Wzór wniosku o urlop ojcowski

zepher - father-and-daughter-1440499-639x657Urlop ojcowski przysługuje tatusiom niezależnie od urlopu macierzyńskiego, na którym przebywa mama. Wniosek o udzielenie takiego urlopu ojciec dziecka musi złożyć u swojego pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed terminem, w którym chciałby rozpocząć urlop. Urlop można podzielić na 2 części i wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 2 lat. Jeżeli tata dziecka chce wykorzystać pełne 2 tygodnie „za jednym zamachem”, wniosek należy wypełnić  według wzoru zamieszczonego poniżej 🙂

 

 

………………………., ……………..

                                                                                                                    (miejscowość, data)

………………………………………

……………………………………….

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika)

                                                                                                                                                        ……………………………………………………………..                                                                                                                                                         ……………………………………………………………..

(nazwa i adres pracodawcy)

 

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Na podstawie art. 1823 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego na dziecko …………………………………. (imię i nazwisko), urodzone …………………………………………………………………….. (data urodzenia dziecka) w wymiarze 2 tygodni.

Z urlopu zamierzam skorzystać w okresie od dnia ………………………………… do dnia ……………………………………. (np. od 14 marca 2016 do 27 marca 2016).

…………………………………………………….

(podpis pracownika)

Prawa do zdjęcia należą do: zepher