Wniosek o świadczenie 500+ krok po kroku, strona po stronie

wniosek-500-1Jesteś rodzicem? A może opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka? Jeżeli tak, masz szansę na to, by od 1-ego kwietnia otrzymywać 500 zł miesięcznie tzw. świadczenia wychowawczego.

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od Twojego dochodu oraz na pierwsze dziecko, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać 500 zł na dziecko?

Z jednej strony niewiele – trzeba tylko złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze. Z drugiej – trzeba wypełnić go poprawnie. Z trzeciej – jeżeli występujesz o świadczenie na pierwsze dziecko, dołączyć odpowiednie dokumenty.

Ale… zacznijmy od początku 🙂

Wniosek jest dość obszerny, dziś jednak omówię go dla Was krok po kroku, by nie trzeba było biegać po urzędach więcej niż ewentualnie jeden raz 😉 Dlaczego ewentualnie? Ano dlatego, że wniosek będzie można złożyć także za pośrednictwem Internetu. Na pewno taką możliwość będą mieli użytkownicy portalu e-PUAP (o e-PUAP możesz przeczytać tutaj), a być może zostanie wprowadzona także opcja złożenia wniosku on – line poprzez poprzez bankowość elektroniczną.

Strona 1 wniosku:

wniosek-500-1W pierwszej kolejności musimy wskazać gdzie kierujemy wniosek (do jakiego organu), a więc czy do urzędu miasta, czy urzędu gminy, czy może do ośrodka pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych. Zazwyczaj będzie to dokładnie to samo miejsce, w którym składany był wniosek o becikowe.

W dalszej kolejności należy wskazać dane rodzica lub opiekuna dziecka, który stara się o świadczenie 500 +, takie jak:

 • imię i nazwisko,

 • PESEL lub numer dokumentu tożsamości wnioskodawcy, gdy nie ma on nadanego numeru PESEL (co będzie dotyczyło przede wszystkim cudzoziemców, którzy mają kartę pobytu),

 • datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (musi ono znajdować się na terenie gminy, w której składamy wniosek),

 • adres e- mail, jeżeli wniosek jest składany przez Internet (pole nieobowiązkowe dla osób, które wyślą wniosek za pośrednictwem e- PUAP),

 • numer telefonu (nieobowiązkowo).

Strona 2 wniosku dotyczy ustalenia prawa do świadczenia 500 + na pierwsze dziecko w rodzinie:

wniosek-500-2W górnej części strony mamy do zaznaczenia jeden z dwóch kwadracików:

 • górny zaznacza osoba, która ubiega się o 500 zł na pierwsze dziecko. Wtedy też musi wypełnić tabelę oznaczoną jako „A. Pierwsze dziecko.”, znajdującą się na tej samej stronie wniosku. W tabeli należy podać dane dziecka (pierwszego 🙂 ): imię i nazwisko, płeć, numer PESEL (lub numer i serię dokumentu tożsamości, jeżeli dziecko nie posiada numeru PESEL), stan cywilny, obywatelstwo i datę urodzenia.
 • dolny zaznacza osoba, która nie ubiega się o 500 zł na pierwsze dziecko. W tej sytuacji nie wypełnia się tabeli oznaczonej jako „A. Pierwsze dziecko”.

 

 

 

Strona 3 wniosku dotyczy drugiego, trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie

wniosek-500-3

Tu znów pojawia się tabelka – należy do niej wpisać dane dzieci, na które będzie przysługiwało 500 zł miesięcznie:

 •  imię i nazwisko,
 • płeć, numer PESEL (lub numer i serię dokumentu tożsamości, jeżeli dziecko nie posiada numeru PESEL),
 • stan cywilny,
 • obywatelstwo,
 •  datę urodzenia.

Uwaga!

Do tej tabelki nie należy wpisywać kolejny raz danych pierwszego dziecka.

Strona 4 wniosku dotyczy składu rodziny

wniosek-500-4Rodzina to:

 • rodzice dzieci lub ich opiekunowie faktyczni/ prawni,
 • dzieci do 25-ego roku życia, jeżeli mieszkają z rodzicami (lub opiekunami) i są na ich utrzymaniu,
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 25 roku życia, jeżeli ich opiekunowi przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Po raz kolejny należy podać: imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa, numer PESEL, a jeżeli ubiegasz się o świadczenie 500 + również na pierwsze dziecko – także urząd skarbowy, pod który podlegają poszczególni członkowie rodziny.

Do rodziny nie zaliczamy:

 • dzieci, które pozostają w związku małżeńskim,

 • dzieci, które same otrzymują świadczenie 500 + na swoje dziecko,
 1. dzieci, które nie przebywają ze swoimi rodzicami lub opiekunami, gdyż zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Samotna matka do składu rodziny podaje wyłącznie siebie i swoje dzieci.

Rodzice, którym sąd przyznał opiekę naprzemienną nad dzieckiem, mogą oboje wpisać to dziecko do składu swojej nowej rodziny (o opiece naprzemiennej możesz przeczytać tutaj)

Strona 5 wniosku jest wypełniania przez osoby starające się o 500 zł na pierwsze dziecko

 wniosek-500-5Jeżeli w rodzinie wnioskodawcy znajduje się dziecko niepełnosprawne, trzeba wypełnić punkt 5 wniosku i podać imię i nazwisko tego dziecka.

W punkcie 6 trzeba wskazać gdzie odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne rodziców (lub opiekunów) dziecka. Dzięki zaznaczeniu odpowiedniego kwadraciku, organ wypłacający 500 zł na dziecko sam zwróci się np. do ZUS – u o ustalenie wysokości naszych składek. Zaoszczędzi nam to konieczności stania w kolejce po zaświadczenie o składkach.

W punkcie 7 trzeba wskazać :

 • czy w roku 2014 któreś z rodziców lub opiekunów dziecka płaciło alimenty na osoby spoza rodziny i w jakiej łącznej kwocie,
 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny uzyskał tzw. dochód nieopodatkowany (np. alimenty czy stypendium doktoranckie),
 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny osiągnął dochód, który rozliczył ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej,
 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny osiągnął dochód z gospodarstwa rolnego.

Nie trzeba podawać dochodów, które rozliczamy co roku na formularzu PIT, bo one zostaną przekazane bezpośrednio z urzędu skarbowego (hurra, mniej biegania po urzędach 🙂 ), a trzy ostatnie informacje wskazać tylko za pomocą zaznaczenia odpowiedniego kwadracika.

Oczywiście, byłoby to zbyt proste, gdyby twierdzeń wnioskodawcy nie trzeba było udokumentować.

Dlatego…

Jeżeli podajesz kwotę alimentów zapłaconych w 2014 roku, dołącz do wniosku:

 • kserokopię wyroku sądu zasądzającego alimenty lub  ugody sądowej lub  zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginały musisz mieć ze sobą do wglądu),
 • zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów w roku 2014 lub potwierdzenia przelewów wykonanych w roku 2014.

W przypadku, gdy zaznaczony został choćby jeden z kwadracików dotyczących dochodów, należy też dołączyć do wniosku odpowiednie oświadczenie:

 •  oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

lub

 •  oświadczenie o rozliczaniu dochodu ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej

lub

oświadczenie o dochodzie osiąganych z gospodarstwa rolnego.

Wzory oświadczeń najprawdopodobniej będą dostępne od 1-ego kwietnia, bo to wtedy zacznie się „nabór” wniosków.

Strona 6 wniosku dotyczy zmian w sytuacji materialnych w rodzinie od roku 2014 do chwili składania wniosku, a więc jest wypełniana tylko przez osoby starające się o 500 zł na pierwsze dziecko

wniosek-500-6

Tutaj znów należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik i wskazać czy:

 • nastąpiła utrata dochodu

lub

 • nie nastąpiła utrata dochodu

oraz

 • nastąpiło uzyskanie dochodu

lub

 • nie nastąpiło uzyskanie dochodu.

Pod punktem 7.3 są zamieszczone szczegółowe wytyczne w jakiej sytuacji możemy mówić o utracie lub uzyskaniu dochodu.

Oczywiście, jeżeli sytuacja materialna rodziny uległa zmianie (czy na plus, czy na minus), należy to udokumentować.

O utracie i uzyskaniu dochodu, a także o tym, jakie dokumenty potwierdzają zmianę sytuacji materialnej rodziny pisałam już: tutaj, więc nie będę kopiować 🙂

Strona 7 wniosku – do wypełnienia przez każdego wnioskodawcę

wniosek-500-7… i kolejny kwadracik do zaznaczenia (albo i 2). Należy zaznaczyć czy wnioskodawca:

 • przebywa za granicą

lub

 • nie przebywa za granicą

lub

 • czy za granicą nie przebywa inny członek rodziny.

Należy również potwierdzić prawdziwość danych wskazanych we wniosku.

Strona 8 wniosku (i ostatnia 🙂 )

wniosek-500-8Tutaj trzeba podać numer konta bankowego, na które ma być wpłacane 500 zł miesięcznie na dziecko.

Trzeba także wymienić załączniki do wniosku (a więc wszystkie dokumenty, o których pisałam w tym wpisie, jeżeli dokumentują sytuację wnioskodawcy lub jego rodziny)

Prawo do 500 zł na dziecko będzie ustalane na okres 1 roku (od 1 października do 30 września). Ale… przyznanie świadczenia w tym roku będzie skutkować jego wypłatą do 30 września 2017 roku nawet, gdy już 1-ego kwietnia złożysz gotowy wniosek 🙂

I jeszcze jedna ważna informacja: wypłaty świadczenia 500 + rozpoczną się od 1-ego kwietnia, ale jeżeli złożysz wniosek do 30 czerwca uzyskasz wyrównanie za okres od kwietnia do czerwca.

Powodzenia 🙂

711 thoughts on “Wniosek o świadczenie 500+ krok po kroku, strona po stronie

 • 29 lutego 2016 o 11:50 pm
  Permalink

  bardzo dokładnie wyjaśnione natomiast nie rozumiem jednej rzeczy jesli uzyskam dochód urlop macierzynski ale jednocześnie strace wynagrodzenie miesięczne chociaz bede dalej pracownikem to jak to zaznaczyć i druga sprawa mąż ma dwójkie dzieci z pierwszego małrzeństwa ja jedno z pierwszego teraz mamy kolejne dziecko wspólne rozumiem ze moge sie starać na pierwsze i druge nasze dziecko ale czy do składu rodziny pisać dzieci męża z pierwszego małzenstwa ?skoro płaci na nie alimenty i widuje

  Odpowiedz
  • 1 marca 2016 o 12:41 am
   Permalink

   Uzyskiwanie zasiłku macierzyńskiego jako dochodu przy równoczesnej utracie dochodu z wynagrodzenia za pracę (co jest przecież naturalne na urlopie macierzyńskim) trzeba zaznaczyć poprzez zakreślenie obu kwadracików – i utraty dochodu, i uzyskania dochodu. Wiem, że to trochę dziwne, ale tak to działa :/

   Jeżeli chodzi o to które dzieci można zaliczyć do składu rodziny, to sytuacja wygląda tak, że wliczamy te dzieci, które wychowują się w naszej rodzinie.
   Nie wystarcza płacenie alimentów na dzieci z innego związku, chyba, że mąż miałby zasądzoną opiekę naprzemienną nad nimi (czyli że połowę miesiąca dzieci spędzałyby z Wami).
   W Twojej sytuacji wspólnie wychowuje się dwoje dzieci – Twoje z pierwszego małżeństwa i wspólne z aktualnym mężem. I na te dzieci możesz wystąpić o przyznanie 500 zł miesięcznie. Na pierwsze dziecko, jeżeli spełniacie kryterium dochodowe (800 zł/ osobę lub 1200 zł/ osobę, gdy dziecko jest niepełnosprawne), a na drugie bez ograniczeń dochodowych. Co ważne, Twój mąż płaci alimenty na dzieci z poprzedniego związku, więc ta kwota, którą co miesiąc płaci, zmniejsza Wasz dochód miesięczny.
   Mam nadzieję, że teraz jest jeszcze jaśniej, a w razie dalszych pytań – zapraszam 🙂

   Odpowiedz
   • 1 marca 2016 o 10:08 am
    Permalink

    A co w przypadku jeśli od stycznia 2015 byłam na macierzyńskim, jednocześnie tracąc dochód ( z umowy zlecenia ), a aktualnie po skończonym macierzyńskim, nie uzyskuję żadnego dochodu ?

    Odpowiedz
    • 1 marca 2016 o 10:52 am
     Permalink

     Zaznacz zarówno uzyskanie, jak i utratę dochodu we wniosku. Organ wypłacający 500 zł sam sprawdzi w jakim czasie miałaś dochód, a w jakim nie, jeżeli będzie miał zestaw dokumentów. Dlatego dołącz do wniosku zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 za ostatni rok pracy na zleceniu oraz zaświadczenie z ZUS o okresie wypłacania zasiłku macierzyńskiego i PIT wystawiony przez ZUS, w którym był ujęty dochód z zasiłku macierzyńskiego.

     Odpowiedz
     • 4 kwietnia 2016 o 10:23 am
      Permalink

      Witam w 2014r. Byłam na stażu z ecds czy to się liczy nie jest to opodatkowane.Natomiast w 2015 roku maz pracował 3 miesiące na okresie próbnym umowa zlecenie i po zakończeniu przeszedł na zwykłą umowę o pracę.Ja w 2015r pracowałam 2 miesiące okres próbny i więcej nie.Jakie dokumenty dołączyć?

     • 4 kwietnia 2016 o 12:25 pm
      Permalink

      Witam, kiedy był ten staż? W 2014 roku? Jak wygląda Wasza obecna sytuacja? Czy Ty pracujesz, czy tylko mąż?
      Na pewno będziesz musiała przedstawić:
      – świadectwo pracy i PIT 11 od pracodawcy za te 2 miesiące pracy w 2015 roku,
      – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie, umowę o pracę i PIT 11 za 2015 rok męża.
      Czekam na informację dotyczącą stażu 🙂

     • 7 maja 2016 o 1:19 pm
      Permalink

      Witam a umnie. To jak bedzie wygladalo 2015 bylam i jestem na recie. Mam jedno dziecko ale od czerwca 2015 jestem po slubie. Czy dostane 500 +

     • 7 maja 2016 o 6:23 pm
      Permalink

      Witam, renta jest dochodem, który musisz wziąć pod uwagę starając się o 500+ na jedno (pierwsze) dziecko. Czy Twój mąż jest ojcem dziecka? Czy pracuje? Jakie są Wasze dochody? Od tego zależy czy dostaniecie 500 + 🙂

     • 26 maja 2016 o 7:11 pm
      Permalink

      Witam a ja mam zas inny problem 1 corke lat 14 mam z obywatelem Wloch druga z bylym mezem i 3 z aktualnym mezem problem w tym ze niechca ode mnie przyjac wniosku poniewaz nieznam zadnych aktualnych wiadomosci o ojcu 1 corki wiec mam pytanie co mam zrobic gdzie sie udac bo juz mam dosc wojowania w mopsie?

     • 27 maja 2016 o 1:44 pm
      Permalink

      Witam, brak kontaktu z ojcem jednego z dzieci to faktycznie problem :/ Jak rozumiem ojciec Twojej 14-letniej córki nie jest pozbawiony praw rodzicielskich?
      Niektóre mopsy honorują oświadczenie matki dziecka, w którym pisze się po prostu, że wychowujesz dziecko bez udziału drugiego rodzica. Może tak by się udało?
      Jeżeli panie w mopsie nie chcą przyjąć wniosku, wysłałabym go pocztą wraz z kompletem dokumentów. Korespondencję pocztową muszą przyjąć 🙂

 • 1 marca 2016 o 1:33 pm
  Permalink

  W Krakowie, jeśli jest sie klientem MOPSu można składać wniosek w MOPSie (czyli nie tam gdzie o becikowe 😉 ). Podobno mniej formalności (pewnie tyczy się to osób, które będą starać się również o 500 na pierwsze dziecko).

  Odpowiedz
  • 1 marca 2016 o 1:50 pm
   Permalink

   Dzięki za informację 🙂 Myślę, że w wielu miejscach będzie tak, że punktów właściwych do złożenia wniosku będzie więcej niż 1. Inaczej będzie jak w PRL – u – kolejkowo.

   Odpowiedz
 • 1 marca 2016 o 2:21 pm
  Permalink

  A czy może mi Pani powiedzieć czy moje stypendium na studiach naukowe i stypendium socjalne liczą się jako dochód? Czy podaje się jako dochód nieopodatkowany?

  Odpowiedz
 • 1 marca 2016 o 2:24 pm
  Permalink

  A widzę, że jest w artykule stypendium (doktoranckie), czyli pewnie jako dochód nieopodatkowany trzeba wpisać. Ale czy oni to dodają do zarobków osobom, które starają się też o 500 na pierwsze dziecko?

  Odpowiedz
  • 1 marca 2016 o 2:47 pm
   Permalink

   Oświadczenia o dochodach należy złożyć tylko wtedy, gdy staramy się o 500 zł na pierwsze dziecko 🙂 Ale niestety stypendia doktoranckie i habilitacyjne, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom są wliczane do dochodu rodziny jako dochód nieopodatkowany właśnie.
   Nie znalazłam natomiast żadnej informacji w rozporządzeniu ani w pouczeniu do oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym, żeby stypendium naukowe było wliczane do tego dochodu 🙂

   Odpowiedz
 • 1 marca 2016 o 11:45 pm
  Permalink

  Witam, mam syna ur w 2014 . Byłam rok na macierzyńskim potem przeszłam na wychowawczy a 1 grudnia 2015 się zwolniłam zw względu na orzeczenie o niepełnosprawności syna. Moje pytanie brzmi, czy moje dochody będą się liczyć czy tylko męża?

  Odpowiedz
  • 2 marca 2016 o 1:45 am
   Permalink

   Witam, trzeba będzie podać dochody za 2014 i Twoje, i męża. Ale ponieważ później utraciłaś dochód, musisz zaznaczyć to poprzez zakreślenie kwadracika „nastąpiła utrata dochodu”, wtedy organ wypłacający 500 zł na dziecko odliczy to dochodu Twojej rodziny tą kwotę, której już nie otrzymujesz. Musisz także dołączyć do wniosku PIT – 11 od pracodawcy za 2015 rok oraz świadectwo pracy. To dokumentuje ostatnią zmianę w sytuacji materialnej Twojej rodziny. Jeżeli podasz dokładne daty urlopów (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy) będę mogła napisać czy potrzebujesz dołączyć jeszcze jakieś inne „papierki”.
   A jeżeli chcesz sprawdzić sama czy będzie Wam przysługiwać 500 zł na dziecko, policz Wasze aktualne dochody i podziel je przez 3. Jeżeli miesięczna kwota na osobę nie przekroczy 1200 zł, otrzymacie 500 zł na synka 🙂

   Odpowiedz
 • 2 marca 2016 o 12:13 pm
  Permalink

  Dzieńdobry, ja mam za to taki problem. Syn urodzil sie 25.12.2014, do tego czasu pracowala na umowe o prace bylam od 4 mc ciazy na l4. Po jego urodzeniu przez rok pobierałam zasilek maciezynski. W grudniu niestety sie skonczyl. Ale 1.08.2015 roku otworzyłam firme. Firma dochodu nie przynosi wiec jako tako dochodu nie posiadam. Narzeczony pracowal w czasie mojej ciazy i o porodzie na 1/2 lub 1/4 etatu. Potem na zlecenie a teraz pracuje umnie w firmie na 1/4 etatu. Czy jest jakakolwiek szansa na te 500zl? Pozdrawiam Karolina 🙂

  Odpowiedz
  • 2 marca 2016 o 12:45 pm
   Permalink

   Dzień dobry, szansa jest pod warunkiem, że Wasze aktualne dochody nie przekraczają miesięcznie 800 zł na osobę (netto). Ty w tej chwili właściwie nie masz dochodu, a narzeczony pracuje u Ciebie w firmie na 1/4 etatu, to pewnie też nie ma pensji prezesa ZUS 😉
   Natomiast we wniosku musisz oczywiście podać dochody z roku 2014 – czyli w Twoim przypadku z wynagrodzenia za pracę + zasiłku chorobowego, a narzeczonego z jego umów. Ale sytuacja się zmieniła, więc we wniosku zaznaczacie także „nastąpiła utrata dochodu” i „nastąpiło uzyskanie dochodu”. Rozumiem, że Twoja umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana? (musisz do wniosku dołączyć PIT -11 oraz świadectwo pracy). Co do dochodów z działalności, a właściwie ich braku, dokumentujesz to oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęłaś działalność gospodarczą czyli o dochodzie z września 2015 roku. Powinno wystarczyć 🙂
   Musisz także udowodnić, że zmieniła się sytuacja materialna narzeczonego, tu trzeba będzie przedstawić PIT-11 od pracodawcy i świadectwo pracy dokumentujące, że już nie pracuje na 1/2 lub 1/4 etatu, zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 oraz aktualną umowę o pracę/ zlecenie, jaką ma w Twojej firmie.
   Organ, który będzie wypłacał 500 zł na dziecko, gdy otrzyma taką dokumentację, obliczy Wasz aktualny dochód na osobę, a nie ten z 2014 roku.
   Mam nadzieję, że pomogłam 🙂 Pozdrawiam serdecznie 🙂

   Odpowiedz
   • 2 marca 2016 o 6:09 pm
    Permalink

    Dziękuję serdecznie za odpowiedź 🙂 papierologi tona 😀

    Odpowiedz
    • 2 marca 2016 o 9:42 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 I niestety – prawda – przy staraniu się o 500 zł na pierwsze dziecko może okazać się, że zamiast cienkiego wniosku będzie gruba teczka. Jedyne ułatwienie dla wnioskodawcy jest takie, że nie trzeba będzie przynosić zaświadczenia o składkach (z Zus-u) ani zaświadczenia o dochodach za 2014 rok (opodatkowanych i rozliczanych na PIT-36 lub 37). Pozdrawiam serdecznie i zapraszam ponownie 🙂 Także w razie dalszych pytań już przy wypełnianiu wniosku 🙂

     Odpowiedz
 • 3 marca 2016 o 9:48 am
  Permalink

  Witam. Czy jeżeli w zeszłym roku składałam wniosek w gminie ponieważ pobieram alimenty z funduszu alimentacyjny to też muszę do 500+ dołączyć zaświadczenie od komornika?i czy alimenty wliczane są do dochodu na członka rodziny?

  Odpowiedz
  • 3 marca 2016 o 1:18 pm
   Permalink

   Witam. Alimenty stanowią tzw. dochód nieopodatkowany i są wliczane do dochodów rodziny.
   Gdy składałaś do gminy wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego przedstawiłaś już zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów wyegzekwowanych przez niego w 2014 roku, to samo zaświadczenie musisz dołączyć do wykazania wysokości dochodu Twojej rodziny w 2014 roku, jeżeli starasz się o 500 zł także na pierwsze dziecko. Oprócz tego zaświadczenie z MOPS/ GOPS o wysokości wypłaconych alimentów z funduszu w 2015 roku.
   Niestety, ze względu na to, że od 2014 roku trochę czasu minęło i u dużej ilości osób zmieniła się sytuacja finansowa, trzeba przedstawić organowi wypłacającemu 500 zł, jakby całą historię tych zmian po to, by poprawnie wyliczono czy dochód na 1 osobę w rodzinie (na rękę) nie przekroczy 800 zł.

   Odpowiedz
 • 6 marca 2016 o 6:53 pm
  Permalink

  A ja mam pytanie odnośnie mojej sytuacji.
  Jestem w trakcie rozwodu, tzn. czekam na pierwszą rozprawę. Z jeszcze mężem mam jedno dziecko, a drugie dziecko mam z aktualnym partnerem. Przysługuje Mi 500 zl na drugie dziecko. Ale w takiej sytuacji kogo mam wpisać jako skład rodziny?
  Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 6 marca 2016 o 10:57 pm
   Permalink

   Twoje drugie dziecko w świetle prawa jest uznawane za dziecko Twojego jeszcze męża, bo urodziło się w trakcie trwania małżeństwa. W akcie urodzenia jako ojciec został wpisany Twój mąż, a dziecku zostało nadane jego nazwisko. Tak więc we wniosku musisz wskazać jeszcze męża jako członka rodziny.
   Jeżeli chcesz sprostować sytuację związaną z ojcostwem – rozwód nie wystarczy. Powinnaś wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/czy-twoj-ojciec-to-twoj-ojciec/
   Gdy ojcostwo Twojego męża zostanie zaprzeczone, będziesz musiała ustalić jego właściwe ojcostwo – tu zapraszam do artykułu: http://przepisowamama.pl/ojcostwo-dziecka-w-zwiazku-nieformalnym-uznanie-ojcostwa/
   Oczywiście, gdy zostanie już prawnie stwierdzone, że ojcem dziecka jest Twój aktualny partner, będziesz musiała złożyć nowy wniosek o 500 zł, by skorygować dane członków rodziny 🙂

   Odpowiedz
   • 7 marca 2016 o 8:11 am
    Permalink

    Ale kwestie zaprzeczenia ojcostwa ja już mam za soba. Więc w takiej sytuacji mam wpisać do składu rodziny męża, czy aktualnego partnera i jaki mam wpisać stan cywilny?

    Odpowiedz
    • 7 marca 2016 o 1:41 pm
     Permalink

     Jeżeli ojcostwo męża jest już zaprzeczone, a w akcie urodzenia dziecka figuruje Twój partner, wpisałabym Twojego partnera do składu rodziny. Stan cywilny to na razie: zamężna. W razie wątpliwości urzędników przedstawiłabym im pisma wskazujące na to, że toczy się postępowanie w sprawie o rozwód z jeszcze mężem (np. wezwanie na rozprawę). Na kiedy masz wyznaczony termin pierwszej rozprawy?

     Odpowiedz
 • 7 marca 2016 o 12:41 am
  Permalink

  Witam mam takie pytanie chcemy się starać z mężem o 500 zł na pierwsze dziecko, ja nie pracuje tylko mąż ma dochód w picie po odjeciu składek zdrowotnych i społecznych wyszło 31 907.75 zł czy od tej kwoty jest jeszcze coś odliczanie? Słyszałam coś o podatku jeśli Tak to jak sie go wylicza?

  Odpowiedz
  • 7 marca 2016 o 2:57 pm
   Permalink

   Witam serdecznie, wstępnie widzę, że gdybyście podzielili wskazaną przez Ciebie kwotę na 3 w rozliczeniu na 12 miesięcy wyszłoby za dużo, by dostać 500 zł na dziecko, ale jeżeli podana przez Ciebie kwota to kwota z pozycji 111, faktycznie nie został jeszcze odliczony podatek. W przypadku Twojego męża podatek oblicza się mnożąc podstawę obliczenia podatku (pozycja 112 w formularzu PIT 37) x 18% i odejmując kwotę 556,02 zł.
   Jeżeli wolisz, bym to ja obliczyła Wasz dochód, prześlij mi na: przepisowamama@gmail.com takie informacje wskazane przez pracodawcę męża: kwota przychodu, koszty uzyskania przychodu, zaliczka pobrana przez płatnika, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne.
   Czy mąż rozlicza zwrot z tytułu ulgi na dziecko?

   Odpowiedz
 • 7 marca 2016 o 2:21 am
  Permalink

  A co w przypadku, gdy ja i moj partner mieszkamy razem dopiero od miesiaca. Mam 22 lata I bede rodzic za dwa tygodnie. Partner pracuje na pol etatu a ja jestem zarejestrowana w urzedzie pracy I dostaje alimenty od mojego ojca poniewaz chodze weekendami do szkoly. Nie jestesmy malzenstwem. Czy na moje malenstwo rowniez cos sie nalezy?

  Odpowiedz
  • 7 marca 2016 o 1:45 pm
   Permalink

   Czas mieszkania razem nie ma znaczenia 😉 Znaczenie przy pierwszym dziecku mają Wasze dochody. Dodaj zarobki partnera, swoje alimenty i ewentualnie zasiłek dla bezrobotnych (jeżeli go pobierasz). Podziel je przez 3. Jeżeli dochód miesięcznie nie przekroczy 800 zł na jedną osobę, otrzymasz 500 zł na pierwsze dziecko 🙂

   Odpowiedz
 • 7 marca 2016 o 1:50 pm
  Permalink

  Witam, mam pytanie czy jeżeli w rodzinie jest 3 dzieci najstarsze ma 12 lat a młodsze to bliźniaki z czego jeden z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności. Rozumiem z tego, że próg dochodowy w tej sytuacji bedzie 1200 zł ale czy jako pierwsze dziecko mam wpisać to najstarsze czy jednego z bliźniaków z orzeczeniem?

  Odpowiedz
  • 7 marca 2016 o 3:06 pm
   Permalink

   Witam, pierwszym dzieckiem będzie to, które ma 12 lat i to je należy wpisać 😉 Próg będzie wynosił 1200 zł. Będziesz musiała też wskazać dane tego z bliźniaków, które ma orzeczenie o niepełnosprawności w punkcie 5 wniosku (strona 5).

   Odpowiedz
 • 7 marca 2016 o 2:23 pm
  Permalink

  Witam.do maja 2014 pracowałam na etacie.Od 1 czerwca 2014 rozwiązałam umowę i przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko.Tak jest do chwili obecnej.Rozumiem że mój dochód jest dochodem utraconym? Wobec powyższego jakie dokumenty musze dołączyć na pierwsze dziecko?

  Odpowiedz
  • 7 marca 2016 o 3:23 pm
   Permalink

   Witam, musisz dołączyć do wniosku PIT – 11 od pracodawcy za 2014 rok i świadectwo pracy, a także decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
   Jeżeli wychowujesz dziecko wspólnie z mężem lub partnerem, musisz przedstawić także jego dochody za rok 2014 i ewentualnie zmiany, jakie nastąpiły od 2014 roku do teraz.
   Podobnie, jeżeli otrzymujesz alimenty na dziecko, także należy to wskazać.

   Odpowiedz
 • 7 marca 2016 o 3:47 pm
  Permalink

  Witam jestem samotną matką dwójki dzieci w czym drugie ma orzeczenie o niepełnosprawności, pobieram alimenty z funduszu na jedno z dzieci,świadczenie pielęgnacyjne i rodzinne jak to mi się wlicza i czy będę musiała coś przedstawić starając się o 500+ na drugie dziecko??

  Odpowiedz
  • 7 marca 2016 o 4:24 pm
   Permalink

   Witam, jeżeli chcesz ubiegać się na 500 zł tylko na drugie dziecko, nie przedstawiasz żadnych zaświadczeń ani innych dokumentów. Na drugie dziecko 500 zł jest przyznawane niezależnie od dochodu 🙂
   Czy rozważałaś staranie się o 500 zł na pierwsze dziecko? Sprawdź czy dochód miesięczny na 1 osobę wyniesie 1200 zł czy więcej. Jeżeli nie przekroczy 1200 zł, staraj się też o 500 zł na pierwsze dziecko. Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny nie wliczają się do dochodu do otrzymania 500+, ale musisz załączyć decyzję o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
   Ale dopóki w grę wchodzi tylko pierwsze dziecko – wypełniasz i składasz tylko wniosek. Nic więcej 🙂

   Odpowiedz
 • 7 marca 2016 o 9:35 pm
  Permalink

  Witam. od 11.2015r wychowuje sama prawie trzy letnie dziecko i nigdzie nie pracuje, z ojcem dziecka uzgodnilismy polubownie alimety w wysokosci 500zl czy mussze.miec sadownie udokumentowane alimenty czy jak to wyglada?

  Odpowiedz
  • 7 marca 2016 o 10:02 pm
   Permalink

   Witam, z tego, co piszesz, z ojcem dziecka zawarliście ugodę w formie ustnej. Dobrze byłoby ją spisać na papierze – wskazać, że ojciec dziecka zobowiązuje się do dobrowolnej zapłaty alimentów na dziecko w wysokości 500 zł miesięcznie, podać w jakim to następuje terminie (np. do 15-ego każdego miesiąca) i w jaki sposób (np. do rąk matki/ przelewem). Zatytułować „ugoda w sprawie alimentów”.
   Zazwyczaj przedstawiane są odpisy wyroku lub ugody alimentacyjnej, bo rodzice dziecka nie potrafią (albo nie chcą) się porozumieć. Ale skoro u Was to działa, myślę, że taki dokument powinien Ci wystarczyć.

   Odpowiedz
 • 9 marca 2016 o 6:52 am
  Permalink

  Witam przebywam na urlopie macierzyńskim do końca sierpnia 2016 później jestem juz bezrobotna. Co w takim razie powinnam zaznaczyć? Drugie pytanie mąż płaci alimenty na dziecko ze związku nieformalnego jest to zasadzone sadownie mam rozumieć ze nam jako malzenstwu zmniejsza się przez to dochód? I możemy się ubiegać o 500 zl na swoje dziecko dzięki za pomoc

  Odpowiedz
  • 9 marca 2016 o 12:54 pm
   Permalink

   Witam, gdy starasz się o 500 zł na pierwsze dziecko musisz podać Wasze dochody za 2014 rok i udokumentować zmiany. Skoro jesteś teraz na urlopie macierzyńskim, będziesz musiała przedstawić też zaświadczenie o wysokości otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego. We wrześniu będziesz musiała zaktualizować wniosek, bo sytuacja się zmieni. Na razie jednak ważne jest to, co tu i teraz 🙂
   Alimenty płacone przez Twojego męża zmniejszają Wam dochód rodziny, a co za tym idzie, dochód na 1 osobę miesięcznie. Musisz dołączyć odpis wyroku, którym zasądzono te alimenty oraz potwierdzenia przelewów albo zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za okres od 2014 do chwili obecnej.

   Odpowiedz
 • 9 marca 2016 o 11:37 pm
  Permalink

  Witam mąż ma z poprzedniego związku córkę 12 lat od razu zaznaczę że nie mieli ślubu teraz my z mężem my 2 dzieci i zastanawiam się czy mogę ja wpisać jako 1 dziecko i pobieracz na swoje jako 2 i 3 zaznaczę ze 12 łatka wychowywania jest przez nas jak i przez swoją mamę ale nie ma sadownie tego ustalonego bo nie było takich potrzeb gdyż nie ma o to kłótni i dajemy sobie bez tego radę więc nie wiem czy mogę ja wpisać ale na nią Nie pobierać i czy jej mama wtedy też będzie mogła złożyć wniosek i już na nią pobierać gdyż jest sama i nie przekracza jej 800 zl z góry dziękuję za odp i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 10 marca 2016 o 12:47 am
   Permalink

   Witam, to jest bardzo dobre pytanie. Od strony formalnej dobrze by było, gdyby Twój mąż i jego poprzednia partnerka mieli ustaloną sądownie opiekę naprzemienną nad córką. Mogą to zrobić w formie ugody – wtedy wszystko zostanie po prostu zatwierdzone na pierwszej rozprawie.
   Myślę, że skoro 12-latkę wychowują na zmianę oboje rodzice, a o świadczenie ubiegać się będzie Twój mąż, może spróbować wpisać ją do składu rodziny. Planujecie przecież pobierać pieniądze tylko na swoje dzieci, a nie na 12-letnią córkę męża. Jeżeli Twój mąż nie będzie występować o świadczenie na nią, jej mama nie powinna mieć żadnego problemu z otrzymaniem świadczenia.
   To jest jednak tylko podpowiedź, żeby mieć 100% – ową pewność, że urzędnicy uhonorują prawo do świadczenia i na drugie, i na trzecie dziecko Twojego męża, wystąpcie do sądu o ustalenie sposobu opieki nad 12-latką i zaznaczcie, że zależy Wam na ugodzie ustalającej opiekę naprzemienną.

   Odpowiedz
 • 10 marca 2016 o 10:15 am
  Permalink

  A czy musi to być zrobione bo nam zależało żeby nie chodzić po sądach

  Odpowiedz
  • 10 marca 2016 o 1:46 pm
   Permalink

   Możecie spróbować spisać coś w rodzaju umowy między Twoim mężem a mamą jego córki. Wskazać w umowie, że oboje wspólnie postanawiają wychowywać córkę i w jaki sposób zamierzają sprawować nad nią opiekę (np. że od poniedziałku do czwartku córka jest u mamy, od piątku do niedzieli u taty).
   Pójście do sądu to nie zawsze konieczność walki z przeciwnikiem, można pójść do sądu po prostu po to, by jakby zatwierdzić ustalenia między sobą. Na pewno orzeczenie sądu jest dla urzędnika dokumentem, którego nie może podważyć. Co do umowy między rodzicami może być różnie. Zwłaszcza dlatego, że wciąż za rzadko zdarza się, by rodzice dziecka tak zgodnie podzielili się opieką nad nim.
   Czy chciałabyś, żebym udostępniła wzór o ustalenie opieki naprzemiennej nad dzieckiem na stronie?

   Odpowiedz
   • 11 marca 2016 o 12:42 am
    Permalink

    Tak Bardzo bym prosila bo nie wiemy co dalej z tym robić i od czego zaczac bo tak jak wcześniej już pisałam wszyscy żyjemy w zgodzie i nie zajmowaliśmy się tym bo wszystkim to odpowiadało a co najważniejsze dziecku☺tak więc proszę o pomoc pisałam do pani też w temacie o opiece naprzemiennej

    Odpowiedz
    • 11 marca 2016 o 1:35 am
     Permalink

     Widziałam i już odpisałam także pod tamtym wpisem 😉 W ciągu kilku najbliższych dni zamieszczę wzór wniosku o ustalenie opieki naprzemiennej na stronie 🙂
     Wiem, że gdy wszystko działa i pasuje zainteresowanym, to nikt nie spieszy się z pójściem do sądu i to całkiem naturalne. Ale jednak czasem okazuje się, że brak pewnych zapisów na papierze z pieczęcią utrudnia życie.
     Chętnie pomogę 🙂

     Odpowiedz
     • 11 marca 2016 o 11:37 am
      Permalink

      Dziękuję za pomoc i czekam na wzór pozdrawiam

     • 23 marca 2016 o 8:48 pm
      Permalink

      Witam mam jeszcze pytanie gdyby męża córki mama się tylko starała o 500zl to czy musi mieć prawnie ustalona opiekę czy nie trzeba już wtedy

     • 23 marca 2016 o 9:41 pm
      Permalink

      Witam, powinna mieć zasądzone alimenty na córkę. Nie wiem, może macie to uregulowane?

 • 10 marca 2016 o 10:29 am
  Permalink

  Witam.Mam czworo dzieci.Syn w tym roku pisze maturę,starsza córka we wrześniu kończy 18 lat, dwie młodsze 12 i 4 lata.Mąż od 10 lat pracuje w jednej firmie a ja nie pracuję.Będę się starać o zasiłek również na pierwsze dziecko czyli z tego co rozumiem na najstarszą córkę.Moje pytania dotyczące syna to :jeśli syn podejmie pracę to muszę to zgłosić więc jakie dokumenty i z których miesięcy będę musiała przedstawić?Natomiast córka najprawdopodobniej w przyszłym roku szkolnym otrzyma stypendium za wyniki w nauce,więc z tego co rozumiem też muszę to zgłosić .Z tego co wiem to jest wypłacane w dwóch częściach:pierwsza do końca listopada.Moje pytanie to kiedy mam to zgłosić i jakie dokumenty przedstawić?Z góry dziękuję za odp.i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 10 marca 2016 o 3:14 pm
   Permalink

   Witam serdecznie, masz rację – od kwietnia będzie Ci przysługiwać 500 zł na najstarszą córkę oraz na dwoje młodszych dzieci. 500 zł na córkę stracisz, gdy ukończy ona 18 lat (czyli we wrześniu). Nie wiem czy w decyzji przyznającej 500 zł zostanie umieszczony zapis, że na tą córkę świadczenie uzyskujesz tylko do września. Powinien być, ale… Bywa różnie 🙂 Jeżeli nie będzie takiego zapisu, będziesz musiała we wrześniu zgłosić się do organu wypłacającego 500 zł i zgłosić, że córka już jest pełnoletnia.
   Co do dalszych pytań. Twój syn będzie zdawał maturę w maju, więc pracę podejmie najszybciej w czerwcu. Do urzędu będziesz musiała stawić się z jego umową o pracę (lub umową zlecenie czy umową o dzieło), gdy już podpisze taką umowę.
   Jeżeli córka otrzyma stypendium naukowe, także zgłaszasz to już po uzyskaniu przez nią zaświadczenia ze szkoły, że takie stypendium otrzymała.
   Możesz napisać też do mnie w każdej sytuacji, gdy pojawi się u Was nowy dochód w rodzinie, podpowiem co z tym zrobić dalej 🙂
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 10 marca 2016 o 11:36 am
  Permalink

  Witam chcialam zapytac jesli w 2014r pracowalam 3 miesiace i pozniej mnie zwolnili a moj maz pracuje na stale i ma najnizsza krajowa to bedziemy mogli ubiegac sie o 500zl na pierwsze dziecko?

  Odpowiedz
  • 10 marca 2016 o 2:29 pm
   Permalink

   Tak, bo Wasz aktualny dochód na 1 osobę nie przekracza 800 zł. Musisz tylko przedstawić PIT 11 za 2014 rok i świadectwo pracy.

   Odpowiedz
 • 10 marca 2016 o 2:59 pm
  Permalink

  A jezeli bede pobierac to becikowe to 1000zl miesiecznie to sie nie bedzie wliczac w to 500+ na pierwsze dziecko?

  Odpowiedz
 • 10 marca 2016 o 4:25 pm
  Permalink

  a co w przypadku gdy mam umowe o prace nie posiadam udokumentowanych alimentow sadownie i mam jedno dziecko.Ojciec dobrowolnie placi 600 zł miesiecznie.Co wtedy moge liczyc na wsparcie panstwa?

  Odpowiedz
  • 10 marca 2016 o 4:46 pm
   Permalink

   Wszystko zależy od tego, jaki łączny dochód uzyskujesz Ty i dziecko (bo rozumiem, że wychowujesz je sama?) Jeżeli dochód z umowy o pracę + alimenty na dziecko podzielone na 2 dadzą Ci kwotę mniejszą niż 800 zł, otrzymasz 500 zł. Jeżeli większą – niestety nie.
   Co do kwestii alimentów, z prawnego punktu widzenia można przyjąć, że z ojcem dziecka zawarliście ugodę w formie ustnej. Dobrze byłoby ją spisać na papierze – wskazać, że ojciec dziecka zobowiązuje się do dobrowolnej zapłaty alimentów na dziecko w wysokości 600 zł miesięcznie, podać w jakim to następuje terminie (np. do 15-ego każdego miesiąca) i w jaki sposób (np. do rąk matki/ przelewem). Zatytułować „ugoda w sprawie alimentów”.
   Zazwyczaj przedstawiane są odpisy wyroku lub ugody alimentacyjnej, bo rodzice dziecka nie potrafią (albo nie chcą) się porozumieć. Ale skoro u Was to działa, myślę, że taki dokument powinien Ci wystarczyć.

   Odpowiedz
 • 10 marca 2016 o 6:13 pm
  Permalink

  Witam serdecznie:) Mam pytanie…Rok temu wzielam slub z obecnym partnerem razem wychowujemy dziecko z mojego poprzedniego zwiazku.Oczywiscie corka ma nazwisko ojca i on dobrowolnie płaci alimenty wszystko bez sadu …Moj maz kilka miesiecy temu stracil prace i teraz jest bezrobotny czy w tym przypadku nalezy mi ten dodatek 500 plus ?Ja oczywiscie pracuje na czas nieokreslony moj dochod to 2400 brutto plus alimenty od bylego partnera w wysokosci 500 zł ktore przelewa na konta nie przebywa w kraju.Bardzo prosze o odp Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 10 marca 2016 o 6:40 pm
   Permalink

   Witam serdecznie 🙂 Jak się domyślam, z tego, co napisałaś Twój mąż nie występował do sądu z wnioskiem o przysposobienie Twojej córki, więc w świetle prawa nie jest on dla niej opiekunem faktycznym. Tym samym nie wchodzi w skład rodziny, który przedstawiasz we wniosku o 500 zł na dziecko.
   Twój dochód + alimenty od byłego partnera podzielone na 2 dają niestety kwotę wyższą niż 800 zł miesięcznie, czyli uniemożliwiają otrzymanie 500 zł na dziecko.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 11 marca 2016 o 10:50 am
  Permalink

  Witam do stycznia 2017 roku mam pobierany urlop wychowawczy platny czy tez bede musiala od szefa pobrac zaswiadczenie o zatrudnieniu???

  Odpowiedz
  • 11 marca 2016 o 2:52 pm
   Permalink

   Witam, co rozumiesz przez urlop wychowawczy płatny? Przepisy określają jako płatne na zasadach zasiłku macierzyńskiego urlop macierzyński i urlop rodzicielski, a urlop wychowawczy jako bezpłatny. Czy masz może na myśli dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego wypłacany jako dodatek do zasiłku rodzinnego?
   Muszę dokładnie znać Twoją sytuację, jeżeli mam pomóc skompletować dokumenty 🙂

   Odpowiedz
 • 11 marca 2016 o 7:47 pm
  Permalink

  Tak wlasnie dodatek do zasilku rodzinnego

  Odpowiedz
 • 12 marca 2016 o 10:40 am
  Permalink

  Witam jeszcze raz ;)podliczalam swój dochód i łącznie wychodzi 2350zł, ja i dwójka moich dzieci w tym jedno ma orzeczenie o niepełnosprawności. Kryterium dochodowe wówczas ma nie przekraczać 1200zł jak rozumiem na osobę w rodzinie, nie przekracza.,także mogę się starać na pierwsze dziecko o 500+.Moje pytanie tylko brzmi czy to jakoś wlicza się do dochodu, mogą mi np zabrać jakieś zasiłki?? Z góry dziękuję za odpowiedź ;))))

  Odpowiedz
  • 12 marca 2016 o 3:21 pm
   Permalink

   Witam ponownie 🙂 Bardzo się cieszę, że uda Ci się otrzymać 500 zł także na pierwsze dziecko 🙂
   Świadczenie 500+ nie będzie wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do innych świadczeń, m.in. rodzinnych, z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów, więc nie powinnaś stracić żadnego z otrzymywanych zasiłków.
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 12 marca 2016 o 5:42 pm
  Permalink

  Mam jeszcze pytanko, odnośnie mojego brata, otóż jest po rozwodzie, płaci alimenty które są zasadzone przez sąd, po równo z matką ma widywania z dzieckiem, tyle że ona pracuje w Niemczech i dziecko ma tam meldunek tymczasowy i uczęszcza tam do szkoły, czy on również może się starać na swoje dziecko o 500+?I jakie w tym wypadku należałoby przedstawić dokumenty??

  Odpowiedz
  • 12 marca 2016 o 7:09 pm
   Permalink

   Jeżeli dziecko przebywa z matką w Niemczech, tam chodzi do szkoły i jest zameldowane tymczasowo, to niestety, Twój brat nie może starać się o 500 zł na nie. O 500 zł na dziecko mogą starać się tylko osoby, które wychowują dziecko (czyli takie, z którymi dziecko mieszka i przebywa pod ich opieką).

   Odpowiedz
 • 13 marca 2016 o 12:29 am
  Permalink

  Podpowiedz mi, proszę. Mam dwoje dzieci (17, 12 lat) które wychowuje sama. Dzieci otrzymują alimenty od czerwca 2015. Rozumiem, że mam przedstawić dochody z 2014 r , ja pracuję, dzieci nie miały alimentów w 2014. Do ustalenie prawa do zasiłku będą moje dochody z 2014 i alimenty od czerwca 2015?

  Odpowiedz
  • 13 marca 2016 o 1:06 am
   Permalink

   We wniosku musisz wskazać sytuację finansową z 2014 roku oraz wszystkie zmiany, które nastąpiły później. Jeżeli nadal pracujesz, a dzieci od czerwca 2015 otrzymują alimenty od ojca, to na Wasz aktualny dochód składa się Twoja pensja + alimenty na dzieci. Na 12-letnie dziecko dostaniesz 500 zł niezależnie od Waszych dochodów, ale jeżeli chciałabyś starać się o 500 zł także na 17-letnie, musisz udokumentować dochody nieopodatkowane (takie, jak alimenty). Organ wypłacający 500 zł zwróci się do urzędu skarbowego i ZUS o przedstawienie Twoich dochodów, które rozliczasz za pomocą PIT-37 i zdecyduje, czy na pierwsze dziecko także otrzymasz świadczenie.
   Oczywiście, przed złożeniem wniosku, wylicz sama Wasze aktualne dochody. Jeżeli Twoja pensja + alimenty podzielone na 3 dadzą kwotę niższą niż 800 zł (lub 1200 zł, jeżeli jedno z dzieci jest niepełnosprawne), staraj się o 500 zł także na pierwsze dziecko.
   Jeżeli kwota Waszych dochodów będzie za wysoka, wnioskuj od razu o 500 zł tylko na młodsze dziecko. Wtedy nie będziesz musiała przedstawiać żadnych dokumentów potwierdzających Twoją sytuację finansową.

   Odpowiedz
   • 13 marca 2016 o 7:12 pm
    Permalink

    dziękuję pięknie. Faktycznie od razu pisze tylko na drugiego syna.Pozdrawiam serdecznie

    Odpowiedz
 • 13 marca 2016 o 8:27 am
  Permalink

  Gdy w 2014roku miałam alimenty na mnie i dziecko nastepnie od czerwca 2015byłam na stażu a teraz znowu nie pracuje i dziecko ma orzeczenie

  Odpowiedz
  • 13 marca 2016 o 2:04 pm
   Permalink

   Będziesz musiała wskazać we wniosku, że po 2014 roku nastąpiło uzyskanie dochodu i utrata dochodu. Dołącz do wniosku PIT11 za 2015 rok od pracodawcy, u którego odbywałaś staż (lub z Urzędu Pracy, jeżeli był to staż przez nich organizowany). Masz może jakieś zaświadczenie o odbytym stażu?
   W tej chwili dochody Twojej rodziny to tylko alimenty, jeżeli dobrze rozumiem? Dodaj je do siebie, podziel przez 2. Jeżeli dochód na 1 osobę nie przekroczy 1200 zł, dostaniesz 500 zł na dziecko 🙂

   Odpowiedz
 • 14 marca 2016 o 5:45 pm
  Permalink

  witam mam taki problem jestem po rozwodzie z mezem mialam jedno dziecko 12 lat z obecnym partnerem mam drugie jestem osoba bezrobotna moj partner w roku 2014 pracowal na 1/8 etatu ale w roku 2015 założyl dzialalność gospodarcza na ktora dostal 22 tys na pierwszego syna mam alimenty w kwocie 350 zl jak to bedzie brane pod uwage gdybysmy chcieliu starac sie o 500 na pierwsze dziecko ?

  Odpowiedz
  • 14 marca 2016 o 6:40 pm
   Permalink

   Witam, wypełniając wniosek będziesz musiała zaznaczyć uzyskanie i utratę dochodu u partnera. Dołącz decyzję o uznaniu Cię za osobę bezrobotną z Urzędu Pracy oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym Twój partner rozpoczął działalność gospodarczą, a także wskaż alimenty na dziecko 12-letnie jako dochód nieopodatkowany.
   Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest dochodem. Tego nie wliczasz. Ważne jest to, jakie zyski generuje działalność 🙂 Jeżeli Wasze łączne dochody (czyli dochód partnera z działalności + alimenty) podzielone na 4 nie przekroczą 800 zł na osobę, staraj się też o 500 zł na starsze dziecko.

   Odpowiedz
 • 14 marca 2016 o 9:11 pm
  Permalink

  Witam. Mam takie pytanie. Mamy troje dzieci w wieku 16 lat 15 lat i 11. Z mezem pracujemy na umowę o pracę. W 2014 r. Dochód na osobę nam nie przekraczał 800 zł. Czyli bym mogła się starac o 500+ na troje dzieci. Ale w 2015 roku mąż dostał podwyżkę i juz przekraczamy 800 zł na osobę. Czyli we wniosku niby mam podać dochodza 2014 rok. I zaznaczyć że powiększył mi się dochód czy poprostu od razu tylko wpisać i starać się o dodatek na 2 dzieci. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 14 marca 2016 o 10:41 pm
   Permalink

   Witam, dla ustalenia prawa do 500 zł na pierwsze dziecko ważna jest Wasza aktualna sytuacja finansowa, więc wniosek o 500 + na pierwsze dziecko (jeżeli byś taki złożyła) zostanie odrzucony. Tym samym nie ma sensu go składać, bo to tylko więcej roboty i dla Ciebie, i dla urzędu. Polecam od razu starać się o 500 zł tylko na drugie i trzecie dziecko. Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 15 marca 2016 o 7:51 am
  Permalink

  Witam u nas sytuacja jest skomplikowana ale prosze o odpowiedz maz w 2014 byl zarejestrowany w pup bez prawa do zasilku ja takze niepracowalam tylko maz mial prace dorywcza obecna sytuacja jest taka sama naszym nieopodatkowanym dochodem jes zasilek rodzinny na3 dzieci oraz stypendium socjalne na 2 synow.co mam wpisac w tych oswiadczeniach 0zl bo u nas niesa chetni by pomoc . A i bym prosila aby Pani mi podpowiedziala jakie kwadraciki mam zaznaczyc

  Odpowiedz
  • 15 marca 2016 o 1:15 pm
   Permalink

   Witam, czy mąż nadal pracuje dorywczo? Czy jest po prostu zarejestrowany w pup?
   W razie, gdybyś nie była pewna poprawnego wypełnienia wniosku i oświadczeń, możesz zrobić scan lub zdjęcie i przesłać mi na: przepisowamama@gmail.com.

   Odpowiedz
 • 15 marca 2016 o 9:29 am
  Permalink

  Witam.Jeśli w 2014 roku pracowałam do marca na umowe o prace u stałego pracodawcy na czas nieokreslony , potem przeszłam na L4 bo bylam w ciązy , do kwietnia miałam jeszcze umowe zlecenie w innej firmie , od Pazdziernika 2014 byłam na urlopie macierzyńskim do pazdziernika 2015. W miedzy czasie od kwietnia 2015 miałam umowe zlecenie na 4 godziny tygodniowo. Od Pazdziernika 2015 po skonczeniu urlopu macierzynskiego wykorzystywałam urlop zaległy , i od 17 grudnia 2015 jestem na urlopie wychowawczym i w ogole nie pracuje pobieram tylko zasilek wychowawczy i rodzicielski 489. Czy moge starac sie na 500 na pierwsze dziecko? I jakie dokumenty musze dostarczyc do wniosku. ?
  Nastepne pytanie maz w 2014 roku zmienił prace.czy rowniez jakies dokumenty musimy przedstawic , od wrzesnia 2014 pracuje za najniższa krajową czy jest szansa zeby otrzymac 500 zł nie wiem jak udokumetowac utrate dochodu , ? Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 15 marca 2016 o 1:28 pm
   Permalink

   Witam,
   Dla uzyskania świadczenia 500+ na pierwsze dziecko znaczenie ma Wasza aktualna sytuacja finansowa. Ty otrzymujesz 489 zł zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, Twój mąż uzyskuje 1.355,69 zł netto, jeżeli kalkulator się nie myli. Zasiłek rodzinny nie jest wliczany do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 500+, więc zostaje wynagrodzenie męża. Tą kwotę należy podzielić przez 3 (Wy i dziecko). Wychodzi mniej niż 800 zł na osobę. Tym samym możesz starać się o 500 zł na dziecko 🙂
   Będziesz musiała dostarczyć furę papierów, skoro było tyle zmian 😛
   Odnośnie swojej sytuacji przygotuj: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 za 2015 rok, a z dokumentów męża: nowa umowa o pracę oraz świadectwo pracy i PIT 11 od poprzedniego pracodawcy za 2014 rok (w ten sposób dokumentujesz, że utracił dochód).
   Informacje o zasiłkach chorobowym i macierzyńskim organ wypłacający 500 zł otrzyma sam z ZUS – u. Podobnie, Urząd Skarbowy wskaże, że otrzymałaś wynagrodzenie za zaległy urlop wypoczynkowy w 2015 roku.
   Pozdrawiam 😉

   Odpowiedz
 • 15 marca 2016 o 1:47 pm
  Permalink

  Maz nadal jest zarejestrowany w pup. Dziekuje za szybka odpowiedz.faktycznie ten wnioski sa skomplikowane

  Odpowiedz
 • 15 marca 2016 o 2:26 pm
  Permalink

  Zapomialam ze maz nadal pracuje dorywczo ale jest zarejestrowanu w pup

  Odpowiedz
  • 15 marca 2016 o 2:38 pm
   Permalink

   Skoro jest nadal zarejestrowany w PUP, to oficjalnie nie pracuje i lepiej nawet o tym głośno nie mówić 🙂

   Odpowiedz
   • 15 marca 2016 o 2:53 pm
    Permalink

    Tak wiem ale u nas w opiece zadaja oswiadczenia o pracy dorywczej bo niewieza ze mozna sie utrzymac z rodzinnego

    Odpowiedz
 • 15 marca 2016 o 2:40 pm
  Permalink

  Tak to niestety w dużej części urzędów bywa, że nie chcą tłumaczyć i wyjaśniać. A później są kolejki, bo trzeba do nich po kilka razy biegać z tą samą sprawą :/
  Co do Twoich pytań – zasiłek rodzinny nie będzie wliczany do dochodu rodziny.

  Odpowiedz
  • 15 marca 2016 o 2:52 pm
   Permalink

   O oswiadczenie czlonka rodziny rozliczajacego sie na podstawie przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym

   Odpowiedz
 • 15 marca 2016 o 2:54 pm
  Permalink

  Witam. Mam dwoje dzieci. Obecnie jestem na rocznym urlopu macierzyńskim do 13.05.2016, następnie będę wykorzystywala zaległy urlop wypoczynkowy i po nim chcę iść na urlop wychowawczy. Mąż prowadzi działalność cały czas. Moje pytanie brzmi czy składać wniosek na dwoje dzieci pomimo, że do czasu otrzymywania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie będzie mi się należało na pierwsze dziecko czy poczekać aż juz będę na url. wychowawczym ponieważ będzie nam wtedy juz przysługiwało na dwoje

  Odpowiedz
  • 15 marca 2016 o 4:32 pm
   Permalink

   Witam, złóż między 1.04 a 30.06 wniosek o 500 zł na drugie dziecko, później po urlopie wypoczynkowym, gdy już będziesz na wychowawczym ponownie złóż wniosek i tym razem staraj się o 500 zł także na pierwsze dziecko. W przeciwnym razie stracisz wyrównanie na drugie dziecko za okres od kwietnia do czerwca.

   Odpowiedz
   • 15 marca 2016 o 8:47 pm
    Permalink

    A nie jest tak ze tylko raz można złożyć wniosek??

    Odpowiedz
    • 15 marca 2016 o 9:54 pm
     Permalink

     We wniosku składanym teraz (od 1-ego kwietnia) będziesz wnioskować o świadczenie tylko na drugie dziecko. Po urlopie wypoczynkowym nie będziesz starała się drugi raz o 500 zł na drugie dziecko, a wyłącznie na pierwsze 🙂

     Odpowiedz
     • 16 marca 2016 o 12:15 pm
      Permalink

      Teraz juz wiem wszystko. Dziękuję za wyjaśnienie.
      Pozdrawiam

 • 15 marca 2016 o 2:58 pm
  Permalink

  Po obliczeniu wychodzi mi ze zasilek rodzinny wyszedl mi 4428zl przez caly rok 2014 oraz stypendium socjalne w kwocie 860zl niewiem czy tez trzeba uwzglednic dodatek mieszkaniowy ktory jest w kwocie 368zl jak to obliczyc i powiedzmy ze praca dorywcza800zl bo jak sie staralam o stypendium to musialam wpisac 800 zarobku meza dorywczo

  Odpowiedz
  • 15 marca 2016 o 4:30 pm
   Permalink

   Przy staraniu się o stypendium socjalne zawsze trzeba wpisać jakikolwiek dochód, nawet, gdy nie bardzo jest jak go udokumentować. Do starania się o 500 zł na dziecko ważna jest odpowiedź na pytanie: czy praca dorywcza Twojego męża była na jakąkolwiek umowę?
   Dodatek mieszkaniowy musisz uwzględnić. Natomiast poza tym, co było w 2014 roku, ważne są też zmiany, które od tego czasu zaszły. W 2014 roku otrzymałaś 4428 zł zasiłku, ale później były drobne zmiany i zasiłki trochę wzrosły. Ile otrzymujesz teraz miesięcznie?

   Odpowiedz
   • 15 marca 2016 o 4:58 pm
    Permalink

    444zl rodzinnego od lutego 2016 roku dokladnie bo coreczka skonczyla 5lat a od listopada 2015 mialam 368 rodzinnego. No i dotacja 368zl maz niema zadnej umowy.wiec formalnie niema dochodu i nic sie innego niezmienilo

    Odpowiedz
    • 15 marca 2016 o 6:57 pm
     Permalink

     Spróbuję na jutro przygotować dla Ciebie wzór oświadczenia do złożenia w Twojej sytuacji. Rozpisz mi tylko to stypendium synów – czy otrzymują je obaj? Jeżeli tak, w jakiej wysokości rocznej każdy z nich? I ile w 2014 roku otrzymałaś łącznie dodatku mieszkaniowego? Jak był nazwany w decyzji, którą otrzymałaś?

     Odpowiedz
     • 15 marca 2016 o 8:43 pm
      Permalink

      Stypendium na dwoch synow bylo 2 razy do roku po364 zl na 1go.pierwsze wyszlo w kwietniu w kwocie 728 na dwoch a w grudniu 280 na 1 wiec na dwoch synow560.bo to stypendium jest wyplacdne w opiece 2razy do roku a didatek mieszkaniowy wyszedl mi przez caly rok 4356.96zl a zasilek rodzinny4428zl.zadnych innych dochodow niemielismy juz bardzo dziekuje za pomoc

     • 15 marca 2016 o 10:03 pm
      Permalink

      Jutro po południu spróbuję zamieścić w komentarzu wypełnione oświadczenia dla Ciebie. Jeżeli nie uda się w komentarzu, prześlę na maila 😉

 • 16 marca 2016 o 9:37 am
  Permalink

  A ja chcę się starać o to 500 na drugie dziecko.Czy dostanę bo niewiem skoro mąż pracuje za granicą i tam pobiera rodzinn.Czy to ma coś z tym wspólnego.Bardzo proszę o radę.

  Odpowiedz
  • 16 marca 2016 o 12:54 pm
   Permalink

   Witam. Skoro mąż pobiera świadczenie na dziecko w innym kraju, nie będziesz mogła starać się o 500 zł w Polsce. Ustawa zwyczajnie wyłącza możliwość jakby podwójnego pobierania świadczenia na dziecko.

   Odpowiedz
 • 16 marca 2016 o 2:15 pm
  Permalink

  Witam. Od marca 2014 bylam na zwolnieniu.W grudniu 2014 urodzilam dziecko. 31 grudnia 2015 wygasla moja umowa o prace. Od stycznia jestem na kuroniowce, a moj partner ( nie mąż) pracowal do listopada 2015r . Obecnie nie pracuje. Ale jest rolnikiem od marca 2015. Jak to wszystko udokumentowac? 🙂 pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
  • 16 marca 2016 o 6:57 pm
   Permalink

   Witam. Wygaśnięcie umowy o pracę dokumentujesz świadectwem pracy i PIT 11 od pracodawcy za rok 2015, a kuroniówkę decyzją o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych.
   Ustawa wprowadzająca świadczenie 500+ ma taki zapis odnośnie rolników: „. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego
   Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ” Ostatnie takie obwieszczenie nastąpiło 23.09.2015 roku.
   Wskazano w nim, że „przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.” Nie wiem ile hektarów posiada Twój mąż, ale od tego zależy wysokość Waszych dochodów.
   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 16 marca 2016 o 3:01 pm
  Permalink

  To ja tego nie rozumiem.Skoro mam dwujke dzieci a chcę się starac tylko na drugie bo niby nie trzeba jakis zbednych formalności ani zaświadczeń.To co musze zrobić zeby mi te 500zl na to drugie nie przepadło?

  Odpowiedz
  • 16 marca 2016 o 6:44 pm
   Permalink

   Art. 8. Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mówi tak: „Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
   1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
   2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
   3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
   4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego,
   chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
   o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”
   Pisałaś, że Twój mąż pracuje za granicą i tam pobiera świadczenie rodzinne. Jeżeli jest to świadczenie podobne do naszego 500 +, to niestety nie będziesz mogła zrobić nic, by pobierać świadczenie w Polsce. Chyba, że miałoby być wyższe nasze 500 zł niż to zagraniczne. Wtedy możecie zrezygnować z tego, co pobiera mąż i starać się o 500 zł w Polsce.

   Odpowiedz
 • 16 marca 2016 o 3:04 pm
  Permalink

  sluchajcie, a ten wniosek co jest tutaj podany taki sam trzeba składać do gopsu ?
  Można sobie go wydrukować normalnie czy trzeba isć do gopsu po to ?? Proszę o szybkie info 🙂

  Odpowiedz
  • 16 marca 2016 o 6:46 pm
   Permalink

   Wniosek jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214). Te, które będą dostępne w Gopsie będą wyglądały tak samo, z tym, że zostanie już naniesiona nazwa i adres organu wypłacającego 500 +. Myślę, że śmiało możesz wydrukować i wypełnić te pola sama 😉

   Odpowiedz
 • 16 marca 2016 o 5:19 pm
  Permalink

  Dziekuje bardzo za przeslanie mi wniosku. Mam jeszcze jedno pytanie chodzi o moja kolezanke ona ma meza z ktory jest za granica lecz niesa razem kolezanka niema rozwodu poniewaz maz jej na to sie niezgodzil pomimo tego ze niechce z nia byc .kolezanka jest zwiazana z innym mezszczyzna i ma ze swoim mezem dwoje dzieci jest w trakcie zalatwiania alimentow pierwsza rozprawe odroczono poniewaz maz jej sie niestawil i teraz ma w wrzesniu czy ona w takim razie moze sie starac o to 500zl na 2 dzieci

  Odpowiedz
 • 16 marca 2016 o 7:19 pm
  Permalink

  Czyli jak mąż w niemczech pobiera rodzinne w kwocie 368euro na dwujke dzieci to po przeliczeniu na polskie jest za duzo i nie mam szans. To juz ostatnie pytanie i bardzo dziękuję

  Odpowiedz
  • 16 marca 2016 o 8:10 pm
   Permalink

   Niestety tak. Nawet, gdyby pobierał mniejszą kwotę, liczy się sam fakt pobierania. To on wyklucza możliwość przyznania 500 zł na dziecko w Polsce 🙁
   Proszę bardzo, zapraszam częściej – w razie pytań i nie tylko 🙂

   Odpowiedz
 • 17 marca 2016 o 9:29 am
  Permalink

  Witam mam takie pytanie otóż będę starac sie o 500 zl na pierwsze dziecko a drugie mam ze swoim obecnym mezem. Na pierwsze dziecko mam zasadzone alimenty i w roku 2014 i września 2015 dostawalam z funduszy alimentacyjnego. Niestety dochody meza przekroczyly i nie dostaje juz z funduszu alimentow ani od ojca dziecka. Czy to bedzie traktowane jako utrata dochodu jak oni beda na to patrzec ?

  Odpowiedz
  • 17 marca 2016 o 12:45 pm
   Permalink

   Witam, fakt, że nie otrzymujesz już alimentów z funduszu jest traktowany jako utrata dochodu. Gdy składałaś do gminy wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego przedstawiłaś już zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów wyegzekwowanych przez niego w 2014 roku, to samo zaświadczenie musisz dołączyć do wykazania wysokości dochodu Twojej rodziny w 2014 roku, żeby otrzymać 500 zł także na pierwsze dziecko. Oprócz tego zaświadczenie z MOPS/ GOPS o wysokości wypłaconych alimentów z funduszu w 2015 roku i decyzja o cofnięciu wypłat z funduszu alimentacyjnego.
   Niestety, ze względu na to, że od 2014 roku trochę czasu minęło i u dużej ilości osób zmieniła się sytuacja finansowa, trzeba przedstawić organowi wypłacającemu 500 zł, jakby całą historię tych zmian po to, by poprawnie wyliczono czy dochód na 1 osobę w rodzinie (na rękę) nie przekroczy 800 zł.

   Odpowiedz
 • 17 marca 2016 o 1:35 pm
  Permalink

  Witam chcę starać się o 500zl na pierwsze dziecko. Moja sytuacja wygląda następująco w 31.07.2013 urodziłam dziecko przebywalam rok na macierzyńskim dokładnie do 19.07.2014 (na macierzyński poszłam 2tyg wcześniej przed porodem) od 20.07.2014 przebywam na urlopie wychowawczym(3lata) i pobieram zasiłek rodzinny 89zl oraz wychowawczy 400zl . Od marca 2015 pobieram również z funduszu alimentacyjnego 500zl. W 2015 i 2014 roku otrzymywalam również zapomogę z mopsu (obecnie nie pobieram) w grudniu 2015 wygrałam sprawę na kwotę 5700 z tytułu utrzymania w ciąży 3mc płatna co mieciac w ratach 200zl. Nie jestem mężatką. Obecnie jestem w7tyg ciąży z moim nowym partnerem w lipcu prawdopodobnie przejdę po wychowawczym na Ł4 do dnia porodu i później na macierzyński . Jak mam prawidłowo wypełnić wniosek jakie dokumenty dostaczyc i czy dokumenty które skladalam do rodzinnego nie wystarcza aby udokumentować mój dochód? Czy muszę wszystkie dokumenty od nowa skladac. I czy w lipcu jeżeli uzyskam dochód to wtedy też bede otrzymywać 500zl (najniższe krajowa)?

  Odpowiedz
  • 17 marca 2016 o 7:33 pm
   Permalink

   Witam. Masz rację, że będą Ci potrzebne te same dokumenty, które już składałaś do rodzinnego. Niestety, trzeba złożyć je kolejny raz, nie wystarczy, że w MOPS-ie już to jest 🙁
   Na chwilę obecną powinnaś we wniosku zaznaczyć zarówno uzyskanie, jak i utratę dochodu i przedstawić: decyzję o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego (określa termin, w jakim otrzymywałaś ten zasiłek), decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów wyegzekwowanych przez niego w 2014 i 2015 roku, zaświadczenie z MOPS/ GOPS o wysokości wypłaconych alimentów z funduszu w 2015 roku, zaświadczenie o zapomodze z mopsu, wyrok w sprawie, na mocy którego otrzymujesz po 200 zł miesięcznie.
   W momencie, gdy Twoja sytuacja się zmieni (czyli np. przejdziesz na L4) będziesz musiała zgłosić ten fakt w mopsie.
   Jeżeli w lipcu uzyskasz dochód w postaci najniższej krajowej + będziesz pobierała z funduszu alimentacyjnego 500 zł miesięcznie, Twój dochód wraz z dzieckiem wyniesie: 1.355,69 + 500 zł = 1855,69 zł. Twój nowy partner w świetle prawa nie jest opiekunem prawnym ani faktycznym Twojego pierwszego dziecka, więc musisz ten dochód podzielić na 2 (dziecko i Ty). Tym samym będzie on za wysoki by od lipca nadal otrzymywać 500 zł na pierwsze dziecko.

   Odpowiedz
 • 18 marca 2016 o 9:24 am
  Permalink

  A co jeśli w grudniu 2014 roku wzięłam ślub to męża wpisuje jako członka rodziny. A druga kwestia prowadziłam działalność i byłam w 2014 od kwietnia na macierzynskim. W 2015 w czerwcu zamknelam działalność to mam zaznaczyć utratę dochodu czy jak??

  Odpowiedz
  • 18 marca 2016 o 2:11 pm
   Permalink

   Czy mąż jest ojcem dziecka? Jeżeli tak, wpisujesz go jako członka rodziny. Jeżeli nie – opisz dokładniej swoją sytuację, spróbuję pomóc 🙂
   Zamknięcie działalności to utrata dochodu. Do wniosku załączasz decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

   Odpowiedz
 • 18 marca 2016 o 3:22 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie mam jednego synka prowadziłam z mężem gospodarstwo rolne które jest na niego.. Miesiąc temu złożyłam pozew o separację. Czyli dochody za 2014 rok mam podać razem z mężem? I czy dokumenty które będę potrzebowała będą takie same jak do zasiłku rodzinnego?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 18 marca 2016 o 4:19 pm
   Permalink

   Witam. Dochody za 2014 musisz podać wspólne z mężem. Dołącz do wniosku pozew o separację, dowiedz się w sądzie (możesz telefonicznie) czy sprawie została nadana sygnatura, żeby podać ją później przy staraniu się o 500 zł na dziecko. Dokumenty do wniosku o 500 zł generalnie takie same, jak do zasiłku rodzinnego, chyba, że zaszły jakieś dodatkowe zmiany. Oczywiście, decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego też dołącz.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 18 marca 2016 o 4:36 pm
  Permalink

  Witam. U nas to wygląda tak.
  W roku 2014 zaszłam w ciąże i od 2 msc ciąży byłam już na zwolnieniu l4.
  Urodziłam w styczniu 2015 r i przeszłam na urlop macierzyński na rok do stycznia 2016.
  Wykorzystałam w pracy urlop wypoczynkowy i teraz od marca jestem jestem na zwolnieniu l4 z powodu ciąży 🙂 A więc moje pytanie czy należy nam się świadczenie 500 + na pierwsze dziecko jeżeli maż ma na umowie kwotę 1 700 zł a ja najniższą krajową? Jak to jet brane pod uwagę,że byłam na l4 i na macierzyńskim? I jakie dokumenty będą potrzebne?

  Odpowiedz
  • 18 marca 2016 o 7:48 pm
   Permalink

   Witam. Domyślam się, że kwota 1700 zł to kwota brutto, a więc kwota netto to 1.250,91 zł + Twoje zarobki to 1.355,69 zł netto. Na L4 w ciąży otrzymujesz 100% zasiłku chorobowego, który jest liczony troszkę inaczej niż wynagrodzenie za pracę, ale w tym przypadku raczej nie ma to znaczenia, bo Wasze dochody łącznie wyniosą ponad 2.600 zł, co dzielone na 3 da niestety kwotę wyższą niż 800 zł :/
   Natomiast, gdy urodzisz już drugie dziecko, wtedy przy założeniu, że Wasze dochody się nie zmienią, będą one dzielone na 4 i 500 zł będzie się Wam należało na oboje dzieci 🙂

   Odpowiedz
 • 18 marca 2016 o 7:19 pm
  Permalink

  Witam chcialam zapytac czy becikowe bedzie sie wliczac do 500+ na 1dziecko moge sie starac?

  Odpowiedz
  • 18 marca 2016 o 7:43 pm
   Permalink

   Witam, becikowe to zapomoga jednorazowa i w mojej ocenie nie będzie wliczane do dochodów liczonych przy wniosku o 500+. Oczywiście myślę tu o jednorazowym becikowym w kwocie 1000 zł. Inaczej sprawa wygląda, gdy becikowe jest wypłacane co miesiąc – wtedy będzie to dochód. O takim comiesięcznym becikowym, jeżeli by Cię to dotyczyło, możesz poczytać tutaj: http://przepisowamama.pl/komu-przysluguje-nowe-becikowe/

   Odpowiedz
 • 20 marca 2016 o 12:27 pm
  Permalink

  Witam. Potrzebuje pomocy w sprawie wypełnienia wniosku o 500 plu. Mam 2 dzieci, idb17.01.2014 do 16.01.2015r bylam na miecierzynskim, a do dnia porodu tj. 17.01.2014 byłam ma l4. Co mam zaznaczyć w pkt 7 .utrate czy uzyskanie dochodu, i najważniejsze czy musze jeszcze przedlozyc jakieś dokumenty skoro to zostało rozliczone w picie a rozliczam sie z mężem

  Odpowiedz
  • 20 marca 2016 o 3:12 pm
   Permalink

   Witam. U Ciebie będzie zarówno uzyskanie, jak i utrata dochodu – czyli zaznacz obie kratki. Dołącz do wniosku decyzję o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, tam będzie wskazany okres, przez jaki pobierałaś zasiłek. Resztę dokumentów dotyczących dochodów opodatkowanych (wynagrodzenia za pracę, zasiłki chorobowy i macierzyński) oraz odprowadzonych składek dostarczą za Ciebie urząd skarbowy i ZUS 🙂

   Odpowiedz
   • 20 marca 2016 o 3:46 pm
    Permalink

    Skór urząd sam pobierze sobie za pobrane dochody z zasilku macierzyńskiego, to pi co mam dołączać decyzje z zusu o przyznaniu zasilku macierzyńskiego, nie rozumiem?a do tego nie mogę jej znaleźć, czy zus wyda mi taka decyzje jak się po nua zgłoszę?

    Odpowiedz
    • 20 marca 2016 o 4:18 pm
     Permalink

     Wyda. Decyzję na tzw. wszelki wypadek, bo z tego, co słyszę, mopsy same nie bardzo wiedzą co mają od ludzi przyjmować, a czego nie 🙁

     Odpowiedz
     • 20 marca 2016 o 4:44 pm
      Permalink

      czyli potrzebuje tylko zaświadczenie o dochodach za 2014, i decyzję o przyznanym zasiłku i to wszystko?
      nasze dochody to pensja męza jakieś 1300 zł, plus umowa zlecenie 177, moje macierzynskie przez pierwsze pół roku około 220 i następne pół roku jakieś 180! do tego zasiłek rodzinny6 184…czteroosobowa rodzina

     • 20 marca 2016 o 5:13 pm
      Permalink

      Tylko decyzję o przyznanym zasiłku, a i to wyłącznie na wszelki wypadek.
      Ile tego rodzinnego w miesiącu przypadało? 184 zł?

 • 20 marca 2016 o 1:38 pm
  Permalink

  jak to bedzie w przypadku zasiłku macierzyńskiego od 17.01.2014 do 16.01.2015

  Odpowiedz
 • 22 marca 2016 o 4:20 pm
  Permalink

  Witam bardzo proszę o pomoc byłam dziś w urzędzie gdzie mieli być przeszkoleni pracownicy ale niestety nikt mi nie pomógł. A mianowicie tak w 2014 roku pracowaliśmy z mężem tylko miesiąc dokładnie cały grudzień. Okazało się ze jestem w ciąży i niestety mnie zwolnili. jestem od tamtej pory zarejestrowana w urzędzie pracy. Moj maż pracował dorywczo ale niestety parę dni temu wypisali go z UP ponieważ zapomnieliśmy o podpisie. od stycznia biorę na syna 1000 zł tzw kosiniakowego i teraz pytanie czy to kosiniakowe wlicza się jako dochód nieopodatkowany ? no i co mam zaznaczyć utratę dochodu ??? Jestem ciemna jeśli chodzi o takie sprawy. Bardzo proszę o pomoc a i mam dwójkę dzieci

  Odpowiedz
  • 22 marca 2016 o 10:19 pm
   Permalink

   Witam, straszne to jest, że w urzędzie nikt nic nie wie 🙁 Nie wiem czy pocieszy Cię fakt, że podobne głosy płyną do mnie z całej Polski 🙁
   Co do Twojej sytuacji – rozumiem, że jest Was czworo, a jedynym dochodem, jaki aktualnie posiadacie jest pobierane przez Ciebie „kosiniakowe”. Jak najbardziej należy Wam się po 500 zł na każde dziecko. Dodatkowo może pomyśl o zasiłku rodzinnym i innych tego typu świadczeniach? Też Wam się należą 😉
   We wniosku o 500 zł musisz zaznaczyć utratę dochodu (bo już nie pracujecie) i uzyskanie dochodu (uzyskanie „kosiniakowego”). „Kosiniakowe” to dochód nieopodatkowany, więc będziesz musiała zaznaczyć to w oświadczeniu o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych za rok 2016, jeżeli urząd sobie tego zażyczy. Teoretycznie powinni chcieć takie oświadczenie tylko za rok 2014, ale myślę, że w Twojej sytuacji najprawdopodobniej zażyczą sobie za 2016 rok.
   W razie dalszych pytań, pisz śmiało 🙂

   Odpowiedz
 • 23 marca 2016 o 1:38 pm
  Permalink

  wczoraj byłam w us skarbowy i odebrałam zaświadczenie o naszych dochodach z 2014 roku, piszę naszych bo rozliczam się wspólnie z mężem. i taka dochód który pani mi tam wystawiła to było niecałe 23 tyś tzn, mój macierzyński, pensja męza i umowa zlecenie męza! moje pytanie brzmi, czy ta składka społeczna która jest podana w 2 pkt, odlicza się od tych 23 tys, czy to już jest odliczone? bo to,że składka zdrowotna ma być odliczona to wiem, nasza tj, około 1500 zł! tylko nie wiem jak to jest z tą społeczną

  Odpowiedz
  • 23 marca 2016 o 1:44 pm
   Permalink

   Od dochodu odlicza się wszystkie składki – i zdrowotną, i składki na ubezpieczenie społeczne. Tak więc, jeżeli podano Ci składki na ubezpieczenie społeczne w punkcie 2 zaświadczenia, odliczasz je od dochodu 🙂

   Odpowiedz
 • 23 marca 2016 o 2:09 pm
  Permalink

  czyli spokojnie, dostaniemy od tych naszych 23 tys, jak odliczymy te składki jakieś 4 tys,. 500 zł na każde nasze dziecko, a mamy 2 córki!

  Odpowiedz
 • 23 marca 2016 o 3:38 pm
  Permalink

  ale na 100%, czy tego mi pani nie zagwarantuję,że dostaniemy te 1000
  żł

  Odpowiedz
  • 23 marca 2016 o 6:23 pm
   Permalink

   W mojej ocenie przy Waszej sytuacji materialnej otrzymacie po 500 zł na każdą z córek. Jeżeli organ wypłacający byłby innego zdania, pomogę napisać odwołanie 😉 Ale nie sądzę, by to było potrzebne 🙂

   Odpowiedz
 • 23 marca 2016 o 4:09 pm
  Permalink

  Hej ja mam pytanie w zwiazku z dofinansowaniem do miezzkania( do czynszu…) Czy jezeli mamy to tez trzeba gdzies to wpisac…?

  Odpowiedz
  • 23 marca 2016 o 6:24 pm
   Permalink

   Witam, dofinansowanie do mieszkania nie zostało ujęte w liście dochodów wliczanych do ustalenia dochodu do świadczenia 500+.

   Odpowiedz
 • 24 marca 2016 o 4:51 am
  Permalink

  Witam. W 2014r przebywałam na urlopie wych,zaszłam w drugą ciążę. Od stycznia 2015r przeszłam na l4 a od lipca 2015 do lipca 2016 pobieram zasiłek macierzynski. Mąż zarabia 3000zl brutto. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli od sierpnia 2016 przejdę na urlop wych na drugie dziecko to powinnam zaktualizować wniosek i starać się o dopłatę na to pierwsze dziecko? Jeżeli tak to co zaznaczyć we wniosku i jakie dokumenty wykazać? Czy nasze dochody będą „wystarczająco niskie”?

  Odpowiedz
  • 24 marca 2016 o 1:17 pm
   Permalink

   Witam, w sierpniu 2016, gdy przejdziesz na wychowawczy będziesz musiała złożyć po prostu nowy wniosek – tylko na pierwsze dziecko. Na razie będziesz starać się o 500 zł na drugie dziecko, więc nie dołączasz żadnych dokumentów.
   W sierpniu będziesz musiała zaznaczyć w nowym wniosku utratę dochodu i tylko tyle. Ewentualnie zabrać ze sobą do urzędu na wszelki wypadek wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.
   Wynagrodzenie Twojego męża netto to 2.156,72 zł, więc nawet jeżeli wystąpisz w sierpniu także o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, Wasze dochody na osobę będą niższe niż 800 zł, a tym samym będzie Wam przysługiwać 500 zł także na pierwsze dziecko 🙂

   Odpowiedz
 • 28 marca 2016 o 12:43 pm
  Permalink

  Mąż w 2014 roku pracował 3 miesiące, w 2015 roku pracował od maja do stycznia tego roku obecnie jest na urlopie bezpłatnym do konca kwietnia ale w lutym otworzył działalnosc gospodarcza i wyjechał za granicę do Niemiec mamy 3 dzieci ja nie pracuje .jak złożyc wniosek bo sie pogubiłam już trohchę

  Odpowiedz
  • 28 marca 2016 o 7:46 pm
   Permalink

   Z tego, co piszesz, wynika, że w Twojej rodzinie nastąpiła zarówno utrata dochodu (zmiana pracy przez męża oraz wzięcie urlopu bezpłatnego), jak i jego uzyskanie (otwarcie działalności gospodarczej). Musisz zaznaczyć we wniosku oba kwadraciki – „nastąpiła utrata dochodu” oraz „nastąpiło uzyskanie dochodu”.
   Do wniosku dołącz:
   – świadectwo pracy z pracy, w której mąż w 2014 roku pracował 3 miesiące + PIT 11 od tego pracodawcy za 2014 rok,
   – umowę o pracę z zakładu pracy, w którym mąż pracował od maja do stycznia tego roku + zaświadczenie o urlopie bezpłatnym,
   – oświadczenie o dochodzie uzyskanym przez męża z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność gospodarczą czyli z miesiąca marca.

   Odpowiedz
 • 29 marca 2016 o 10:38 am
  Permalink

  A mam jeszcze troszke inne pytanie czy ja mam zgłosic to ze mąż założył działalność w zasiłku rodzinnym tam gdzie pobieram rodzinne ,

  Odpowiedz
  • 29 marca 2016 o 11:24 am
   Permalink

   Tak, ponieważ jest obowiązek zgłaszania wszystkich zmian, które mogłyby wpłynąć na prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego.

   Odpowiedz
 • 29 marca 2016 o 12:21 pm
  Permalink

  Witam. Mam dwójkę dzieci. 5 i 2 lata. Od czerwca zeszłego roku jestem na urlopie wychowawczym i otrzymuje dodatek do rodzinnego z tego tytułu. Chcemy z mężem się starać o 500 no oboje dzieci. Do tej pory mąż zarabiał około 2000 netto miesięcznie. Czy muszę iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach? Przedstawić decyzję o przyznaniu rodzinnego i wychowawczego? I aktualnie mąż nie pracuje wiec pit za 2015 świadectwo pracy. Tylko sprawa jest taka ze mąż wyjechał 3 tyg temu za granicę ale nie pracuje na umowę jeszcze. Czy bez problemu mogę składać wnioski tutaj w Polsce narazie. Bo w przyszłości jak mąż podpisze umowę to chcemy się starać o dodatki w UK.

  Odpowiedz
  • 29 marca 2016 o 2:30 pm
   Permalink

   Witam, skoro na razie nie otrzymujecie dodatków na dzieci z UK, jak najbardziej starajcie się o 500 zł na każde dziecko w Polsce. Dopiero, gdy uzyskacie świadczenie w UK, przestanie Wam przysługiwać 500 +.
   Nie musisz pobierać z urzędu skarbowego zaświadczenia o dochodach, urząd skarbowy sam przekaże informację o dochodach za 2014 rok do organu wypłacającego 500 zł.
   Natomiast faktycznie musisz przedstawić wraz z wnioskiem świadectwo pracy męża i PIT 11 za 2015 rok oraz decyzję o przyznaniu rodzinnego wraz z dodatkiem. Organ powinien mieć tą decyzję u siebie, ale na wszelki wypadek (ponieważ w różnych gminach różnie to działa), lepiej mieć ją ze sobą 🙂

   Odpowiedz
   • 31 marca 2016 o 9:39 pm
    Permalink

    Jeszcze jedna informacja – decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego jest Ci potrzebna tylko po to, by organ wypłacający 500+ nie potrzebował dodatkowych dokumentów 🙂 Sam zasiłek nie będzie wliczany do dochodu.

    Odpowiedz
 • 29 marca 2016 o 3:36 pm
  Permalink

  Dziękuję bardzo. Wszystkie niepewności rozwiane. Jeszcze pytanie czy miejsce składnia wniosków ma jakiś wpływ na wydanie decyzji? Czy najlepiej pofatygowac się do urzędu i zajmować kolejki czy bez żadnych problemów zrobić to internetowy bądź w szkole.

  Odpowiedz
  • 29 marca 2016 o 3:45 pm
   Permalink

   Miejsce składania wniosku nie ma żadnego znaczenia 🙂 Złóż tak, by to Tobie było jak najwygodniej 🙂

   Odpowiedz
 • 29 marca 2016 o 5:48 pm
  Permalink

  Witam.Mam 3 dzieci.Dwoch pelnoletnich synow z czego jeden ma 19lat, nie pracuje i sie nie uczy jest na moim utrzymaniu.Drugi jest na swoim utrzymaniu i corke 7lat.Czy w tej sytuacji mam wypelniac wniosek tylko na małą jak byla by moim pierwszym dzieckiem? Gdy faktycznie jest trzecim.

  Odpowiedz
  • 29 marca 2016 o 6:44 pm
   Permalink

   Witam, faktycznie musisz potraktować córkę tak, jakby była Twoim pierwszym dzieckiem. Co do 2 starszych pełnoletnich synów – wpisujesz ich we wniosku jako członków rodziny, dzięki temu będziesz dzieliła Wasze miesięczne dochody na 5 (Ty, partner lub mąż oraz 3 dzieci), by otrzymać miesięczny dochód na osobę.

   Odpowiedz
 • 30 marca 2016 o 1:39 pm
  Permalink

  Witam.Mam pytanie odnośnie dokumentów mianowicie jeśli nic się nie zmieniło u mnie od lat :ja nie pracuję ,mąż od lat w tej samej firmie to muszę coś dołączać.?Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 30 marca 2016 o 5:15 pm
  Permalink

  to prawda,że to co dostałam z us akarbowego, zwrot z podatku tzn ulga na dzieci wliczy się do dochodu przy ustaleniu świadczenia?

  Odpowiedz
  • 30 marca 2016 o 7:37 pm
   Permalink

   Ulga prorodzinna jest rozliczana w zeznaniu podatkowym i powoduje zmniejszenie podatku, jaki płacimy za dany rok podatkowy. Ustawa o 500+ nie wskazuje w żadnym punkcie, że ulga jako taka jest traktowana jako dochód. Ulga prorodzinna zmniejsza podatek i może powodować otrzymanie jego zwrotu. I to już jest dochód, który liczy się do dochodu rodziny.

   Odpowiedz
 • 30 marca 2016 o 9:32 pm
  Permalink

  Dalej nie rozumiem ostatniego pani zdania. I to jest dochód który sie liczy do dochodu rodziny. Tzn będzie wliczany zwrot z podatku czy nie?

  Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 7:40 am
  Permalink

  Czyli te 2700 zl które dostałam w 2014 roku z us podziela mi na 12 miesięcy i 4 0soby

  Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 8:20 am
  Permalink

  To proszę mi pomoc wyliczyć dochód na członka rodziny, bo juz nie wiem jak to zrobić i ile wychodzi na 1 0sobe. Dochód w 2014 wyniósł 22,647.07 składkę na ubezpieczenie społeczne 2,555.17. Składka na zdrowotne 1435 zl. Zwrotu z podatku za 2014 dostaliśmy 2825. Aha i rodzinne w wysokości 187. No i dostałam w 2014 becikowe i z mopsu po 1000 zl z tytułu urodzenia dziecka nie wiem czy to tez się liczy

  Odpowiedz
  • 31 marca 2016 o 8:46 am
   Permalink

   Jest wzór na obliczenie dochodu miesięcznego z PIT-a. Wygląda to tak: należy skorzystać z wzoru:
   dochód – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – należny podatek / 12. W ten sposób uzyska się dochód miesięczny czyli u Ciebie będzie tak: 22.647,07 – 2555,17 – 1435 – 0 = 18656,9. 18656,9/12 = 1554,74 zł. Dodatkowo doliczasz ten zwrot podatku dzieląc go znów na 12, a więc 2825/12 = 235,42 zł. Rodzinne ma być koniec końców nie wliczane, więc je pomijam. Ale wychodzi mi, że Wasz dochód łączny w miesiącu to: 1554,74 zł + 235,42 zł = 1790,16. Jest Was 4 (Wy i 2 córki) czyli 1790,16/4 = 447,54 zł.
   Jednorazowe zapomogi nie będą wliczane w dochód rodziny.
   A Wasz nie pozostawia żadnej wątpliwości – nawet przy zaliczeniu zwrotu podatku, że należy Wam się po 500 zł na każde dziecko 🙂

   Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 10:52 am
  Permalink

  dziekuje za pomoc! ale chyba już zwrot za 2015 który co nie którzy już dostali, nie zostanie wliczony znowu dochodu?

  Odpowiedz
  • 31 marca 2016 o 11:28 am
   Permalink

   Proszę bardzo 🙂 Zostanie wliczony, ale za rok 2015. Nie martw się, u Was nic nie przekracza kryterium dochodowego 🙂

   Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 12:21 pm
  Permalink

  zostanie wliczony za rok 2015, tzn, nie teraz tylko w następnym roku jak bedzie sie skladać kolejny wniosek o kontynuację śświadczenia?dobrze rozumiem?

  Odpowiedz
  • 31 marca 2016 o 5:29 pm
   Permalink

   Będzie to zaliczone ewentualnie jako uzyskanie dochodu w 2015 roku przy rozpatrywaniu wniosku teraz. W 2017 roku będą brane pod uwagę dochody z 2016.
   Ale u Ciebie nie ma obaw – z tego, co napisałaś wynika jasno, że otrzymasz te pieniążki.

   Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 5:37 pm
  Permalink

  to z tego wynika ze do dochodu zostanie doliczone, znowu jakieś dodatkowe 2800 zł.więc dochód znowu się zwiększy

  Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 5:41 pm
  Permalink

  a i jeszcze jedno pytanie, córka w 2015 dostała stypendium szkolne w wysokosci 400 zł, czy to tez mam wykazać?czy nie musze o tym wspominać?

  Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 6:19 pm
  Permalink

  Witam mam pytanko mój mąż pracuje za granicą tam złożył wniosek o rodzinne ale jeszcze nie przyszła decyzja czy w takim razie można składać wniosek na 500+.Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 31 marca 2016 o 9:04 pm
   Permalink

   Witam, skoro na razie nie otrzymujesz żadnego świadczenia rodzinnego za granicą, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, byś złożyła wniosek o 500 zł. Dopiero, gdy mąż uzyska decyzję pozytywną w kraju, w którym przebywa, będziesz musiała zdecydować które z tych świadczeń chcecie pobierać – polskie czy zagraniczne. Jeżeli zdecydujesz się na zagraniczne, będziesz musiała udać się do organu wypłacającego 500+ i przedstawić decyzję, którą otrzyma mąż. Wtedy przestaniesz też otrzymywać 500 zł na dziecko w Polsce.

   Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 6:28 pm
  Permalink

  i zeby był tego mało to córka dziś przyniosła ze szkoły, decyzję, że otrzyma znowu do 30 czerwca stypendium szkolne w wysokości 580 zł, jeżeli przedłożę do 30 maja faktury, (tzn jeszcze tej kwoty nie dostałam, tylko ją dostanę do 30 czerwca jezeli opiszę się tymi fakturami!) i teraz nie wiem czy to też wliczy się do dochodu, czy muszę to udokumentować i najważniejsze, czy w tym wniosku mam tą kwotę wpisać tą kwotę i którą, te 400 czy cały 1000 zł? jako dochód nieopodatkowany!!! normalnie ta się w tym pogubiłam, że nie wiem czy nie napiszę jakiś bzdur!

  Odpowiedz
  • 31 marca 2016 o 9:02 pm
   Permalink

   W mojej ocenie to są świadczenia jednorazowe i ja bym ich zwyczajnie nie podawała. Nie widzę ponadto w ustawie żadnego zapisu, że uzyskanie takiego stypendium to uzyskanie dochodu 🙂

   Odpowiedz
 • 31 marca 2016 o 8:09 pm
  Permalink

  Witam, mam pytanie. Przy wypełnianiu wniosku zaznaczam utratę dochodu i uzyskanie dochodu. I czy do tego mam jakieś dokumenty dołączyć na potwierdzenie tego.
  A dokładnie w 2014 w maju żonie skończyła się umowa o pracę, i jednocześnie zyskała zasiłek macierzyński. Zasiłek macierzyński skończył się w maju 2015.
  W maju 2015 uzyskała zasiłek dla bezrobotnych który skończył się w listopadzie 2015.
  Ja mam umowę o pracę od 2013, oprócz tego mam umowę zlecenie od początku 2015, i miałem umowę zlecenie od października 2014 którą straciłem w połowie marca 2016.
  Jakie dokumenty potrzebuję dołączyć na potwierdzenie tego wszystkiego. I jeszcze mam pytanie wobec powyższego będą brane dochody które mam obecnie skoro z 2014 i 2015 żona utraciła dochody i ja w marcu jedną umowę utraciłem.
  Pozdrawiam, i z góry bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź i wyjaśnienie moich wątpliwości.

  Odpowiedz
  • 31 marca 2016 o 9:12 pm
   Permalink

   Witam, zacznę od początku: organ wypłacający 500 zł na dziecko będzie traktował jako podstawę do obliczenia Waszego dochodu rok 2014, bo za ten rok wszyscy podatnicy w Polsce już się rozliczyli. Jednak ponieważ nastąpiło u Was sporo zmian, istotne będą dochody, jakie uzyskujecie z żoną teraz. Żeby organ mógł to sobie sprawdzić i wyliczyć musicie dołączyć do wniosku:
   – świadectwo pracy żony i PIT 11 za 2014 rok od jej byłego pracodawcy,
   – decyzję z urzędu pracy o nadaniu Twojej żonie statusu osoby bezrobotnej, decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z upływem czasu, na jaki został przyznany oraz PIT 11 z urzędu pracy za rok 2015,
   – umowa zlecenie, którą miałeś od X 2014 do III 2016 i PIT 11 za 2015 rok, żeby organ mógł wyliczyć w jakiej kwocie utraciłeś dochód.
   Oczywiście, przedkładasz kopie tych dokumentów, a oryginały zabierasz ze sobą do wglądu 🙂
   Informacje o pobieranym przez Twoją żonę zasiłku macierzyńskim powinny zgodnie z ustawą przekazać organowi wypłacającemu 500+ urząd skarbowy i ZUS.
   Pozdrawiam i mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystkie wątpliwości 🙂

   Odpowiedz
   • 31 marca 2016 o 10:45 pm
    Permalink

    Dziękujemy za odpowiedź, a pit 11 z zus za macierzyński też dołączyć??

    Odpowiedz
    • 31 marca 2016 o 10:54 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 ZUS powinien sam o tym powiadomić, ale lepiej faktycznie wziąć ze sobą 🙂 Na tzw. wszelki wypadek 🙂

     Odpowiedz
   • 24 kwietnia 2016 o 11:44 pm
    Permalink

    Witam ponownie, jeszcze mam pytanie odnośnie tego co pisałem. Postaram się wyjaśnić o co mi chodzi. Otóż Obecne dochody to 1850 z mojej umowy o pracę i 250 z jednej umowy zlecenia i 820 z umowy zlecenia którą miałem utracić w marcu ale udało mi się trochę przedłużyć i jeszcze z miesiąc popracuję. Ale jak skończe tą umowę i stracę te 820 to nasze dochody 1850 plus 250 będą wychodzić 2100 czyli po 700 na osobę. I moje pytanie to czy te 820 które zarabiałem będzie jakoś liczone na przykład jakoś proporcjonalnie tzn. 820 razy ilość miesięcy jakie przepracowałem i podzielone na 12 miesięcy i to dodane do tych 2100 które mamy. Czy te 820 wogule nie będzie brane pod uwagę nawet jakbym do listopada pociągnął tą umowę??

    Odpowiedz
   • 25 kwietnia 2016 o 4:00 pm
    Permalink

    „– umowa zlecenie, którą miałeś od X 2014 do III 2016 i PIT 11 za 2015 rok, żeby organ mógł wyliczyć w jakiej kwocie utraciłeś dochód.”
    I jeszcze odnośnie tego cytatu, bo umowę miałem od października i w 2014 wyszło 1600 PLN a pisze Pani że pit 11 za 2015 a tam już będzie około 9600 PLN i jak to się ma do dochodów które będą sprawdzać z 2014??

    Odpowiedz
    • 25 kwietnia 2016 o 5:27 pm
     Permalink

     Witam ponownie, organ wypłacający 500+ bierze pod uwagę dochody z 2014 roku oraz zmiany, które nastąpiły później (utrata lub uzyskanie dochodu).
     Pisałeś o umowie zlecenia, którą miałeś od X 2014 roku przez cały okres 2015 roku aż do 2016 roku. Na dzień mojej odpowiedzi nie miałeś PIT 11 za 2016 rok od swojego zleceniodawcy, teraz też go nie masz, ale otrzymałeś PIT 11 za 2015 rok, w którym jest ujęta pełna kwota wynagrodzenia ze zlecenia za okres 12 miesięcy. Jeżeli jest to 9600 zł, to organ podzieli ją na 12 i uzyska dochód, jaki z tej umowy otrzymywałeś miesięcznie od momentu jej zawarcia.
     Jeżeli przedłużyłeś umowę nie musisz na razie przedstawiać PIT 11 za żaden okres, bo dochód nie został utracony. PIT 11 jest Ci niezbędny po to, by wykazać, że utraciłeś dochód. Dodatkowo dołączasz zaświadczenie od zleceniodawcy (coś na kształt świadectwa pracy).
     W chwili obecnej, z tego, co piszesz, przedłużyłeś umowę zlecenie – aneksem czy poprzez zawarcie nowej umowy?
     Wynagrodzenie z umowy zlecenie będzie jak najbardziej brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do 500+ na pierwsze dziecko. Tym bardziej, że umowę podpisałeś w 2014 roku.
     Załóżmy, że utracisz dochód z tego zlecenia z końcem kwietnia – wtedy to 820 zł będzie Waszym dochodem utraconym i organ tak je zakwalifikuje. Nie może policzyć już teraz Waszych dochodów za cały 2016 rok, bo 2016 rok trwa. Natomiast, jeżeli utracisz dochód z umowy zlecenie w wysokości 820 zł miesięcznie, organ powinien odjąć te 820 zł ustalając Wasz dochód miesięczny. I wyjdzie 2100 zł na 3 osoby, tak, jak piszesz.

     Odpowiedz
     • 25 kwietnia 2016 o 7:25 pm
      Permalink

      Rozumiem. Wiec jesli bym nie przerwal umowy zlecenia i kontynuowal ja caly czas bez dnia przerwy to wogule nie musze dawac pit 11 z tej umowy bo ja zaczalem w pazdzierniku 2014. Czy tak? Czyli za 2014 nie policza mi za caly rok tylko to co zarobilem od pazdziernika do konca roku?

     • 25 kwietnia 2016 o 8:49 pm
      Permalink

      Dokładnie tak – jeżeli umowa wciąż obowiązuje, nie dołączasz PIT 11 z tej umowy. Za 2014 rok policzą Ci tylko to, co rzeczywiście zarobiłeś (czyli za miesiące X-XII 2014) 🙂

     • 25 kwietnia 2016 o 10:19 pm
      Permalink

      Super, mieliśmy nie składać wniosku bo myślałem, że nam się nie należy ale dzięki Pani jutro lecę złożyć wniosek bo wychodzi mi, że się załapiemy. A jeśli jeszcze można to jedno pytanie.
      Skoro w maju 2014 roku żona dostała zasiłek macierzyński i wcześniej jej zus płacił miesiąc za zwolnienie to to i tak nie jest uzyskanie dochodu bo to było w 2014 i to już jest w dochodzie, który sobie będą wyliczać?
      A w maju 2015 skończył się macierzyński to jest utrata dochodu, ale wtedy pit 11 będą chcieli z 2014 czy 2015? Bo w 2014 więcej wzięła żona z macierzyńskiego ( od maja do końca roku) niż w 2015 ( od stycznia do maja)?

     • 26 kwietnia 2016 o 8:21 am
      Permalink

      Zawsze warto złożyć wniosek 😉 Tym bardziej, jeżeli Wasze kryterium dochodowe jest odpowiednie 🙂
      Zasiłek chorobowy i macierzyński, pobierane przez Twoją żonę wynikały ze stosunku pracy, w jakim była, więc nie stanowią uzyskania dochodu (i nie musisz tego dokumentować). Ponieważ zasiłek macierzyński był wypłacany do 2015 roku, to w 2015 roku nastąpiła utrata dochodu (wynikająca właśnie z utraty prawa do zasiłku) i tą zmianę musisz udokumentować. Logiczne byłoby zabranie PIT 11 za 2015 rok, bo wtedy nastąpiła utrata dochodu przez Twoją żonę. Ale jak masz oba pod ręką, weź oba – polskie urzędy bywają nieobliczalne 🙂

     • 26 kwietnia 2016 o 8:48 am
      Permalink

      To nie dobrze bo z dochodow z 2014 ma 13000 a z 2015 z racji krutszego okresu pobierania zasilku tylko 4000. To duza roznica i nie wyjdzie nam zdolnosc pewnie. Ale sprubujemy

     • 26 kwietnia 2016 o 1:37 pm
      Permalink

      Próbujcie, moim zdaniem dochód Twojej żony z macierzyńskiego jest dochodem utraconym i tak powinien zostać zakwalifikowany przez organ wypłacający 500+. Jeżeli masz wątpliwości, prześlij mi dokładne informacje o Waszych dochodach za lata 2014 – IV 2016 na maila: przepisowamama@gmail.com.

     • 27 kwietnia 2016 o 9:09 am
      Permalink

      No narazie zlozylem wniosek wiec zobaczymy co wyjdzie. Ale dziwne bo Pani w urzedzie poprosila o zaswiadczenie o wysokosci dochodu netto za pierwszy przepracowany miesiac z umow zlecenie ktora jedna zaczalem w pazdzierniku 2014 a druga w marcu 2015.

     • 27 kwietnia 2016 o 12:11 pm
      Permalink

      Ustawa wprowadza możliwość żądania przez urzędników innych dokumentów niż wymienione w ustawie, więc w sumie mieli prawo. Domyślam się, że musisz donieść te zaświadczenia w ciągu 2 tygodni?

     • 27 kwietnia 2016 o 1:17 pm
      Permalink

      Dokladnie. Mam dwa tygodnie. A potem na decyzje do 3 miesiecy. Zobaczymy czy sie uda. Ale nawet jesli nie to dziekujemy bardzo za pomoc ☺

     • 27 kwietnia 2016 o 2:53 pm
      Permalink

      Proszę bardzo 🙂 Czekam na wiadomość, gdy już będzie decyzja 🙂

 • 31 marca 2016 o 9:49 pm
  Permalink

  Bardzo proszę o odpowiedz.
  W 2014 roku nie pracowałam jednak byłam jeszcze w związku małżeńskim z byłym mężem w 2015 roku wzięłam rozwód, dostałam alimenty na syna i pracowałam kilka miesięcy po czym utraciłam pracę . Natomiast w grudniu 2015 roku wyszłam ponownie za maż jednak mąż na chwile obecną nie mieszka z nami tylko za granica nie jest również zameldowany u Nas, W związku z tym czy obecnego męża zaliczam do członków rodziny jeśli nie jest on ojcem biologicznym dziecka i nie mieszka z nami ?? jak wygląda też sprawa przedstawienia pit-u i dochodów w 2014 roku jeśli nie pracowałam a byłam jeszcze w poprzednim małżeństwie ?? proszę o pomoc bo jest to dla mnie trochę zagwatmane. pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  • 31 marca 2016 o 10:15 pm
   Permalink

   Witam,
   Obecnego męża nie podajesz do składu rodziny, bo nie masz z nim wspólnych dzieci.
   Składasz wniosek tak, jakbyś była samotną matką – przedstawiasz wyrok rozwodowy, rozumiem, że to w tym wyroku jest też uregulowana kwestia alimentów? Musisz także przedstawić zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji tych alimentów za 2014 i 2015 rok albo złożyć oświadczenie w jakiej kwocie otrzymałaś te alimenty na konto.
   W 2014 nie pracowałaś, więc urząd skarbowy powinien powiadomić organ wypłacający 500+, że się nie rozliczałaś za ten rok. Natomiast ponieważ w 2015 roku pracowałaś, a później utraciłaś pracę, musisz zaznaczyć we wniosku kwadraciki „nastąpiło uzyskanie dochodu” i „nastąpiła utrata dochodu”. I dołączyć świadectwo pracy oraz PIT 11 od pracodawcy za 2015 rok.
   Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że teraz już wszystko jest jasne 😉

   Odpowiedz
   • 31 marca 2016 o 10:18 pm
    Permalink

    uffff dziękuję za odpowiedź 🙂 Bardzo mi pani pomogła 🙂

    jeszcze raz dziękuję i życzę spokojnej nocy.

    Odpowiedz
 • Odbicie: Najważniejsze pytania i odpowiedzi o 500+ – Przepisowa mama

 • 1 kwietnia 2016 o 1:09 pm
  Permalink

  Witam ponownie.Mam kolejne pytania do Ciebie,gdyż sytuacja mi się trochę pokomplikowała:przypominam 4 dzieci ,syn klasa maturalna ,córka we wrześniu 18 lat i dwie młodsze.Chciałam starać się na pierwsze dziecko -dochody z 2014 nie przekraczają 800 zł.ja nie pracuję ,mąż od lat w tej samej firmie .Mąż od pierwszego kwietnia 2016 dostał podwyżkę i przypomniało mi się że syn w zeszłym roku był członkiem komisji wyborczej .Teraz moje pytanie co w takiej sytuacji mam dołączyć do wniosku bo już pomału się gubię i im więcej czytam tym bardziej się wszystko komplikuje .Gorąco pozdrawiam i z góry dziękuję:).

  Odpowiedz
  • 1 kwietnia 2016 o 3:26 pm
   Permalink

   Witam, Twój syn nie podpisywał żadnej umowy, aby zostać członkiem komisji wyborczej, więc ciężko tu mówić o zatrudnieniu, choć syn na pewno dostał PIT R. Dodatkowo, było to wynagrodzenie jednorazowe, więc nie zgłaszałabym go do dochodu rodziny przy staraniu o 500 zł.
   Twój mąż dostał natomiast podwyżkę i tu pojawia się pytanie – czy po podwyżce Wasze dochody nadal nie przekraczają 800 zł na osobę?
   Czy podpisał nową umowę albo otrzymał aneks do poprzedniej umowy? Jeżeli tak, będziesz musiała ten dodatkowy dokument dołączyć do wniosku o 500+ starając się o 500 zł na pierwsze dziecko (córka lat 17). We wniosku musisz także zaznaczyć kwadracik „nastąpiło uzyskanie dochodu” 🙂
   Serdecznie pozdrawiam, w razie dalszych pytań, pisz śmiało 🙂

   Odpowiedz
   • 1 kwietnia 2016 o 4:32 pm
    Permalink

    Podpisał aneks.Podwyżka wielkiej różnicy nie zrobi bo to jest tylko podstawa a wszystko zależy od premiowania ,dlatego też co miesiąc jest różne wynagrodzenie a co do dochodu to dopiero przy rozliczeniu rocznym mogę określić czy nie przekroczę.No i właśnie w tym jest problem bo może być tak, że składając wniosek nie przekroczę progu a za dwa miesiące już tak tym bardziej ,że korzystam z ulgi na dzieci.No i co tu zrobić.Pozdrawiam.Fajnie,że możesz nam pomagać bo tych niejasności jest tyle,że nie wiadomo co robić.:)

    Odpowiedz
    • 1 kwietnia 2016 o 5:02 pm
     Permalink

     Ta podwyżka wyjdzie Ci w takim razie dopiero w dochodach za 2016 rok, które z kolei będą brane pod uwagę przy składaniu wniosku w przyszłym roku. Na razie bym się tym nie martwiła 🙂 U Was i tak będą zmiany, jak córka skończy 18 lat. Wtedy zobaczysz czy faktycznie dochody męża wzrosły tak bardzo, że mogłyby wpływać na prawo do otrzymywania 500 zł na pierwsze dziecko (czyli w rozumieniu ustawy już na starsze z dzieci, które nie ma ukończonych 18 lat).
     Cieszę się, że mogę pomóc 🙂 Pozdrawiam serdecznie 🙂

     Odpowiedz
 • 1 kwietnia 2016 o 2:20 pm
  Permalink

  Witam
  Mam pytanko. Mam dwójkę dzieci. Do końca 2014 roku mąż pracował w firmie A i miał tam wysokie dochody. Od 01. 2015 jest zatrudniony w firmie B i teraz jego dochody nie przekraczają 800 zł na os. Ja do sierpnia 2014 roku byłam na wychowawczym a w 2015 roku pobierałam przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych. Obecnie nie pracuję. Jakie dokumenty powinnam dołączyć by móc ubiegać się o 500 zł również na pierwsze dziecko? I czy zaznaczyć utratę dochodu i uzyskanie dochodu?

  Odpowiedz
  • 1 kwietnia 2016 o 3:33 pm
   Permalink

   Witam,
   Zaznaczyć utratę dochodu (bo mąż nie pracuje już w firmie A, a Ty nie pobierasz już zasiłku dla bezrobotnych) oraz uzyskanie dochodu (bo mąż pracuje w firmie B, a Ty w 2015 roku pobierałaś zasiłek dla bezrobotnych) poprzez zaznaczenie kwadracików na 6 stronie wniosku.
   Dołączyć takie dokumenty:
   -świadectwo pracy męża z firmy A oraz PIT – 11 za 2014 z firmy A,
   -umowa o pracę męża z firmy B,
   -decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych z urzędu pracy i PIT z Urzędu Pracy za 2015.

   Odpowiedz
 • 1 kwietnia 2016 o 5:42 pm
  Permalink

  Witam. Mam jedna corke ktora urodzila sie w lutym 2013 roku moja umowa byla tylko wazna do dnia porodu. Macierzynski przyslugiwal mi do lutego 2014 roku. Pozniej pol roku pobieralam zasilek dla bezrobotnych. Do pazdziernika 2015 roku bylam caly czas osoba bezrobotna. Obecnie zarabiam najnizsza krajowa a moj maz przez caly ten okres pracowal i zarabia 2000 netto. Jakie dokumenty powinnam zlozycz i czy sa szanse ze dostaniemy 500 zl na dziecko jezeli na dzien dzusiejszy przekraczamy ten 800 zl na osobe?

  Odpowiedz
  • 1 kwietnia 2016 o 6:01 pm
   Permalink

   Witam, niestety jeżeli Wasz aktualny dochód na osobę przekracza 800 zł na miesiąc, nie ma szansy na 500 zł na dziecko 🙁 Ale może Twój mąż np. płaci alimenty na osobę spoza rodziny? (np. na dzieci z poprzedniego związku) Wtedy taka kwota byłaby odliczana od Waszego dochodu i mogłaby spowodować możliwość uzyskania 500 zł na Wasze wspólne dziecko.

   Odpowiedz
 • 1 kwietnia 2016 o 6:22 pm
  Permalink

  Witam serdecznie, mam pytanie w kwestii wyboru w formularzu opcji pierwsze czy drugie dziecko w przypadku kiedy posiadam bliźniaki :). Wybrałam opcję „drugie i kolejne czyli „B” wpisując dane jednego z bliźniąt ale mocno mi się wydaje że powinnam wybrać opcje „A” czyli wpisać dane obydwojga dzieci. Jak prawidłowo wypełnić tę część wniosku? Jeśli popełniłam błąd to czy powinnam wysłać drugi prawidłowo wypełniony formularz czy czekać na odzew z UM z doprecyzowaniem pierwszego? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 1 kwietnia 2016 o 7:06 pm
   Permalink

   Witam, pytanie podstawowe – czy starasz się o 500 zł na oboje z dzieci, czy tylko na jedno z nich?
   1. Jeżeli starasz się o 500 zł tylko na jedno dziecko, to w części „B” musiałaś podać dane jednego z bliźniąt (bez różnicy którego z nich). Dane obojga zaś wpisać podając skład rodziny.
   2. Jeżeli chciałabyś natomiast otrzymać po 500 zł na oboje bliźniąt, wtedy faktycznie trzeba było wypełnić też opcję „A”.
   Jeżeli chciałaś wybrać to drugie rozwiązanie, możesz zgłosić się do UM i tam skorygować wniosek 😉
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 2 kwietnia 2016 o 8:39 am
  Permalink

  Mam takie pytanko: Mam 2 synów i staram się tylko o „500 zł. na drugie dziecko” – czy dobrze rozumiem, że część A zostawiam pustą, a w częsci B wpisuje ich obu?

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2016 o 12:00 pm
   Permalink

   Witam, część A faktycznie zostawiasz pustą, w części B wpisujesz tylko tego syna, na którego chcesz otrzymać 500 zł.
   Obu synów wpisujesz do składu rodziny. Oczywiście wpisujesz tam także siebie i żonę/ partnerkę.

   Odpowiedz
   • 2 kwietnia 2016 o 1:22 pm
    Permalink

    dziękuję za odpowiedź – raczej nie tego którego chcę tylko wpisuje tego młodszego jako „drugie i kolejne”?

    Odpowiedz
    • 2 kwietnia 2016 o 2:16 pm
     Permalink

     Dokładnie tak – wpisujesz młodszego syna jako „drugie i kolejne” 🙂 Muszę jednak być po kawie, żeby pisać precyzyjnie 🙂

     Odpowiedz
 • 2 kwietnia 2016 o 12:53 pm
  Permalink

  Witam, mam czworo dzieci, czy w mojej sytuacji mogę starać się o 500 zł także na pierwsze dziecko? Czy w moim przypadku można mówić o utracie dochodu? Ale od początku 🙂 Od 17.04.2014 r. do 23.07.2014 r. przebywałam na chorobowym 100% płatnym, od 24.07.2014 do 22.07.2016 byłam na urlopie macierzyńskim+rozicielskim 80% płatnym, od 15.09.2015 do 02.03.2016 r. znów byłam na chorobowym 100% płatnym, a od 03.03.2016 jestem na macierzyńskim 80% płatnym. Z PIT-37 za 2014 r. mój i męża dochód w przeliczeniu na osobę wynosi 860 zł. Czy w związku z tym że większą część roku 2014 otrzymywałam wyższe wynagrodzenie niż obecnie można mówić o utracie dochodu. Jeśli tak to jaki dokument muszę przedstawić starając się o 500 zł na pierwsze dziecko? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2016 o 12:56 pm
   Permalink

   Oj, zauważyłam błąd, na pierwszym urlopie macierzyńskim byłam do 22.07.2015 r.

   Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2016 o 1:17 pm
   Permalink

   Poza tym jestem cały czas zatrudniona na czas nieokreślony.

   Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2016 o 2:43 pm
   Permalink

   Witam, skoro teraz macie niższe dochody niż w 2014 roku, jak najbardziej nastąpiła utrata dochodu. Z tego, co napisałaś, rozumiem, że jest ona związana z faktem, że jesteś na urlopie macierzyńskim i pobierasz zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy zasiłku. Nie wiem w jakiej kwocie pobierasz zasiłek ani ile wynosi wynagrodzenie Twojego męża, tu musisz policzyć Ty albo dać mi znać tutaj lub na maila – jeżeli nie przekracza w chwili obecnej 800 zł na osobę miesięcznie, możesz starać się o 500 zł także na pierwsze dziecko.
   Co przedstawić, jeżeli będzie Wam przysługiwać 500 zł na pierwsze dziecko? Można wziąć z zakładu pracy zaświadczenie, że przebywasz na urlopie macierzyńskim. Tam mogą wpisać Ci też w jakiej wysokości otrzymujesz zasiłek macierzyński (80%). Możesz też złożyć pisemne oświadczenie, że przebywasz na urlopie macierzyńskim i dołączyć do niego wniosek o ten urlop, jaki składałaś u pracodawcy.

   Odpowiedz
   • 2 kwietnia 2016 o 3:21 pm
    Permalink

    A to nie jest tak, że o utracie dochodu można mówić jeśli ustalo zatrudnienie po nabyciu prawa do zasiłku macierzynskiego? Tak jest chyba napisane w ustawie, bynajmniej ja tak to rozumiem :-\

    Odpowiedz
    • 2 kwietnia 2016 o 3:28 pm
     Permalink

     Taka sytuacja też by była utratą dochodu. Ale generalnie wszystkie zdarzenia, które wpływają na obniżenie dochodu są jego utratą. To jest tak, że utraciłaś dochód z wynagrodzenia za pracę (czasowo, ale jednak), a równocześnie uzyskałaś dochód w postaci zasiłku macierzyńskiego. Tym samym masz mniej niż miałaś, prawda?

     Odpowiedz
 • 2 kwietnia 2016 o 3:45 pm
  Permalink

  No dokładnie mam mniej i to o 500 zł. Ciekawa jestem co na to Panie z opieki, czy zgodzą się z Tobą, bo czasem one mają swoje prawo…

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2016 o 4:08 pm
   Permalink

   Jakby się Panie z opieki nie zgodziły z tym, co piszę, to pomogę w napisaniu odwołania od ich decyzji.

   Odpowiedz
 • 2 kwietnia 2016 o 4:49 pm
  Permalink

  Coś nie daje mi to spokoju, bo jeśli np. mój mąż teraz zachoruje i będzie miał L4 (płatne 80%) to też jest zdarzenie, powodujące utratę dochodu za 2014?

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2016 o 5:40 pm
   Permalink

   To będzie miał zmniejszony dochód w stosunku do dochodu z 2014 roku. Ale choroba zazwyczaj nie trwa długo. A skoro wzięłaś macierzyński w wysokości 80% podstawy zasiłku, to poszłaś na urlop macierzyński + rodzicielski (łącznie 52 tygodnie). Czyli to stan trwający dłużej i wpływający znacznie na Twój dochód.

   Odpowiedz
   • 4 kwietnia 2016 o 2:00 pm
    Permalink

    Witam, czytałam na innych forach, że jeśli trwa cały czas stosunek pracy i jest się obecnie na macierzyńskim, to nie można mówić o utracie dochodu za 2014 r. Czy masz jakieś poparcie w ustawie lub innych przepisach, że uważasz że to utrata dochodu? Idąc do opieki chciałabym mieć jakieś poparcie przepisami, bo przecież nie powiem że ktoś mi powiedział 🙂

    Odpowiedz
    • 4 kwietnia 2016 o 6:09 pm
     Permalink

     Witam, to jest dokładnie tak: Przy ustalaniu uprawnienia do 500+ brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w tym wypadku za 2014 rok) oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny – czyli utrata i uzyskanie dochodu.
     U Ciebie sytuacja wygląda tak, że mimo braku utraty dochodu, dochód uległ zmniejszeniu.
     W orzecznictwie i praktyce zdania są podzielone czy powinno się taką kwestię uwzględniać orzekając o prawie do 500+. Ale… przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt. II SA/Bd 278/2008, stwierdzono, iż „zdaniem Sądu z przepisów o świadczeniach rodzinnych nie wynika bynajmniej, że utratą dochodu może być wyłącznie utracenie całego dochodu rodziny ubiegającej się o sporne świadczenia. Uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w żadnej mierze nie dają podstawy do formułowania twierdzeń, że pomniejszenie dochodu takiej rodziny o dochód utracony jest możliwe tylko w przypadku, gdy straci ona wszelkie źródła utrzymania. Utrata bowiem może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”
     Ustawa i rozporządzenie o 500+ odsyłają do ustawy o świadczeniach rodzinnych, a więc można przez analogię odnosić do tego świadczenia także orzecznictwo.
     Ja na Twoim miejscu złożyłabym normalnie wniosek o ustalenie prawa do 500+, a w przypadku wydania przez organ decyzji odmownej odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i ewentualnie następnie złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
     Może bowiem zdarzyć się tak, że organ odmówi Ci prawa do świadczenia 500+ na skutek innej, niekorzystnej dla Ciebie interpretacji, a organ odwoławczy uzna, że to Ty masz rację.
     Wiesz, brakuje jeszcze orzecznictwa do ustawy o 500+. Będzie więc na razie dużo wątpliwości i niejasności.

     Odpowiedz
     • 7 kwietnia 2016 o 5:29 pm
      Permalink

      Byłam w opiece, tak jak pisałam, panie mój przypadek nie traktują jako utratę dochodu, gdyż wg nich nie jest to zgodne z ustawą. Złożę wniosek też na pierwsze dziecko ale już wiem że decyzja będzie odmowna.

     • 7 kwietnia 2016 o 5:38 pm
      Permalink

      W takim razie napiszemy odwołanie – z przyjemnością pomogę.

     • 28 czerwca 2016 o 3:52 pm
      Permalink

      Witam!
      Dostałam decyzję odmowną na pierwsze dziecko, czy jeszcze aktualne z tą pomocą w napisaniu odwołania?

     • 30 czerwca 2016 o 10:26 am
      Permalink

      Wysłałam do sprawdzenia, zerknij czy doszło i daj znać.

     • 2 lipca 2016 o 9:06 am
      Permalink

      Witam, piszę jeszcze raz, daj znać czy pisemko doszło, czy zerknęłaś, bo czas na złożenie mam do 6 lipca. pozdrawiam

     • 2 lipca 2016 o 3:27 pm
      Permalink

      Witam, doszło, dziś będę nad nim siedzieć 🙂
      pozdrawiam

 • 3 kwietnia 2016 o 10:41 am
  Permalink

  Witam zastanawiam sie czy rowniez zlozyc wniosek o 500+
  Natomiast nie do konca rozumiem to wszystko,
  Coreczke urodzilam w 2013r. A wiec w 2014 pobieralam jeszcze 3 miesiace macierzynskiego oraz reszta to byl zasilek .czyli w 2015 r nie mialam juz nic . oprocz 2 miesiecy ( resztek zasilku) z up. Maz caly czas pracuje . Czy w takim razie moje przychody z 2014r beda brane pod uwage ? Skoro na dzien dzisiejszy nie mam nic?
  Nie rozumiem tez czy obliczyc to wszstko z pitu 37 , gdzie rozliczalismy sie razem z mezem? czy kazdy pit 11 zrobic osobno ? w sumie mam ich trzy – jeden meza z zakladu pracy i dwa moje z zus i urzedu pracy .
  gdy wyliczalam wedlug pani wzoru pitu 37 wyszla mi kwota 1042zl neto /liczac oczywiscie moje dochody z zusu macierzynski i zasilek z urzedu ktorego nie mam na dzien dzisiejszy zyjemy z jednej pensji.
  Gdyby pani zechciala Mi pomoc bede bardzo bardzo wdzieczna
  Z gory dziekuje i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 3 kwietnia 2016 o 1:48 pm
   Permalink

   Witam. Jeżeli Wasze aktualne dochody nie przekraczają 800 zł na osobę na miesiąc jak najbardziej możesz złożyć wniosek o 500+.
   Domyślam się, że obliczyłaś z PIT 37 Wasze dochody za 2014 rok. Będą one stanowić podstawę wyliczeń dla organu wypłacającego 500 zł. W Twoim przypadku podstawę do ustalenia, że nastąpiła utrata dochodu i że Wasz aktualny dochód jest niższy niż w 2014 roku.
   Czy dobrze rozumiem, że w 2014 roku pobierałaś zasiłek macierzyński, a później zasiłek dla bezrobotnych? I w 2015 przez 2 miesiące zasiłek dla bezrobotnych?
   Jeżeli tak, zaznacz we wniosku na stronie 6,że nastąpiła utrata dochodu. Dołącz też PIT 11 za 2015 rok z urzędu pracy oraz decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wtedy organ wypłacający 500 zł odejmie te utracone dochody od dochodu z 2014 roku.
   Jeżeli pobierałaś inny zasiłek, napisz jaki, wtedy mogą być potrzebne inne dokumenty.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 3 kwietnia 2016 o 4:17 pm
  Permalink

  Bardzo dziekuje za odpowiedz.
  Tak pobieralam 3 miesiace macierzynski bo tyle mi wtedy zostalo z niego i zaraz po ustaniu macierzyskiego zasilek dla bezrobotnych.
  Teraz zyjemy z jednej pensji , Maz zarabia jakies 2500zl srednio, nie raz jest to wiecej nie raz mniej.
  nie jestem pewna czy dobrze to wszystko licze.
  Gdyby organ wyplacajacy odliczyl moje dochody z 2014 r , to srednia byla by 854 zl na os.
  Czy jeszcze mozna cos wykombinowac zeby ciut zmniejszyc ta kwote?
  Czy gdy zaznacze na str.6 ze utracilam dochod z 2014r to oni zupelnie uznaja jakby go nie bylo i wtedy biora pensje meza pod uwage? bo jesli tak to mi przekroczy o 54zl 🙁

  Odpowiedz
 • 3 kwietnia 2016 o 5:12 pm
  Permalink

  Czy płacicie może alimenty na osoby spoza Waszej rodziny? Np. na dzieci z innych związków? To by zmniejszało Wasz dochód.
  Organ wypłacający 500+ odliczy Twój zasiłek, gdy zaznaczysz utratę dochodu, ale pensja męża zostaje. Czy to 2500 to kwota netto?

  Odpowiedz
 • 3 kwietnia 2016 o 8:15 pm
  Permalink

  Nie nie placimy zadnych alimentow.
  Tak 2500 to kwota netto z tym , ze nie jest zawsze tak samo u nas z pensja raz jest wiecej a raz mniej.
  Zastanawiam sie czy np. bony swiateczne w kwocie ok 1200zl tez sa liczone do tego ? w sumie to jakis rodzaj socjalu zakladowego?!
  Gdy pojde do mopsu to Panie beda w stanie mi to wyliczyc po przedstawieniu pitu ?

  Odpowiedz
  • 3 kwietnia 2016 o 9:29 pm
   Permalink

   Rozumiem. Kwota 2500 zł to średnia miesięczna.
   Bony świąteczne są z tego, co wiem opodatkowane i przedstawiane w PIT 11 przez pracodawcę, a następnie przez podatnika w PIT 37.
   Panie w mopsie na pewno wyliczą Ci dochód na podstawie PIT 37, ale zrobią to według tego samego wzoru, jaki podałam na stronie.
   Jeżeli jesteś niepewna własnych wyliczeń, możesz przesłać także do mnie na maila: przepisowamama@gmail.com 2 i 3 stronę PIT 37 za 2015 rok, sprawdzę. W razie czego nie chcę danych osobowych, a tylko cyferki.

   Odpowiedz
   • 4 kwietnia 2016 o 11:00 am
    Permalink

    Bardzo dziekuje, postaram sie wyslac wieczorem 🙂

    Odpowiedz
 • 3 kwietnia 2016 o 10:47 pm
  Permalink

  Witam.
  Chciałam prosić o pomoc.
  W 2013 roku urodziłam córkę, byłam na macierzyńskim do kwietnia 2014 r , następnie na bezpłatnym urlopie wychowawczym, zrezygnowałam z urlopu wychowawczego i przeszłam na bezrobocie po czym od grudnia 2014 r podjęłam pracę na umowie o pracę. W styczniu 2015 r musiałam pójść na chorobowe ( zagrożona druga ciąża) i tak do czerwca 2015 kiedy to urodziłam drugie dziecko. Wiem że troszkę to skomplikowane ale zastanawiam się od czego zacząć i czy w ogóle jest sens żeby starać się o 500 zł na pierwsze dziecko
  Dodam tylko że mój mąż w tym czasie dwukrotnie zmienił pracę również na umowę o pracę

  Odpowiedz
  • 3 kwietnia 2016 o 11:06 pm
   Permalink

   Witam, oczywiście mogę pomóc i napisać jakie dokumenty potrzebujesz dołączyć do wniosku, ale pierwsze, co muszę wiedzieć, to jaki jest Wasz dochód miesięczny na osobę. Czy jest poniżej 800 zł, czy przewyższa tą kwotę? Jeżeli przewyższa, 500 zł na pierwsze dziecko nie będzie przysługiwało. Jeżeli nie przekracza 800 zł na osobę, napisz kiedy mąż zmieniał pracę.

   Odpowiedz
 • 4 kwietnia 2016 o 2:19 pm
  Permalink

  Witam serdecznie ! Byłam dzisiaj w gminie aby zlożyć wniosek na 500plus nie jestem w formalnym związku i mamy dwoje wspolnych dzieci, ale mieszkamy razem. Oboje w 2014 roku pracowalismy za granicą ja tylko dwa miesiace natomiast moj partner pół roku. W tym roku 2016 mielismy trudna sytuacje finansowa i poszłam do gminy dowiedziec sie czy moge starac sie o rodzinne urzedniczka powiedziala ze zrobi nam dochod utracony i dzieki temu pobieralam zasilek. Jezeli zrobila mi dochod utracony to tak samo bede miała do 500 plus? A druga sprawa jest taka ze moj partner w marcu tego roku tj2016 wyjechal do pracy za granice i ja to dzisiaj pani urzedniczce przekazalam a on na to ze musze dolaczyc do wniosku jego umowe o prace ksero dowodu i numer soffi ktore mam doniesc jak najszybciej oraz zaswiadczenie o dochodach ktore mam dostarczyc w maju i ma byc ono za miesiac kwiecien. Czy w zwiazku z tym moge ubiegac sie o swiadczenie 500 plus takze na pierwsze dziecko i czy dochod bedzie sie liczyl ten ktory jej zaniose czy ten dochod za 2014 rok ktory zostal utracony .

  Odpowiedz
  • 4 kwietnia 2016 o 6:33 pm
   Permalink

   Witam,
   Jeżeli pobierasz zasiłek rodzinny, to urząd ma już Twoje dokumenty dotyczące dochodu i jego utraty. Masz rację, że to będzie podstawa do obliczeń także do 500+.
   Ale przy ustalaniu uprawnienia do 500+ brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w tym wypadku za 2014 rok) oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny – czyli utrata i uzyskanie dochodu nie tylko w 2015 roku, ale i teraz. Nie wiem jakie wynagrodzenie otrzymuje teraz Twój partner, ale organ wypłacający weźmie to na pewno pod uwagę.
   Musisz dołączyć całą tą dokumentację dotyczącą partnera, który pracuje za granicą także po to, by organ wypłacający mógł sprawdzić (poprzez marszałka) czy Twój partner nie otrzymuje tam jakichś świadczeń rodzinnych na dzieci. To by bowiem wykluczało możliwość starania się o 500 zł w Polsce.

   Odpowiedz
 • 4 kwietnia 2016 o 2:28 pm
  Permalink

  jeszcze jedno pani w gminie powiedziala mi ze jak zloze wniosek to bedzie on wstrzymany az marszalek sprawdzi mojego partnera i wtedy dopiero po jego decyzji bede wiedziala czy otrzymam pieniazki i czy bedzie mi przyslugiwala splata od kwietnia . Czy faktycznie tak jest ze jak czlonek rodziny pracuje za granica to sprawdza to wszystko marszalek. Bardzo prosze o udzielenie mi informacji bo naprawde nie wiem juz co robic

  Odpowiedz
 • 5 kwietnia 2016 o 7:47 am
  Permalink

  Witam ponownie.Mam pytanie a co w sytuacji gdy zostanie odrzucony wniosek na pierwsze dziecko?Czy trzeba składać nowy na drugie i kolejne dzieci?POZDRAWIAM.

  Odpowiedz
  • 5 kwietnia 2016 o 4:36 pm
   Permalink

   Witam, fajnie, że napisałaś, bo ja cały czas o Tobie myślę. Konsultowałam się w sprawie tego wynagrodzenia za pracę w komisji wyborczej. Na wszelki wypadek weź ze sobą PIT, który otrzymał syn. Bo gminy tu też interpretują dowolnie :/
   Jeżeli chodzi o to, co się stanie, gdy zostanie odrzucony wniosek na pierwsze dziecko, wszystko zależy co będzie napisane w decyzji – czy organ odmówi przyznania 500 zł na pierwsze dziecko, a przyzna na kolejne, czy też odmówi całkowicie. Będziemy się martwić i konsultować, gdybyś nie dostała 500 zł na pierwsze dziecko. Wtedy można też wnosić odwołanie, nie poddawać się od razu 🙂

   Odpowiedz
   • 5 kwietnia 2016 o 5:01 pm
    Permalink

    Czasami tak jest,że państwo niby chce dobrze ale do końca sami nie wiedzą jak to zadziała .Urzędy różnie interpretują przepisy a my szare żuczki mamy masę roboty żeby to wszystko ułożyć w całość.No ale cóż jakoś damy radę.Chcąc być fair niestety musimy pogłówkować.Pozdrawiam 🙂

    Odpowiedz
    • 5 kwietnia 2016 o 5:40 pm
     Permalink

     Oj prawda, trzeba się nagimnastykować, żeby zrobić wszystko tak, jak trzeba. Może w przyszłości urzędy jakoś ujednolicą rozumienie przepisów (mam nadzieję, że powstanie orzecznictwo, które w tym pomoże).
     Pozdrawiam 🙂

     Odpowiedz
 • 5 kwietnia 2016 o 1:06 pm
  Permalink

  Witam. Moja sytuacja wygląda następująco. Mam czteroosobową rodzinę – małżeństwo i dwójka dzieci. Dochody za 2014r. nie przekraczają kwoty 800zł/os. W 2014r mąż w styczniu utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych, do lipca nie pracował, następnie (w połowie lipca) dostał pracę, w której obecnie jest zatrudniony. Nasze dochody PIT za 2015r. przekraczają próg 800zł/os. Proszę o podpowiedź czy jest sens składać wniosek na pierwsze dziecko. Jaki dochód mam zaznaczyć uzyskany czy też utracony. Jakie dokumenty miałabym dołączyć.

  Odpowiedz
  • 5 kwietnia 2016 o 5:39 pm
   Permalink

   Witam. Jeżeli Wasz dochód w chwili obecnej przekracza 800 zł/ osobę, bo mąż podjął pracę, która daje wyższy dochód niż zasiłek dla bezrobotnych, to nastąpiło uzyskanie dochodu, a tym samym nie będzie Wam przysługiwać prawo do 500 zł na pierwsze dziecko. Możesz oczywiście spróbować, w sumie nic nie tracisz, a możesz tylko zyskać.
   Jeżeli zdecydujesz się spróbować (wybór należy do Ciebie), to do wniosku dołącz umowę o pracę męża. Rozumiem, że to była jedyna zmiana (poza utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych)?

   Odpowiedz
   • 6 kwietnia 2016 o 4:03 pm
    Permalink

    Witam ponownie. Mąż na początku stycznia zakończył pobieranie zasiłku, następnie był zarejestrowany jako bezrobotny, do lipca nie pracował. Jeżeli zdecyduję się na złożenie wniosku, to powinnam dołączyć wszystkie umowy o pracę, było ich trzy od lipca?

    Odpowiedz
    • 6 kwietnia 2016 o 6:35 pm
     Permalink

     Witam. Tak, będziesz musiała dołączyć kserokopie wszystkich umów o pracę męża (+ oryginały do wglądu). Na wszelki wypadek wzięłabym również decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych i PIT 11 z urzędu pracy.

     Odpowiedz
 • 5 kwietnia 2016 o 6:25 pm
  Permalink

  Witam. W roku 2014 przebywałam na zwolnieniu lekarskim( ciąża) urodziłam 11.2014 r. Z dniem porodu wygasła moja umowa o pracę. Dostawałam macierzyński z ZUS przez rok czyli do listopada 2015 roku. Potem pojechałam zarejestrować się do Urzędu Pracy i do maja 2016 roku dostaję najniższy zasiłek dla bezrobotnych. Mój mąż pracuje na umowę o pracę i zarabia najniższą krajową, mamy dwójkę dzieci. Moje pytanie jest takie: co mam zaznaczyć utratę dochodu, czy uzyskanie dochodu i jakie dokumenty potrzebuję aby starać się o 500 zł na pierwsze dziecko?

  Odpowiedz
  • 5 kwietnia 2016 o 8:36 pm
   Permalink

   Witam.
   Musisz zaznaczyć utratę dochodu (bo wygasła Twoja umowa o pracę) oraz uzyskanie dochodu (bo otrzymałaś zasiłek dla bezrobotnych).
   Do wniosku dołączasz:
   1. zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia i PIT z ZUS,
   2. decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych.
   Rozumiem, że u męża nie było żadnych zmian od 2014 roku?

   Odpowiedz
 • 6 kwietnia 2016 o 8:07 pm
  Permalink

  Witam 😉 Mam jedno dziecko i chciałam złożyć wniosek 500+Mieszkamy razem z narzeczonym, pracujemy obydwoje i chciałam zapytać o dokumenty które będą mi potrzebne do wypełnienia wniosku.

  Odpowiedz
  • 6 kwietnia 2016 o 9:12 pm
   Permalink

   Witam 😉 Wszystko zależy od tego czy od 2014 roku do teraz nastąpiły jakieś zmiany w Waszej sytuacji zawodowo – dochodowej. Czy zmienialiście pracę albo otrzymywaliście zasiłek dla bezrobotnych? Czy byłaś w tym czasie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym? Od tego zależy jakie ewentualnie dokumenty będziesz musiała złożyć 😉

   Odpowiedz
 • 7 kwietnia 2016 o 9:36 am
  Permalink

  Witam mam pytanie jak pracuje na pelny etat mam najnisza krajowa plus alimenty 500zl czy moge sie starac na syna 500plus

  Odpowiedz
  • 7 kwietnia 2016 o 10:23 am
   Permalink

   Witam, rozumiem, że masz jedno dziecko – syna, którego wychowujesz sama. Wasze dochody to 500 zł alimentów + 1355, 69 zł netto z wynagrodzenia za pracę. Razem daje to 1855,69 zł, dzielone na 2 – 927,85 zł, a więc niestety za dużo, by otrzymać 500+ 🙁

   Odpowiedz
   • 7 kwietnia 2016 o 1:04 pm
    Permalink

    Dziekuje a czemu alimenty sa wliczane jak nie sa opodatkowane

    Odpowiedz
    • 7 kwietnia 2016 o 2:45 pm
     Permalink

     Proszę bardzo. Tu nie ma znaczenia czy są opodatkowane. Ustawa wymienia dochody, które podlegają zaliczeniu i alimenty też się tu wliczają właśnie jako dochód nieopodatkowany.

     Odpowiedz
 • 8 kwietnia 2016 o 5:50 pm
  Permalink

  Witam. Mam kilka pytań, z góry dziękuje za opdowiedź 🙂 Chciałabym otrzymać 500+ na pierwsze dziecko, aktualne dochody moje i partnera z którym mieszkam nie będą przekraczały 800 zł na osobe. Jakie dodatkowe dokumenty musze załączyć do tego wniosku?
  1. W 2014 pracowałam jako pracownik tymczasowy przez okres jednego miesiąca i umowa nie została przedłużona. Czy wtedy mam zaznaczyć kwadracik o utraceniu dochodu?
  2.W listopadzie 2014 do końca grudnia 2014 otrzymałam umowe o prace i umowa została przedłużona od stycznia 2015 do dnia porodu tj. kwiecień 2016. Wtedy mam zaznaczyć drugi kwadracik o uzyskaniu dochodu?
  3. No i pytanie jakie dokumenty mam załączyć do tego wniosku? I jakie dokumenty partnera? i czy mają być za rok 2014 i 2015?
  4. Będę otrzymywać zasiłek macierzyński czy to też jest potrzebny jakiś dokument?

  Odpowiedz
  • 8 kwietnia 2016 o 7:56 pm
   Permalink

   Witam 🙂
   1. Tak, zaznacz kwadracik o utraceniu dochodu,
   2. Tak, zaznaczasz także kwadracik o uzyskaniu dochodu,
   3. Dołącz:
   – świadectwo pracy i PIT 11, które otrzymałaś od agencji pracy tymczasowej,
   – aktualną umowę o pracę.
   Czy u Twojego partnera były jakieś zmiany dotyczące dochodów? Od tego zależy czy będziesz musiała dołączyć jakieś jego dokumenty.
   4. Zasiłek macierzyński uzyskasz jako uprawnienie wynikające z faktu zatrudnienia i przedłużenia umowy do dnia porodu, więc nie musisz go dokumentować.

   Odpowiedz
   • 9 kwietnia 2016 o 12:37 pm
    Permalink

    Nie było zmian w pracy partnera więc mam rozumieć że wystarczy dołączyć PIT?
    Dziękuje bardzo za odpowiedź, bardzo pani pomogła. Tyle się tego naczytałam, że jak już myślałam że wiem wszystko co mam robić to nagle jakieś nowe wątpliwości 🙂 Pozdrawiam!

    Odpowiedz
    • 9 kwietnia 2016 o 1:56 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂 Co do zarobków partnera, jeżeli nie było żadnych zmian od 2014 roku, urząd skarbowy i ZUS powinny same przesłać informacje o jego dochodach, podatku i odprowadzonych składkach.
     W razie jakichkolwiek wątpliwości, pisz :)Pozdrawiam i powodzenia!

     Odpowiedz
 • 8 kwietnia 2016 o 10:15 pm
  Permalink

  Bardzo proszę o odpowiedz.
  W 2014 roku nie pracowałam jednak byłam jeszcze w związku małżeńskim z byłym mężem w 2015 roku wzięłam rozwód, dostałam alimenty na syna i pracowałam kilka miesięcy po czym utraciłam pracę . Natomiast w grudniu 2015 roku wyszłam ponownie za maż jednak mąż na chwile obecną nie mieszka z nami tylko za granica nie jest również zameldowany u Nas, W związku z tym czy obecnego męża zaliczam do członków rodziny jeśli nie jest on ojcem biologicznym dziecka i nie mieszka z nami ?? jak wygląda też sprawa przedstawienia pit-u i dochodów w 2014 roku jeśli nie pracowałam a byłam jeszcze w poprzednim małżeństwie ?? proszę o pomoc bo jest to dla mnie trochę zagwatmane. pozdrawiam serdecznie

  pisałam do Pani i dostałam odpowiedz, dzwoniłam również dla upewnienie się na infolinie i rzeczywiście jeśli małżonek nie mieszka ze mną nie tworzymy gospodarstwa domowego problem polega jednak na tym że kiedy próbuje złożyć wniosek przez internet i wpisuje zameżna to każe mi podać dane małżonka ze względu na stan cywilny zatem co mam zrobić zaznaczyć że jestem rozwiedzona ?? mimo że mam męża ale nie mam go podawać jako skłąd rodziny ?? proszę o dopowiedź

  Odpowiedz
  • 9 kwietnia 2016 o 12:03 pm
   Permalink

   Witam,
   Pamiętam, że pisałaś, bo Twoja sytuacja jest jedną z tych bardzo nietypowych, których nikt nie brał pod uwagę tworząc wzór wniosku.
   Myślę, że w Twojej sytuacji najbezpieczniejszym i najlepszym wyjściem jest złożenie wniosku bezpośrednio w urzędzie/mopsie. Tam napiszesz do tego wniosku oświadczenie, że Twój aktualny mąż nie jest ojcem biologicznym dziecka ani jego opiekunem faktycznym czy prawnym oraz, że nie mieszkacie razem. Widzę to w sumie jako jedyną opcję, bo czegokolwiek byś nie zaznaczyła we wniosku składanym on-line, będzie to wychwycone jako błąd i i tak będziesz musiała wybrać się do urzędu :/

   Odpowiedz
 • 10 kwietnia 2016 o 8:20 am
  Permalink

  Witam.
  Jestem matką samotnie wychowującą córkę. W 2014r. zarabiałam najniższą krajową + alimenty 450zł. Od tego roku mam zmniejszony etat na 3\4. Czy w związku z tym jest szansa na 500+?

  Odpowiedz
  • 10 kwietnia 2016 o 3:43 pm
   Permalink

   Witam. Czy zmiana warunków zatrudnienia (zmiana wymiaru etatu) została potwierdzona aneksem do poprzedniej umowy, czy dostałaś nową umowę?

   Odpowiedz
   • 11 kwietnia 2016 o 3:44 pm
    Permalink

    Zmiana warunków zatrudnienia została potwierdzona aneksem do poprzedniej umowy.

    Odpowiedz
    • 11 kwietnia 2016 o 5:04 pm
     Permalink

     Przy ustalaniu uprawnienia do 500+ brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w tym wypadku za 2014 rok) oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny – czyli utrata i uzyskanie dochodu.
     U Ciebie sytuacja wygląda tak, że mimo braku utraty dochodu, dochód uległ zmniejszeniu, bo wymiar etatu nie wynosi już 1, tylko 3/4.
     W orzecznictwie i praktyce zdania są podzielone czy powinno się taką kwestię uwzględniać orzekając o prawie do 500+. Ale… przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt. II SA/Bd 278/2008, stwierdzono, iż „zdaniem Sądu z przepisów o świadczeniach rodzinnych nie wynika bynajmniej, że utratą dochodu może być wyłącznie utracenie całego dochodu rodziny ubiegającej się o sporne świadczenia. Uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w żadnej mierze nie dają podstawy do formułowania twierdzeń, że pomniejszenie dochodu takiej rodziny o dochód utracony jest możliwe tylko w przypadku, gdy straci ona wszelkie źródła utrzymania. Utrata bowiem może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”
     Ustawa i rozporządzenie o 500+ odsyłają do ustawy o świadczeniach rodzinnych, a więc można przez analogię odnosić do tego świadczenia także orzecznictwo.
     Ja na Twoim miejscu złożyłabym normalnie wniosek o ustalenie prawa do 500+, a w przypadku wydania przez organ decyzji odmownej odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i ewentualnie następnie złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
     Może bowiem zdarzyć się tak, że organ odmówi Ci prawa do świadczenia 500+ na skutek innej, niekorzystnej dla Ciebie interpretacji, a organ odwoławczy uzna, że to Ty masz rację.
     Brakuje jeszcze orzecznictwa do ustawy o 500+. Będzie więc na razie dużo wątpliwości i niejasności.

     Odpowiedz
     • 11 kwietnia 2016 o 6:41 pm
      Permalink

      Bardzo dziękuję…tak właśnie zrobię 🙂
      Pozdrawiam

 • 10 kwietnia 2016 o 4:52 pm
  Permalink

  witam! mama takie pytanie czy zapłata podatku od czynności cywilno- prawnych tzw wzbogacenie (zakup samochodu) jest wliczana do dochodu?

  Odpowiedz
  • 10 kwietnia 2016 o 7:28 pm
   Permalink

   Witam, ustawa wylicza konkretnie co jest dochodem, wskazując, że są to:
   – wynagrodzenie za pracę, pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne i podatek,
   – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjnej,
   – wynagrodzenie ze stosunku służbowego,
   – wynagrodzenie z umowy o pracę nakładczą,
   – wynagrodzenie otrzymywane w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych,
   – dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
   – zasiłek dla bezrobotnych,
   – stypendium dla bezrobotnych,
   – zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
   – nauczycielskie świadczenie kompensacyjnego,
   – emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
   – zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyńskie, przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
   – świadczenie rodzicielskie (inaczej zwane „kosiniakowym” lub „nowym becikowym”),
   – zasiłek macierzyński rolników,
   – dochody z gospodarstwa rolnego,
   – stypendium doktoranckie,
   – alimenty.
   Nie widzę tam żadnej wzmianki o dochodzie z tytułu zawarcia umowy sprzedaży.

   Odpowiedz
 • 10 kwietnia 2016 o 11:12 pm
  Permalink

  Przepisowa mamo a ja mam takie pytanie, w komentarzach nie znalazłam podobnej sytuacji i odpowiedzi. Mam dwóch synów i dochody kwalifikujące się do zasiłku na pierwsze dziecko. Dzieci mają moje nazwisko ale w akcie urodzenia podanego ojca. Ojciec mieszka pod tym samym adresem ale od dobrych kilku lat nie jesteśmy już narzeczeństwem. Daje mi pieniądze od czasu do czasu w sposób nieuregulowany nie mam alimentów. Dziećmi się czasem zajmie jak gdzieś wychodzę lub go poproszę. Co w takiej specyficznej sytuacji? Monika

  Odpowiedz
  • 11 kwietnia 2016 o 12:35 pm
   Permalink

   Nie byliście i nie jesteście małżeństwem. Z tego, co piszesz, nie wychowujecie też dzieci wspólnie mimo, że ich ojciec uznał swoje ojcostwo.
   Ja na Twoim miejscu złożyłabym do wniosku o 500+ oświadczenie, że wychowujesz synów sama bez pomocy i uczestnictwa ich ojca bez zasądzonej stałej kwoty alimentów. Większość mopsów honoruje takie oświadczenia. Jedyne co, będzie to wymagało od Ciebie złożenia wniosku w wersji papierowej, a nie elektronicznej.

   Odpowiedz
 • 11 kwietnia 2016 o 11:51 am
  Permalink

  Witam od lipca 2014 roku pracowałam jako niania na umowie uaktywniajacej od stycznia 2015 byłam na l4 do kwietnia.. A następnie przeszłam na macierzyńskie. Moja umowa wygasła w trakcie macierzyńskiego.. noe otrzymałam świadectwa pracy które musze przedstawić teraz i dołączyć do wniosku o 500+. Szefową twierdzi iż nie ma ona gospodarstwa ani firmy i świadectwa pracy nie moze mi dac.. zas Pani w mopsie powiedziała iż musze je mieć. Co mam zrobić w tej sytuacji.
  Mam jeszcze drugie pytanie maz w 2014 płacił alimenty na dwójkę dzieci ale był bezrobotny. Jeśli wpisze alimenty płacone to i tak od dochodu „0” ich nie odejmie.. Co w tym przypadku należy zrobić ?(wtedy nie byliśmy małżeństwem)

  Odpowiedz
  • 11 kwietnia 2016 o 4:51 pm
   Permalink

   O umowie uaktywniającej już powyżej + u Ciebie na mailu 🙂
   Wpisz alimenty płacone przez męża. Nawet jeżeli nie zostaną odjęte teraz, to jak rozumiem płacone są nadal?

   Odpowiedz
 • 11 kwietnia 2016 o 11:54 am
  Permalink

  Dodam jeszcze że od paru dni nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego ponieważ roku juz minął.. A w 2014 otrzymywałam rentę rodzinną po zmarłym ojcu czy ja też dolicza się do dochodu ?

  Odpowiedz
  • 11 kwietnia 2016 o 5:00 pm
   Permalink

   Renta rodzinna jest dochodem. Jeżeli już jej nie otrzymujesz, musisz to udokumentować zaświadczeniem z ZUS i PIT-em wystawionym przez ZUS.
   Podobnie, musisz udokumentować utratę zasiłku macierzyńskiego, otrzymywanego po utracie zatrudnienia- też zaświadczeniem z ZUS i PIT z ZUS.

   Odpowiedz
 • 11 kwietnia 2016 o 12:47 pm
  Permalink

  Witam ! Od lipca 2014 roku pracowałam jako.niania na umowie uaktywniajacej, od stycznia 2015do kwietnia byłam na l4 po czym w kwietniu tamtego roku przeszłam na macierzyńskie. W czasie trwania macierzyńskiego wygasła moja umowa ponieważ dziecko pracodawcy poszło do przedszkola. Nie otrzymałam.swiadectwa pracy które teraz muszę mieć do świadczenia 500+ o które sie staramy z mężem. Pracodawca stwierdziła że nie posiada żadnej firmy ani gospodarstwa i nie moze mi wystawić świadectwa zas s mopsie Pani koniecznie kazała je mieć co mogę zrobić w takiej sytuacji?

  Odpowiedz
  • 11 kwietnia 2016 o 1:49 pm
   Permalink

   Witam, a czy masz jeszcze tą umowę? Jeżeli tak, zrób kopię, zamaż dane osobiste typu imiona, nazwiska, adresy i prześlij mi scan tej umowy. Zobaczę na jakiej zasadzie byłaś zatrudniona i co możesz zrobić dalej.

   Odpowiedz
  • 11 kwietnia 2016 o 4:02 pm
   Permalink

   Już spojrzałam. Faktycznie, ponieważ Twoim pracodawcą była osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej + umowa ma cechy umowy zlecenie, a nie umowy o pracę, Twój były pracodawca nie ma możliwości wystawienia Ci świadectwa pracy. Ale…Twój były pracodawca miał obowiązek zgłoszenia Cię do ubezpieczenia oraz przekazywania dokumentów do ZUS. Dlatego możesz zwrócić się do ZUS-u o wystawienie zaświadczenia, które będzie potwierdzało okres odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a następnie takie zaświadczenie przedstawić w mopsie/urzędzie starając się o 500+. Musisz także dołączyć samą umowę uaktywniającą. Być może organ wypłacający 500+ będzie chciał także, byś złożyła dodatkowo oświadczenie o okresie zatrudnienia na umowie aktywizującej.
   Nie ma natomiast przepisu, który nakazywałby w Twojej sytuacji wystawienie świadectwa pracy i urzędnicy powinni to wiedzieć 🙁

   Odpowiedz
 • 12 kwietnia 2016 o 10:21 am
  Permalink

  Witam,
  Jestem samotną matką jednego dziecka i od 01.03.2015r mam status osoby bezrobotnej, a od lutego tego roku osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku. Co w takiej sytuacji muszę dołączyć do wniosku. Dodam, że odchodząc z pracy w lutym 2015r dostałam dość dużą odprawę, także średni dochód za 2015r wychodzi mi dość wysoki.

  Odpowiedz
  • 12 kwietnia 2016 o 2:09 pm
   Permalink

   Witam,
   Od 2014 roku nastąpiły u Ciebie zarówno uzyskanie dochodu (odprawa + zasiłek dla bezrobotnych), jak i utrata dochodu (utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych). Musisz do wniosku dołączyć:
   – świadectwo pracy i PIT 11 za 2015 rok od pracodawcy,
   – decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
   – decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
   Dochód w 2015 wyszedł wysoki, ale nastąpiła jego utrata, bo raz, że odprawa była jednorazowa, a dwa, że nie masz już ani wynagrodzenia za pracę, ani zasiłku dla bezrobotnych. I musi to zostać uwzględnione przy obliczaniu Twojego dochodu przez urzędnika.

   Odpowiedz
   • 12 kwietnia 2016 o 4:45 pm
    Permalink

    Bardzo dziękuję za pomocną odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie pytanie. Niestety nie dołączyłam wszystkich wymaganych dokumentów PIT-u 11 i świadectwa pracy (trochę w błąd mnie wprowadziła Pani przyjmująca ode mnie wniosek) to w jaki sposób mogę to uzupełnić ? Gdzie się udać ?

    Odpowiedz
    • 12 kwietnia 2016 o 5:52 pm
     Permalink

     Proszę bardzo. Jeżeli będzie brakowało dokumentów, to dostaniesz wezwanie do dostarczenia ich w ciągu 14 dni. Możesz też podejść do tego samego urzędu, w którym już byłaś i składałaś wniosek i uzupełnić dokumentację przed otrzymaniem wezwania 🙂

     Odpowiedz
     • 12 kwietnia 2016 o 6:45 pm
      Permalink

      Tak chyba zrobię, udam się tam jutro. Dziękuję 🙂

 • 12 kwietnia 2016 o 4:13 pm
  Permalink

  my z mężem mamy dochody wyłącznie z gospodarstwa rolnego, w 2014 urodziło się nasze drugie dziecko i dostaliśmy jednorazowy zasiłek macierzyński z krus oraz „becikowe”, to będzie dochód uzyskany (jednorazowo), który trzeba wskazać na str 6 dobrze rozumiem? jak taki nazwijmy to „epizod” ma się do realnej teraźniejszej sytuacji finansowej i uzyskania bądź też nie świadczenia na pierwsze dziecko? pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
  • 12 kwietnia 2016 o 6:01 pm
   Permalink

   Witam, becikowe nie wlicza się do dochodu wskazywanego przy staraniu o 500+, więc nigdzie go nie wskazujesz. Zasiłek macierzyński rolników jest wliczany do dochodu, ale skoro u Ciebie było to świadczenie jednorazowe, to przypuszczam, że organ wypłacający 500+ porówna Wasze dochody za 2014 z aktualnymi i potraktuje to jako dochód uzyskany, ale równocześnie utracony (bo obecnie go nie pobieracie). Skonsultowałabym to bezpośrednio z urzędnikiem przyjmującym wniosek, bo to taka sytuacja, którą każdy urząd może potraktować inaczej :/
   Najważniejsza jest Wasza obecna sytuacja, bo mimo, że organ wypłacający 500+ bierze pod uwagę rok 2014 do obliczenia dochodu, uwzględnia wszystkie sytuacje, które spowodowały zmiany w Waszej sytuacji finansowej (czyli zarówno utratę, jak i uzyskanie dochodu). A więc jeżeli teraz Wasz dochód na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, będzie Wam przysługiwać 500 zł na pierwsze dziecko.
   Mam nadzieję, że choć trochę pomogłam 🙂 Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
 • 12 kwietnia 2016 o 6:45 pm
  Permalink

  jasne, że tak 🙂 będziemy przedstawiać też inne zaświadczenia bo zwiększyła się od tego czasu powierzchnia gospodarstwa, jutro wybieram się składać wniosek, zobaczymy co Panie powiedzą i wyliczą 🙂

  Odpowiedz
   • 14 kwietnia 2016 o 1:42 pm
    Permalink

    Panie nie interesowały się zwiększeniem dochodów, obchodził ich tylko rok 2014, zdziwiłam się że potrzeba załączyć ksero aktów urodzenia – tak kazała jedna z kobiet, tłumacząc się tym, że one mogłyby to sobie ściągnąć z systemu ale on się czasem zawiesza i cośtam cośtam… a później druga stwierdziła, że skoro składaliśmy papiery na becikowe to ona sobie to weźmie z tamtych teczek – także do Pani pode mną – warto zapytać, może akurat się uda 🙂

    Odpowiedz
    • 14 kwietnia 2016 o 3:09 pm
     Permalink

     Tak powinno być, że jak już mają jakieś dokumenty dotyczące konkretnej rodziny, to powinni je udostępniać do kolejnych spraw 🙂
     Aktów urodzenia mieli nie chcieć w ogóle (!),a na wieszający się system słów mi brak :/. Ale najważniejsze, że się udało 🙂

     Odpowiedz
 • 14 kwietnia 2016 o 11:17 am
  Permalink

  Witam mam pytanie jeszcze odnośnie dokumentów. Jako że w mopsie nie cały rok temu tez musiałam do becikowego składać pit11 mój i męża i też za 2014 rok. Czy mogę zalatwiajac 500+ poprosić ich zeby pobrali sobie te dokumenty z wtedy przecież maja je w swojej dokumentacji ..

  Odpowiedz
  • 14 kwietnia 2016 o 3:06 pm
   Permalink

   Witam, możesz ich o to poprosić 🙂 Powinni się zgodzić, a jak nie, to dadzą Ci karteczkę z wypisanymi dokumentami, jakich jeszcze potrzebują i terminem 14 dni na doniesienie ich do urzędu.

   Odpowiedz
 • 15 kwietnia 2016 o 8:17 am
  Permalink

  witam mam pytanie mam dwie córki jedna kończy 5lat natomiast druga 20,jestem po rozwodzie .jak byłam w urzędzie to mój dochód plus alimenty no to mieściłam się aby otrzymać 500+ ale zapomniałam powiedzieć że starsza córka pracuje na umowę zlecenie ,nie wiem jak jest liczona umowa zlecenie ucznia która trwa od stycznia do kwietnia2016 czy w takiej sytuacji jej umowa przekroczy mój dochód

  Odpowiedz
  • 15 kwietnia 2016 o 8:34 pm
   Permalink

   Witam, podstawą dla ustalenia prawa do 500+ są dochody za rok 2014 i z tego, co wiem niektóre urzędy w ogóle nie wnikają w sytuację aktualną rodziny. Żeby nikt Ci nie zarzucił, że ukryłaś jakiś dochód i pobrałaś świadczenie nienależnie, przedstaw umowę zlecenie starszej córki. Jeżeli umowa była zawarta na okres od stycznia do kwietnia, to po jej upływie dochód, który został z niej osiągnięty stanie się dochodem utraconym, czyli dalej będziesz mieścić się w kryterium dochodowym do otrzymania 500 zł na swoją 5-letnią córkę 🙂
   Czy złożyłaś już wniosek? Czy na razie byłaś tylko dowiedzieć się co i jak?

   Odpowiedz
 • 15 kwietnia 2016 o 11:31 am
  Permalink

  Przepisowa mamo mam pytanie jak obliczyć dochód kiedy w 2014 pobieralam rentę po zmarłym ojcu do tego pracowałam. Potem urodziłam dziecko . Ale od kwietnia tego roku ani nie otrzymuje juz macierzyńskiego ani nie pracuje jedynie otrzymuje dalej rentę maz w 2014 nie pracował teraz pracuje . Jak obliczyć dochód kompletnie sie na tym nie znam. Liczy się dochód brutto czy netto? Czy oblicza sie to z jakiegoś pitu ?

  Odpowiedz
  • 15 kwietnia 2016 o 9:05 pm
   Permalink

   Witam, liczy się dochód netto. Musisz obliczyć jaki dochód netto na osobę miesięcznie przysługiwał Wam w 2014 roku. Z tego, co piszesz, musisz dodać do siebie: rentę rodzinną po ojcu + Twoje wynagrodzenie netto i podzielić to na 3. Wyjdzie Ci wtedy dochód miesięczny na 1 osobę.

   Po 2014 roku były u Ciebie zmiany – nastąpiło uzyskanie dochodu (Twój mąż podjął pracę) oraz utrata dochodu (Ty nie pracujesz). Musisz zaznaczyć kwadraciki na stronie 6 wniosku: „nastąpiła utrata dochodu” i „nastąpiło uzyskanie dochodu”.

   Dodatkowo do wniosku dołączasz (jeżeli złapiecie się w kryterium dochodowe):
   – umowę o pracę męża,
   – Twoje świadectwo pracy,
   – Twój ostatni PIT od pracodawcy (PIT-11).

   Dochód z wynagrodzenia za pracę możesz wyliczyć oczywiście też z PIT – 37 (tego, który składasz do urzędu skarbowego). Wzór do wyliczeń znajdziesz tutaj:http://przepisowamama.pl/najwazniejsze-pytania-o-500

   Odpowiedz
 • 15 kwietnia 2016 o 11:53 am
  Permalink

  Witam, mam kilka pytań które zastanawiają mnie i znajomych czy urzędnicy mają wgląd do pitów które składają pracodawcy do urzędu skarbowego i w jaki sposób są w stanie zweryfikować czy zmieniłam ostatnio zakład pracy. W tej chwili jestem na urlopie macierzyńskim niedługo zaczynam rodzicielski czy powinnam to zgłosić bo będę pobierać tylko 60% wynagrodzenia więc wtedy mój dochód na członka rodziny będzie mniejszy. Czy w międzyczasie można złożyć informacje o zmianie sytuacji materialnej i czy wtedy dostanę 500 na pierwsze dziecko od momentu złożenia czy dopiero po złożeniu kolejnego wniosku za rok. Dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz
  • 15 kwietnia 2016 o 9:18 pm
   Permalink

   Witam, założenia programu 500+ były takie, że urzędy skarbowe i ZUS-y miały przesyłać do organu wypłacającego 500 zł na dziecko informacje o dochodach, podatkach i składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za rok 2014, a te wynikają ze złożonych przez podatników i płatników (czyli z reguły pracodawców) deklaracji (nie tylko PIT).

   Mimo, że ZUS rejestruje zmiany miejsca pracy określonych osób (bo każdorazowo zatrudnienie wymaga zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia), nie sądzę, by organ wypłacający 500+ miał dostęp do tych danych. Tym bardziej, że wymagane jest wskazywanie wszystkich zmian, jakie nastąpiły od 2014 roku poprzez dostarczanie odpowiednich dokumentów takich, jak np. nowa umowa o pracę.

   Co do Twojego kolejnego pytania – Przy ustalaniu uprawnienia do 500+ brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w tym wypadku za 2014 rok) oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny – czyli utrata i uzyskanie dochodu.
   U Ciebie sytuacja wygląda tak, że mimo braku utraty dochodu, dochód ulegnie zmniejszeniu, bo zamiast wynagrodzenia za pracę, a następnie pobieranego w wysokości 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego, będziesz pobierać ten zasiłek w wysokości 60% podczas 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.
   W orzecznictwie i praktyce zdania są podzielone czy powinno się taką kwestię uwzględniać orzekając o prawie do 500+. Ale… przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt. II SA/Bd 278/2008, stwierdzono, iż „zdaniem Sądu z przepisów o świadczeniach rodzinnych nie wynika bynajmniej, że utratą dochodu może być wyłącznie utracenie całego dochodu rodziny ubiegającej się o sporne świadczenia. Uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w żadnej mierze nie dają podstawy do formułowania twierdzeń, że pomniejszenie dochodu takiej rodziny o dochód utracony jest możliwe tylko w przypadku, gdy straci ona wszelkie źródła utrzymania. Utrata bowiem może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”
   Ustawa i rozporządzenie o 500+ odsyłają do ustawy o świadczeniach rodzinnych, a więc można przez analogię odnosić do tego świadczenia także orzecznictwo.

   Co do zmian sytuacji materialnej – każdorazowo przy zmianach należy poinformować organ wypłacający 500+. Jeżeli np. zdarzyłoby się tak, że dochody Twojej rodziny ulegną zmniejszeniu i będziecie spełniać kryterium dochodowe już w lipcu, złóż wniosek w lipcu. Nabędziesz prawo do świadczenia. Z tym, że bez wyrównania za poprzednie miesiące (od kwietnia do czerwca włącznie), które będzie przysługiwało osobom, które wnioski złożą do 30.06.

   Odpowiedz
 • 16 kwietnia 2016 o 12:17 pm
  Permalink

  Czyli komuś dochód z 2014 i nawet z 2015 roku nie przekracza 800 złotych a od początku 2016 roku zmienił pracodawcę w oświadczeniu poda że nic się nie zmieniło od 2014 i nikt nie jest w stanie tego zweryfikować?

  Odpowiedz
  • 16 kwietnia 2016 o 2:20 pm
   Permalink

   Myślę, że wyrywkowo jest to prędzej czy później weryfikowane. Toczą się przecież postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
   Dodatkowo – we wniosku znajduje się oświadczenie, że informacje, które podajesz, są zgodne z prawdą. To oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   Odpowiedz
 • 18 kwietnia 2016 o 10:29 am
  Permalink

  Witam. Mam jedno dziecko. Jestem mężatką , ale mąż wyprowadził się 9 lat temu i nie prowadzi od tej pory ze mną gospodarstwa domowego. Otrzymuje od niego jedynie alimenty zasądzone wyrokiem w wysokości 600 zł. Nie mam innych udokumentowanych dochodów poza alimentami od męża. Czy mam w tej sytuacji szansę na 500 zł ? Nie mamy rozwodu, ani orzeczonej separacji.

  Odpowiedz
  • 18 kwietnia 2016 o 4:48 pm
   Permalink

   Witam. Będziesz musiała napisać oświadczenie, że wychowujesz dziecko sama i że jedynym dochodem, jaki posiadacie, są właśnie alimenty od męża. Nie wpisuj męża do składu rodziny. Dołącz do wniosku kserokopię wyroku zasądzającego alimenty (oryginał miej ze sobą do wglądu) i zaświadczenie o stanie egzekucji alimentów od komornika lub historię przelewów alimentów na Twoje konto, jeżeli mąż płaci sam 🙂
   Myślę, że powinno się udać 🙂

   Odpowiedz
   • 19 kwietnia 2016 o 1:43 pm
    Permalink

    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tak właśnie zrobiłam jednak MOPS , w którym złożyłam wniosek twierdzi, że jako mężatka mam wpisać męża i jego dochody. Proszę o podpowiedź, na jaką treść w ustawie mam się powołać. Najlepiej byłoby znać konkretny fragment ustawy. Może mogłaby Pani podać mi ten fragment, lub link do strony gdzie w ustawie jest zapis, że w moim przypadku to świadczenie mi się należy. Pozdrawiam

    Odpowiedz
    • 19 kwietnia 2016 o 10:17 pm
     Permalink

     To jest właśnie trochę problematyczne, bo nasz ustawodawca nie przewidział, że ludzie mogą być małżeństwem i nie żyć ze sobą :/ Art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego brzmi natomiast tak: „§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.” – moim zdaniem wyraźnie wskazuje to na możliwość zaistnienia sytuacji takiej, jak u Ciebie.
     Jeżeli MOPS nie honoruje oświadczenia, że sama wychowujesz dziecko (choć to dziwne, bo większość MOPS-ów jest temu przychylna), może pomyśl o wystąpieniu do sądu o orzeczenie separacji lub rozwodu? To by ucięło wszelkie dyskusje.

     Odpowiedz
 • 19 kwietnia 2016 o 6:47 am
  Permalink

  Witam.Czy moge ubiegac sie o 500 + na pierwsze dziecko jezeli do 2012 r bylismy razem wspolnie wychowywalismy dziecko.Potem partner nas zostawil a ja rozliczalam sie w urzedzie skarbowym jako samotna matka za 2013,2014 i za 2015 r.A od polowy stycznia tego roku pogodzilismy sie i partner znowu zamieszkal z nami. W 2014 r nie mial zadnych dochodow.Od 2015 mial do 31. Marca 2016.A od kwietnia 2016 jest zarejestrowany bez prawa do zasilku w pup.Ja pracuje caly czas i z obliczen moj dochod na 3 osoby nam nie przekroczy bo partnera liczyl by sie jako utracony? Czy nie przeszkadzalo by to ze rozliczalam sie jako samotna a od 2016 r juz jestesmy razem.

  Odpowiedz
  • 19 kwietnia 2016 o 9:14 pm
   Permalink

   Witam, myślę, że takie sytuacje się zdarzają, że ludzie rozstają się, a później do siebie wracają i dla organu wypłacającego 500+ nie powinno stanowić to problemu. Być może będziesz musiała tylko napisać oświadczenie, że w latach 2013 – 2015 wychowywałaś dziecko samodzielnie bez drugiego rodzica, a od tego roku wychowujecie dziecko wspólnie.

   Odpowiedz
 • 19 kwietnia 2016 o 11:17 am
  Permalink

  Przepisowa mamo a w przypadku kiedy dziecko urodziło się dopiero w 2015 roku to dochód z 2014 tez dzielić na 3 osoby? Drugie pytanie .. jeśli pracowałam na umowie uaktywniajacej i pitu od pracodawcy nie otrzymałam tylko wpisywalam to w rubrykę inne dochody plus dochody z renty z pitu 11 który otrzymałam z zus.. jak mam w nosie przedstawić pit 11 skoro go nie małam … jestem kompletnie zielona z tego

  Odpowiedz
  • 19 kwietnia 2016 o 9:59 pm
   Permalink

   Tak, dochód podzielić na 3 (choć wiem, że to nielogiczne).
   Dochód z umowy uaktywniającej dokumentujesz samą umową + swoim PIT-em 36, bo Twój pracodawca nie miał obowiązku wystawić Ci PIT 11.

   Odpowiedz
 • 22 kwietnia 2016 o 3:54 pm
  Permalink

  Witam. A co w przypadku gdy dochody od 2013 do chwili obecnej są uzyskiwane z gospodarstwa rolnego i są bez zmian, z tym że w 2015 mąż otrzymał odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym? Odszkodowanie było jednorazowe i dość wysokie. Jest to traktowane jako dochód, trzeba to w ogóle wpisywać we wniosku o 500 plus? Z góry dzięki za odpowiedź

  Odpowiedz
 • 22 kwietnia 2016 o 4:23 pm
  Permalink

  Dzięki za odpowiedź. Miłego weekendu życzymy 🙂

  Odpowiedz
 • 23 kwietnia 2016 o 9:14 pm
  Permalink

  Witam. Opiszę moją sytuację i proszę o ewentualną pomoc. Ubiegam się o świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko. Jestem matką samotnie wychowującą dziecko, zarabiającą najniższą krajową i mającą prawomocnie zasądzone alimenty. W 2014 roku ojciec dziecka częściowo wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego i mój dochód nieznacznie przekroczył kryterium 800 zł na członka rodziny. Jednak z końcem roku 2014 oraz przez prawie cały rok 2015 alimentów już nie otrzymywałam. Sprawa została zgłoszona do komornika, niestety komornik nie był w stanie wyegzekwować należnej kwoty, nie przysługują mi także alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. W związku z tym mam pytanie: czy i jak mogę starać się aby do obliczenia mojego dochodu przy ustalaniu świadczenia 500 plus wziąć pod uwagę rok 2015, gdzie mój dochód uległ obniżeniu w stosunku do roku 2014 i w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 800 zł?

  Odpowiedz
  • 23 kwietnia 2016 o 10:28 pm
   Permalink

   Witam, w mojej ocenie jak najbardziej nastąpiła u Ciebie utrata dochodu, dlatego oczywiście – staraj się o 500+. Domyślam się, że posiadasz zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów (wskazujące nieskuteczność egzekucji w 2015 roku)?

   Odpowiedz
   • 23 kwietnia 2016 o 11:57 pm
    Permalink

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Wniosek złożyłam i czekam na pisemną decyzje, jednakże pani w urzędzie przeglądając wniosek powiedziała, że świadczenie 500 plus mi nie przysługuje. Zaświadczenie od komornika posiadam, ponieważ starałam się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, ale w tym wypadku przekroczyłam graniczna kwotę 725 zł na osobę.

    Odpowiedz
 • 24 kwietnia 2016 o 11:43 pm
  Permalink

  Witam, co w przypadku gdy byłam zatrudnionana na umowę zlecenie do dnia 31.05.15r., urodziłam pierwsze dziecko 12.05.15, macierzyński kończy mi się 09.05.16. Czy przysługuje mi świadczenie 500+? Wniosek chciałabym złożyć oczywiscie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego gdzie w tym momencie dochód nie będzie przekraczał juz 800zl na osobę. Jeśli tak to jakie dokumenty powinna złożyć oprócz samego wniosku? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 25 kwietnia 2016 o 5:34 pm
   Permalink

   Jeżeli w momencie składania wniosku dochód na osobę w Twojej rodzinie nie będzie przekraczał 800 zł, jak najbardziej możesz się starać o 500+ na dziecko 🙂
   Na 100% będziesz musiała dołączyć do wniosku zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie i PIT 11 za 2015 rok, bo nastąpiła utrata dochodu z umowy zlecenia.
   Nie wiem jakie dochody i z jakich źródeł otrzymywałaś Ty lub ojciec Twojego dziecka w 2014 roku, od tego też zależy, co jeszcze będziesz musiała złożyć 🙂

   Odpowiedz
   • 25 kwietnia 2016 o 6:48 pm
    Permalink

    Mój mąż ma umowę o pracę od marca 2015 (najniższa krajowa), ja natomiast otrzymuję zasiłek macierzyński, który wypłaca mi ZUS od 01.06.2015, ponieważ od 12.05.2015 do 31.05.2015 (do końca umowy) zasiłek wypłacił mi pracodawca.

    Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2016 o 6:51 pm
  Permalink

  Nie doczytałam. W 2014 roku mialam umowę zlecenie (najniższa krajowa), a mąż w ogóle nie miał żadnej umowy.

  Odpowiedz
  • 25 kwietnia 2016 o 6:57 pm
   Permalink

   Czyli tak, jak napisałam wcześniej musisz dołączyć swoją umowę zlecenie i PIT 11 za 2015 rok. Czy mąż był zarejestrowany jako bezrobotny? I czy aktualnie pracuje?

   Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2016 o 10:01 pm
  Permalink

  Witam, w 2014 r pobieralam od maja zasiłek dla bezrobotnych mąż był zarejestrowany jako osoba bezrobotna, we wrześniu 2015 roku wyjechał do Niemiec do pracy jest na umowie gewerba, jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku 500 plus na pierwsze dziecko??

  Odpowiedz
  • 26 kwietnia 2016 o 8:27 am
   Permalink

   Witam, na pewno musisz dołączyć do wniosku decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych i PIT 11 z urzędu pracy. Rozumiem, że mąż w 2014 roku nie pobierał zasiłku? Czy w chwili obecnej pracujesz?
   Co do gewerbe, jest to rodzaj działalności gospodarczej, więc proponowałabym złożenie oświadczenia o dochodzie uzyskanym przez Twojego męża z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność gospodarczą (czyli o dochodzie za miesiąc październik 2015).
   Może zdarzyć się, że organ wypłacający 500+ w ogóle nie będzie potrzebował tego oświadczenia, bo działalność została rozpoczęta w 2015, a nie w 2014 (spotkałam się już z takim przypadkiem), ale zgodnie z ustawą powinnaś takie oświadczenie mieć ze sobą 🙂
   Czy mąż pobiera zasiłek rodzinny w Niemczech na dziecko/dzieci?

   Odpowiedz
 • 26 kwietnia 2016 o 8:28 pm
  Permalink

  Witam mam pytanie mój mąż zarabia najniższa krajowa ja taj samo alr jestem teraz na urlopie macierzynskim czy będzie się nam należało 500 plus
  ?

  Odpowiedz
  • 26 kwietnia 2016 o 10:03 pm
   Permalink

   Witam, rozumiem, że jest Was troje (Ty, mąż i dziecko)?
   W jakiej wysokości pobierasz zasiłek macierzyński – 100%, 80% czy 60%?
   Urlop macierzyński nie jest traktowany dosłownie jako utrata dochodu, ale otrzymywanie zasiłku w kwocie niższej niż 100% powoduje zmniejszenie dochodu, więc może zdarzyć się, że zostanie to potraktowane na + dla Was (niestety, orzecznictwo jest niejednolite).
   Zawsze warto spróbować i złożyć wniosek o 500+ 🙂

   Odpowiedz
   • 26 kwietnia 2016 o 10:17 pm
    Permalink

    Tak jest nas troje. Pobieram zasiłek 80 procent. Syn urodził się w styczniu tego roku a w 2014 roku obydwoje byliśmy bezrobotni.

    Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 8:19 am
  Permalink

  TO jak jest liczony macierzynski? Bo jak poszłam zapytać to mi powiedzieli ze mi się nie należy bo mi przekracza dochód. Brali dochód z umowy o prace

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 10:23 am
  Permalink

  Wzięłam ten wniosek spróbuję uzupełnić i zlizyc może akurat. A niech mi pani powie czy mam wpisywać moje dochody z umowy o pracę czy jakieś zaświadczenie ze jestem na urlopie macierzynskim. ?

  Odpowiedz
  • 27 kwietnia 2016 o 1:01 pm
   Permalink

   Nie wpisujesz żadnych dochodów w samym wniosku. Możesz dołączyć zaświadczenie z ZUS o wypłaconym zasiłku macierzyńskim 🙂

   Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 2:04 pm
  Permalink

  Ale musze wpisać ze sytuacja się zmieniła i od 2015 roku jestem na umowie o pracę.

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 2:07 pm
  Permalink

  I pisze ze należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie netto z msc następującego po msc w którym dochód został osiągnięty. Czyli zaświadczenie za drugi przepracowany msc

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 2:24 pm
  Permalink

  Czyli swoich dochodów nie wpisywać gdzie jestem zatrudniona itd tylko wpisać se jestem na urlopie macierzynskim..

  Odpowiedz
  • 27 kwietnia 2016 o 3:13 pm
   Permalink

   Nie ma we wniosku takiej rubryczki, żeby wpisać dochód, miejsce zatrudnienia albo że jest się na urlopie macierzyńskim. Po prostu wypisz wniosek według wskazówek, dołącz do niego zaświadczenie z ZUS. Jeżeli urzędnik będzie chciał jeszcze jakieś dokumenty, dostaniesz termin 2 tygodni na doniesienie ich.

   Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 3:37 pm
  Permalink

  Oświadczam ze po dniu 31 12 2014 roku zmieniła się moja sytuacja zawodowa ..: uzyskałem nowe źródło dochodu w postaci i trzeba wpisać i od kiedy do to co tam wpusac

  Odpowiedz
  • 27 kwietnia 2016 o 3:43 pm
   Permalink

   Czy możesz zrobić zdjęcie strony, na której to się znajduje i mi przesłać na adres: przepisowamama@gmail.com? We wzorze wniosku zamieszczonym w rozporządzeniu nie widzę nic takiego, więc nie mogę się do tego odnieść.

   Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 3:41 pm
  Permalink

  Ja to tak rozumiem ze tam mam właśnie wpusac od kiedy jesteśmy zatrudnieni i gdzie i jak wpisze moja wypłatę która jest na umowę ti wtedy mi przekroczy bo teraz otrzymuje tylko 80 procent z tego co jest na umowie

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 3:43 pm
  Permalink

  To trzeba dołączyć dochód za drugi przepracowany msc i wtedy też mi przekroczy jak dolacze

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 7:00 pm
  Permalink

  Witam,w 2014 otrzymywałam alimenty w wysokości 400 zł miesięcznie zgodnie z wyrokiem sądu.W lipcu i sierpniu dziecko było z ojcem i alimentów nie otrzymałam .Czy w oświadczeniu o dochodach mam wpisać 4000 zł za 2014 rok?

  Odpowiedz
  • 27 kwietnia 2016 o 8:17 pm
   Permalink

   Tak, te 4000 zł to Twój (a właściwie dziecka) dochód nieopodatkowany, musisz go więc uwzględnić w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych.

   Odpowiedz
   • 28 kwietnia 2016 o 3:56 pm
    Permalink

    Dziękuję ale chodziło mi o to czy będą liczyć 400 zł x 12 miesięcy zgodnie z wyrokiem sądu czy stan faktyczny jaki podam czyli 400 zł x10 miesięcy.

    Odpowiedz
    • 28 kwietnia 2016 o 6:17 pm
     Permalink

     Pytanie brzmi czy te 800 zł robi Ci różnicę w miesięcznym dochodzie na osobę? Jeżeli nie – możesz wpisać pełną kwotę wynikającą z wyroku i nikt nie będzie wnikał czy dostałaś te pieniądze, czy nie. Natomiast jeżeli te 800 zł powodowałoby, że Twój próg dochodowy byłby za wysoki do uzyskania 500+, wpisz 4000 zł, ale weź od ojca dziecka oświadczenie, że w ciągu tych 2 miesięcy w związku z przebywaniem dziecka pod jego wyłączną opieką nie płacił na nie alimentów.

     Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2016 o 7:34 pm
  Permalink

  Teraz powinno dojść. I w takiej sytuacji musze napisać ze jestem zatrudniona i wykazać swoje dochody chyba że oprócz tego dołączyła bym wniosek z zusu o tym ze jestem na urlopie macierzynskim i pobieram 80 procent od tej kwoty która jest na umowie?

  Odpowiedz
  • 27 kwietnia 2016 o 9:09 pm
   Permalink

   Doszło. Generalnie rzecz biorąc Twoja sytuacja wygląda tak, że zasiłek macierzyński, który otrzymujesz wynika z faktu, że jesteś zatrudniona na umowę o pracę. Czyli to nie jest nowe źródło dochodu. Zostawiłabym te pola na razie puste i zapytała urzędnika, u którego będziesz składać wniosek czy masz tam wpisać informację o zasiłku macierzyńskim. Każdy urzędnik może inaczej to zinterpretować po prostu :/

   Odpowiedz
   • 28 kwietnia 2016 o 9:55 am
    Permalink

    Jeszcze myślę żeby popaść pracodawcę o takie zaświadczenie żeby mi wypisala ze jestem na umowę i mam tą najniższa krajowa ale ze w tym momencie jestem na urlopie macierzynskim I dostaje 80 procent od tej kwoty. Nie wiem czy mi to przejdzie ale sprobuje

    Odpowiedz
    • 28 kwietnia 2016 o 10:42 am
     Permalink

     Oczywiście, spróbuj 😉 Wszystko może się przydać, a sądzę, że pracodawca nie powinien robić problemu z wystawieniem takiego zaświadczenia 🙂

     Odpowiedz
 • 28 kwietnia 2016 o 12:28 pm
  Permalink

  A nie miala pani takiego przypadku jak ja? Bo ciekawa jestem czy wogole mam jakąś szanse

  Odpowiedz
  • 28 kwietnia 2016 o 12:32 pm
   Permalink

   Właśnie miałam. I przed chwilą dostałam wiadomość, że się udało – przyznano dziewczynie to 500 zł 🙂

   Odpowiedz
 • 28 kwietnia 2016 o 9:49 pm
  Permalink

  Witam. Pracowałam cały 2014 rok, osiągnęłam coś 30tys dochodu. W czerwcu 2014 wzięłam ślub. Dochody męża za 2014 to jakieś 43tys. We wrześniu 2015 urodziłam dziecko. Umowa skończyła mi się w styczniu 2016 , teraz otrzymuje zasiłek macierzyński 1600zł. Podejrzewam że nie przysługuje nam 500plus ale proszę o potwierdzenie.

  Odpowiedz
  • 28 kwietnia 2016 o 10:45 pm
   Permalink

   Witam, a jakie w tej chwili są dochody Twojego męża? Czy nadal pracuje i otrzymuje wynagrodzenie podobne do tego z 2014 roku?
   U Ciebie nastąpiła utrata dochodu, to jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+, ale wszystko zależy od tego, jakie są dochody Twojego męża 🙂

   Odpowiedz
   • 30 kwietnia 2016 o 5:19 pm
    Permalink

    Mój mąż za 2015 rok miał 50 tys dochodu, nadal pracuje.

    Odpowiedz
    • 30 kwietnia 2016 o 5:23 pm
     Permalink

     Mąż nadal pracuje, dostał teraz podwyżkę , ma miesięcznie 2850 netto, ale dostaje też 13 pensje, ekwiwalent roczny 2tys, jakies dodatki, więc jego dochód wyjdzie tez jakies 50 tys za ten rok 2016 r.

     Odpowiedz
     • 30 kwietnia 2016 o 5:24 pm
      Permalink

      tak troje

     • 30 kwietnia 2016 o 5:25 pm
      Permalink

      czyli nawet jesli skonczy mi sie zasilek macierzynski, czyli utrace dochód, to nadal jest brane pod uwage to kryterium 800zł na osobę ?

     • 30 kwietnia 2016 o 6:04 pm
      Permalink

      Tak. Ono nie jest zależne tylko od Twoich dochodów, ale od dochodów wszystkich członków rodziny, czyli w Twoim przypadku – Twoich i Twojego męża.

     • 30 kwietnia 2016 o 6:07 pm
      Permalink

      A czy dochodu nie można pomniejszyć o koszta wynajmu mieszkania (1500zł miesięcznie)?

     • 30 kwietnia 2016 o 6:10 pm
      Permalink

      Niestety nie 🙁 Jedyne, co zmniejsza dochód to alimenty płacone np. na dzieci z poprzednich związków.

   • 30 kwietnia 2016 o 6:13 pm
    Permalink

    dziekujemy za pomoc 🙂 pozdrawiamy i buziaki dla córci:)

    Odpowiedz
    • 30 kwietnia 2016 o 6:17 pm
     Permalink

     Bardzo proszę, żałuję, że nie ma sposobu, by i Wam można było przyznać 500+. Pozdrawiam równie serdecznie, buziaki dla Twojego maluszka, moja córeczka już ucałowana 🙂

     Odpowiedz
     • 30 kwietnia 2016 o 6:35 pm
      Permalink

      Przepisowa Mamo, jeszcze raz jeśli możemy zawrócimy główkę, chyba, że to nie temat na ten dział, więc przepraszamy. Czy ja jeśli straciłam pracę w styczniu 2016 , a do września 2016 otrzymuję zasiłek macierzynski, to czy od wrzesnia mogę starac sie o zasilek dla bezrobotnych, i jesli tak to w jakiej wysokości? Mój staż to szkoła średnia, studia licencjackie dziennie, studia magisterskie zaoczne i praca od lutego 2013 r.

     • 30 kwietnia 2016 o 8:40 pm
      Permalink

      Na blogu jeszcze brak działu dotyczącego zasiłku dla bezrobotnych, ale już spieszę z odpowiedzią:
      Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy przepracowała 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku zaliczany jest również m.in. okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia (czyli tak, jak u Ciebie). Ważne jest, aby był on naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia i ten warunek spełniasz 🙂
      Co do kwoty, jaką otrzymasz, to będzie to 80% podstawy zasiłku dla bezrobotnych, bo Twój okres zatrudnienia + urlopu macierzyńskiego nie przekracza 5 lat. Szkoła i studia podnoszą Ci wysokość stażu pracy, ale tylko w zakresie liczenia uprawnienia do urlopu wypoczynkowego.
      Na chwilę obecną otrzymałabyś 664,90 zł przez pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku i 522,10 zł przez kolejne miesiące, ale stawka zasiłku będzie waloryzowana 1.06.2016 i na pewno troszkę się zmieni.

     • 30 kwietnia 2016 o 9:08 pm
      Permalink

      Bardzo bardzo dziękuję za pomoc 🙂 pozdrawiam raz jeszcze i życzę udanej majówki :*

     • 30 kwietnia 2016 o 9:44 pm
      Permalink

      Proszę bardzo 🙂 Dziękuję i również życzę miłej majówki 🙂

 • 29 kwietnia 2016 o 10:14 am
  Permalink

  witam moja sytuacja wygląda następująco, ja-od 10 lat pracuje w jednej firmie, natomiast mąż w grudniu 2014 podjął pracę na cały etat(umowa na czas określony od 1 grudnia 2014 do 31 maja 2015 wydane zostało świadectwo pracy)Od 1 czerwca umowa u tego samego pracodawcy lecz na 1/4 etatu na czas nieokreślony. czy można tutaj mówić o utracie dochodu? czy mops będzie liczył tylko 1 miesiąc męża?

  Odpowiedz
  • 29 kwietnia 2016 o 2:01 pm
   Permalink

   Witam, u Twojego męża nastąpiła zarówno utrata dochodu (bo nie pracuje już na umowie, którą miał od 1.12.2014 do 31.05.2015) oraz uzyskanie dochodu (nowa umowa).
   Jeżeli zaznaczysz we wniosku oba kwadraciki + załączysz świadectwo pracy męża i PIT 11 od pracodawcy za rok 2014 oraz nową umowę męża, mops policzy dochód uwzględniając zmiany 🙂

   Odpowiedz
   • 6 maja 2016 o 9:52 am
    Permalink

    witam byłam w mopsie i niestety urzedniczka uparcie twierdzi że pod uwagę będzie brany tylko dochód z grudnia 2014, gdyż mimo ze z pierwszej umowy jest świadectwo pracy to nie ma utraty dochodu bo jest zatrudnienie u tego samego pracodawcy i jest ciągłośc zatrudnienia. Ja już nic nie rozumiem bo prawda jest taka że na dzień dzisiejszy my tego dochodu z 2014 nie mamy. Nie wiem co robic. Czy urzędniczka ma rację?

    Odpowiedz
    • 6 maja 2016 o 11:10 am
     Permalink

     Urzędniczka potraktowała zmianę u Ciebie (a właściwie u Twojego męża) jako obniżenie dochodu,a nie jego utratę. A co do obniżenia dochodu i kwalifikacji do ustalenia prawa do 500+ tu są 2 stanowiska w doktrynie i orzecznictwie. Ja na Twoim miejscu spróbowałabym złożyć wniosek – choćby on-line lub pocztą i zobaczymy – może być tak, że organ ustalający prawo do 500+ przyjmie tą interpretację, która jest dla Ciebie korzystna.
     Spotkałam się już z przypadkiem uznania przez organ, że obniżenie dochodu pozwala na przyznanie 500+ i wydanie decyzji pozytywnej u jednej z Czytelniczek, więc próbuj. Najwyżej będzie decyzja odmowna (ale nic nie tracisz + zawsze możesz się od niej odwołać).

     Odpowiedz
 • 29 kwietnia 2016 o 10:59 pm
  Permalink

  Witam.
  Sytuacja mojej rodziny jest nieco skomplikowana, wiec najpierw ja nakreślę.
  Jestesmy małżeństwem z trojka dzieci w wieku 6 lat oraz roku (bliźnięta). Mąż z pierwszego małżeństwa ma 12letnia córkę, w 2007 zostaly zasadzone alimenty 500zl, obecnie płacimy dobrowolnie 800zl (w latach 2010-2015 – 700zl). Dziecko bywa u nas często, z reguły na weekendy od pt do pn, miesiąc w wakacje, ferie, czasami w innych terminach etc. Wyrok sadu nie wskazuje na opiekę naprzemienna, mowa jest o równych prawach rodzicielskich, nieograniczonych kontaktach, ale dziecko de facto adres zameldowania ma przy matce.
  Tu pierwsze pytanie: Wlicza się do składu naszej rodziny czy nie? Zaznaczam, ze matka nie sklada wniosku 500+, bo nie spełnia kryterium dochodowego.
  Drugie pytanie: W połowie lipca konczy mi sie urlop rodzicielski, zastanawiam sie nad przejście na urlop wychowawczy z równoczesną praca na pól etatu lub mniej u obecnego pracodawcy. Nie wiem, jak będzie traktowany taki casus. Ustawa mówi o utracie dochodu spowodowanym przejściem na urlop wychowawczy – warunek spełniam. Podjęcie pracy w połowie wymiaru czasu spowoduje zas obniżenie dochodu, ale o tym juz w ustawie nie ma nic.
  Dodam, ze obecnie pobieranie 60% świadczenia z ZUS nie zmniejsza wspólnego dochodu na tyle, by wynosił mniej niz 800zl\osobę.

  Odpowiedz
 • 29 kwietnia 2016 o 11:05 pm
  Permalink

  Nie dodałam, ze oboje pracujemy, za 2014 mamy dochód ponad 800zl, dopiero urlop wychowawczy (nawet z polowa etatu) spowoduje zmianę ww. Dochodu – wtedy liczony na 5osob (my i wspólne dzieci) wyniesie mniej niz 800zl.
  No i najważniejsze: Wniosek na jaka ilość dzieci powinniśmy złożyć? Przy 6 osobach dochód obniży się jeszcze bardziej

  Odpowiedz
  • 30 kwietnia 2016 o 4:57 pm
   Permalink

   Witam, sytuacja faktycznie troszkę skomplikowana, ale da się ją „ogarnąć” 🙂
   Skład Twojej rodziny do wniosku o 500+ będzie pięcioosobowy (Ty, mąż i 3 dzieci). Córka Twojego męża ma miejsce zamieszkania ustalone przy matce, a w wyroku nie ma mowy o opiece naprzemiennej, więc nie możesz jej wliczać :/ Chyba, że ustalilibyście opiekę naprzemienną nad dzieckiem przed sądem.
   Na chwilę obecną, jeżeli Wasz dochód nie będzie przekraczał 800 zł na osobę będziecie mogli starać się o 500+ na Waszą wspólną trójkę dzieci.
   Jeżeli chodzi o obniżenie dochodu przy przejściu na urlop wychowawczy z zachowaniem 1/2 etatu (lub mniej) u Twojego obecnego pracodawcy, to de facto nie jest to utrata dochodu, a ustawa nic nie mówi o sytuacjach związanych z obniżeniem wynagrodzenia.
   Orzecznictwo jest tutaj niejednolite, ale spotkałam się już z taką sytuacją jak u Ciebie i 500+ na pierwsze dziecko zostało przyznane. Dlatego próbuj 🙂

   Odpowiedz
 • 30 kwietnia 2016 o 9:48 pm
  Permalink

  Witam, chcę złożyć wniosek 500+ na 17-letniego syna.Nasz starszy syn jest studentem teologii i w 2014 roku otrzymywał stypendium rektora (za wyniki w nauce). Czy to stypendium powiększa dochód rodziny ? Jeśli nie doliczam tego stypendium to mieszczę się w limicie dochodów 800 netto ?

  Odpowiedz
  • 30 kwietnia 2016 o 10:39 pm
   Permalink

   Witam, stypendium rektora wlicza się do dochodu rodziny przy staraniu o 500+. Czy próbowałaś obliczyć Wasze dochody, gdybyś nie wliczała starszego syna do składu rodziny? Może w ten sposób udałoby się uzyskać mniej niż 800 zł miesięcznie/ osobę?

   Odpowiedz
   • 1 maja 2016 o 11:31 pm
    Permalink

    Na infolinii powiedziano mi że stypendium za wyniki w nauce nie jest stypendium socjalnym i nie wlicza się do dochodu rodziny.Z kolei pani w biurze podczas składania wniosku nie umiała mi powiedzieć pod który z punktów w pouczeniu podlega to stypendium. Więc szczerze mówiąc dalej mam wątpliwości.Nie wliczając starszego syna do składu rodziny dochód na osobę przekracza nieznacznie limit 800 zł. Czy możesz mi podać do jakiej kategorii stypendiów zalicza się w/w ? Będę wdzięczna za odpowiedź.

    Odpowiedz
    • 2 maja 2016 o 12:27 pm
     Permalink

     Na infolinii mają rację. Bardzo Cię przepraszam za mój błąd – faktycznie w ustawie nie ma mowy o zaliczeniu do dochodu stypendium naukowego. Jeżeli urzędniczka miałaby nadal wątpliwości, to ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w art. 2 pkt 1 odsyła do ustawy o świadczeniach rodzinnych w celu ustalenia czym jest dochód, a w ustawie o świadczeniach rodzinnych jest wskazane, że dochodem są: stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane stypendia doktoranckie i habilitacyjne, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom (art. 3 pkt 1 c ustawy). Nie ma tu wymienionego stypendium naukowego.
     Przepraszam raz jeszcze, mam nadzieję, że to, co napisałam Ci pomoże 😉

     Odpowiedz
     • 2 maja 2016 o 9:38 pm
      Permalink

      Bardzo dziękuję za szczegółową odpowiedź. Teraz będzie mi łatwiej „stawić czoła” pani w urzędzie 🙂 Pozdrawiam.

     • 2 maja 2016 o 9:51 pm
      Permalink

      Proszę bardzo 🙂 Trzymam kciuki, żeby się udało! W razie czego zawsze zostaje opcja wysłania wniosku pocztą lub złożenia go przez Internet 🙂
      Pozdrawiam.

 • 30 kwietnia 2016 o 10:16 pm
  Permalink

  Jak zatem należy rozumieć zapis w rzeczonym wniosku, tj. Utracie dochodu spowodowanej przejściem na urlop wychowawczy? Czy tyczy sie to wyłącznie sytuacji, gdy matka jest na „gołym” urlopie? Bez dodatkowej pracy?

  Odpowiedz
  • 30 kwietnia 2016 o 10:36 pm
   Permalink

   Tak, utrata dochodu następuje, gdy nie wykonujesz pracy podczas urlopu wychowawczego. Ale wniosek złóż, w Twojej sytuacji nastąpi obniżenie dochodu i będziesz spełniać kryterium dochodowe.

   Odpowiedz
 • 3 maja 2016 o 7:49 pm
  Permalink

  Witam
  Bardzo proszę o pomoc. Mam 4 osobową rodzinę w tym niepełnosprawnego syna. Dochód za 2014 nie przekracza 1200 na osobę. Ja byłam zarejestrowana jako osoba bezrobotna mąż prowadził działalność gospodarczą. W grudniu 2014r ja również założyłam działalnośc. W 2015 r moja firma przyniosła niewielki dochód a firma męża miała straty. We wrześniu mąż podjął pracę na etat jednak nie zlikwidował firmy. Dochód za 2015 na osobę to ok 300zł. Czy w tym wypadku mogę składać wniosek na pierwsze dziecko? Jak traktować zmianę w dochodach firmy? I jeszcze jedno pytanie zakładając firmę uzyskałam dofinansowanie z Unii 40000 otwarcie działalności. Czy dofinansowanie będzie wliczało mi się w dochód? Przyznam się że mam wątpliwości, gdyż parę lat temu dofinansowanie męża zostało przez MOPS potraktowane jako dochód i nie przyznano nam pomocy, mimo iż firma na początku nie przynosiła dochodów.

  Odpowiedz
  • 3 maja 2016 o 8:33 pm
   Permalink

   Witam.
   Poszczególne gminy bardzo różnie podchodzą do założenia działalności w 2015 roku przy ustalaniu prawa do 500+ na pierwsze dziecko. Niektóre w ogóle nie biorą go pod uwagę.
   Co do dofinansowania z Unii, to ustawa o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła ustawodawca przy określaniu co jest wliczane do dochodu, wskazuje, że dochodem są „środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub
   instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc”, dlatego dofinansowanie będzie wliczane do dochodu, ale za rok 2015.
   Myślę, że powinniście przedstawić z mężem oświadczenia o dochodach uzyskanych z działalności za następny miesiąc po założeniu Waszych działalności (oczywiście – każde z Was osobne oświadczenie). Być może w Twoim przypadku, ponieważ jest to dochód za styczeń 2015 roku, organ w ogóle nie będzie brał go pod uwagę.
   Na pewno weźmie pod uwagę dochody za 2014 rok czyli także dofinansowanie, jakie otrzymałaś.
   Jednak jeżeli udokumentujesz, że po 2014 roku nastąpiła utrata dochodu (a tak było, bo dofinansowanie było jednorazowe + nie miałaś już dochodu z zasiłku dla bezrobotnych), to organ powinien przyznać Ci 500+ także na pierwsze dziecko. Nic nie tracisz próbując, a w mojej ocenie masz dużą szansę, że się uda 😉
   Strata w działalności męża nie jest w świetle ustawy utratą dochodu, ale możesz złożyć oświadczenie, że dochód z tej działalności uległ obniżeniu, co spowodowało obniżenie dochodu na 1 osobę/ miesiąc. Tu też jest szansa, że mimo wątpliwości w orzecznictwie, organ zinterpretuje ten fakt na Twoją korzyść.
   Strata w działalności męża widoczna będzie na PIT 36 i ten dokument też bym dołączyła na Twoim miejscu do wniosku.

   Odpowiedz
   • 3 maja 2016 o 9:16 pm
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź. Dużo mi to wyjaśnia. Czy dotację powinnam wliczyć do 2014 czy do 2015 – działalność założyłam w grudniu 2015 jednak pieniądze z dotacji otrzymałam w lutym 2015 i wtedy je wydatkowałam. Co do dotacji to jest to bardzo dziwna sytuacja – pieniądze, które nie są uwzględniane w działalności, nie są wykazywane w skarbówce itp. za to wliczają sie do dochodu do świadczeń społecznych, mimo że można je wydatkować tylko na zakup sprzętu do firmy (nie przynoszą dochodu firmie). Będę próbować, jednak znając mój urząd mam małe szanse właśnie przez dotację.

    Odpowiedz
    • 3 maja 2016 o 9:35 pm
     Permalink

     Proszę bardzo 🙂
     Kiedy dostałaś decyzję o przyznaniu dotacji? Już w 2015 roku czy jeszcze w 2014?
     Zgadzam się, to nie są pieniądze, które możesz wydatkować na własne potrzeby, nie rozliczasz ich w deklaracji PIT (bo jest to dochód nieopodatkowany),a jednak przy ustalaniu prawa do świadczeń socjalnych mają znaczenie :/

     Odpowiedz
 • 3 maja 2016 o 9:57 pm
  Permalink

  Umowę podpisałam w 2014. Rozumiem, że muszę to wpisać jako dochód nieopodatkowany. Tylko jak wpisać, że został utracony jeśli jest to jednorazowa bezzwrotna dotacja? Otrzymałam jeszcze tzw wsparcie pomostowe. Czy to też powinno być włączone jako dochód?

  Odpowiedz
  • 4 maja 2016 o 11:22 am
   Permalink

   Wsparcie pomostowe nie jest wskazane w ustawie jako dochód. Sprawdziłam też powoływane przez ustawę o świadczeniach rodzinnych przepisy z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – o wsparciu pomostowym ani śladu 🙂
   Wydaje mi się, że skoro decyzję otrzymałaś w 2014 roku, to za ten rok musisz uwzględnić dochód z dotacji. Na Twoim miejscu po wskazaniu tego dochodu na oświadczeniu o dochodzie niepodlegającym dochodu dopisałabym „Było to jednorazowe świadczenie bezzwrotne”.

   Odpowiedz
 • 4 maja 2016 o 12:15 pm
  Permalink

  Bardzo dziękuję. Napiszę jak mi radzisz i zobaczymy. Może się uda – a jest to istotne bo kasa miała iść na rehabilitację i terapię dziecka. Bez tego będzie ciężko.
  Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

  Odpowiedz
 • 4 maja 2016 o 2:10 pm
  Permalink

  witam ja mam takie pytanie .mój mąż robił w Polsce 2 lata czyli 2014 do końca 2015 roku. od tego roku 2016 wyjechał za granice i czy mi się należy 500+ na pierwsze dziecko , bylismy w urzędzie składać papiery na500+ i urzędniczka powiedziała że muszę jej przynieść aktualne zarobki za 2016 rok. automatycznie zamkła mi rodzinne gdyż jej powiedziałam żę mąż robi od tego roku za granicą .gdzie rodzinne jest rok do tyłu a 500+ od 2014 roku proszę o odpowiedz

  Odpowiedz
  • 4 maja 2016 o 3:33 pm
   Permalink

   Witam, przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i do 500+ brane są pod uwagę konkretnie wskazane okresy, a także zmiany, jakie zaszły później. Dlatego urzędniczka kazała przynieść Ci zaświadczenie o zarobkach męża. Jeżeli Wasz aktualny dochód przekracza kryteria wskazane dla zasiłku rodzinnego i dla 500+ na pierwsze dziecko, nie będzie Wam ono przysługiwać.
   Czy rozważaliście z mężem staranie się o dodatek rodzinny za granicą zamiast o 500+ i rodzinny w Polsce? Często są to dużo wyższe kwoty.

   Odpowiedz
  • 4 maja 2016 o 3:48 pm
   Permalink

   nie a czy pani się oriętuje jakie papiery trzeba złożyć i gdzie

   Odpowiedz
  • 4 maja 2016 o 6:04 pm
   Permalink

   dziękuje bardzo za informacje i cierpliwość i życzę miłego wieczoru

   Odpowiedz
   • 4 maja 2016 o 6:41 pm
    Permalink

    Proszę bardzo 🙂 Mam nadzieję, że te informacje Ci pomogą 🙂 Również życzę miłego wieczoru 🙂

    Odpowiedz
  • 4 maja 2016 o 4:44 pm
   Permalink

   W Holandii można starać się o tzw. Kinderbijslag – odpowiednik naszego zasiłku rodzinnego. Jest on przyznawany przez holenderski urząd SVB, więc tam proponowałabym się zgłosić.
   Przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Holandii, ale także na te mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 17 roku życia, jeśli uczęszczają do szkoły.
   Wnioskodawcą może być osoba, która jest zatrudniona w Holandii (minimalny okres pracy to 3 miesiące, ale u Was ten warunek jest już spełniony) i tam opłaca składki.
   Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. Na dziecko do 5 lat przysługuje 191,65 euro, od 6 do 11 lat – 232,71 euro,od 12 do 17 lat – 273,78 euro. Jest on wypłacany kwartalnie.
   Poza Kinderbijslag można starać się też o Kindgebonden budget – to rządowa pomoc dla rodziców dzieci w wieku do 18 lat – taki ich odpowiednik polskiego 500+.

   Odpowiedz
 • 4 maja 2016 o 6:17 pm
  Permalink

  Dziękuję bardzo za informację i za cierpliwość i życzę miłego wieczoru

  Odpowiedz
 • 4 maja 2016 o 7:24 pm
  Permalink

  Witam, mam takie pytanie ja pracuje na stałe i dochód mam stały. Mąż w 2014 utracił prace w marcu , pobierał zasiłek przez 6 miesięcy. Nową prace podjął w marcu 2015 (umowa zlecenie) jego pensje są różne . Jeżeli podam dochód z pitu 37 jest pani obliczyć dochód na osobę. pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 4 maja 2016 o 7:39 pm
   Permalink

   Witam, odpowiedź brzmi tak: jeżeli podasz dochód z PIT 37, będę w stanie wyliczyć dochód 🙂
   Natomiast musisz pamiętać, że u Twojego męża nastąpiła utrata dochodu (utrata pracy w III 2014), później uzyskanie dochodu (zasiłek dla bezrobotnych), następnie znów utrata dochodu (utrata prawa do zasiłku), a następnie uzyskanie nowego dochodu (nowa praca). Jeżeli wynagrodzenie jest zmienne, trzeba dokonać uśrednienia.
   Jeżeli chcesz, żebym pomogła Wam w obliczeniu dochodu, proszę o PIT 37 i o informację jakie są Twoje dochody + ile macie dzieci na maila: przepisowamama@gmail.com
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 11 maja 2016 o 10:18 pm
  Permalink

  Witam co prawda ja już złożyłam wniosek na 500 plus ale wciąż mnie to zastanawia. Otóż w 2014 r pracowałam i dostawałam dość wysokie wynagrodzenie. Od stycznia 2015 byłam na l4 z powodu zagrożonej ctiąży. Od sierpnia 2015 jestem na urlopie macierzyńskim rocznym zatem dostaje 80% wynagrodzenia. Mam 2 dzieci które wychowuje sama. Teraz ten dochód nie przekracza mi 600 zł na osobę. Czy jest szansa że rzeczywiście zbadają moją aktualną sytuacje a nie to co było 2014 r bo staram się na dwoje dzieci dostać te 500zł? We wniosku złożyłam oświadczenie jaka jest teraz sytauacja. Dodam że nie dostaje ani alimentów ani FA bo teoretycznie liczony jest dochód z 2014 t a on przekracza kwote 725 zł na osobę.

  Odpowiedz
  • 11 maja 2016 o 10:27 pm
   Permalink

   Witam, urlop macierzyński powoduje, że zamiast wynagrodzenia za pracę otrzymujesz zasiłek macierzyński w niższej kwocie (80%). To nie jest utrata dochodu, ale jego obniżenie. Jest to różnie traktowane w orzecznictwie sądów i w wydawaniu decyzji przez urzędników, ale spotkałam się już z taką sytuacją i zostało to uznane na korzyść mamy, która złożyła wniosek o 500 + 🙂
   Jeżeli przedstawiłaś zmiany, jakie zaszły w wysokości dochodu w Twojej rodzinie od 2014 roku do teraz, organ weźmie je pod uwagę i jest szansa, że także w Twoim przypadku zinterpretuje obniżenie dochodu jako podstawę do wypłaty 500 + na pierwsze dziecko.
   Trzymam kciuki i czekam na wiadomość jak już będzie decyzja 🙂

   Odpowiedz
   • 11 maja 2016 o 10:29 pm
    Permalink

    Dziękuję ślicznie za odpowiedz więc jest nadzieja 🙂

    Odpowiedz
 • 12 maja 2016 o 12:30 am
  Permalink

  Witam , mam prośbę o pomoc w wyjaśnieniu 4 spraw. Starałam się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko i niestety przysłali odmowę przekroczyliśmy o 38 zł.Jak każdy próbuję ustalić czy czegoś nie pominęłam czy mogłabym się odwołać mam jeszcze tydzień.
  1. czy przychód z akcji pracowniczych , które nabyłam w spadku po mamie i sprzedałam w 2014 roku rozumiem , że jest moim dochodem i czy faktycznie nie mogę go teraz traktować jako dochodu utraconego?
  2. w 2014 roku pobierałam dodatek do urlopu wychowawczego 400 zł. rozumiem , że nie generuje on dochodu i tym samym nie mogę go odliczać teraz od dochodu?
  3. mąż zmienił pracę policzyli utratę dochodu za 2014 rok i wzięli pod uwagę wypłatę za ten pierwszy pełny przepracowany miesiąc w nowej firmie z 2015 roku i sęk w tym , że mąż nadal pracuje w tej pracy ale znieśli mu soboty i zarabia w tym roku 2016 dużo mniej czy tego w ogóle nie biorą pod uwagę czy nie mogłabym przedstawić im zarobków z tego roku i na tej podstawie o obecnej sytuacji finansowej się odwołać?
  4. może można podać jak była umowa pierwsza próbna na 3 miesiące a następna na rok to ten pierwszy cały przepracowany miesiąc z tej drugiej umowy?
  Z góry dziękuję za odp. Czekam bo nie wiem czy w ogóle jest sens składania odwołania. Pewnie szukam dziury w całym ale jak każdy faktycznie na te moje dzieci potrzebuje każdej złotówki też ze względu na chorobę starszego i dlatego liczę na Pani pomoc.

  Odpowiedz
  • 12 maja 2016 o 8:41 pm
   Permalink

   Witam, odpowiadając kolejno na Twoje pytania:
   1. Przychód z akcji pracowniczych, które sprzedałaś jest dochodem wliczanym do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (a więc także do 500+) – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z 35.06.2008 roku (IV SA/Wr 148/08), stwierdzając, że „Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (akcji) podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i jest wliczany do dochodu rodziny, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych.” To dochód jednorazowy, ale dochód.
   2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego dochodem nie jest. Nie wliczasz go ani nie odliczasz.
   3. Jeżeli mąż zarabia teraz mniej, ale nadal pracuje w tej samej firmie, możecie spróbować w odwołaniu wykazać, że nastąpiło u niego obniżenie dochodu. Część orzecznictwa wyraża opinię, że powinno być to uwzględnione przy ustalaniu prawa do świadczeń, więc faktycznie jest szansa, że na tej podstawie uda Wam się jednak uzyskać 500+ na pierwsze dziecko.
   4. Można wskazać obie umowy, ale dodatkowo proponuję wziąć zaświadczenie od pracodawcy o aktualnych zarobkach męża.
   Zawsze warto spróbować się odwołać 🙂 Jeżeli chcesz, prześlij mi na maila: przepisowamama@gmail.com decyzję, jaką otrzymałaś (nie potrzebuję Waszych danych, więc możesz je wykreślić/zamazać), a napiszę na tej podstawie artykuł z wzorem odwołania od decyzji.

   Odpowiedz
   • 8 czerwca 2016 o 12:31 pm
    Permalink

    Chciałam wszystkim czytającym ten blog , szukającym odpowiedzi na nurtujące nas pytania z dziedziny prawa powiedzieć , że znalazłam tu wsparcie w dobrych słowach jak i pomoc przy odwołaniu się od decyzji. Pani Karolina napisała odwołanie i pewnie tylko dzięki niej je złożyłam i teraz będę miała poczucie , że zrobiłam wszystko żeby dla dzieci było coś więcej. Czekam obecnie na odpowiedź ale niezależnie jak ona będzie cieszę się , że jest taki blog , że jest taka osoba jak Pani Karolina , która poświęca swój czas i wiedzę na pomoc innym .
    Dziękuję 🙂

    Odpowiedz
    • 8 czerwca 2016 o 10:20 pm
     Permalink

     Bardzo proszę 🙂 Trzymam kciuki, żeby się udało 🙂 I zawsze zapraszam – na lekturę, po pomoc, nawet po zwykłe ludzkie słowa pocieszenia 🙂

     Odpowiedz
 • 13 maja 2016 o 5:53 pm
  Permalink

  witam,
  mam taką oto sytuację: mąż pracuje na umowę o pracę, ja natomiast nie pracuję, ale jestem ubezpieczona w KRUS. W maju 2014 roku urodził się nasz syn i w związku z tym otrzymałam zasiłek macierzyński z KRUS – trochę ponad 3000 zł JEDNORAZOWO. Ponadto otrzymaliśmy z ośrodka pomocy społecznej becikowe i przez 4 miesiące zasiłek rodzinny chyba po 77 zł. Dodatkowo od stycznia 2014 do maja 2014 otrzymywałam zasiłek chorobowy. Mąż otrzymuje zwrot z US w związku z odliczaną ulgą na dziecko. Jeśli biorę pod uwagę tylko sam dochód męża to wtedy dochód w przeliczeniu na 1 członka rodziny wychodzi ok. 720 zł. Natomiast doliczając te dodatkowe kwoty, które dostaliśmy niestety wychodzi już ponad 800 zł. Czy w moim przypadku mogę starać się o 500 zł na dziecko? Czy może mieć tu zastosowanie pojęcie dochodu utraconego i uzyskanego ?

  Odpowiedz
  • 13 maja 2016 o 10:01 pm
   Permalink

   Witam,
   Do dochodu Twojej rodziny będą wliczać się: wynagrodzenie męża, ulga na dziecko, zasiłek macierzyński z KRUS i Twój zasiłek chorobowy. Zasiłek rodzinny i becikowe nie wchodzą do dochodu.
   Zasiłek chorobowy otrzymywałaś przez kilka miesięcy, jest on więc dochodem utraconym. Zasiłek macierzyński także.
   W oświadczeniu do wniosku proponowałabym wpisać, że zasiłek macierzyński był świadczeniem jednorazowym, a chorobowy wypłacany tylko w okresie styczeń – maj 2014. I oczywiście, zaznacz we wniosku na stronie 6 kwadracik „nastąpiła utrata dochodu”.
   Myślę, że jest spora szansa, że otrzymasz 500 + 🙂

   Odpowiedz
 • 14 maja 2016 o 9:39 pm
  Permalink

  Dzień dobry.
  W 2014 roku ja i mój mąż otrzymywaliśmy wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej.
  W 2015 dalej zarabialiśmy najniższą krajową.
  Od czerwca 2015 r. do połowy stycznia 2016 roku byłam na zwolnieniu lekarskim płatnym 100% wynagrodzenia.
  Po tym czasie przeszłam na roczny macierzyński (do 15.01.2017) w wysokości 80% najniższej krajowej.
  Mąż dalej zarabia najniższą krajową. Mamy jedno dziecko. Czy możemy starać się o 500+ na pierwsze dziecko? Czy mój macierzyński traktuje jako dochód utracony (otrzymuje wynagrodzenie niższe niż w ubiegłych latach) a jednoczenie jako dochód nabyty (bo straciłam wynagrodzenie pracownicze, ale uzyskałam macierzyński) ? Proszę! o pomoc, nie chciałabym czegoś przegapić… pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 15 maja 2016 o 5:32 pm
   Permalink

   Dzień dobry,
   Urlop macierzyński jest ściśle związany z faktem Twojego zatrudnienia i jako taki nie jest traktowany jako utrata dochodu :/
   Możesz spróbować złożyć wniosek i napisać oświadczenie, że Twój dochód w związku z urlopem macierzyńskim uległ obniżeniu. Wówczas jest szansa, że organ wypłacający 500+ uzna, że nastąpiła zmiana dochodu.
   Za takim uznaniem przemawia orzecznictwo, zwłaszcza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt. II SA/Bd 278/2008: „(…)zdaniem Sądu z przepisów o świadczeniach rodzinnych nie wynika bynajmniej, że utratą dochodu może być wyłącznie utracenie całego dochodu rodziny ubiegającej się o sporne świadczenia. Uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w żadnej mierze nie dają podstawy do formułowania twierdzeń, że pomniejszenie dochodu takiej rodziny o dochód utracony jest możliwe tylko w przypadku, gdy straci ona wszelkie źródła utrzymania. Utrata bowiem może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”
   Ponieważ ustawa wprowadzająca 500+ odsyła wielokrotnie do ustawy o świadczeniach rodzinnych jest szansa, że organ oprze się na takiej linii orzecznictwa, orzekając o Twoim prawie do 500 +.
   Spróbować zawsze warto 🙂

   Odpowiedz
 • 15 maja 2016 o 3:43 pm
  Permalink

  Witam, proszę mi powiedzieć czy jakbym teraz przyjęła staż z urzedu pracy finansowany ze srodkow unijnych czy otrzymam 500zł na dziecko??

  Mąż skladal wniosek.. nie otrzymalismy jeszcze decyzji i nie wiem czy trzeba by było to zgłosic czy nie.

  dziekuje za odpowiedz.

  Odpowiedz
  • 15 maja 2016 o 5:38 pm
   Permalink

   Witam, zgodnie z art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła ustawa o 500+ do dochodu wliczane są „środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych”, tak więc dotacja ze środków Unii byłaby traktowana jako taka pomoc. Nie widzę w ustawie mowy o stażu, ale staż można potraktować jako formę zatrudnienia (niezależnie kto go opłaca), więc będzie to Wasz dochód.
   Jeżeli zdecydujesz się przyjąć ten staż, zgłoś się do urzędu, w którym mąż składał wniosek i poinformuj o podjęciu stażu.

   Odpowiedz
 • 16 maja 2016 o 5:35 pm
  Permalink

  Witam, mam pytanie dotyczące obliczenia dochodu za 2014 rok (staram się o 500 zł na pierwsze dziecko). W 2014 mąż nie pracował, pracowałam tylko ja i to pozostało bez zmian. Od 04.11.15 jesteśmy rodzicami drugiego dziecka (01.11.16 kończy mi się urlop rodzicielski, po ok. 3 miesiącach zaległego, płatnego urlopu wypoczynkowego przechodzę na urlop wychowawczy bezpłatny). Mój dochód dzielony na 4 osoby spełnia kryteria aby ubiegać się o 500 na pierwsze dziecko. Jednak w 2014 roku sprzedaliśmy mieszkanie (przed upływem 5 lat od dnia zakupu) za 37000 zł więcej niż kupiliśmy (po 18500 zł na mnie i mojego męża). Od tej kwoty nie musimy płacić podatku ponieważ wszystkie pieniądze przeznaczyliśmy na zakup działki z rozpoczętą budową oraz budowę domu (w lipcu 2015 podpisaliśmy akt notarialny a do końca 2016 musimy rozliczyć się z US). Mam pytanie czy dochód ze sprzedaży mieszkania spowoduje brak wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko. Jeśli tak to od kiedy możemy starać się o to świadczenie?
  Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • 17 maja 2016 o 1:06 pm
   Permalink

   Witam, zadałaś trudne pytanie, więc poszperałam troszkę w orzecznictwie sądów administracyjnych i okazuje się, że… organy przyznające prawo do świadczeń socjalnych z reguły wliczają dochód ze sprzedaży mieszkania do dochodów rodziny. Ale zgodnie z interpretacją sądów jest to błąd. Podaję Ci fragment wyroku z 5.03.2015 roku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny w Kielcach w sprawie II SA/Ke 107/15:
   ” (…)do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby skarżąca uzyskała dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i nie przeznaczyła go na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dochód taki powinien być wliczony do dochodu rodziny, gdyż w myśl art. 3 ust. 1 lit. a podlega opodatkowaniu. Skoro jednak dochód ten w przedmiotowym przypadku nie podlega opodatkowaniu (bo jest zwolniony), to ten przychód nie powinien być wliczany do dochodu rodziny skarżącej(…)”.
   Złóż wniosek o 500+ na oboje dzieci, jeżeli organ odmówi Ci prawa do świadczenia na pierwsze dziecko, będziesz mogła się odwołać powołując się m.in. na podane powyżej orzeczenie sądu 🙂

   Odpowiedz
   • 17 maja 2016 o 4:37 pm
    Permalink

    Dziękuję bardzo za odpowiedź, bardzo mi Pani pomogła. Serdecznie pozdrawiam.

    Odpowiedz
 • 18 maja 2016 o 12:52 am
  Permalink

  Witam jeżeli od czerwca 2015 jestem na macierzyńskim i na osobę mam ok. 650 a w 2014 dochód był wiekszy to czy mogę zaznaczyć utracenie dochodu?
  zasiłek macierzyński wypłaca mi firma jakie beda potrzebne dokumenty?

  Odpowiedz
  • 18 maja 2016 o 1:20 pm
   Permalink

   Witam, pobieranie zasiłku macierzyńskiego jest związane ze stosunkiem pracy, jaki zawarłaś, dlatego nie jest traktowany jako utrata dochodu. W rzeczywistości jednak następuje obniżenie dochodu, a zgodnie z orzecznictwem może być to zaliczone przy ustalaniu dochodu rodziny (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt. II SA/Bd 278/2008 orzekł, że: „(…)zdaniem Sądu z przepisów o świadczeniach rodzinnych nie wynika bynajmniej, że utratą dochodu może być wyłącznie utracenie całego dochodu rodziny ubiegającej się o sporne świadczenia. Uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w żadnej mierze nie dają podstawy do formułowania twierdzeń, że pomniejszenie dochodu takiej rodziny o dochód utracony jest możliwe tylko w przypadku, gdy straci ona wszelkie źródła utrzymania. Utrata bowiem może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”). Warto więc spróbować, być może organ ustalający prawo do 500+ na pierwsze dziecko przychyli się do takiej interpretacji.
   Jeżeli zasiłek macierzyński wypłaca Ci pracodawca, weź zaświadczenie o wysokości i okresie wypłaconego zasiłku 🙂

   Odpowiedz
 • 18 maja 2016 o 1:37 pm
  Permalink

  Witam, proszę o radę,
  Chciała bym ubiegać się o 500 zł na 1 dziecko. Sytuacja wygląda następująco
  razem z dzieckiem mieszkamy u jego ojca , on nie ingeruje w wychowanie syna
  Ja zarabiam najniższą krajową, czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o 500 plus ?
  proszę o odpowiedz

  Odpowiedz
  • 18 maja 2016 o 6:03 pm
   Permalink

   Witam, jeżeli ojciec dziecka uznał swoje ojcostwo i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, z reguły organ ustalający prawo do świadczeń wymaga także podania jego dochodów do ustalenia czy świadczenie (w tym wypadku 500+) będzie przysługiwać czy nie.
   Wiem jednak, że mopsy często honorują oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka i wówczas biorą pod uwagę tylko dochody matki. Może w taki sposób spróbuj złożyć wniosek – razem z oświadczeniem?

   Odpowiedz
 • 18 maja 2016 o 2:36 pm
  Permalink

  Jesli mąż pracował ostatnie 3 miesiące roku 2014 na cały etat,a od początku 2015 zmieniła mu się umowa – pół etatu (do dziś) zaznaczam wtedy utrate dochodu?

  Odpowiedz
  • 18 maja 2016 o 6:05 pm
   Permalink

   Taka sytuacja nie jest traktowana jako utrata dochodu, bo Twój mąż nadal pracuje w tej samej firmie. Nastąpiło jednak obniżenie dochodu, więc możesz spróbować powołać się na orzecznictwo sądów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt. II SA/Bd 278/2008 orzekł, że: „(…)zdaniem Sądu z przepisów o świadczeniach rodzinnych nie wynika bynajmniej, że utratą dochodu może być wyłącznie utracenie całego dochodu rodziny ubiegającej się o sporne świadczenia. Uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w żadnej mierze nie dają podstawy do formułowania twierdzeń, że pomniejszenie dochodu takiej rodziny o dochód utracony jest możliwe tylko w przypadku, gdy straci ona wszelkie źródła utrzymania. Utrata bowiem może polegać nie tylko na zupełnej stracie czy zaniku, ale także na ubytku. Pod pojęciem utraty dochodu kryje się więc także i odpadnięcie tylko niektórych źródeł tego dochody, o ile zostały one utracone w sposób faktyczny i bezpowrotny.”). Być może organ ustalający prawo do 500+ na pierwsze dziecko przychyli się do takiej interpretacji i przyzna Ci 500+. Załącz do wniosku zaświadczenie od pracodawcy męża o jego dochodach i PIT 11 za 2015 rok, organ sam otrzymuje dane za 2014 rok, więc będzie mógł porównać Waszą sytuację w 2014 i 2015 roku.

   Odpowiedz
 • 19 maja 2016 o 10:58 am
  Permalink

  Witam. Co w przypadku gdy do lutego 2015 roku pracowalam u jednego pracodawcy. Od czerwca 2015 zaczelam prace u innego pracodawcy. Od polowy wrzesnia 2015r. jestem na urlopie macierzynskim. Do lutego 2016 r. otrzymywalam 100 procent wynagrodzwnia a potem 60 procent(czyli okolo 1450zl.) Mam jedno dziecko z ojcem dziecka rozstalam sie w grudniu. Mieszkam u swoich rodzicow z synem i sama go utrzymuje z zasilku, ojciec dziecka sie nie doklada. Jak nalezy liczyc dochod? Czy brac pod uwage obecna sytuacje finansowa czyli 1450zl? Jakie dokumenty musialabym dolaczyc do wniosku?pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 19 maja 2016 o 3:30 pm
   Permalink

   Witam. Musisz dostarczyć świadectwo pracy i PIT-11 za 2015 rok od tego pracodawcy, u którego pracowałaś do lutego 2015 roku oraz umowę o pracę, którą zawarłaś w czerwcu 2015. W ten sposób dochód z pierwszej umowy będzie dochodem utraconym, a z nowej – dochodem uzyskanym. Zasiłek macierzyński nie jest traktowany jako nowy dochód, ale możesz napisać oświadczenie do wniosku, że od września 2015 roku przebywasz na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, w związku z czym Twój dochód uległ obniżeniu i w chwili obecnej wynosi ok. 1450 zł miesięcznie, co dzielone na 2 daje kwotę 725 zł na osobę. Jest szansa, że organ weźmie pod uwagę obniżenie dochodu ustalając prawo do 500+.
   Będziesz też musiała napisać i załączyć do wniosku oświadczenie, że samotnie wychowujesz synka, a ojciec dziecka nie łoży na jego utrzymanie. Czy występowałaś do sądu o alimenty?

   Odpowiedz
 • 19 maja 2016 o 9:34 pm
  Permalink

  Witam. Mam takie pytanie. Jeżeli w 2014 jeden z malzonkow byl zatrudniowy na pelwny etat oraz dodatkowo prowadzil karte podatkowa jak ustusunkowac sie do oswiadczen. Po prostu nie wiem jak uporac sie z tym roliczeniem

  Odpowiedz
  • 20 maja 2016 o 5:40 pm
   Permalink

   Witam. W oświadczeniu o dochodach niepodlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych musisz po prostu podać jaką kwotę małżonek osiągnął w 2014 roku z tytułu działalności gospodarczej, od których podatek został odprowadzony na podstawie rozliczenia kartą podatkową.
   We wzorze oświadczenia wygląda to tak:
   Oświadczam, że w roku kalendarzowym** ……….. uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)
   □ ryczałtu ewidencjonowanego,
   □ karty podatkowej.
   1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2−4 wyniósł ………………………………………….. zł …….. gr.
   2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ……………………………………. zł …….. gr.
   3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły …………………………………… zł …….. gr.
   4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ……………………………………… zł …….. gr.

   Bierzesz tu pod uwagę tylko dochód, który był rozliczony ryczałtem, pomijasz dochody, jakie małżonek otrzymał z tytułu mowy o pracę.

   Odpowiedz
 • 24 maja 2016 o 6:52 pm
  Permalink

  Witam mój partner w 2014r pracował za granicą stracił tą pracę i w Polsce podjął pracę od 1.01.2015 . Miał też za kawalera mieszkanie i w 2014r je sprzedał ,w 2015r kupił nowe mieszkanie na kredyt hipoteczny a syn nam się urodził 5.01.2015 .więc mam takie pytanie czy mogą w naszej sytuacji brać dochód ze sprzedaży tego mieszkania jak mój partner był kawalerem i nie mieliśmy dziecka w tym 2014rok

  Odpowiedz
  • 25 maja 2016 o 8:24 pm
   Permalink

   Witam, dla ustalenia prawa do 500+ nie ma znaczenia czy w 2014 roku mieliście już dziecko, czy jeszcze nie. Organ przeanalizuje Waszą historię dochodową od 2014 roku do teraz.
   Co do Twojego pytania o dochód partnera ze sprzedaży mieszkania – w jaki sposób spożytkował on ten dochód? Czy wydał uzyskaną kwotę na cele mieszkaniowe?

   Odpowiedz
 • 28 maja 2016 o 10:05 pm
  Permalink

  Witam.A co jeśli mam dziecko z byłą dziewczyną i płacę na nie alimenty i kontakty z dzieckiem są regularne ale się rozstaliśmy i założyłem nową rodzinę i z żoną mam kolejne dziecko i wspólnie je wychowujemy.Czy mogę na to drugie starać się o 500 plus?

  Odpowiedz
  • 29 maja 2016 o 2:28 pm
   Permalink

   Witam, możesz starać się o 500+ na Twoje drugie dziecko, bo je wychowujesz, o ile spełniasz kryterium dochodowe (800 zł netto/ osobę miesięcznie lub 1200 zł netto/ osobę miesięcznie, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne). Natomiast we wniosku zaznaczasz to dziecko jako pierwsze.
   Kwotę alimentów, jaką płacisz co miesiąc na dziecko z pierwszego związku odejmujesz od kwoty dochodu. Oczywiście musisz załączyć w tym wypadku do wniosku także wyrok zasądzający alimenty (lub ugodę alimentacyjną) oraz potwierdzenia przelewów.

   Odpowiedz
 • 2 czerwca 2016 o 11:04 am
  Permalink

  – Mam 6-letnia corke z poprzedniego nieformalnego zwiazku.Nie jestesmy razem,on mieszka za granica,ma kontakt z dzieckiem, nie pobieram alimentow,po prostu tak zalatwilismy
  -Z obecnym mezem mamy 2-letniego synka
  -Jestem w ciazy,termin porodu na wrzesien 2016r.

  -Nigdy nie pracowalam,zajmuje sie domem, zarejestrowana w MUP bez prawa do zasilku
  -Mąż pracowal 10 lat w prywatnej firmie, w styczniu 2015r utracil prace, nie jest zarejestrowany w MUP

  Od tej pory nic sie nie zmienilo.

  Oprocz jednorazowego becikowego w 2014 za syna oraz ok 150zl miesiecznie (po ok.75 zl na dziecko) w 2014 takiego rodzinnego,pielegnacyjnego (zapomnialam jak to sie fachowo nazywa) z MOPRu -nie pobieralam nic wiecej

  Prosze o porade 🙂

  Odpowiedz
  • 2 czerwca 2016 o 12:15 pm
   Permalink

   Jezeli jedno z nas podejmie prace (umowa stala o prace) to czy trzeba to dolaczyc do wniosku

   Odpowiedz
  • 2 czerwca 2016 o 2:21 pm
   Permalink

   Witam,

   Rozumiem, że pytanie dotyczy tego jakie dokumenty musisz załączyć do wniosku o 500+.
   Rozumiem, że nie masz zasądzonych alimentów na starsze dziecko, ale pojawia się pytanie: Czy ojciec Twojej 6-letniej córki płaci dobrowolnie jakieś kwoty na rzecz dziecka? Jeżeli tak, będziesz musiała przedstawić potwierdzenia otrzymanych przelewów. Jeżeli nie – być może wystarczy Twoje oświadczenie na piśmie, że wychowujesz córkę bez stałej pomocy ze strony jej ojca i nie otrzymujesz na nią alimentów. Ale tu różne gminy różnie traktują takie oświadczenia – część je honoruje, część nie. Zgodnie z ustawą kwestie związane z władzą rodzicielską i alimentami powinny być regulowane sądownie. Ale przecież w życiu różnie bywa 🙂

   Jeżeli Ty nie pracujesz i nie pracowałaś, to urząd skarbowy prześle informację do organu ustalającego prawo do 500+, że nie uzyskałaś dochodów wymagających opodatkowania w roku 2014.

   Twój mąż musi przedstawić świadectwo pracy i PIT – 11 za 2014 i 2015 rok. Czy był wcześniej zarejestrowany jako bezrobotny? Jeżeli tak – potrzebne będzie dołączenie do wniosku decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną. Czy pobierał zasiłek dla bezrobotnych? Jeżeli tak – musicie dołączyć do wniosku decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych i decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli taka była wydana).

   Becikowe i zasiłek rodzinny, a także świadczenie pielęgnacyjne nie wliczają się do dochodów branych pod uwagę przy 500+ 🙂

   Pozdrawiam i w razie dalszych pytań pisz śmiało 🙂

   PS Odpisałam Ci również drogą mailową 🙂

   Odpowiedz
 • 3 czerwca 2016 o 2:57 pm
  Permalink

  Witam
  Od roku jestem samotną matką dwójki dzieci. Czy muszę podawać dochody byłego partnera za 2014 rok i czy muszę wskazywać że mieszka on za granicą? Zanim się rozstaliśmy pobierał on zasiłek rodzinny w szkocji na dzieci a w chwili obecnej nie wiem czy pobiera nadal. Czy muszę wpisywać że pobierał on taki zasiłek za granicą w 2014? czy wskazuję tylko siebie i swoje dochody za 2014 rok ? Bo tam wskazuje się tylko członków rodziny a w chwili obecnej nie jest on członkiem mojej rodziny

  Odpowiedz
  • 3 czerwca 2016 o 6:54 pm
   Permalink

   Witam, czy masz zasądzone alimenty od byłego partnera? Albo przesyła on jakieś pieniądze na dzieci?

   Odpowiedz
 • 6 czerwca 2016 o 12:22 pm
  Permalink

  Witam bardzo prosze o pomoc. Starałam sie o 500 plus na pierwsze dziecko i dostałam odmowe..Mąż przebywa w zakładzie karnym i tam pracuje, został doliczony jego dochód z jednego miesiaca z grudnia 2015, do mojego sredniego miesiecznego i to wszystko podzielone na 3 osoby tzn mnie i 2 dzieci,natomiast meza nie uwzgledniono jako czlonka rodziny.Czy jezeli przebywa w zakladzie karnym i ma tam prace to powinien byc uwzgledniony jako czlonek rodziny??Prosze o pomoc. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 6 czerwca 2016 o 6:34 pm
   Permalink

   Witam, pytanie brzmi od kiedy Twój mąż przebywa w zakładzie karnym? Od tego zależy sposób, w jaki organ ustalający prawo do 500+ powinien policzyć Wasz dochód.

   Odpowiedz
 • 6 czerwca 2016 o 12:51 pm
  Permalink

  zasądzonych alimentów nie mam ale płaci dobrowolnie na utrzymanie dzieci

  Odpowiedz
  • 6 czerwca 2016 o 7:06 pm
   Permalink

   W takim razie nie wpisuj go do składu rodziny, napisz pisemne oświadczenie, że wychowujesz dzieci sama, a od byłego partnera otrzymujesz taką a taką kwotę miesięcznie w ramach dobrowolnie płaconych alimentów (ewentualnie dodatkowo możesz dołączyć wydruki przelewów). Nie pisz nic na temat tego czy pobiera zasiłek rodzinny w Szkocji, bo przecież nie masz skąd mieć takiej wiedzy 😉

   Odpowiedz
 • 7 czerwca 2016 o 9:05 am
  Permalink

  Proszę o wyjaśnienie. Dochód za 2014r. męża jest utracony. Następnie rozpoczął pracę od15- 09-2015 do 14-12-2015, drugą umowę u tego samego pracodawcy otrzymał od 15-12-2015 do 15-09-2018. Czy powinien przedłożyć zaświadczenie za 10-2015 czy 01-2016 o dochodzie netto uzyskanym w przypadku gdy jest ciągłość zatrudnienia.

  Odpowiedz
  • 7 czerwca 2016 o 3:43 pm
   Permalink

   Zasadniczo powinno wystarczyć zaświadczenie o zarobkach z października 2015 roku, ale jeżeli dla Twojego męża to nie problem, wzięłabym oba zaświadczenia od pracodawcy. Niektóre gminy życzą sobie wszystkich możliwych dokumentów.

   Odpowiedz
 • 8 czerwca 2016 o 8:15 am
  Permalink

  Ale czy jest jakieś uregulowanie dotyczące własnie uzysku w przypadku ciągłości zatrudnienia przy kilku umowach, bo właśnie w przypadku gdy będzie brany dochód za styczeń zostanie przekroczony próg 800zł., a gdy za październik to nie. Pracownik OPS chce dochód za styczeń

  Odpowiedz
  • 8 czerwca 2016 o 4:02 pm
   Permalink

   Zapisy wskazują na to, że powinno się podać dochód uzyskany w miesiącu następnym po podjęciu zatrudnienia. Jeżeli Twój mąż podjął pracę we wrześniu, powinien w mojej ocenie dostarczyć zaświadczenie za październik 2015 roku. Jednak jeżeli kolejna umowa u tego samego pracodawcy obejmuje wypłatę wyższego wynagrodzenia, i tak należy to zgłosić do OPS. Przypuszczam, że dlatego pracownik OPS chce zaświadczenie o dochodzie za styczeń.
   Niestety do ustalenia prawa do 500+ na pierwsze dziecko trzeba udokumentować wszystkie zmiany od 2014 roku aż do teraz. I co gorsza, jeżeli teraz dochód przekracza 800 zł, świadczenie nie będzie przysługiwać 🙁

   Odpowiedz
 • 8 czerwca 2016 o 1:28 pm
  Permalink

  Witam,
  Mąż z poprzedniego związku ma 2 dzieci, płaci alimenty, nie ma z nimi kontaktu. Mamy również wspólne dziecko. Czy mąż może złożyć wniosek aby pobierać 500 zł na nasze dziecko ( jego 3-cie) ? Jeżeli tak, kogo wpisać w skład rodziny ( czy dzieci z poprzedniego związku też) ? Jakie dokumenty powinien załączyć ?

  Odpowiedz
  • 8 czerwca 2016 o 10:23 pm
   Permalink

   Witam,
   Twój mąż może złożyć wniosek o 500+ na Wasze wspólne dziecko i wskazać w treści tego wniosku jaką kwotę alimentów wpłacił na rzecz dzieci z poprzedniego związku w roku 2014. Musi dołączyć wyrok zasądzający alimenty i potwierdzenia przelewów.
   W skład rodziny wpisuje: Ciebie, siebie i Wasze wspólne dziecko.
   Nie wiem jaka jest Wasza sytuacja dochodowa (od 2014 roku do teraz), więc nie wiem jakie dokumenty jeszcze powinniście załączyć. Pracujecie? Macie umowy zlecenia? A może macie gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą?

   Odpowiedz
   • 9 czerwca 2016 o 8:42 am
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź 🙂 Jeśli chodzi o dochody : ja w 2014 byłam zatrudniona na umowę o pracę, obecnie do sierpnia 2016 jestem na urlopie macierzyńskim, umowa z pracodawcą w międzyczasie została zakończona. Mąż do marca 2014 był zatrudniony na umowę o pracę, w marcu 2014 otworzył działalność gospodarczą którą zawiesił w marcu tego roku. Obecnie pracuje na umowę o pracę.

    Odpowiedz
    • 9 czerwca 2016 o 10:08 am
     Permalink

     I czy nasze wspólne dziecko wpisuje jako pierwsze (rubryka A ) ?

     Odpowiedz
    • 11 czerwca 2016 o 2:55 pm
     Permalink

     Proszę bardzo – w takim razie musisz do wniosku dołączyć: swoje świadectwo pracy i PIT-11 od pracodawcy, świadectwo pracy męża, jego PIT-11 od pracodawcy, decyzję o otwarciu działalności gospodarczej, decyzję o zawieszeniu działalności i nową umowę o pracę.

     Odpowiedz
     • 11 czerwca 2016 o 4:04 pm
      Permalink

      Dziękuję bardzo 🙂 w razie pytań pozwolę sobie napisać do Pani , pozdrawiam

     • 11 czerwca 2016 o 5:37 pm
      Permalink

      Proszę bardzo 🙂 Oczywiście, w razie jakichkolwiek pytań – pisz śmiało 🙂

     • 13 czerwca 2016 o 2:48 pm
      Permalink

      Jeszcze mam niejasność – czy my musimy spełniać kryterium dochodowe 800 zł/os. ? Czy nasze wspólne dziecko jest brane pod uwagę jako pierwsze ?

     • 13 czerwca 2016 o 9:26 pm
      Permalink

      Tak, Wasze wspólne dziecko jest brane pod uwagę jako pierwsze, bo jest jedynym dzieckiem, które stale z Wami mieszka. Dlatego musicie spełniać kryterium 800 zł/ osobę.

 • 8 czerwca 2016 o 3:22 pm
  Permalink

  a czy ktoś wie dlaczego ja mam podawać dochód chłopaka który jest wpisany jako ojciec ale nie utrzymuje z nim kontaktu i nie płaci mi alimentów. a w urzedzie wymagaja jego pit za 2014

  Odpowiedz
  • 8 czerwca 2016 o 10:24 pm
   Permalink

   Witam, napisz oświadczenie, że samotnie wychowujesz dziecko i nie masz kontaktu z ojcem dziecka. Nie wpisuj go do składu rodziny. Większość MOPS-ów honoruje pisemne oświadczenia i nie wymaga już wówczas PIT-ów ani innych dokumentów ojca dziecka

   Odpowiedz
 • 10 czerwca 2016 o 1:19 pm
  Permalink

  Witam.Przy wypełnianiu wniosku 500+ podałem inny nr konta,niż te na które wpływają pieniążki z rodzinnego.Dziś pani z MOPS dzwoni ,że rozpatruje mój wniosek i muszę przyjechać zmienić ten numer na taki sam jak do rodzinnego lub odwrotnie,bo takie są wymogi.Muszę specjalnie brać dzień urlopu.Czy to prawda,że konto musi być to samo?

  Odpowiedz
  • 11 czerwca 2016 o 10:04 pm
   Permalink

   Witam. Nie znalazłam żadnego przepisu, który uzasadniałby takie żądanie. Może ono jednak wynikać z przepisów wewnętrznych MOPS-u, których nie znam.
   Proponuję zadzwonić do pani z MOPS-u i zapytać czy możesz wysłać ten numer konta listem poleconym. Proponowałabym wówczas napisać coś w rodzaju: „Niniejszym proszę o wypłatę świadczenia wychowawczego na numer rachunku, na który przekazywany jest zasiłek rodzinny, a to…… (i tu wpisać numer konta)”.
   Może uda się przekazać im informację tą drogą i nie będziesz musiał wykorzystywać dnia urlopu.

   Odpowiedz
 • 13 czerwca 2016 o 8:47 pm
  Permalink

  Witam. Nie dostałam 500 plus na pierwsze dziecko . Mąż utracił prace w listopadzie 2015r i dostał zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 717 zł przez trzy pierwsze miesiące ,od lutego 2016 dostaje 572,87.Na decyzji odmownej widnieje dochód uzyskany z UP 717zł.Czy można coś z tym jeszcze zrobić.Przekroczył nam dochód o 32zł.

  Odpowiedz
  • 13 czerwca 2016 o 10:02 pm
   Permalink

   Witam,
   Można spróbować się odwołać, wskazując, że zasiłek uległ obniżeniu po upływie pierwszych 3 miesięcy jego pobierania.
   Nie dam sobie ręki uciąć, że odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, ale szansa jest 🙂

   Odpowiedz
 • 14 czerwca 2016 o 3:55 pm
  Permalink

  Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc. Maż jest dopisany do gospodarstwa aby mieć ubezpieczenie, lecz nie pracuje i nie ma żadnych dochodów z gospodarstwa którego właścicielka jest babcia. Ja w 2014 roku pracowałam i obecnie jestem na urlopie wychowawczym. w przeliczeniu mojego dochodu na członka rodziny wychodzi 890zl. Czy jest szansa abym dostała 500zl na dziecko (jeśli maz jest dopisany do gospodarstwa i opłaca składki KRUS) Obecnie na macierzynskim dostaje niecale ok. 1900zl. Bede wdzieczna za odpowiedz pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 15 czerwca 2016 o 7:09 pm
   Permalink

   Witam, jeżeli Twój mąż nie jest właścicielem gospodarstwa, to nie ma możliwości osiągania z niego zysku. Ubezpieczenie ma prawo mieć w Krus bez konieczności uzyskiwania dochodu jako rolnik.
   Jaki dokladnie jest Wasz miesięczny dochód na osobę? Aby otrzymać 500+ na pierwsze dziecko, należy mieć dochód poniżej 800 złotych netto lub 1200 złotych netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

   Odpowiedz
   • 19 czerwca 2016 o 3:54 pm
    Permalink

    Mój dochód z PITu po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne to 2670zł. W zwiazku z tym przekraczam 90zł/ osobę i nie mam żadnych szans aby uzyskać świadczenie? 🙁 oo 6 mca ciazy jestem na zwolnieniu (sierpien 2015) i od tego tez czasu dochod spadł poniżej 2000zł. Dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam

    Odpowiedz
    • 19 czerwca 2016 o 4:19 pm
     Permalink

     Przepraszam za pomyłkę, jestem na urlopie macierzyńskim.

     Odpowiedz
     • 19 czerwca 2016 o 7:39 pm
      Permalink

      Nic nie szkodzi. Urlop macierzyński jest związany ze stosunkiem pracy, jaki nawiązałaś podpisując umowę o pracę i tutaj standardowo liczony jest dochód z wynagrodzenia za pracę bez uwzględnienia jego obniżenia. Na to obniżenie wynikające z otrzymywaniem zasiłku macierzyńskiego można jednak powoływać się wnosząc odwołanie od ewentualnej negatywnej decyzji.

 • 14 czerwca 2016 o 3:59 pm
  Permalink

  Urodziłam dziecko w lutym 2016 roku. Malzenstwem jestem od 2015 roku. czy moj wniosek bedzie brany pod uwage? zaczelam pracowac jak juz byłam w ciazy tj w lipcu 2015 maz w 2014 miał swoja firme. czy musze zglaszac ze zaczelam pracowac? pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 14 czerwca 2016 o 9:57 pm
   Permalink

   Witam, niezależnie od tego kiedy urodziłaś dziecko ani od kiedy jesteście małżeństwem, jak najbardziej możesz złożyć wniosek o 500+. Musisz przedstawić historię Waszych dochodów od 2014 roku do teraz, a więc jak najbardziej zgłosić, że podjęłaś pracę (nawet, gdy było to w czasie ciąży). Czy Twój mąż nadal prowadzi firmę, czy coś się zmieniło?

   Odpowiedz
   • 19 czerwca 2016 o 3:49 pm
    Permalink

    Tak, maz nadal prowadzi firmę i jego dochody mocno wzrosly. Jeśli skladajac wniosek nie przedstawilam tego ze podjelam prace mogę miec z tego powodu jakis problem?

    Odpowiedz
 • 15 czerwca 2016 o 12:38 am
  Permalink

  Witam. Moja sytuacja jest trochę zagmatwana ale postaram się ją jak najbardziej naświetlić. Chciałabym sie starać 500+ na pierwsze dziecko.
  W styczniu 2014 skończył mi się staż wiec jeszcze w lutym dostałam ostatnie pieniądze za niego, od lutego przebywałam na bezrobociu z dniem 01.12.2014 podjęłam prace za najniższą krajową miedzy czasie się okazało że jestem w ciąży a że źle ja znosiłam to od lutego (2015) poszłam na chorobowe na którym przebywałam do 27.07.2015 i od tego dnia przeszłam na urlop macierzyński na którym jestem obecnie. Z informacji które już przeczytałam w moim mniemaniu wychodzi na to że mam zaznaczyć i utratę dochodu i uzyskanie dochodu… dobrze myślę?
  A druga kwestia ta bardziej skomplikowana jest taka że ojciec dziecka daje mi na utrzymanie córki 300 zł do ręki nigdy nie ma z tym problemu, ogólnie spędza u nas całe weekendy interesuje się i tu jest problem bo nie wiem jak i gdzie mam to zaznaczyć….jak składałam papiery o becikowe pani z mopsu kazałam mi go wpisać no a ja głupia gąsaka wpisałam, jak rozliczyłam pita to pani księgowa niby rozliczyła mnie jako matkę samotnie wychowującą że niby korzystniej ale gdzie i jak to zaznaczyła to nie wiem i teraz mam problem bo nie chce wpisywać zarobków ojaca dziecka bo on mi daje ile mi daje i koniec on ma swoje pieniądze ja swoje ( ja macierzyński 1000 zł plus 300 alimentow), nie chce go ciągać po sądach bo jestem z nim w dobrych stosunkach poza tym powiedział mi że jak go zagonie do sądu to nie będę dostawać nic. A mnie samej nie jest to na rękę. Tu padają moje pytania gdzie mam wpisać to 300zł ? czy konieczny jest jakiś kwitek z sądu ugoda czy coś że on mi daje te pieniądze czy wystarczy nasza wspólną deklaracja że ona zadeklaruje że daje a ja to potwierdzę?

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2016 o 4:45 pm
   Permalink

   Witam,
   Odpowiadając na pierwsze pytanie: dobrze rozumiesz, że musisz zaznaczyć zarówno uzyskanie, jak i utratę dochodu.
   Co do drugiego pytania: możesz napisać oświadczenie, że wychowujesz samotnie dziecko i przedłożyć oświadczenie ojca dziecka, że co miesiąc otrzymujesz od niego alimenty w wysokości 300 zł. Większość MOPS-ów honoruje takie oświadczenia. Oczywiście najlepszym dokumentem jest wyrok sądu lub ugoda sądowa, ale skoro porozumieliście się między sobą (a wręcz ojciec Twojego dziecka twierdzi, że w przypadku Twojej chęci „ciągania” go po sądach przestanie płacić), spróbuj po prostu przedstawić takie 2 oświadczenia.
   W treści wniosku nie wskazujesz nigdzie wysokości alimentów, jakie otrzymujesz na dziecko. Deklarujesz to tylko w/w oświadczeniem.

   Odpowiedz
 • 15 czerwca 2016 o 2:41 pm
  Permalink

  Witam, chcę się starać o 500+ na pierwsze dziecko, które się urodziła w maju 2016r. Moja sytuacja wygląda następująco: w 2014 r nie pracowałam ( kończyłam studia), w 2015r, od marca do lipca pracowałam na umowe zlecenie i miałam różny dochód w każdym miesiącu ( 500zł, 750zł, 800zł,1000zł netto) od sierpnia zaczęłam pracować na umowę o pracę ( 1750zł brytto), od połowy października do końca roku byłam na l4( z powodu ciąży). Mój partner a zarazem ojciec dziecka niezmiennie od kilku lat pracuje u tego samego pracodawcy ( 1750zł brutto). Ja teraz jestem na urlopie macierzyńskim. I moje pytanie jaki dochód będą brać pod uwagę w naszej sytuacji i jakie ja muszę mieć dokumenty ponieważ od 2014r mam nowe źródła dochodu.

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2016 o 4:02 pm
   Permalink

   Witam,
   Musisz przedstawić wszystkie umowy zlecenie, jakie miałaś oraz zaświadczenia od zleceniodawców o okresie zatrudnienia (coś na kształt świadectwa pracy), aby organ ustalający prawo do 500+ mógł te dochody potraktować jako uzyskane, ale równocześnie utracone.
   Musisz również przedstawić umowę o pracę, którą podjęłaś w sierpniu 2015 roku, bo to jest Twój dochód uzyskany.
   Dochody Twojego partnera zostaną przesłane bezpośrednio z urzędu skarbowego, gdyż nie zmieniał on miejsca pracy.

   Odpowiedz
 • 16 czerwca 2016 o 1:51 pm
  Permalink

  Może pani będzie znała odpowiedź na moje pytania. Synek ur. się w kwietniu tego roku, składałam wnioski o 500+, kosiniakowe, becikowe i rodzinne. Dostalam na konto dwa przelewy, jeden 1000zl (to pewnie becikowe) i drugi w dziwnej kwocie – 2880zl. Drugi przelew podpisany jako świadczenie rodzicielskie ale skąd taka „dziwna”, nieokragla kwota? Moze wie pani? Bo póki co nie mogę dodzwonic sie do opieki..

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2016 o 2:16 pm
   Permalink

   Świadczenie rodzicielskie to inaczej kosiniakowe 😉 Przypuszczam, że dostałaś pieniążki za kwiecień, maj i czerwiec. Jeżeli synek nie urodził się 1-ego kwietnia, to organ musiał wyliczyć świadczenie proporcjonalnie do ilości dni w kwietniu już po jego narodzinach.
   Jedyne, co jednak mogę powiedzieć ze 100% – ową pewnością to to, że świadczenie rodzicielskie to kosiniakowe. Sposób naliczenia świadczeń przez organy bywa bardzo różny, stąd najlepiej będzie dowiedzieć się bezpośrednio u nich 🙂

   Odpowiedz
 • 17 czerwca 2016 o 11:43 pm
  Permalink

  Witam, piszę tutaj ponieważ nie mam kogo sie zapytac. Zacznę moze od samego poczatku
  1. od czerwca 2013 roku nie pracuję byłam wczesniej na stazu ale chyba dalej w przeszlosc nie mam co wybiegac w styczniu 2014 urodzilam dziecko i do tej pory nie pracuje nie dostalam becikowego macierzynskiego itd poniewaz nasze dochody przekraczaly
  2. maz zalozyl firme w 2013r. i posiada ja do teraz kwestia taka ze bedziemy z niej rezygnowac koncem czerwca poniewaz maz zatrudnil sie w innej firmie od 10 czerwca 2016r.
  moje pytanie brzmi czy moge juz starac sie o pieniazki na pierwsze dziecko czy nawet nie zawracac sobie glowy? czy poczekac az calkowicie zrezygnujemy z firmy? i czy to jest brane za poprzedni rok bo jesli tak to nam dochody przekraczaly i nie wiem tak naprawde co mam robic. z gory dziekuje za pomoc

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2016 o 4:05 pm
   Permalink

   Witam,
   W Waszej sytuacji najlepiej by było, aby mąż zawiesił lub zamknął działalność gospodarczą zanim złożycie wniosek o 500+. W ten sposób organ ustalający prawo do 500+ będzie mógł dochody z firmy uznać za utracone i liczyć tylko zarobki Twojego męża z tytułu umowy o pracę. Oczywiście, umowę, którą mąż podpisał 10.06.2016 także musisz załączyć do wniosku.
   Jeżeli nie zamkniecie firmy lub nie zawiesicie działalności, do Waszego dochodu będzie liczone zarówno wynagrodzenie męża z tytułu umowy o pracę, jak i dochody z firmy (zazwyczaj z drugiego miesiąca działalności firmy).

   Odpowiedz
   • 19 czerwca 2016 o 7:45 pm
    Permalink

    Witam będziemy zamykać firmę końcem czerwca, więc jak zamkniemy to w lipcu możemy się starać o 500+?

    Odpowiedz
    • 19 czerwca 2016 o 9:19 pm
     Permalink

     Jak najbardziej. Polecałabym jednak złożenie wniosku do 30-ego czerwca, wówczas otrzymacie wyrównanie za okres od kwietnia.

     Odpowiedz
     • 19 czerwca 2016 o 9:29 pm
      Permalink

      Od kwietnia wyrównanie nie bardzo rozumiem

     • 19 czerwca 2016 o 9:52 pm
      Permalink

      Osoby, które złożą wniosek do 30-ego czerwca otrzymają 500+ za miesiące kwiecień, maj i czerwiec. Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca już tego wyrównania nie dostaną.

 • 19 czerwca 2016 o 10:00 pm
  Permalink

  Ale jesli maz ma firme i nam caly czas te dochody przekraczaja to jak zrezygnujemy koncem czerwca to nas tez bedzie obowiazywalo to wyrówanie skoro maz tak naprawde od czerwca jest zatrudniony w nowej firmie?

  Odpowiedz
   • 19 czerwca 2016 o 10:45 pm
    Permalink

    Kurcze ja sie wogole na tym nie znam 🙂 ja jeszcze musze koncem czerwca wystawic fakture i nam sporo przekracza na osobe i nie mam pojecia jak to wszystko rozwiazac.

    Odpowiedz
    • 22 czerwca 2016 o 10:04 am
     Permalink

     W najgorszej opcji uzyskasz prawo do 500+ od lipca, gdy będzie już po wystawieniu faktury 😉

     Odpowiedz
 • 20 czerwca 2016 o 10:37 am
  Permalink

  no to teraz pytanie na które nikt nie umie mi odpowiedzieć….Jestem mężatką mam córkę z mężem od 2 lat nie mieszkamy razem i nie dostaje od niego żadnych pieniędzy… obecnie jestem w innym związku i urodził nam się syn…dostał nazwisko męża od razu złożyłam o zaprzeczenie ojcostwa by syn miał nazwisko obecnego partnera..złożyłam tez pozew o rozwód …wiadomo sprawy będą się teraz ciągnęły ….jak w tym wypadku wyglądają sprawy 500+ becikowego lub tego tysiąc przez rok….bo Pani w Mops-ie sama nic nie wie dla niej to 1 taki przypadek i odesłała mnie z niczym mówiąc bym pozałatwiała wszystko i wróciła po rozwodzie jednak sądze że chyba przepadają mi pieniądze koło nosa które i tak bedż się należały po sprawach już…Czy ktoś potrafi na to odpowiedzieć ?

  Odpowiedz
  • 23 czerwca 2016 o 1:27 pm
   Permalink

   Witam,
   Pytanie faktycznie trudne, bo w świetle prawa ojcem Twoich dzieci jest Twój jeszcze mąż. Najwłaściwsze byłoby złożenie wniosku o becikowe, o kosiniakowe i o 500+ z ujęciem w nich męża i jego dochodów. Nie wiem jednak w jakich jesteście relacjach i czy byłoby dla Ciebie możliwe uzyskanie od niego informacji o jego dochodach?
   Drugim wyjściem byłoby złożenie wniosków o becikowe, kosiniakowe i o 500+ wraz z oświadczeniem, że wychowujesz starsze dziecko bez udziału jego ojca, zaś dzieckiem młodszego jest Twój partner,a nie mąż, co stanowi przedmiot postępowania sądowego o takiej i takiej sygnaturze. Tu zachodzi jednak obawa, że organ odmówi i usłyszysz to, co już usłyszałaś, czyli, że masz wrócić, gdy sprawy sądowe się zakończą.

   Odpowiedz
 • 20 czerwca 2016 o 3:49 pm
  Permalink

  Witam, mam dwoje dzieci 17 i 6 lat. Wystąpiłam z wnioskiem o wypłatę na oboje. Okazało sie, że mąż, z którym jestem w faktycznej separacji, utracił i uzyskał dochód z 2014 r.. Niestety nie chce mi dać związanych z tym dokumentów. W MOPS powiedziano mi, że jeżeli ich nie dostarczę, wniosek zostanie odrzucony, więc znieniłam go, wnosząc o wypłatę na drugie dziecko? Czy rzeczywiście nic nie mogę zrobić?

  Odpowiedz
  • 22 czerwca 2016 o 1:56 pm
   Permalink

   Witam,
   Spróbowałabym jednak wystąpić o świadczenie na oboje dzieci, możesz spróbować złożyć w mopsie oświadczenie do wniosku o 500+ ze wskazaniem w jego treści, że wychowujesz dzieci sama bez udziału męża, z którym jesteś w separacji. Większość mopsów honoruje takie oświadczenia. Oczywiście wtedy nie wpisujesz męża do składu swojej rodziny.

   Odpowiedz
   • 26 czerwca 2016 o 3:00 pm
    Permalink

    Czy jeżeli teraz (przed 30.06) złożyłabym nowy wniosek o wypłatę na dwoje dzieci, ze wskazaniem tylko swoich dochodów oraz oświadczeniem, że wychowuję dzieci sama, bez udziału męża i oświadczeniem, że wypłata na drugie dziecko została przyznana wcześniejszą decyzją, to mam jakieś szanse? Czy w każdym razie od nowa otworzy mi to termin na ewentualne uzupełnienie wniosku? Jestem z Łodzi, może ktoś ma doświadczenie z podobną sprawą?

    Odpowiedz
    • 27 czerwca 2016 o 6:09 pm
     Permalink

     Teraz musiałabyś złożyć wniosek tylko na pierwsze dziecko, ponieważ na drugie dostałaś już pozytywną decyzję.
     Jeżeli pierwsza decyzja już się uprawomocniła (tzn. minęło 14 dni od jej otrzymania), możesz spróbować złożyć wniosek tylko na pierwsze dziecko wraz z oświadczeniem, że wychowujesz dzieci sama i bez podawania ich ojca do składu rodziny. Szansa jest 🙂

     Odpowiedz
 • 22 czerwca 2016 o 12:28 am
  Permalink

  Witam , moze Pani mi pomoże . Jestem samotnie wychowująca mama 2 dzieci .W 2014 r prowadziłam działalność gospodarcza która w 2014 wyniosła stratę . Od 1 stycznia 2015 jestem zatrudniona na umowę o prace , w tym czasie w kwietniu zamknęłam działalność . od czerwca do września bylam na zwolnieniu za które ZUS nie wypłacił pieniędzy . A od połowy września na urlopie macierzyńskim którego ZUS odmówił tak samo jak wcześniejszego zasiłku chorobowego . Jedyny dochód jaki posiadam w obecnej sytuacji to 600 zł alimentów które dostaje na pierwsze dziecko .chociaz w 2014 roku alimenty nie były płacone regularnie tylko z 4 razy przez cały rok . Jakie dokumenty muszę dołożyć do wniosku aby dostać 500+ na pierwsze dziecko ?

  Odpowiedz
  • 23 czerwca 2016 o 4:22 pm
   Permalink

   Witam,
   Moje pierwsze pytanie: dlaczego ZUS odmówił Ci wypłaty zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego? Jeżeli od stycznia 2015 roku byłaś objęta ubezpieczeniem z tytułu umowy o pracę, powinnaś otrzymać oba te zasiłki! Jak ZUS argumentował odmowę?
   Do wniosku o 500+ musisz dołączyć:
   – decyzję o wykreśleniu z CEIDG (czyli tą o zamknięciu działalności gospodarczej),
   – umowę o pracę, którą zawarłaś 1.01.2015,
   – wyrok zasądzający alimenty,
   – zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji za okres od 1.01.2014 do teraz albo historię otrzymanych przelewów.
   Nie do końca rozumiem to, że jedynym dochodem jaki obecnie masz są alimenty na dziecko. Co z umową o pracę? Czy po macierzyńskim przeszłaś na wychowawczy?
   Jeżeli tak, musisz także załączyć zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym.

   Odpowiedz
   • 24 czerwca 2016 o 1:56 pm
    Permalink

    ZUS odmówił wypłaty twierdząc ze umowa zawarta została na potrzeby zasiłku macierzyńskiego ( chociaz wszystkie dokumenty wskazują na to iż tak nie jest) i obecnie czekamy na sprawę sadowa dotyczaca odwołania od decyzji ZUS od pracodawcy i mojego odwołania. Obecnie po ” macierzyńskim” jestem na”wychowawczym „do września . Umowa o prace cały czas jest i po zakończonym urlopie wracam do pracy .
    Dziękuje za informacje dotycząca dokumentów , wychodzi na to iż wszystko co potrzeba mam .

    Odpowiedz
    • 24 czerwca 2016 o 10:52 pm
     Permalink

     Bardzo proszę.
     Współczuję Ci walki z ZUS-em. Mam nadzieję, że sąd uzna Twoje racje i ZUS będzie musiał wypłacić Ci zaległe pieniądze wraz z odsetkami. Życzę dużo powodzenia i cierpliwości!

     Odpowiedz
     • 25 czerwca 2016 o 12:15 pm
      Permalink

      Tez mam taka nadzieje Dziękuje za pomoc Pozdrawiam

   • 28 czerwca 2016 o 10:11 pm
    Permalink

    Dzis złożyłam dokumenty i niestety do dochodu policzyli mi alimenty zasadzone czyli 600 zł miesięcznie choć zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji wskazywało ze było wpłacone nie 7200 w roku tylko 1200.. Ale do dochodu wliczają roczna kwotę z wyroku sadu… Czyli moj dochód to kwota której nigdy nie dostałam …. Tak samo z umowa o prace …. Wliczają do dochodu kwoty których ZUS nie wypłaca ponieważ odmówił wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego … Jak żyć?

    Odpowiedz
    • 28 czerwca 2016 o 10:42 pm
     Permalink

     Przyjęli wniosek czy od razu zrobili wyliczenia i powiedzieli, że nie ma sensu składać?

     Odpowiedz
     • 29 czerwca 2016 o 9:06 pm
      Permalink

      Przyjęli wniosek , przy mnie nic nie wyliczali

     • 30 czerwca 2016 o 10:46 am
      Permalink

      W takim razie na razie musisz się uzbroić w cierpliwość i czekać. Zobaczymy co wyliczą i jak.
      Daj znać, gdy przyjdzie decyzja, wtedy będę mogła coś więcej poradzić 🙂

     • 1 lipca 2016 o 8:25 am
      Permalink

      Ok Dam znac.

 • 27 czerwca 2016 o 6:36 pm
  Permalink

  Mam zasądzone alimenty, od 2006r wypłaca je Mops . w 2016 r utraciłam alimenty na mój wniosek , ponieważ podjęłam prace (zarabiam 1500zł netto -, więc mi się nie należą- kryterium to 725zł na osobę ) . Panie w mopsie nie chcą zrobić utraty alimentów bo ,,nie ma czegoś takiego w dzienniku ustaw”. Wliczają mi do dochodu 1500 + 400zł alimentów i wychodzi im 950zł na osobę ( cały dochód z 2014 r został utracony oprócz alimentów). Proszę o pomoc , co mam zrobić w tej sprawie

  Odpowiedz
  • 28 czerwca 2016 o 6:12 pm
   Permalink

   Witam,
   Przeczytałam Twój komentarz i też zrobiło mi się smutno:(
   Faktycznie w ustawie o świadczeniach rodzinnych i w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci brak jest wskazania, że utracone alimenty to dochód utracony.
   Oczywiście, możesz spróbować się odwołać od negatywnej decyzji w sprawie 500+ i wskazać, że alimenty przestały być wypłacane od 2016 roku z tego powodu, iż podjęłaś pracę, z której wynagrodzenie wynosi 1500 zł, co na 1 osobę daje kwotę 750 zł netto miesięcznie. Możesz spróbować podnieść, że organ I instancji (reprezentowany przez Kierownika MOPS) zalicza Ci do dochodu kwotę 400 zł, której faktycznie nie otrzymujesz.
   Boję się jednak, że szanse nie są duże 🙁

   Odpowiedz
 • 28 czerwca 2016 o 12:02 pm
  Permalink

  Witam.
  w 2014 roku prowadziłam działalność gospodarczą na 8,5% a mój mąż uczył się i pobierał rentę po zmarłym ojcu. Jakies dokumenty musimy dodać czy wystarczy to co mają w ZUS i US?

  Odpowiedz
  • 28 czerwca 2016 o 3:53 pm
   Permalink

   Witam,
   Co do działalności – będziesz musiała załączyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym z tytułu ryczałtu w 2014 roku. Nie napisałaś czy nadal prowadzisz działalność, jeżeli nie – będziesz musiała przedłożyć także decyzję o wykreśleniu z CEIDG.
   Twój mąż musi przedstawić zaświadczenie z ZUS o wysokości i okresie pobieranej renty rodzinnej. Tu także nie wiem czy nadal mąż pobiera rentę, czy może podjął pracę?
   Jeżeli napiszesz więcej na temat Waszej sytuacji od 2014 roku do teraz, będę mogła bardziej pomóc.

   Odpowiedz
   • 28 czerwca 2016 o 5:54 pm
    Permalink

    Ja zamknęłam działalność 31.10.2015 i podjęłam pracę. Od 6.05.2016 jestem na macierzyńskim. Mój mąż pobierał rentę. W 2015 roku uczył się dalej (zaocznie) i w kwietniu podjął pracę. W tym roku zmienił ją na inną (także na etacie)

    Odpowiedz
    • 30 czerwca 2016 o 9:06 am
     Permalink

     W takim razie musisz dołączyć także zaświadczenie o wykreśleniu działalności z CEIDG i swoją umowę o pracę. Za męża decyzję o utracie prawa do renty i umowę o pracę z IV 2015 oraz PIT-11 od tego pracodawcy za 2015 rok i świadectwo pracy, a także nową umowę o pracę z 2016 roku.

     Odpowiedz
 • 28 czerwca 2016 o 12:48 pm
  Permalink

  Witam.jak moj mąż podjął pracę za granicą w tym roku to muszę to przedstawić we wniosku na 500+? Dodam że mamy jedno dziecko.

  Odpowiedz
 • 28 czerwca 2016 o 12:59 pm
  Permalink

  A jakbym nie przedstawiła to mogą to sprawdzić w jakiś sposób?

  Odpowiedz
  • 28 czerwca 2016 o 5:51 pm
   Permalink

   Wyjdzie im to w przyszłym roku poprzez system powiązany z urzędem skarbowym i ZUS. Ale tutaj problemem nie jest czy Twój mąż pracuje za granicą, ale czy mieścicie się w kryterium dochodowym oraz czy mąż nie pobiera świadczenia podobnego do 500+ za granicą.

   Odpowiedz
 • 28 czerwca 2016 o 7:26 pm
  Permalink

  Witam. Mam inny problem, nie jesteśmy małżeństwem nie mieszkamy razem, urodzi Nam sie dziecko.. chcemy, aby przyjęło nazwisko ojca( ja pozostaje przy swoim) Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie (czyli przysługuje mi 1000zł/12m) czy również o 500+ na pierwsze dziecko mogę się starać?

  z góry dziękuje za odp.

  Odpowiedz
  • 30 czerwca 2016 o 10:50 am
   Permalink

   Witam,
   Wszystko zależy od tego jakie są Wasze łączne dochody. Nie musicie być małżeństwem, by starać się o 500+ 🙂 Nie jest też ważne jakie nazwisko będzie nosić dziecko.
   Ważne jest to, by wszystkie Wasze dochody (czyli Twój dochód w wysokości 1000 zł/miesiąc oraz dochody ojca dziecka) podzielone na 3 nie przekraczały 800 zł/miesiąc.
   Doczytałam się, że nie mieszkacie razem, czy podanie swoich dochodów przez ojca dziecka będzie problemem?

   Odpowiedz
 • 30 czerwca 2016 o 9:11 am
  Permalink

  Czy w przypadku gdy rodzina w maju powróciła do polski z Wielkiej Brytani, gdzie oboje pracowali to taki wniosek będzie rozpatrywał DOPS? Pani jest zarejestrowana teraz w UP, Pan też, ale czeka na decyzję w sprawie przyznania zasiłku z Wielkiej Brytanii.

  Odpowiedz
  • 30 czerwca 2016 o 10:47 am
   Permalink

   Jeżeli teraz zamieszkują w Polsce, jak najbardziej właściwy będzie polski organ – GOPS, MOPS, DOPS 🙂

   Odpowiedz
 • 30 czerwca 2016 o 12:55 pm
  Permalink

  Ale chodzi o to właśnie czy MOPS musi taki wniosek przesłać do DOPS jako ośrodka zajmującego się koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych.

  Odpowiedz
  • 2 lipca 2016 o 2:06 pm
   Permalink

   Zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych, funkcję instytucji właściwych w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pełni samorząd województwa –oraz wyznaczone Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. W przypadku Waszego województwa jest to DOPS. I tak, jeżeli wniosek został złożony do MOPS, MOPS powinien przesłać go do DOPS.

   Odpowiedz
 • 1 lipca 2016 o 9:19 am
  Permalink

  Witam. Mój narzeczony przebywa w zakładzie karnym. Za 2 tygodnie mam rozwiązanie ciąży. Chcemy aby dziecko miało nazwisko ojca. Czy nazwisko będzie miało wpływ na 500+ i 1000zł przez pierwszy rok po narodzinach dziecka ? Czy wystarczy zaświadczenie, że przebywa w zakładzie karnym ? Bardzo proszę o odpowiedź :*

  Odpowiedz
  • 6 lipca 2016 o 11:07 pm
   Permalink

   Witam. Nazwisko nie będzie miało znaczenia dla uzyskania przez Ciebie kosiniakowego w wysokości 1000 zł miesięcznie. Natomiast przy 500+ będzie miało znaczenie to czy zmieścicie się w kryteriach dochodowych, czy ojciec dziecka uzyskuje jakieś dochody, bo jeżeli tak, zostaną one doliczone do Twoich i podzielone przez 2 (na Ciebie i dziecko), jako że ojciec dziecka z Wami nie mieszka, a przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

   Odpowiedz
 • 11 lipca 2016 o 8:01 pm
  Permalink

  Witam Mam problem ze stypendium córki które zostało doliczone do dochodów. Przeważyło to o zasiłku 500+. Stypendium jest od marszałka województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych .zostało zakwalifikowane przez SKO jako socjalne (nie wiem dlaczego )Mało tego częściowo było opodatkowane bo kwota przekraczała 3800 i kwota powyżej tych 3800 wyparowała .. Pytanie :Czy stypendium takie wlicza się do dochodu i co się mogło stać z opodatkowaną kwotą bo nie ma o niej wzmianki.

  Odpowiedz
  • 13 lipca 2016 o 8:11 pm
   Permalink

   Witam,
   Na Twoim miejscu wskazałabym w odwołaniu, że organ ustalający prawo do świadczenia wychowawczego popełnił błąd kwalifikując stypendium otrzymane przez córkę jako świadczenie socjalne i tym samym doliczając je do dochodu rodziny. Stypendium dla uczniów uzdolnionych niewątpliwie jest stypendium o charakterze naukowym, a nie socjalnym, zaś art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do którego odsyła ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, gdy mowa o dochodzie, nie wskazuje stypendium naukowego jako źródła dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń.
   Wskaż także w odwołaniu, że niezrozumiały jest dla Ciebie sposób obliczenia podatku od tego stypendium przez organ I instancji, ale zaznacz, że oczywiście w świetle błędnego przyjęcia tego dochodu jako dochodu wliczanego do ustalenia prawa do 500+, błędem jest także liczenie podatku od tego dochodu.

   Odpowiedz
 • 13 lipca 2016 o 7:37 pm
  Permalink

  Dochody ojca dziecka znam i niestety są za wysokie żebym mogła się starać o 500+ ( w tym przypadku). A co z pojęciem samotnej matki w tym temacie? Nazwisko dziecko ma po ojcu, ale nie mieszkamy razem..

  Odpowiedz
  • 13 lipca 2016 o 7:49 pm
   Permalink

   „Mam dziecko z konkubentem. Czy do wyliczenia dochodu brane będą zarobki nas obojga czy jednego z rodziców?

   Jeśli mieszkają Państwo razem i wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, wliczają się dochody Państwa obojga.”

   i coś takiego znalazłam, już sama nie wiem ;/

   Odpowiedz
   • 13 lipca 2016 o 9:23 pm
    Permalink

    To, co znalazłaś oznacza, że w przypadku, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, są traktowani jako rodzina. Liczą się wówczas dochody ich obojga.

    Odpowiedz
  • 13 lipca 2016 o 9:24 pm
   Permalink

   Jeżeli nie mieszkacie razem, spróbuj napisać oświadczenie, że wychowujesz dziecko sama bez udziału ojca i złożyć do wniosku o 500+. Większość MOPS-ów i Gops-ów je honoruje.

   Odpowiedz
 • 14 lipca 2016 o 11:29 am
  Permalink

  Fajnie, dziękuje bardzo za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz
 • 19 lipca 2016 o 4:26 pm
  Permalink

  Witam Panią. szukam po necie informacji w sprawie alimentów ale nigdzie nie znalazlem. problem polega na tym ze place regularnie alimenty do reki, prowadze zeszyt z datami, kwotami i podpisami. krakowski mops uznal te potwierdzenia ale urząd miasta juz nie i dostalismy z obecną zoną decyzje odmowna na 500+ bo nasze dochody przekraczają próg o 50 zł na osobe. czy mozna cos z tym zrobic??? czy UM ma prawo nie uznac takiego potwierdzenia, tlumaczac ze wazny jest tylko przelew bankowy lub przekaz pocztowy??? prosze o pomoc.

  Odpowiedz
  • 24 lipca 2016 o 9:35 am
   Permalink

   Witam serdecznie,
   Na Twoim miejscu odwołałabym się od tej decyzji. W odwołaniu wskazałabym, że mops uznaje potwierdzenia, jakie posiadasz i na tej podstawie przyznawano Ci dotychczasowe świadczenia, a skoro świadczenie wychowawcze przyznawane jest na podstawie dochodu liczonego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, także i ono winno zostać Ci w tym wypadku przyznane.
   Czy byłaby możliwość, by była partnerka napisała Ci dodatkowe oświadczenie o tym, że płacisz alimenty do jej rąk?
   Wzór odwołania i więcej informacji o samym odwołaniu znajdziesz tutaj: http://przepisowamama.pl/nie-odpuszczaj-500-odwolaj-sie/, a w razie dalszych pytań pisz śmiało, już jestem bardziej osiągalna niż w ciągu ostatnich kilku dni 🙂

   Odpowiedz
 • 24 lipca 2016 o 1:16 pm
  Permalink

  witam!!moj maz ma pierwsze dziecko ze zwiazku nieformalnego i placi dobrowolne alimenty 600 zl( brak zasadzonych alimentow i opieki naprzemiennej)z synem i byla partnerka mamy pozytywne relacje,syn mezs przebywa u nas zostaje na noc, jezdzi na wakacje..itd..maz zlozyl wniosek na drugie nasze wspolne dziecko,byla partnerka rowniez zlozyla do wniosku oswiadczenie ze opiekuja sie wspolnie..i ze maz łozy na wychowanie syna..otrzymał decyzje odmowana ..natomiast zeby starac sie na nasze wspolne dziecko jako pierwsze dochod przekracza o 30 zl..czy niezasadzone alimenty mozna odliczyc od naszeg dochodu i starac sie na wspolne dziecko jako piersze i nastepna kwestia czy odmowa na drugie ktora otrzymalismy po odwolaniu i uzasadnieniu w razie uwzglednienia placonych alimentow bedzie przeslana przez sko do ponownego rozpatrzenia czy trzeba bedzie wniosek skladac ponownie..

  Odpowiedz
  • 28 lipca 2016 o 3:10 pm
   Permalink

   Witam,
   W mojej ocenie w Waszej sytuacji właściwe byłoby nie złożenie odwołania, ale złożenie nowego wniosku – tym razem ze wskazaniem tylko Waszego wspólnego dziecka jako tego, na które chcecie otrzymać 500+ (wpisujecie je wówczas jako pierwsze dziecko).
   Alimenty świadczone dobrowolnie powinny zostać odliczone od Waszego dochodu, ale musicie udowodnić to organowi przyznającemu prawo do 500+. Najlepiej byłoby, gdyby była partnerka Twojego męża napisała oświadczenie, że od takiego i takiego miesiąca aż do teraz otrzymuje alimenty na dziecko, które ma wspólnie z Twoim mężem w takiej i takiej kwocie. Może dodać w tym oświadczeniu, że dobrowolna alimentacja na dziecko następuje na podstawie ustnej ugody, jaką zawarła z ojcem dziecka, a Twoim mężem.

   Odpowiedz
 • 24 lipca 2016 o 2:19 pm
  Permalink

  jeszcze jedno mąz rowniez zlozyl oswiadczenie podobne do bylej partnerki.byla partnerka nie bedzie skladac wniosku o swiadczenie 500+ ze wzgledu na wysokie zarobki oraz uzyskiwane alimenty..

  Odpowiedz
  • 28 lipca 2016 o 3:14 pm
   Permalink

   Nie do końca rozumiem jakie oświadczenie złożył Twój mąż, czy możesz napisać mi coś więcej?

   Odpowiedz
 • 27 lipca 2016 o 9:04 pm
  Permalink

  Witam,
  Mam dziecko z pierwszego związku i otrzymuje na córkę alimenty, czy dochody obecnego męża liczą się do dochodu jeśli mamy rozdzielczość majątkową ?

  Odpowiedz