Zasiłek opiekuńczy na czas strajku nauczycieli

Pusta tablica. Puste ławki. Pusta klasa. Pusta szkoła.

Czy tak będzie już od poniedziałku?

Czy nauczyciele rozpoczną strajk?

Co z opieką nad Twoimi dziećmi? Co z Twoim dniem, z pracą, z obowiązkami? Czym jest zasiłek opiekuńczy?…

I dlaczego, choć nie gustuję w piosenkach Maryli Rodowicz, to właśnie „Małgośka” kołacze mi się w głowie przez cały czas pisania tego posta?

O tym wszystkim poniżej 😉

„(…) To był maj

pachniała Saska Kępa

Szalonym zielonym bzem

To był maj

gotowa była ta sukienka (…)”

I matur nadchodził dzień…

Tamten maj był wyjątkowy.

Pamiętam długie ciepłe dni spędzone na podwórku. Pamiętam kwitnące kasztany. Brak lekcji. Grę w wojnę. Pamiętam lęk przed tym, że za tą majową beztroskę zostanie nam – dzieciom – zabrana część wakacji (do czego jednak nie doszło).

Matury w tamtym maju odbyły się tylko w niektórych szkołach, w innych nastąpiło przesunięcie terminów. Nauczyciele strajkowali.

Google podpowiada, że tamten maj i tamten strajk nauczycieli przypadł na rok 1993.

Dziś oczami matki przedszkolaka widzę kwiecień 2019 roku. Kwiecień, w którym najprawdopodobniej historia znów zatoczy koło, nauczyciele podejmą strajk, a rodzicom przyjdzie zorganizować czas swoich dzieci bez wsparcia przedszkoli i szkół.

Maj 1993 roku był dla mnie ciągiem dni wypełnionych zabawą na podwórku przed domem. Kwiecień 2019 roku najprawdopodobniej będzie podobny. Tylko jak tu się bawić z dzieckiem, gdy czeka praca?

A jeżeli powiem Ci, że istnieje możliwość, byś – mając małe dziecko – do pracy nie poszła/ nie poszedł? Możliwość, by pobyć ze swoją córką, swoim synem od rana do wieczora przy zachowaniu prawa do części wynagrodzenia?

Wiem, że niektórych rodziców taka wizja zwyczajnie przeraża. Wiem, że społeczeństwo jest podzielone i duża jego część nie rozumie potrzeby strajku nauczycieli. Może jednak warto spojrzeć na problem z zupełnie innej strony i wykorzystać ten czas na to, czego nam brakuje na co dzień? Na zabawę. Na bliskość. Na miłość.

Życie jest nieprzewidywalne, ustawodawca przewidział jednak następujące sytuacje, w których mając dziecko, które nie ukończyło jeszcze 8 lat musisz zostać z nim w domu i możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko zdrowe:

 1. niespodziewane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola albo szkoły dziecka /tak – to właśnie może zdarzyć się już od poniedziałku 8.04/;

 2. choroba niani zatrudnionej na umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna dziecka;

 3. konieczność izolacji dziecka w przypadku podejrzenia, że jest ono nosicielem choroby zakaźnej /na podstawie decyzji inspektora sanitarnego, a nie wyłącznie własnych obserwacji/;

 4. choroba lub pobyt w szpitalu rodzica, który do tej pory zajmował się dzieckiem;

 5. brak możliwości zapewnienia dziecku opieki przez matkę z powodu porodu.

Byłoby oczywiście zbyt pięknie, gdyby nie postawiono tu żadnych warunków, jakie należy spełnić, by zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8 otrzymać 😉 – łącznie muszą zostać spełnione 3 przesłanki:

1. brak możliwości wykonywania pracy ze względu na konieczność opieki nad zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat i dla którego jesteś:

 • rodzicem biologicznym lub adopcyjnym;

 • rodzicem zastępczym;

 • opiekunem prawnym,

 • małżonkiem jego rodzica

 1. posiadanie ubezpieczenia chorobowego

  Ubezpieczenie chorobowe posiadają:

  – pracownicy /a więc w szczególności osoby zatrudnione na umowę o pracę/;

  – zleceniobiorcy /a więc osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowa zlecenie, umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług/;

  – osoby współpracujące ze zleceniobiorcą;

– osoby wykonujące pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej;

– osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujące z takimi osobami;

– członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;

– osoby odbywające karę pozbawienia wolności albo tymczasowo aresztowane – mające skierowanie do pracy;

– duchowni;

– osoby odbywające służbę zastępczą

3.brak innych osób, które mogą zaopiekować się dzieckiem /chodzi tu o domowników, nie zaś o innych członków rodziny, których teoretycznie można by zaangażować w opiekę nad maluchem – np. babcię, która nie pracuje, ale mieszka 200 km od Twojego miejsca zamieszkania/.

Strajk nauczycieli wciąż jest niewiadomą, podobnie jak niewiadomą jest ewentualny czas jego trwania. Czas maksymalnego pobierania zasiłku opiekuńczego /niezależnie od podstawy jego pobierania/ jest jednak znany i wynosi 60 dni w roku kalendarzowym.

Konkretnie określona jest również wysokość zasiłku opiekuńczego – wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku – oraz dokumenty, jakie należy złożyć w ZUS lub u płatnika składek /np. pracodawcy/.

Więcej szczegółów, w tym listę dokumentów odpowiednich do konkretnych sytuacji znajdziesz tutaj.

Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentacji, zapraszam do napisania: kontakt@przepisowamama.pl i skorzystania z odpłatnej porady prawnej.

Zdjęcie pochodzi z pixabay.com i zostało zrobione przez congerdesign.