji?

Kim jest mediator? I dlaczego warto rozważyć zawarcie ugody z byłym partnerem zamiast „ciągania się po sądach”?

Czytaj dalej

Co możesz zyskać dzięki mediacji?

To my budujemy świat, w którym żyjemy. To my decydujemy o tym, jak wyglądają nasze relacje z drugim człowiekiem, choć nie zawsze uświadamiamy sobie wagę naszych czynów i słów. To także w Twoich rękach spoczywa klucz do rozwiązania sporów i problemów, jakie prędzej czy później napotkasz na swojej drodze życiowej. Niektóre z nich rozwiążesz wspólnie z partnerem, dzieckiem, rodzicem, przyjacielem bez udziału i pomocy osób trzecich. W rozplątaniu innych pomoże psycholog, terapeuta, psychoterapeuta. Z jeszcze innymi zwrócisz się do prawnika. Pamiętaj jednak, że nie każdy problem prawny musi zakończyć się w sądzie.

Zanim skierujesz pozew lub wniosek do sądu możesz spróbować mediacji. Może także zdarzyć się, że sąd skieruje Twoją już rozpoczętą sprawę do postępowania mediacyjnego.

Czym jest mediacja?

Mediacja to metoda rozwiązania sporu dobrowolnie i samodzielnie przez strony tego sporu przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora.

W drodze mediacji można rozwiązać m. in. spory w sprawach o:

  • zapłatę,

  • zniesienie współwłasności,

  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,

  • zarząd majątkiem dziecka,

  • alimenty,

  • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej /w tym opiekę naprzemienną/.

Co możesz zyskać dzięki mediacji?

Czas. Pieniądze. Poprawność relacji z kontrahentem, byłym partnerem lub byłą partnerką. Dobry PR. Mniejszy stres. Mniej pytań ze strony obcych ludzi. Mniej wizyt w sądzie /a być może całkowity brak takich wizyt/. Ugodę zamiast wyroku sądu.


Ile kosztuje mediacja?

Jeżeli mediacja prowadzona jest poza postępowaniem sądowym /na podstawie umowy zawartej przez strony z mediatorem/, wysokość kosztów mediacji i wynagrodzenia mediatora ustalane są każdorazowo przez strony wspólnie z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Jeżeli sprawę do mediacji kieruje sąd :

  • w sporach niemajątkowych wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi 150 złotych za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie -100 zł (jednak łącznie nie więcej niż 450 zł),

  • w sporach o prawa majątkowe wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

  • zwrotowi podlegają wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie.

W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu w całości.

Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzyma zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Koszty mediacji strony ponoszą po połowie, chyba że ustalą inny sposób rozliczenia /np. że to jedna z nich ponosi koszty w całości/.

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany moimi usługami, napisz: kontakt@przepisowamama.pl